De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taal, communicatie en het glazen plafond 8 Maart 2011 Marinel Gerritsen Communicatie- en informatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taal, communicatie en het glazen plafond 8 Maart 2011 Marinel Gerritsen Communicatie- en informatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie."— Transcript van de presentatie:

1 Taal, communicatie en het glazen plafond 8 Maart 2011 Marinel Gerritsen Communicatie- en informatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie

2 Titel van deze pagina Tekst met een afbeelding •Tekst met een afbeelding –Tekst met een afbeelding Taal, communicatie en het glazen plafond

3 Wat er aan de orde komt over sekseverschillen in communicatie en taalgebruik •Korte geschiedenis •Op de werkvloer •Valkuilen in drie cruciale stappen in de carrière –Sollicitatiebrief –Sollicitatiegsprek –Promotie •Mannelijk of vrouwelijk taal- en communicatiegedrag? Taal, communicatie en het glazen plafond

4 Geschiedenis Jacques van Ginneken (1877-1945) Taal, communicatie en het glazen plafond

5 Inserteer hier de scan van het handboek Taal, communicatie en het glazen plafond )

6 )

7 “Met haar eng bewustzijn, hangt het samen, dat de vrouw niet houdt van ingewikkelde syntactische constructies. Zelfs de relatiefzin is haar soms al te veel, ….”. (Van Ginneken 1913, 521) Taal, communicatie en het glazen plafond

8 Geschiedenis Jacques van Ginneken (1913) Otto Jespersen (1922) Taal, communicatie en het glazen plafond

9 Otto Jespersen 1860-1943 Taal, communicatie en het glazen plafond

10 In etiquetteboeken…….. Het was de jonge vrouw, die nooit iets te vertellen had, maar die de kunst van het luisteren tot in de perfectie verstond, van wie de oude professor zeide: “Dat is eindelijk eens een vrouw met wie men verstandig praten kan!”. (Amy Groskamp-Ten Have z.j. (ca. 1965) Taal, communicatie en het glazen plafond

11 Geschiedenis Jacques van Ginneken (1913) Jespersen (1922) Robin Lakoff (1975) Taal, communicatie en het glazen plafond

12 Robin Lakoff (1942) Taal, communicatie en het glazen plafond

13 Robin Lakoff (1975) Taal, communicatie en het glazen plafond

14 Lakoff (1975): Vrouwen gebruiken vaker dan mannen A.Heel beleefde vormen met name bij vragen: Zou je het heel erg vinden om dit voor mij te doen? Ik vraag je toch niet te veel als ik je vraag of……? B.Indirecte communicatie Wat heb ik een dorst! C.Vragen die om bevestiging vragen (tag-questions) Ik heb lekker gekookt, hé? Ik heb de tafel toch mooi opgeruimd, vind je niet? D.Verontschuldigingen Het spijt me, maar ik ben het niet helemaal met je eens E.Afzwakkers van de eigen mening Het lijkt alsof… Het is zoiets als Taal, communicatie en het glazen plafond

15 Uit: Robin Lakoff (1975, 83) Language and Woman’s place Taal, communicatie en het glazen plafond

16 Geschiedenis Jacques van Ginneken (1913) Jespersen (1922) Robin Lakoff (1975) Deborah Tannen (1994) Taal, communicatie en het glazen plafond

17 Deborah Tannen (1947) Taal, communicatie en het glazen plafond

18 Deborah Tannen (1994) Taal, communicatie en het glazen plafond

19 Verschillen op de werkvloer tussen vrouwen en mannen in: •Afhankelijk opstellen –Spijt betuigen zonder schuld –Bedanken zonder reden –Onderhandelen van buiten uit –Mening vragen •Onzeker opstellen –Zelfvertrouwen tonen •Zichtbaar zijn –Ontvanger gecentreerd –Interrumperen •Duidelijk verwoorden wat je bedoelt –Indirecte communicatiestrategieën Taal, communicatie en het glazen plafond

20 Afhankelijk opstellen: spijt betuigen zonder schuld Een klant heeft u gevraagd een tekst voor 1 april bij hem af te leveren. Maar hij belt u op 8 maart met het verzoek of het niet 20 maart af kan zijn. Hoe formuleert u uw antwoord als 20 maart echt niet lukt? 1. Neemt u mij niet kwalijk, maar dat lukt niet. 2. Neen, helaas, dat lukt niet. Taal, communicatie en het glazen plafond

21 Afhankelijk opstellen: bedanken zonder reden A belt B om een afspraak te maken A Zou jij om 10.00 morgen kunnen? B Ja, dat kan prima. A OK, dan doen we dat. Hoe sluit u af als u B bent? B1 OK, Dag, dag óf B2 OK, dank je wel. Dag. Dag Taal, communicatie en het glazen plafond

