De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen Nieske Heerema, SO Joke Melenhorst,

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen Nieske Heerema, SO Joke Melenhorst,"— Transcript van de presentatie:

1 De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen Nieske Heerema, SO n.heerema@rivas.nl Joke Melenhorst, GV j.melenhorst@rivas.nl Zorgmijdend gedrag bij dementerenden thuis en in het verpleeghuis 1 NVAG 14-06-2012

2 INDELING PRESENTATIE  Dementie  Werkwijze GOAC  Casus thuissituatie  Casus verpleeghuis  Specifieke aspecten dementie  Ontwikkelingen 2

3 Dementie  Defecten in twee of meer gebieden cognitie: –Geheugen –Apraxie, afasie, agnosie –Stoornissen uitvoerende functies  Interfererend met dagelijks leven  Progressief en dodelijk (gem. 8-jaarsoverleving)  DD: depressie en delier  243.000 patienten (2011)  Ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie 3

4 Ernst dementie GDS Global Deterioration Scale:  1. Normaal  2. Vergeetachtigheid, beginnende dementie  3. Lichte dementie  4. Matige dementie  5. Matig ernstige dementie  6. Ernstige dementie  7. Zeer ernstige dementie 4

5 Lichte dementie? 5 Onthoudt weinig wat kort tevoren is gelezen /verteld Voorwerpen verloren of onvindbaar weggelegd Lichte woordvindproblemen Ontkent iets niet te weten

6 Matige dementie? 6 Stoornissen kortetermijngeheugen Trekt zich terug, risico isolement Kan complexe taken niet meer uitvoeren Mobiliteit is goed Goede oriëntatie in tijd en plaats Ontkenning van gebrek overheerst

7 Matig ernstige dementie? 7 Geheugenverlies valt snel op in gesprek Herinnert zich wel belangrijke gebeurtenissen van vroeger Enige desoriëntatie in tijd en plaats Sturing en begeleiding noodzakelijk

8 Ernstige dementie? 8 Apraxie: hulp nodig bij handelingen Wankel ter been Fragmentarisch besef van gebeurtenissen uit verleden Gedesoriënteerd in tijd en plaats Emotionele veranderingen: wanen, angst, ontreddering, dwanghandelingen

9 Ernstige dementie? 9 Apraxie: hulp nodig bij handelingen Wankel ter been Fragmentarisch besef van gebeurtenissen uit verleden Gedesoriënteerd in tijd en plaats Emotionele veranderingen: wanen, angst, ontreddering, dwanghandelingen

10 Zeer ernstige dementie? 10 Spraakvermogen verloren, geen doelgerichte bewegingen, Volledig zorgafhankelijk en bedlegerig

11 Geriatrisch Onderzoeks en Advies Centrum  Gestart in 2000  Verwijzing  Ziekte en zorgdiagnostiek, behandeling, zorgadvisering, casemanagement  Werkwijze GV en SO  Geriatrisch Assessment  Multidisciplinair, multidimensioneel behandelplan 11

12 12 GOAC werkgebied expertisecentrum Rivas ketenorganisatie

13 Zorgmijdende oudere  Belangrijkste oorzaak: cognitieve stoornissen  Serieuze bedreiging voor gezondheid en risicofactor voor overlijden Bron: Papaioannou et al. European Journal of General Practice mei 2012 13

14 Verschillende zorgmijders  Ouderen met cognitieve stoornissen, vaak met somatische comorbiditeit, nog zonder diagnose  Ouderen met cognitieve stoornissen, en psychiatrische problematiek  Zorgmijdende echtparen  Ook ouderen zonder cognitieve problemen 14

15 CASUS: vraagstelling zorgadvies en evt diagnostiek  S: onduidelijk eet/drinkpatroon, gewichtsverlies, met in voorgeschiedenis nierfunctiestoornissen, hypertensie; RR nu 110/65  A: zelfverwaarlozing op het gebied van ADL/HDL, medicatiegebruik, brandgaatjes in kleding  M: alleenstaand, woont in caravan bij oudere zus die overbelast dreigt te raken  P: toenemend vergeetachtig, facade, geen ziektebesef of inzicht, lichte achterdocht, apraxie, MMSE 20/30, rijdt nog auto  C: visus onduidelijk 15

16 Interventies  Contact opbouwen, vertrouwen winnen, toewerken naar acceptatie HH hulp en van daaruit hulp bij ADL  geriatrisch lab en staken RR medicatie  Contact familie voor hetero-anamnese en omgangsadvies  Advisering hulpmiddelen  Gewichtscontrole, aandacht voor eetpatroon  Monitoring gevaarscriteria 16

17 Gevaarscriteria  Dwalen  Ernstige verwaarlozing: vocht/voeding  Zelfverwaarlozing bij ADL en bij HDL/leefomgeving  Brandgevaar, omgang met gas/electra  Maatschappelijke teloorgang  Agressie  Overbelasting mantelzorg 17

18 Succesfactoren  Samenwerking met huisarts en andere betrokkenen  Diagnostiek thuis  Goede uitleg naar familie/omgeving/andere hulpverleners  Continuiteit bieden  Nakomen van afspraken  Aansluiten bij client en tempo aanpassen: niet teveel willen 18

19 Gedwongen opname  RM of IBS  Voorwaarden: –Geestesstoornis: dementie –Gevaar voor zichzelf, anderen of omgeving –Gevaar is buiten instelling niet af te wenden  Afdeling psychogeriatrie of gerontopsychiatrie 19

20 Casus verpleeghuis  Ziektegeschiedenis van mevr A geboren 1946  Diagnose Ziekte van Alzheimer in 2006  Jan 2009 start DB  Febr 2010 opname pg vphs ( art 60 BOPZ )  Nov 2011 overlijden  Zelfverwaarlozing, weigeren medicatie, eten en hulp bij verzorging 20

21 Stappenplan probleemgedrag  Stap 1: lichamelijke en psychiatrische problemen uitsluiten  Stap 2: persoonlijke en omgevingsfactoren (BOM)  Stap 3: meten  Stap 4: begrijpen, interventies opstellen en uitvoeren  Stap 5: evalueren  Stap 6: consolideren 21 Bron: Vilans/Verenso 2011

22 Brein Omgevings Methodiek  Probleemgedrag door ziekte en ongunstige omgeving  Gunstige omgeving vermindert ziekteverschijnselen en verbetert functioneren  Drie aspecten: –Omgeving –Werkprocessen –Bejegening  Gunstige en juiste prikkels uit omgeving 22 Bron: Anneke van der Plaats, sociaal geriater

23 Zorgmijden bij dementie  Specifieke aspecten: –Geen ziekteinzicht: alles gaat goed –Verlies cognitieve brein: afname doelgericht gedrag en toename impulsief gedrag vanuit emotionele brein (BOM) –Verlies van zintuiglijke waarneming –Verstoorde prikkelregulatie: toenemende ontreddering –Snel wisselend beeld door delier 23

24 Tot slot: ontwikkelingen  Ouderen zelf aan zet: ook bij dementie?  Knelpunt indicatiestelling, sluit niet aan bij zorgmijders (eerst diagnose en voorliggende voorzieningen zoals dagopvang)  Dilemma generalist-specialist in de wijk  Financiering SO en GVK  Websites: –www.breincollectief.nl –www.moderne-dementiezorg.nl –www.Alzheimer-Nederland.nl –www.verenso.nl 24


Download ppt "De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Geriatrie verpleegkundige (GV) binnen een zorgketen Nieske Heerema, SO Joke Melenhorst,"

Verwante presentaties


Ads door Google