De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De achterkant van HNW; bedoelde en onbedoelde effecten Presentatie Gerry Hofkamp voor NMKG-seminar in Lelystad, 25 oktober 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De achterkant van HNW; bedoelde en onbedoelde effecten Presentatie Gerry Hofkamp voor NMKG-seminar in Lelystad, 25 oktober 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De achterkant van HNW; bedoelde en onbedoelde effecten Presentatie Gerry Hofkamp voor NMKG-seminar in Lelystad, 25 oktober 2012

2 drie stellingen voor de discussie 1. Het Nieuwe Werken??? Oude wijn in nieuwe zakken! 2. Het Nieuwe Werken kent zonder meer grote voordelen. 3. Tot op heden blijven de schaduwzijden van Het Nieuwe Werken sterk onderbelicht.

3 werk gebonden aan tijd en plaats collectieve ritmes domineren het bestaan

4 samenleving verandert, werk verandert; samenvloeien werk-privé de ‘vluchtige’ organisatie flexibilisering arbeid plaats- en tijdonafhankelijk werk veranderingen leiden tot een vervaging van werk als institutie

5 nieuwe tijden..... oude gewoontes?

6 en dan is er.... het nieuwe werken!

7 anytime, anywhere collectieve ritmes maken plaats voor meer individuele ritmes

8 wellicht de meest dominante vormen van ordening in onze samenleving plaats en tijd

9 HNW nader ontleed op: 1. mensbeeld 2. intepretatie van het begrip ‘vrijheid’ 3. veranderbenadering (‘change- management’) 4. organisatiebeeld

10 de ‘drivers’ voor het HNW. globalisering feminisering toename non- routine werk fileleed ICT efficiency bezuinigingen mode aantrekkelijk werkgeverschap verhoging arbeidsparticipatie ervaren spanning in relatie werk- prive

11 wat verstaan we onder HNW?

12 De 9 principes van HNW (volgens ‘HNW bij het Rijk’): 1. Zelf bepalen hoe, waar, wanneer, met wie men werkt aan concrete resultaten; 2. Niet de functie, maar talent bepaalt iemands waarde; 3. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling; 4. Variëteit en maatwerk zijn de nieuwe standaard; 5. Thema’s en taken zijn leidend, niet de grenzen van organisaties; 6. Transparantie tenzij; 7. Inspireren en sturen met behulp van collectieve ambities; 8. Digitale kennis & vaardigheden maken onderdeel uit van het vak van de medewerker; 9. Werkplekken zijn activiteitsgerelateerd en ICT-ondersteuning staan altijd ten dienste van de medewerker.

13 de ‘kroonjuwelen’ van HNW: meer vrijheid flexibiliteit de mens centraal betere work-life balans vertrouwen open (kennis)netwerken outputsturing 13 transparantie maatwerk, geen standaarden

14 de mens centraal

15 welk mensbeeld ligt ten grondslag aan HNW? de mens als ‘regisseur van eigen leven’; ondernemend, autonoom, creatief, integer, zelfbewust, authentiek, verantwoordelijk, inzicht in eigen talenten etc.................

16 zelfkennis is voorwaarde zelfkennis en zelfbeelden liggen echter niet vast in ons, ze worden gevormd via de ogen van ‘de anderen’. M.a.w. geen ‘zelf’ zonder anderen; geen identiteit zonder binding.

17 zelfkennis en identiteit in relatie tot plaats en tijd de vraag ‘wie ben ik’ wordt vooral bepaald door ‘met wie ben ik, waar en wanneer’? Identiteit wordt steeds meer een ‘vloeibare’ identiteit..

18 geromantiseerd beeld van vrijheid vrij om te kiezen waar en wanneer?

19 wat betekent deze vrijheid? een betere work-life balance? dit ? of dit?

20 of dit.....?? 20

21 HNW en binding Richard Sennett is van mening dat het nieuwe werken zal leiden tot een vermindering van de binding binnen organisaties. Dit zal in zijn ogen negatief uitwerken op dingen als ‘institutionele kennis’, loyaliteit en vertrouwen.