22 In een vergadering zegt de voorzitter: “ Deze opdracht is zo goed als voltooid. We kunnen doorgaan met het volgende punt”. Wat zegt u als u toch nog iets van die opdracht wil bespreken? 1. Ik wil daar toch nog het één en ander van bespreken 2. Mag ik daar toch nog wat over vragen? Taal, communicatie en het glazen plafond Afhankelijk opstellen: onderhandelen van buiten uit

23 Afhankelijk opstellen: mening vragen Je bent met iemand in gesprek over een reorganisatie op het werk. Je gesprekspartner vraagt op een gegeven moment: “Hoe zou jij dat communiceren aan de boventalligen?”. Hoe interpreteert u die laatste zin? 1. Deze persoon weet niet hoe die dat moet doen en vraagt mij een oplossing. 2. Deze persoon is aan het nadenken hoe deze kwestie op te lossen en wil zo veel mogelijk meningen peilen. Taal, communicatie en het glazen plafond

24 Onzeker opstellen: zelfvertrouwen tonen Een collega vraagt u “Denk jij dat we die opdracht binnen hebben? Ging de onderhandeling goed?”. Wat is uw antwoord als u het gevoel heeft dat de onderhandeling best goed ging en de opdracht binnen is? 1. Het onderhandelen ging redelijk, maar ik ben er niet helemaal zeker van dat ze met ons in zee gaan. 2. De onderhandeling liep gesmeerd. Ik zou erg verbaasd zijn als ze niet met ons in zee gaan. Taal, communicatie en het glazen plafond

25 Zichtbaar zijn: ontvanger gecentreerd Iemand vraagt u: “Wanneer wordt de cursus PR gegeven dit jaar?” Wat is uw antwoord als u zelf die cursus geeft? 1.Ik geef twee cursussen PR, één vlak voor kerst en één vlak na kerst 2.Er zijn twee cursussen PR, één vlak voor kerst en één vlak na kerst Taal, communicatie en het glazen plafond

26 Zichtbaar zijn: interrumperen-1 A. Ik heb nu eenmaal een hekel aan vergaderingen. Dat weet je. B1. Je noemt dat zelfs schijndemocratie A. Ik heb nu eenmaal een hekel aan vergaderingen. Dat weet je. B2. Je noemt dat zelfs schijn- democratie Taal, communicatie en het glazen plafond

27 Zichtbaar zijn: interrumperen-2 Iemand zit op een vergadering vreselijk over een probleem te kletsen. U denkt dat de oplossing makkelijk is. Wat doet u? 1. U wacht tot de lange spreker is uitgesproken en vraagt dan het woord aan de voorzitter. 2. U interrumpeert met: “Hierop aansluitend. Ik vind dat….” Taal, communicatie en het glazen plafond

28 Verwoorden wat je bedoelt: indirecte communicatiestrategieën Een manager in gesprek met een assistent zegt “Wat die poster betreft. Ik wil hem zwart-wit maken en helderder. Ik ben naar een winkel gegaan en heb het ze gevraagd, maar ze deden geen puur zwart-wit meer. Ze wisten ook niet wie dat wel zou kunnen doen. Erg behulpzaam waren ze niet, maar we zullen toch iemand moeten vinden die dat kan maken”. Wat wil de manager zeggen? Taal, communicatie en het glazen plafond

29 Verschillen op de werkvloer tussen vrouwen en mannen in: •Afhankelijk opstellen –Spijt betuigen zonder schuld –Bedanken zonder reden –Onderhandelen van buiten uit –Mening vragen •Onzeker opstellen –Zelfvertrouwen tonen (29) •Zichtbaar zijn –Ontvanger gecentreerd –Interrumperen •Duidelijk verwoorden wat je bedoelt –Indirecte communicatiestrategieën Taal, communicatie en het glazen plafond

30 Kenmerken van taal en communicatie van vrouwen en mannen op basis van onderzoeken anno 2011 Vrouwen Indirect Verzoenen Faciliteren Samenwerken Weinig bijdragen aan spreken in het openbaar Aanmoedigende feedback geven Georiënteerd op persoon en proces Mannen Direct Confronteren Concurreren Voor je zelf werken Veel bijdragen aan spreken in het openbaar Op een agressieve wijze interrumperen Georiënteerd op taak en resultaat Taal, communicatie en het glazen plafond

31 Zijn vrouwen in staat mannelijk taalgebruik en taalkgedrag te gebruiken? Ja! •Onderzoek Kendall (2005) •Analyse van het taal- en communicatiegedrag van dezelfde vrouw –Op de werkvloer –Thuis met haar kinderen •Resultaten: –Op de werkvloer: indirect, afhankelijk, onzeker –Thuis met haar kinderen: direct, onafhankelijk, zeker

