De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mosquito Wat is de “Mosquito”?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mosquito Wat is de “Mosquito”?."— Transcript van de presentatie:

1 Mosquito Wat is de “Mosquito”?

2 Wat is de Mosquito? Uit Engeland afkomstig hangapparaat.
Afmeting 110 x 110 x 102 mm. Genereert op zeer hoge frequentie. Wordt gebruikt tegen hangjongeren. Mosquito is de Spaanse benaming voor mug. Zo worden hangjongeren gezien, als een muggenplaag! Wordt ook wel eens “piepkastje” genoemd.

3 Waar komt de Mosquito vandaan?
De Mosquito is afkomstig uit Engeland. Uitgevonden door Howard Stapleton in 2005. In Barry, South Wales, samen met winkelier Robert Gough geëxperimenteerd naar de werking van de Mosquito. Een samenwerking aangegaan met een Amerikaans fabriek Compound Security Systems. Howard Stapleton in 2006 een nobelprijs gewonnen. Inmiddels werkt Stapleton aan een zwaardere uitvoering van zijn Mosquito. Die zou in noodsituaties kunnen worden aangezet om bijvoorbeeld in snel tempo een grote ruimte vrij van mensen te maken.

4 Hoe werkt de Mosquito? De Mosquito verspreidt geluid met een zeer hoge (ultrasone) frequentie van 80 decibel. De Mosquito verspreidt geluid met een zeer hoge (ultrasone) frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen horen af te nemen. Dit verschijnsel heet "presbycusis". Jongeren ervaren het geluid na korte tijd als erg irritant en zullen de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Hoogfrequent geluid verspreidt zich directioneel (in de richting waarin het wordt uitgezonden) en dringt niet door muren, ramen e.d. Het effectieve bereik is 20 meter. Piepkastje aan, hangjongeren weg!

5 Waar is de Mosquito te vinden?
De Nederlandse leverancier is Rhinegroup. Voor meer informatie verwijs ik u door naar Sinds 2006 zijn er meer dan 450 Mosquito’s verkocht in 125 verschillende gemeentes (bron: Rhinegroup). In Groot-Brittannië hangen er al meer dan mosquito’s (bron: BBC). Het plaatsen van de Mosquito’s gaat buiten de democratie om en mogen zonder toestemming van de gemeenteraad opgehangen worden in parkeergarages, winkelcentra, op straathoeken, in bushokjes, op NS-stations en ga zo maar door. In Groningen werd zelfs een Mosquito boven de ingang van een Hogeschool gehangen om rokers weg te jagen! In de regio Rotterdam-Rijnmond hangen nu al zo'n 70 Mosquito’s waarvan 37 in Rotterdam zelf. o.a in het winkelcentrum Zuidplein (bron: Algemeen Dagblad). Aboutaleb nieuw voorstel voor plaatsen mosquito’s

6 Gezondheidsrisico's Omdat veel jongeren klagen over irritaties en pijn als gevolg van de Mosquito, heeft TNO onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Volgens het onderzoek blijkt gehoorschade onwaarschijnlijk te zijn. Dr. de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum heeft echter in het tv-programma EénVandaag zijn zorgen geuit. Hij zegt dat er een risico op gehoorschade bestaat bij herhaalde blootstelling op korte afstand van de Mosquito gedurende meer dan 1 uur per dag. Het hangt dus af van de locatie van de Mosquito of jongeren gehoorschade kunnen oplopen, aldus Dr. de Laat. Bovendien zijn de gevolgen op de lange termijn niet nauwkeurig onderzocht. Ondanks deze onderzoeken klagen veel jongeren over de fysieke gevolgen van de Mosquito. Los van de vraag of er risico is op gehoorschade, ervaren veel jongeren de Mosquito als zeer onprettig en dikwijls als pijnlijk. Hoofdpijnklachten zijn soms het gevolg. Afgaande op deze signalen mag duidelijk zijn dat de intense pieptoon op zijn minst kan zorgen voor psychologische stress.

7 Oplossing of symptoombestrijding?
Piepkastje aan, hangjongeren weg?.. Nee!! Tenzij ze bedoelen: piepkastje aan, jongeren verplaatsen naar de volgende straat. De jongeren gaan gewoon ergens anders hangen, terwijl de pieptoon onschuldige voorbijgangers en kinderen blijft irriteren. Zonder investeringen in meer en betere jeugdvoorzieningen, is het plaatsen van Mosquito’s dweilen met de kraan open en werkt zelfs contraproductief. De problemen zullen zich immers verplaatsen zonder te worden opgelost.