22 vrijheid en binding Vrijheid is niet het centrale probleem....... Het gaat om binding, je thuis voelen in een omgeving die niet vanzelf vertrouwd aanvoelt. Wie dat niet begrijpt, vraagt om ongelukken. Citaat Bas Heijne, column NRC, 2009

23 wat bindt in werk? werkinhoud maatschappelijk bijdrage status organisatie collega’s plaats tijd(synchroniciteit) geld

24 werkinhoud, status, organisatie, collega’s, maatschappelijke bijdrage of geld………..???

25 het is gewoon -gewoonte- ! HNW impliceert, meer dan andere organisatieveranderingen, aanpassingen op het niveau van dagelijkse gewoonten

26 betekenis van gewoonten Circa 40% van ons gedrag wordt bepaald door gewoonten. We kunnen niet goed leven zonder gewoonten. Ze beperken de dagelijkse complexiteit zodat wij ons kunnen richten op andere dingen, die onze zorg, creativiteit of inzicht vereisen. Naast individuele routines bestaan er werk- en organisatiegewoonten, die op een vergelijkbare wijze de complexiteit reduceren. Maar ‘bevroren gewoonten’ vormen een tegenkracht. De vraag is dan ook niet ‘of gewoonten nodig zijn’, maar hoe je ervoor zorgt dat gewoonten adequaat blijven. Organisatie gewoonten zijn het resultaat van een collectief onderzoeks- en leerproces.

27 ritmes in plaats en tijd gezamenlijke ritmes verminderen de afstemminglast en vergemakkelijken het collectieve leerproces gericht op adequate organisatiegewoonten. individuele ritmes verhogen de afstemminglast en verzwaren het collectieve leerproces gericht op adequate organisatiegewoonten.

28 Afstemmingsrelaties

29 Tijd & plaatsonafhankelijkheid

30 30 Strategie en prestatie-eisen Processen M en s en M en s en Cu l t uu r Cu l t uu r S t r u c t uu r S y s t e m en S y s t e m en Organisatie- gedrag Veranderaanpak binnen HNW kent ‘blinde vlekken’ Ontwikkelen Ontwerpen

31 nieuw werken impliceert ‘nieuw organiseren’! Indien werkprocessen sterk zijn gefragmenteerd, is de onderlinge afhankelijkheid en daarmee de afstemmingsnoodzaak groot. Plaats –en tijdonafhanklijk werken draagt dan het risico in zich dat de coördinatiedrukte dusdanig toeneemt dat de kwaliteit, efficiency en het innovatievermogen onder druk komen te staan. Overzichtelijke en slim ingerichte werkprocessen zijn voorwaarde voor het welslagen van HNW op langere termijn.

32 32 afstemmingsnoodzaak kan heel groot zijn voorbereiding directievooerders voorbereiding bedrijfsbureau Team 1 Team 2 projectleider Teamleiders inhhurkrachten

33 33 van ‘complexe organisatie met eenvoudige taken’ naar ‘eenvoudige organisatie met complexe taken’ door: • reductie complexiteit • verhogen ontmoetingskans

34 impact nieuwe technologie op samenleving saint or devil?

35 Conclusies (geen do’s and dont’s!): • HNW vereist voor een welslagen op langere termijn, een overzichtelijke inrichting van de werkprocessen. • HNW zou niet alleen moeten bezighouden met wat er allemaal individueel en ‘op afstand’ kan worden uitgevoerd, maar juist over wat gezamenlijk zou moeten gebeuren (virtueel en/of fysiek). • Binding is en blijft een belangrijk issue binnen HNW. Implementatie dient dan ook gepaard te gaan met een versterking van de gemeenschap (‘community- building’). • Hierbij speelt het analyseren en afspreken van ‘nieuwe collectieve ritmes in plaats en tijd’ een belangrijke rol. • HNW intervenieert sterk op het niveau van ‘gewoonten’. Dit inzicht zou moeten doorwerken in het concept en veranderaanpak. over kinderen en badwater


Download ppt "De achterkant van HNW; bedoelde en onbedoelde effecten Presentatie Gerry Hofkamp voor NMKG-seminar in Lelystad, 25 oktober 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google