De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Valideringsstudie Zelfbeoordelingsinstrument. Methode validering •Teststeekproef van +-2000 personen •Verscheidene kanalen (o.a. VDAB, CM, e-nieuwsbrief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Valideringsstudie Zelfbeoordelingsinstrument. Methode validering •Teststeekproef van +-2000 personen •Verscheidene kanalen (o.a. VDAB, CM, e-nieuwsbrief."— Transcript van de presentatie:

1 Valideringsstudie Zelfbeoordelingsinstrument

2 Methode validering •Teststeekproef van +-2000 personen •Verscheidene kanalen (o.a. VDAB, CM, e-nieuwsbrief KULeuven, vacature-lezers, psychiatrische ziekenhuizen,…) •Online vragenlijst •Pen en papier enkel in afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen en CGG’s

3 Ontwikkeling vragenlijst •Door onderzoekers van ISW Limits •O.b.v. een literatuurstudie: –Veerkracht: RS-NL Resilience Scale –Depressie, angst en stress: DASS –Psychosomatische klachten: ontwikkeld voor project –Copingschalen: bestaande vragenlijst van ISW Limits en literatuur rond coping (UCL, WCC, VACSS)

4 Steekproef ABS 1.835 % Man45925 Vrouw137375 -18 533 18-24 53329 25-34 43624 35-44 32418 45-54 31517 55-64 1277 65+ 452 LO + LSO20811 HSO51328 HOBU 51028 Universiteit 59433

5 Steekproef ABS 1.835 % Arbeider412 Bediende65336 Kader en directie1126 Statutair ambtenaar1227 Zelfstandige, vrij beroep453 Student49627 Werkloos/werkzoekend1267 Huisman/huisvrouw312 Gepensioneerd/bruggepensioneerd653 Arbeidsongeschikt/langdurig ziek633 Andere774 Alleenstaand zonder kinderen32017 Alleenstaand met kinderen1146 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen36620 Gehuwd/samenwonend met kinderen52128 Inwonend bij ouders49027 Inwonend bij kinderen191

6 Steekproef ABS 1.835 % Momenteel opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis925% Momenteel in behandeling bij psychiater of psycholoog19812.5% In het verleden in behandeling geweest bij psychiater of psycholoog 41226% Gebruik slaapmiddelen, kalmeermiddelen, anti- depressiva Nooit1.20676% Enkele keren per jaar1188% Maandelijks - Enkele keren per maand443% Wekelijks - Enkele keren per week292% Dagelijks 18212%

7 Interne validiteit en betrouwbaarheid Interne validiteit – Doel: nagaan welke items bruikbaar zijn om een bepaald construct te meten. – Methode: factoranalyse (enkel item met voldoende hoge lading werden weerhouden) Betrouwbaarheid of interne consistentie – Doel: nagaan hoe goed een construct gemeten wordt. – Deze betrouwbaarheid wordt weergegeven met een maat (= α). Deze maat ligt tussen 0 en 1. Hoe hoger de α, hoe betrouwbaarder de meetschaal

8 Interne validiteit en betrouwbaarheid Veerkracht

9 Interne validiteit en betrouwbaarheid Depressie

10 Interne validiteit en betrouwbaarheid Angst

11 Interne validiteit en betrouwbaarheid Stress

12 Interne validiteit en betrouwbaarheid Psychosomatische klachten

13 Interne validiteit en betrouwbaarheid Schaal veerkracht - klachtennα Veerkracht110,88 Depressie70,90 Angst70,85 Stress70,89 Psychosomatische klachten140,91

14 Interne validiteit en betrouwbaarheid Afwachten/ vermijden Problemen aanpakken

15 Interne validiteit en betrouwbaarheid Actief ontspannen Sociale steun zoeken

16 Interne validiteit en betrouwbaarheid Expressie van emoties Beheersen van gedachten

17 Interne validiteit en betrouwbaarheid De moed laten zakken Rust nemen

18 Interne validiteit en betrouwbaarheid Gebruik van genotsmiddelen

19 Interne validiteit en betrouwbaarheid Schaal copingnα Afwachten/vermijden60,73 Problemen aanpakken40,80 Actief ontspannen40,68 Sociale steun zoeken30,81 Expressie van emoties30,70 Beheersen van gedachten40,67 De moed laten zakken30,75 Rust nemen30,64 Gebruik van genotsmiddelen2-

20 Clusteranalyse •Individuen binnen eenzelfde groep of cluster vertonen veel gelijkenissen, terwijl ze slechts in lage mate overeenkomen met individuen van een andere groep •Drie betekenisvolle clusters, nl. geen, matige en ernstige klachten •Overgangsscores tussen de drie clusters worden vastgelegd: vanaf welke score heeft iemand geen, matige of ernstige klachten KlachtenGeen/matigMatig/ernstig Depressie0,771,77 Angst0,621,59 Stress1,372,07 Psychosomatische klachten2,303,26

21 Clusteranalyse DepressieAngstStressPsychosom. Geen klachten72%75%76%78% Matige klachten20% 17%16% Ernstige klachten7%6%7%6% Proportie subjecten binnen elke cluster voor elk van de klachten, alsook het gemiddelde over alle klachten heen: = hoeveel respondenten hebben relatief gezien geen, matige of ernstige klachten

22 Externe validiteit Het onderscheid tussen 3 clusters blijkt valide: •Vergelijking tussen overgangsscores een de normscores van de DASS (normale populatie)

23 Externe validiteit Het onderscheid tussen 3 clusters blijkt valide: •Toetsing aan scores op veerkracht DepressieAngstStressPsychosomatisch Geen klachten4.013.953.973.93 Matige klachten3.363.433.383.41 Ernstige klachten2.842.952.963.24

24 Externe validiteit GEM. KLINISCH (N=198) GEM. NIET- KLINISCH (N=1380) Overgangssc ores MATIG Overgangssc ores ERNSTIG Veerkracht3.173.873.81 Depressie1.32.49.771.77 Angst1.09.38.621.59 Stress1.56.841.372.07 Psychosomatische klachten 2.451.772.303.26 Het onderscheid tussen 3 clusters blijkt valide: Toetsing aan de scores van klinische populatie


Download ppt "Valideringsstudie Zelfbeoordelingsinstrument. Methode validering •Teststeekproef van +-2000 personen •Verscheidene kanalen (o.a. VDAB, CM, e-nieuwsbrief."

Verwante presentaties


Ads door Google