De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarvoor leef ik?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarvoor leef ik?."— Transcript van de presentatie:

1 Waarvoor leef ik?

2 Ik zou twee keer willen leven
Een keer om fouten te mogen maken En mijn tweede leven om van mijn fouten geleerd te hebben. Uitspraak Lawrence

3 Hoop en Wanhoop Wij leven in de eeuw van de wanhoop Deze gedachte wordt gekoesterd Er worden films over gemaakt In wanhoop ontbreekt de vreugde voor de toekomst. Hoop daarentegen is vol verwachting Heeft een alerte houding naar de toekomst. De bijbel staat vol over HOOP (Rom. 5)

4 Doel van ons leven Dat wij Gods kinderen zijn Dat we een relatie met God hebben Door Jezus mogen we weer Vader zeggen tegen God

5 We zijn geschapen om met God te genieten van Zijn Schepping
Dat wij Hem daarvoor loven en prijzen, aanbidden.

6

7 Je mag een wens doen - wat wens jij?
Eten? Harmonie in je gezin? Gezondheid?

8 Mooie auto Carriere Roem
Opnieuw een wens doen Mooie auto Carriere Roem

9 God zegt: Je krijgt dit alles Maar je zult Mij niet meer kennen
Wat kies jij? Een leven met God of een luxe leven zonder God?

10 Zeg me hoelang ben je nog op reis?
Lied: Levend Water Zeg me hoelang ben je nog op reis?

11 Jezus zegt: Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden;
Matt.7: Joh. 10: Openb. 3 : 20

12 Wandelen met God God past zich bij ons aan. Jezus is mens geworden
In de brandende over daar is God Jezus komt je in de storm tegemoet lopen

13 Wij mogen anderen laten zien dat het goed is met God te leven
Belofte aan Abram: Gen Ik zal je tot een groot volk maken, een bron van zegen zul je zijn. 3 Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Dat verlangen moet de kerk oproepen God gebruikt nederige mensen om hoogmoedigen tot verlangen te wekken I Kor. 1:

14 God kan iedereen gebruiken in zijn koninkrijk
17 december 2010 Dag 26: 1 Korinthe 2:1-5 'De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God', 1 Korinthe 2:4,5. Paulus wist van zichzelf dat hij zwakheden en beperkingen had. Daar komt hij eerlijk voor uit. Maar de kracht van Gods Geest kan door dat alles heen werken en Gods werk doen. Gebed Dank U voor de belofte van Uw krachtige aanwezigheid in situaties die ik niet in de hand heb.

15 God gebruikt steeds dwazen om de wijzen te beschamen
Andere volken om de Joden wakker te schudden De christenen om andere mensen wakker te maken

16 Hart, ziel, verstand. De ziel staat voor diepe gevoelens, voor het diepste wezen van de mens. voor de diepste verbondenheid met God. Jacobus zegt: een lichaam is dood zonder de ziel (Jac.2:26) Wees niet bang voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel (Matth.10:28) Die hoop is een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel (Hebr. 6:19) Ons gevoel is onbetrouwbaar Ons verstand is ook onbetrouwbaar Betrouwbaar is deze zekerheid: Dat God met ons wil zijn. Marc. 12: 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Deutr. 4:29 Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt. Jac. 2: 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

17 God heeft ons die belofte gedaan
  Hij met ons wil zijn Dat heeft God laten zien met Kerst : Gods Zoon is mens geworden Dat heeft God laten zien met de Pinksteren De Heilige Geest is uitgestort

18 Wat betekent dit voor Boerakker
Gastvrij gemeente zijn is een open gemeente zijn. Omzien naar elkaar met je hart Liedje Pluk

19 Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis
Een plek een plek, wie weet een plek  voor Mij Ik vraag niet al te veel, geen paleis of een kasteel Geen bungalow,  geen villa en ook geen boerderij. Gewoon een heel klein kamertje, wie heeft er plek voor Mij? In Betlehem, maar later ook in de synagoge: Johannes 9: Vraag het hemzelf… Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de Messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten.

20 Zie Ik sta aan de deur en Ik klop Openbaringen 3:20
Jezus heeft plek voor iedereen die in Hem gelooft

21 Lied: Als je veel van iemand houdt

22 Op Hem rust mijn geloof  en hierin vind ik hoop,  dat Jezus Christus opstond uit de dood! Geen vreugde overtreft Het kennen van mijn Heer En aardse rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijdt uit het duister Mogen wij thuis zijn In Gods familie Wonen bij hem Als uw erfgenamen Bind u ons samen Ons leven geven wij tot eer van u. Verbonden als uw volk Verenigd in uw naam een hoop een heer een roeping om te gaan Aanbiddend in uw huis Zien wij uw heerlijkheid En raakt uw heilige geest ons allen aan

23 Laten we opstaan . Vol van Gods liefde Laat ons op weg gaan Naar mensen in nood Vertel Jezus boodschap Aan heel de wereld Dat iedere word gered die hem gelooft. En worden wij beproeft Help ons om in ons land Te strijden voor gerechtigheid en eer Geen angst weerhoud ons meer Als wij de wedloop gaan Ons leven is gekruisigd met de heer Uw rijk verbreid zich In heel de wereld Wie kan bestrijden Dit machtige vuur Wij blijven belijden In moeilijke tijden  Geen helse macht voorkomt  god bouwt zijn kerk En op die grote dag Daalt neer bij god vandaan De heilige stad het nieuw Jeruzalem  Een menigte knielt neer Aanbiddend voor Gods troon. Eén volk uit elke stam en taal. Wat een bevrijding,  machtige tijding.  de leeuw van Juda


Download ppt "Waarvoor leef ik?."

Verwante presentaties


Ads door Google