De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 FOD IBZ veiligheid en preventie Workshop diefstalpreventieadviseurs 5 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 FOD IBZ veiligheid en preventie Workshop diefstalpreventieadviseurs 5 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 FOD IBZ veiligheid en preventie Workshop diefstalpreventieadviseurs 5 juni 2012

2 2 WELKOM!BIENVENUE!

3 3 Waarom we u hebben uitgenodigd  Inzichten geven o Kansen en inspiratie om uw communicatie te verbeteren o Even stilstaan bij uw persoonlijke communicatie-acties  Kennis delen o Goede praktijken uitwisselen o Input geven voor handleiding voor alle DPA’s  Het IBZ inzichten geven o Materiaal en middelen beter afstemmen op het gebruik op het terrein

4 4 Programma  Twee werkgroepen: o Franstalige werkgroep o Nederlandstalige werkgroep  Inzichten o Essentiële bouwstenen voor uw communicatie o Wie bereiken en waarom?  Werksessie 1 o Uw visie op goede praktijken, mogelijkheden en beperkingen  Werksessie 2 o Gebruiksmogelijkheden van (bestaande) communicatiemiddelen

5 5 Timing  13u00: Welkom  13u10: Inzichten in communicatie  14u30: pauze  14u45: Werksessie 1  15u45: Werksessie 2  16u30: einde

6 6

7 7 Even kennismaken…  Wie bent u? o Dienst? o Functie? o Ervaring?  Geef 1 belangrijke eigenschap van een goed diefstalpreventieadviseur: o Noteer de eigenschap op een groene Post-it

8 8 Inzichten in communicatie

9 9 Communicatie als inbreker  Essentie = gedragsverandering bewerkstelligen “Inbreken” in bestaand gedrag noodzakelijk Communicatiemiddelen als breekijzer

10 10

11 11

12 12 Communicatieproces Voor een goed begrip… BOODSCHAP afwijking Wie is dat? Middelen “Burger” DPA Doelgroep(en)

13 13 DPA… wie zegt u?  Wat is een diefstalpreventieadviseur? o Persoon o Werkzaam bij gemeente of politiezone o Opgeleid door Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of door de Politiescholen.  Wat doet de diefstalpreventieadviseur zijn? o objectief en volledig kosteloos advies geven over inbraakbeveiliging; o preventie advies geven aan de kandidaat-bouwers of mensen die een woning renoveren, soms op basis van door de architect gemaakte plannen o adviseren van zelfstandigen, handelaars, uitoefenaars van vrije beroepen,... over de beveiliging tegen inbraak/overvallen/winkeldiefstal o geven van uitleg/conferenties over criminaliteitspreventie aan verschillende doelgroepen (op vraag van burgergroeperingen, wijkverenigingen, handelaarsverenigingen, beroepsverenigingen,...) o aanreiken van relevante en actuele informatie over diefstalpreventiemateriaal en over verschillende beveiligings- en preventietechnieken Teveel info voor een eerste kennismaking!

14 14 De essentie  Diefstalpreventieadviseur = o Speciaal opgeleide politieman/vrouw die op uw vraag volledig kosteloos en vertrouwelijk een persoonlijk en praktisch advies geeft over inbraakbeveiliging van uw woning of winkel

15 15 De essentie  Diefstalpreventieadviseur = o Speciaal opgeleide gemeente-ambtenaar die op uw vraag objectief, volledig kosteloos en vertrouwelijk een persoonlijk en praktisch advies geeft over inbraakbeveiliging van uw woning of winkel

16 16 Op zoek naar de doelgroep  Wie wil je bereiken? o Iedereen, alle burgers = nonsens! = niet opportuun o Doelgroepafbakening noodzakelijk • Zonder doelgroepafbakening maakt uw communicatie weinig kans • Zoek naar niches o Belang: • Communicatie op maat van de doelgroep • Communicatie afgestemd op leefwereld van de doelgroep

17 17 Communicatieproces Daarom … eerst bepalen wat je precies wil bereiken … vervolgens bepalen bij wie je dat precies wil bereiken = doelgroep bepalen … dan de boodschap formuleren die daarbij past … pas daarna kiezen voor de geschikte communicatiemiddelen

18 18 Hoe? Bepalen van doelgroepen = sleutel van geslaagde communicatie

19 19 Hoe?  Stap 1: Wie wil je bereiken?  Stap 2: Wie kan je in de praktijk goed bereiken?  Stap 3: aanpak bepalen per doelgroep

20 20 Op zoek naar een doelgroep Stap 1: Wie wil je bereiken?