32 Wat er aan de orde komt over sekseverschillen in communicatie en taalgebruik •Korte geschiedenis •Op de werkvloer •Valkuilen in drie cruciale stappen in de carrière –Sollicitatiebrief –Sollicitatiegsprek –Promotie •Mannelijk of vrouwelijk taal- en communicatiegedrag? Taal, communicatie en het glazen plafond

33 Valkuil 1: sollicitatiebrief Viona Groenheide analyseerde 25 sollicitatiebrieven van mannen en 25 van vrouwen voor dezelfde HBO- vacature Taalgebruik: vrouwen gebruiken vaker dan mannen Afzwakkers (nogal, misschien) Passief taalgebruik (“Van mij wordt gezegd” versus “Ik ben”) Meer woorden in een zin Inhoud: vrouwen beschrijven vaker dan mannen E igenschappen die niet in directe relatie tot de functie staan: attent, tactvol Inhoud: mannen beschrijven vaker dan vrouwen E igenschappen die in relatie staan tot de functie: commercieel, klantgericht, creatief, innovatief Waarom ze gemotiveerd zijn voor de functie Vorm: de brieven van vrouwen zijn vergeleken met die van mannen Meer woorden Geschreven in een veel kleinere letter Taal, communicatie en het glazen plafond

34 Valkuil 1: sollicitatiebrief-2 Interviews met 8 personeelsfunctionarissen over waar ze naar keken bij de selectie van kandidaten voor een gesprek op basis van de sollicitatiebrief Ervaring Opleiding Motivatie Presentatie van de brief Meest gemaakte fouten volgens hen Ontbreken van een motivatie Te lange brieven Taal, communicatie en het glazen plafond

35 Valkuil 2: sollicitatiegesprek (Posthuma, Morgeson, Campion 2002) Twee aspecten: 1. Similarity Attraction hypothesis: je waardeert die personen het meest die op je lijken,ook in taal- en communicatiegedrag 2. Van vrouwen verwacht men een ander taal- en communicatiegedrag dan van mannen Taal, communicatie en het glazen plafond

36 Valkuil 3: promotie (Jessica de Jong 2011) Taal, communicatie en het glazen plafond

37 Valkuil 3: promotie (Peck 2006) Communicatiestijl op de werkvloer is mannelijk: direct, zeker, onafhankelijk, confronterend, resultaatgericht, ik- gericht enz. De vrouwelijke stijl op de werkvloer is: indirect, gericht op persoon en proces, samenwerken, tot consensus komen. Men zegt die stijl te waarderen, maar doet het in feite niet Welke communicatiestrategie gebruiken vrouwen die carrière hebben gemaakt? Taal, communicatie en het glazen plafond

38 Onderzoek van Rowena Hoogendoorn in Nederland Communicatiestrategieën van vrouwelijke en mannelijke managers vergeleken met vrouwelijke werknemers in Nederland Leidinggevende vrouwen en mannen Spreken even lang Hebben evenveel spreekbeurten Vertonen hetzelfde dominante interruptiegedrag Zijn even (on)beleefd en onderscheiden zich daarin van vrouwelijke medewerkers! Vrouwelijke leidinggevenden gebruiken meer ondersteunende communicatiestrategieën dan mannelijke leidinggevenden en vrouwelijke medewerkers. Taal, communicatie en het glazen plafond

39 Moeten vrouwen mannelijk of vrouwelijk taal- en communicatiegedrag gebruiken om het glazen plafond te kunnen doorbreken? Dilemma: Mannelijk: tast je identiteit aan, je wordt als een feeks gezien (en dat is ook niet goed voor je carrière!) Vrouwelijk: afhankelijk, onzeker, minder goed zichtbaar enz. Kans: ‘New Wave’ Management model Taal, communicatie en het glazen plafond

40 Tot slot •Kennis is macht •Geen pasklare oplossingen •Nature of nurture? •Niet alleen de vrouw zelf kan bijdragen aan het doorbreken van het glazen plafond, benoemigsadviescommissies kunnen dat ook

41 Enkele recente verwijzingen •Barrett, M. & Davidson, M.J. (2006). Gender and communication at work. Hamshire/Burlington: Ashgate. •Holmes, J. & Meyerhoff, M. (2005). The Handbook of Language and Gender.Oxford/Malden?Victoria: Blackwell


Download ppt "Taal, communicatie en het glazen plafond 8 Maart 2011 Marinel Gerritsen Communicatie- en informatiewetenschappen, bedrijfscommunicatie."

Verwante presentaties


Ads door Google