De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

03/04/2017 Teelt de grond uit Ontwikkeling nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond Presentatie voor studiekring Plantenteelt zonder aarde Zwaagdijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "03/04/2017 Teelt de grond uit Ontwikkeling nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond Presentatie voor studiekring Plantenteelt zonder aarde Zwaagdijk."— Transcript van de presentatie:

1 03/04/2017 Teelt de grond uit Ontwikkeling nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond Presentatie voor studiekring Plantenteelt zonder aarde Zwaagdijk 25 mei 2011 Janjo de Haan Introductie mijzelf Aandachtstrekker: weer, terugblik 9 oktober vorig jaar. Opbouw presentatie: aanleiding, doel en activiteiten Overzicht activiteiten gewasgroepen Afsluiting

2 Inhoud presentatie Doel & opzet programma
Systeemontwikkeling met voorbeelden Aandachtspunten

3 Aanleiding LNV Vollegrondstuinbouw op zand te veel emissie
03/04/2017 Aanleiding LNV Vollegrondstuinbouw op zand te veel emissie Aan Nitraatrichtlijn en KRW kan niet worden voldaan Sector Beter voldoen aan marktvraag Oplossen teeltproblemen Oplossen arbeidsproblemen

4 03/04/2017 Doel programma Ontwikkelen en in praktijk toepassen van nieuwe teeltsystemen met Grote vermindering van emissies Betere aansluiting op marktvraag Meerwaarde voor telers Nevendoel LNV Stimuleren van omslag van denken Van problemen naar kansen Gericht op verduurzaming

5 5 sectoren vollegrondstuinbouw
Vollegrondsgroenten: bladgewassen, aardbei, kool & prei Boomteelt Bloembollen (lelie & hyacint) Fruit: blauwe bes & appel Zomerbloemen & vaste planten

6 Uitvoering Looptijd 2009-2013 Uitvoerders: Financiers: Wageningen UR
PPO LEI WUR-glastuinbouw Proeftuin Zwaagdijk Financiers: Ministerie van EL&I, Productschap Tuinbouw Diverse andere partijen

7 Wat doen we en gaan we doen
03/04/2017 Wat doen we en gaan we doen Systematisch ontwikkelen en toepassen van teeltsystemen Met ondernemers en anderen Duurzaamheid evalueren en perspectieven in beeld brengen People, planet, profit Omgevingsfactoren analyseren Betrekken van belanghebbenden Telers, ketenpartijen, overheden, Ngo’s

8 Systeemontwikkeling

9 I. Systeemanalyse Selectie gewassen
O.b.v. screening maatsch. belang, knelpunten en kansen Probleemanalyse (voorbeeld aardbei) Groot overschot, veel beregening Hoge inzet gwb. midd. Bodemgebonden ziekten Oogst vraagt veel arbeid Arbeid slecht verkrijgbaar

10 I. Systeemanalyse: Stakeholderanalyse
Belang en invloed van personen/ instellingen Blocker/Floater/Mover Basis voor Communicatieplan Betrekken van partijen in systeemontwikkeling

11 I. Systeemanalyse: Omgevingsanalyse
Voordelen Tdgu Minder emissie Arbeidsomstandheden Betere productie Nadelen Tdgu Meer energiegebruik en afval? Aantasting landschap Hoge financ. behoefte Ander ondernemerschap Aanbevelingen Positioneer als één van de oplossingsrichtingen Betrek stakeholders Maak de maatschap-pelijke kosten en baten zichtbaar

12 I. Systeemanalyse: Maatschapp. eisen
Eis + streefwaarde Uit maatschappelijke wensen en/of In vergelijk met huidige systeem People, planet, profit Voorbeelden Rendabiliteit: 5% boven huidig systeem Investering: < €30/m2 Emissie: 100% recirculatie Productkwaliteit: prei 14 cm wit RO: geen belemmering zichtlijnen