21 21 Op zoek naar een doelgroep  Wie wil je bereiken in zijn algemeenheid? vb. Aanmoedigen om te investeren in inbraakveilige woningen “Doelgroep” = iedereen die een woning of huurpand bezit en in staat is te investeren in beveiligingsmaatregelen

22 22 Op zoek naar een doelgroep  iedereen die een woning of huurpand bezit en in staat is te investeren in beveiligingsmaatregelen = theoretische definitie  In de praktijk: o nooit volledig bereikbaar o Communiceren is in dit geval: • Niet efficiënt: inspanning versus return • Niet zinvol: diversificatie noodzakelijk • Niet wenselijk: vb. bepaalde ‘subgroepen’ zijn belangrijker • Niet altijd haalbaar: vb. middelen  Kleinere, meer afgelijnde doelgroepen nodig

23 23 Waarom kleinere doelgroepen?  Grotere succeskans: o Meer mogelijkheden om in te spelen op behoeften, gedragingen, leefsituatie… o Beter afstemmen op drempels o Verschillende snelheden gedragsverandering  Geen informatieverzadiging o Veelheid aan campagnes o Alleen hen aanspreken die het meest overtuigd moeten worden

24 24 Op zoek naar een doelgroep Stap 2: Wie kan je in de praktijk goed bereiken?

25 25 Op zoek naar een doelgroep  Een handige doelgroep is = o Min of meer homogeen o Heeft specifieke kenmerken

26 26 Op zoek naar een doelgroep  Voorwaarden: o Homogeen o Meetbaar en aflijnbaar o Voldoende groot o Bereikbaar Gemeenschappelijke boodschap Duidelijk profiel Moet de inspanning waard zijn Anders onmogelijk om ermee te communiceren

27 27 Op zoek naar een doelgroep  Homogeen o Indien teveel verschillen in éénzelfde doelgroep = foute indeling! -> opdelen in kleinere doelgroepen?

28 28 Op zoek naar een doelgroep  Meetbaar en aflijnbaar o Identificeerbaar o Indien niet mogelijk: communicatie inschakelen om af te lijnen vb. Diefstal met list: “Woont u in een serviceflat en belt er bij u al eens een kennis aan van een buur? Dan bestaat de kans dat u een dief binnen laat. Vraag de diefstalpreventieadviseur hoe u dit kan voorkomen.”

29 29 Op zoek naar een doelgroep  Voldoende groot o Theoretisch = elk individu is een doelgroep o In de praktijk: beperkte middelen • Inspanningen moeten verdedigbaar zijn!  Kostprijs  Tijdsbesteding  Investering • Maak verstandige keuzes  Vraag vb. Dienst bevolking om gegevens of inzichten

30 30 Op zoek naar een doelgroep  Bereikbaar o Communicatiekanalen o Distributiekanalen  Niet bereikbaar? o Geen doelgroep! • Vb. Kansarmen o Oplossing: tussenpersonen kunnen dit omzeilen • Vb. Buurtwerkers

31 31 Op zoek naar een doelgroep  Feitelijke persoonskenmerken  Subjectieve persoonskenmerken  Gedragskenmerken

32 32 Feitelijke persoonskenmerken  Geslacht  Leeftijd(sgroep) o Ontwikkelingsindeling o Generatie (tijdskader) o Levensfase (instelling)  Socio-economische criteria o Opleidingsniveau o Inkomen o Beroepssituatie o …

33 33 Feitelijke persoonskenmerken  Woonplaats o Regio o Type woning o Buurt o …  Gezinskenmerken o Gezinsvormen o Aantal kinderen o …  Subcultuur o Etnische afkomst o Religieuze gemeenschappen o …