8 Wat is dan wel de oplossing?
Jongeren verdienen geen pieptonen waar ze hoofdpijn van krijgen, jongeren verdienen buurtvoorzieningen waar goede activiteiten worden georganiseerd. Meer (ambulante) jongerenwerkers die samen met de jongeren een positieve tijdsbesteding creëren. Wijkagenten en jongerenwerkers moeten meer ingezet worden om problemen vroegtijdig te signaleren. Jongeren die desondanks toch in de problemen (dreigen) te raken, moeten persoonlijke en intensievere begeleiding krijgen.

9 Hoe is deze situatie ontstaan?
Het is bekend dat in veel wijken de jongerenvoorzieningen en jongerenwerkers zijn of worden wegbezuinigd. Waar nog wel buurthuizen zijn, hebben ze vaak te weinig middelen om iets voor de jongeren te kunnen betekenen. Dit is het logische gevolg van de opkomst van het neoliberale marktdenken. Sinds de jaren ‘80 schuift de overheid, ondanks de hervorming van de verzorgingsstaat in 1983, de verantwoordelijkheid voor dit soort wijkvoorzieningen steeds meer van zich af. De rekening krijgen we nu gepresenteerd, want door de bezuinigingen kunnen veel jongeren nergens meer terecht. Voor veel gemeentes zijn jongerenvoorzieningen een populaire bezuinigingspost, waardoor het in Rotterdam afhangt van de goede wil van de deelgemeentebesturen of er genoeg geld is.

10 Wie is er verantwoordelijk?
De minister van Jeugd en Gezin, Minister Rouvoet vindt dat gemeentes het zelf moeten oplossen, zonder dat hij de gemeentes genoeg subsidies verstrekt. Minister Rouvoet geeft tevens aan dat hij geen principiële bezwaren tegen de Mosquito heeft!! Echter stelde hij wel een onderzoek in, omdat het piepkastje in strijd met de grondwet kon zijn. Er werd onderzocht of de Mosquito “de persoonlijke levenssfeer” en “de integriteit van het lichaam” aantast. Volgens Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschappen, is dit inderdaad het geval, omdat het piepkastje “een vorm van geweld is waarvoor elke wettelijke basis ontbreekt”. (Bron: Zwartboek SP).

11 Onderzoek en Actie De SP stelde Kamervragen aan minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet en pleitte voor een verbod. Maar daar zagen de minister en een meerderheid van de Tweede Kamer niets in. Ondanks dat minister Ter Horst had aangegeven dat de Mosquito mogelijk in strijd is met de grondwet. Buurtbewoners en (hang)jongeren werden door de SP gevraagd hoe zij tegen het probleem aankijken en voor welke oplossingen zij zouden kiezen. Het onderzoek is gedaan in steden die in grootte en samenstelling veel van elkaar verschillen. In Haarlem, Landsmeer, Utrecht, Amstelveen, Purmerend en Amsterdam werden in totaal 141 buurtbewoners (ouderen en jongeren) hierover ondervraagd.

12 Resultaat 39% van de ondervraagde mensen weet niet wat een Mosquito is en waar het apparaat voor dient. Bovendien zijn buurtbewoners vaak niet op de hoogte van de plaatsing van een Mosquito. 55% zegt nooit iets van hangjongeren te merken. 25% zegt af en toe overlast te ervaren. 9% zegt regelmatig overlast te ervaren. 10% van de ondervraagde geeft aan vaak overlast te ervaren.

13 Resultaat De ondervraagden gaven aan wat zij dachten waar problemen met hangjongeren door ontstaan. De antwoordmogelijkheden bestonden uit: opvoeding, media, onderwijs, politiek, ongelijke kansen, te weinig jongerenvoorzieningen, afkomst, verwendheid, Meerdere antwoorden waren mogelijk. 49% Denkt dat het vooral aan de opvoeding ligt. 44% Het tekort aan jongerenvoorzieningen. 22% Het gebrek aan goed onderwijs. 21% Ongelijke kansen voor jongeren. 18% Beeldvorming in de media. 13% Afkomst. 7% Politiek

14 Resultaat Op de vraag wat een goede oplossing voor deze problematiek zou moeten zijn, werd als volgt geantwoord: De Mosquito in ieder geval niet, volgens meer dan de helft van de mensen (56%). Minder dan een kwart (24%) van de ondervraagden ziet wel iets in de Mosquito. Van de jongeren ziet (70%) niks in de Mosquito. Meer jongeren aan het werk (83% vindt dat belangrijk) Meer aandacht voor sociaal gedrag op school (78%) Meer jongerenvoorzieningen(76%) Meer jongerenwerkers (69%), Ondersteuning bij de opvoeding (68%) De aanpak van de wijk (57%).

15 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Mosquito Wat is de “Mosquito”?."

Verwante presentaties


Ads door Google