13 II. Systeem- ontwerp en experimenten
03/04/2017 II. Systeem- ontwerp en experimenten Economie/maatschappij eisen Idee/wens Concept Systeembeschrijving Experimentele uitvoering Praktijkdemo Commerciële praktijk Systeem- en planteisen Van wens naar concept: Systeemanalyse en systeemeisen Van concept naar systeembeschrijving Inventarisatie ideeën systeemontwerpen Van systeembeschrijving naar experimentele uitvoering Opstellen planteisen en beoordeling van systemen daarop Keuze van systemen voor experimenten Van experimentele uitvoering naar praktijkdemo Beproeving van systemen op kleine schaal Evaluatie en verbetering Van praktijkdemo naar commerciële praktijk Opschaling naar demo naar commerciële praktijk

14 II. Systeemontwerp: Systeembeschrijving
Functies van systeem Water en nutriënten Structuur voor plant Logistieke basis Eisen aan systeem en plant plantfysiologie substraateigenschappen ziekteweerbaarheid watergeefsystemen logistiek Voorbeelden eisen Ec < 2.5, pH < 6 Plantengroei wordt niet geremd bij nachttemp < 0°C % lucht in substraat >10% Substraat herbruikbaar Kennishiaten benoemen Ontwerpideeën Uitwerken Toetsen aan eisen Keuze beste ideeën

15 Zomerbloemen en vaste planten
03/04/2017 Zomerbloemen en vaste planten Zomerbloemen verkenning 4 systemen in Lissen en Zwaagdijk Veel verschillende gewassen getest: veel verschillende gewassen met verschillende eigenschappen Teelt in substraatbedden met zand (links) succesvol vooral 15 cm dikke bedden, vooral ook vaste planten Teelt op dunne matten (kokos, midden) wisselende resultaten maar wel perspectiefvol voor zomerbloemen: ene mat goede weggroei daarna wortelafsterving, andere mat langzame weggroei maar daarna goede doorgroei. Het onderzoek richt zich op betere watergift om ook de beworteling snel te laten verlopen. Teelt op klein substraatvolume met verenkelde planten (rechts): tegenvallende groei: te droog buiten substraat voor wortels Teelt op water (Zwaagdijk) succesvol, vrijwel alle gewassen groeien goed -

16 III. Implementatie Perspectievenstudies Praktijkexperimenten
Duurzaamheid vaststellen Perspectieven aangeven Praktijkexperimenten Proeven in de praktijk Begeleiding van telers Demonstraties

17 Type systemen Teelt op water Drijvend Dunne waterlaag Diverse systemen
03/04/2017 Type systemen Teelt op water Drijvend Dunne waterlaag Diverse systemen Teelt op substraat Potten Goten/sleuven Substraatbed Substraatmat Afdichten ondergrond

18 Aandachtspunten (1) Kwalitatief goede systeemontwikkeling
Focus op werkende concepten Implementatie in praktijk Inzicht in prestaties nieuwe teeltsystemen Emissiereductie Rendabiliteit Duurzaamheid op andere punten

19 Samenwerking Glastuinbouw
Bruikbare nieuwe kennis Nieuwe vragen Systeemontwikkeling Water- en substraatsystemen Bemesting Ziekte- en plaagbeheersing Recirculatie en ontsmetten Invloed externe effecten Wind, neerslag, temperatuur Vervuiling systeem Rendabiliteit teelten Andere gewassen

20 Aandachtspunten (2) Maatschappelijke acceptatie Communicatie
Omgeving en productie Onderzoek belangrijke factoren consumenten Workshops met overheden en NGO’s Communicatie Betrekken ondernemers en de keten Draagvlak bij/acceptatie van overheden en Ngo's Stimuleren van omslag van denken Workshops, excursies, artikelen, website

21 Doet u mee? www.teeltdegronduit.nl
03/04/2017 Doet u mee? © Wageningen UR


Download ppt "03/04/2017 Teelt de grond uit Ontwikkeling nieuwe teeltsystemen los van de ondergrond Presentatie voor studiekring Plantenteelt zonder aarde Zwaagdijk."

Verwante presentaties


Ads door Google