34 34 Oefening

35 35 Op zoek naar een doelgroep  Feitelijke persoonskenmerken  Subjectieve persoonskenmerken  Gedragskenmerken

36 36 Subjectieve persoonskenmerken  Levensstijl  Sociale klasse o Op basis van waarden, normen en opvattingen  Persoonlijkheid  Weinig studie-informatie voorhanden: moeilijk bruikbaar

37 37 Op zoek naar een doelgroep  Feitelijke persoonskenmerken  Subjectieve persoonskenmerken  Gedragskenmerken

38 38 Gedragskenmerken  Frequentie van het gedrag o Doelgroep die fout gedrag vaker stelt dan andere (vb. jongeren, mensen zonder eigenaarservaring…)  Gevolgen van gedrag o Doelgroep die gedrag stelt dat meer kans geeft tot inbraak dan andere  Snelheid van aanname van gedrag o Bereidwilligheid, mogelijkheden om gedrag aan te passen…  Fase van gedragsverandering waarin men zich bevindt

39 39 Fase van gedragsverandering waarin men zich bevindt  6 stadia van (gedrags)verandering onderscheiden: o een voorbeschouwingfase • waarin men zich nog niet bewust is van een probleem en niet overweegt om zijn gedrag te veranderen) • Vb. Onbewust dat inbraak hen ook kan overkomen o een overpeinzingfase • waarin men de voor- en nadelen afweegt en overweegt om het gedrag te veranderen • Vb. Men vraagt zich de zin of onzin van inbraakwerende maatregelen af o een voorbereidingsfase • waarin men zich voorneemt om wat aan het gedrag te doen • Vb. Men neemt zich voor om niet langer vensters op gelijkvloers open te zetten (maar doet het nog steeds niet: “De volgende keer zal ik….”) o een actiefase • waarin men het nieuwe gedrag vertoont • Vb. Een eerste maal op vakantie zonder overvolle brievenbus o een fase van gedragsbehoud • waarin men het nieuwe gedrag heeft volgehouden • Vb. Steeds op vakantie zonder overvolle brievenbus o een eventuele fase van herval: • als het nieuwe gedrag niet wordt volgehouden

40 40 Doelgroepkeuze bij uitvoering  Prioriteiten stellen o Is er de mogelijkheid om alle doelgroepen te benaderen? o Welke doelgroepen zijn prioritair? • Cfr. Veiligheidsmonitor, input interventieploegen politie, gemeentelijke prioriteiten,… o Welke pak ik eerst aan? Welke volgend(e) ja(a)r(en)? • Periodiek? • Cyclus?  Bereikbaarheid voorop stellen o Rechtstreeks o Onrechtreeks

41 41 Prioriteiten stellen  Keuze voor meest efficiënte doelgroepen: o Mensen met voorbeeldfunctie • Voortrekkersrol • kan anderen beïnvloeden • vertoont meest zichtbaar gedrag… o Hoog rendement van inspanning

42 42 Prioriteiten stellen  Keuze voor doelgroep die er het minst erg aan toe is o Preventief handelen o Investering op langere termijn

43 43 Prioriteiten stellen  Keuze voor doelgroepen die er het ergst aan toe is o Aanpakken meest problematisch gedrag o Investering met sneller effect op korte termijn

44 44 Prioriteiten stellen  Keuze voor doelgroepen die minst weerbaar zijn o Weinig kans om gedrag op eigen houtje bij te stellen o Zeer zinvol, maar intensief

45 45 Prioriteiten stellen  Keuze voor doelgroepen die goedkoop/eenvoudig bereikbaar zijn

46 46 Doelgroepenkeuze bij uitvoering  Prioriteiten stellen o Is er de mogelijkheid om alle doelgroepen te benaderen? o Welke doelgroepen zijn prioritair?  Bereikbaarheid voorop stellen o Rechtstreeks o Onrechtstreeks: tussenpersonen

47 47 Bereikbaarheid  Tussenpersonen o Impact: • Autoriteit • Kennisniveau • Invloed o Ondersteuning: • Uitdragen boodschap • Draagkracht o Distributie • Netwerk • Eigen middelen • In het hart van de doelgroep What’s in there for me? Controle over de inhoud?

48 48 Oefening  Zoek tussenpersonen: o Gemeentelijk niveau o Wijkwerking o Politiediensten o Woonfuncties

49 49 Op zoek naar een doelgroep Stap 3: aanpak bepalen per doelgroep

50 50 Aanpak 1. Stel prioriteiten in doelgroepen 2. Bepaal voor elke doelgroep de boodschap 3. Bepaal het meest geschikte tijdstip om de doelgroep te bereiken 4. Zoek een geschikt communicatiemiddel 5. Stel een planning op 1. Per doelgroep 2. Cyclus (realistisch -> meerjarenplan)

51 51 Voorbeeld 1. Doelgroep: inwoners die gaan verbouwen 2. Boodschap: overtuig! 1. Boodschap: « Uw verbouwing is een ideale gelegenheid om uw gezin en woning te beschermen tegen diefstal » 2. Overtuigen met: 1. Fiscale aftrekbaarheid en premiestelsels 2. Weinig bijkomende moeite 3. Gratis advies voor bouwtechnische maatregelen 4. Onafhankelijk advies (niet leveranciersgebonden) 5. Op maat 6. Tekst emotioneel en inhoudelijk aangepast op leefwereld van de doelgroep!

52 52 Voorbeeld 3. Tijdstip: 1. Aanvraag bouwvergunning 2. Aanvraag offertes 3. Aanvraag subsidiereglementering 4. Communicatiemiddel 1. Inzetten van tussenpersonen: Vb. Dienst Stedenbouw, Woonwinkel,…. 2. Afstemmen op documenten van tussenpersonen 5. Planning 1. Afstemmen op communicatie van tussenpersonen Vb. Bij verspreiden nieuw subsidiereglement

53 53 Door de klant gevraagde doelgroepbenadering

54 54 Een vat vol argumenten om te overtuigen  Gebruik alleen die argumenten nodig om specifieke doelgroep te overtuigen!  Bescherming, veiligheid  Kennis van zaken  Bouwtechnisch advies  Maatregelen hoeven niet altijd geld te kosten  Vertrouwelijk  Afgestemd op uw persoonlijke situatie  Onafhankelijk  Kennis van mogelijkheden  Komt naar u toe  Kennis van oplossingen  Overheidsgebonden (autoriteit)  Helpt bij moeilijke technische onderwerpen  Ervaringsdeskundig  Kennis van normering  Kent als politieman de specifieke problematieken  Kent de administratieve aspecten  Verwijst door naar andere overheidsinstanties  …

55 55 Werksessie 1

56 56 Uw ervaringen met communicatie  Geef twee voorbeelden van communicatie- initiatieven op gemeentelijk niveau die volgens u succesvol waren o Incl. doelgroep, communicatiemiddel, ogenblik o Noteer elk voorbeeld op groene Post-It  Geef twee voorbeelden van communicatie- initiatieven aan die niet goed (genoeg) hebben gewerkt o Incl. waarom niet o Noteer elk voorbeeld op gele Post-It

57 57 Uw ervaringen met communicatie  Kent u de gemeentelijke communicatiemiddelen?  Maakt u er gebruik van? Hoe?

58 58 Uw ervaringen met communicatie  Twee groepen DPA’s: o Gemeente-ambtenaren o Politiepersoneel  Gemeente-ambtenaren: inventariseer de manieren waarop u met de politie samenwerkt om uw publiek te bereiken  Politiepersoneel: inventariseer de manieren waarop u met de gemeentediensten samenwerkt om uw publiek te bereiken  Noteer op flip chart

59 59 Uw ervaringen met communicatie  En wat met samenwerking met andere instanties? o Wijkwerking o Verenigingen o …

60 60 Werksessie 2

61 61 Communicatiemiddelen van IBZ  Welke communicatiemiddelen kent u?

62 62 Communicatiemiddelen van IBZ

63 63 Communicatiemiddelen van IBZ  Welke communicatiemiddelen ontbreken en zouden een belangrijke hulp zijn?


Download ppt "1 FOD IBZ veiligheid en preventie Workshop diefstalpreventieadviseurs 5 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google