De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeks- en informatievaardigheden BM2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeks- en informatievaardigheden BM2"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeks- en informatievaardigheden BM2
Verslaglegging Onderzoeks- en informatievaardigheden BM2

2 Onderwerpen van deze presentatie
Taalkundige richtlijnen (Exact Comm. H4) Illustraties (Exact Communiceren H5)

3 Taalkundige richtlijnen
4-1 Spelling en grammatica

4 Samenstellingen (1) Nieuwe woorden door woorden samen te voegen
In het Nederlands schrijven we veel vaker woorden aan elkaar dan in het Engels: niet koel kast, maar koelkast niet reactie snelheid, maar reactiesnelheid Wordt een samenstelling onoverzichtelijk, gebruik dan een ‘-’: bv.: college-uren Vertrouw je spellingscontrole niet!

5 Samenstellingen (2) Even oefenen:
centrifugebuis/centrifuge buis/ centrifuge-buis activiteits-bepaling/ activiteits bepaling/activiteitsbepaling af centrifugeren/afcentrifugeren/ af-centrifugeren

6 Pleonasmen De ronde cirkel, door elkaar mengen, ook tevens, bijvoorbeeld onder andere, zoiets dergelijks, zich beseffen

7 Voornaamwoorden Persoonlijk voornaamwoord: ‘we’ of helemaal geen (bv. “Er werd…”). Hier spreekt duidelijk de voorkeur van de docent een rol! Betrekkelijk voornaamwoord: Meestal dat, zelden wat: Dus niet: “Het pellet wat werd verkregen….”. Wat alleen bij iets onbepaalds: “Het beste wat we kunnen doen is…”. ‘WELKE’ IS VERBODEN!

8 Symbolen Zie boek Wetenschappelijke namen van organismen cursief ; eerste keer voluit en daarna afgekort: Escherichia coli en verder E. coli Homo sapiens en verder H. sapiens

9 Leestekens Zie boek Graag extra aandacht voor de komma (,)
Niet elke bijzin krijgt een komma! Dus niet altijd automatisch een komma voor ‘dat’ of ‘die’! Als een bijzin niet weggelaten kan worden zonder dat de betekenis van de zin verandert, komt er geen komma voor!

10 Leestekens Even oefenen:
De appelen die rot zijn, mogen weggegooid worden of De appelen, die rot zijn, mogen weggegooid worden De appelen die een mooi kleurtje hebben, zijn lekker of De appelen, die een mooi kleurtje hebben, zijn lekker

11 Leestekens Even oefenen:
= bijzin Zonder komma: Niet alle appelen zijn rot en diegenen die wel rot zijn mogen weg Even oefenen: De appelen die rot zijn, mogen weggegooid worden of De appelen, die rot zijn, mogen weggegooid worden De appelen die een mooi kleurtje hebben, zijn lekker of De appelen, die een mooi kleurtje hebben, zijn lekker Met komma: Alle appelen zijn rot en ze mogen allemaal weg Zonder komma: alleen die appelen die een mooi kleurtje hebben zijn lekker Met komma: Alle appelen hebben een mooi kleurtje en zijn lekker De bijzinnen met komma’s kunnen zonder betekenisverlies worden weggelaten!

12 Werkwoorden Werkwoordsvormen:
Bedrijvende vorm of lijdende vorm (zie eerder): docentvoorkeur; lijdende vorm leest niet altijd prettig (zie boek); gepaste afwisseling voorkomt eentonigheid Geen gebiedende wijs! (“Giet de oplossing…”) ‘Aantal’: meestal enkelvoud, maar niet altijd. Truc: ‘enige’ of ‘sommige’ gebruiken

13 Werkwoorden Werkwoordstijden:
Opmerkingen van theoretische aard worden in de onvoltooid tegenwoordige tijd geschreven: “Het enzym LDH is slecht oplosbaar.” Verder kunnen de OTT, de OVT, de VT en zelfs de TT worden gebruikt. Wissel af, maar wel correct. Bijvoorbeeld: “Het enzym is gezuiverd. Hierbij trad nauwelijks verlies op. Dat stemt ons zeer tevreden. We zullen dit project dan ook niet snel vergeten.”

14 Werkwoorden Onderbreek deze presentatie en doe de 0 assessment om te achterhalen wat jouw startkennis is op het gebied van het d/t/dt-gebruik! Print de Word-file uit en vul in. De volgende drie dia’s bevatten de correcte antwoorden. Kijk je werk na en noteer het aantal fouten in jouw 0 assessment

15 Piet Jansen is een brave man die zijn vrouw aanbidt en erg veel van zijn kinderen houdt. Het gezin telt drie zoons, van wie er twee reeds afgestudeerd zijn en de derde naar de universiteit gaat. Piet verricht onderbetaald werk, zodat het gezin er een heel bescheiden levensstandaard op na houdt.  

16 Piets vrouw Annie beheert de portemonnee en bedisselt het huishouden
Piets vrouw Annie beheert de portemonnee en bedisselt het huishouden. Ondanks haar karige budget is ze steeds heel elegant gekleed en gecoiffeerd. Daar wordt wel eens over geroddeld door de buren. Zo wordt er beweerd dat Annie zich prostitueert of dat Piet duistere zaakjes uitvoert. Maar Piet zegt: “Die roddels, daar word ik niet warm of koud van.” En die verhalen over Annie gelooft hij echt niet. 

17 Op een dag arriveert een brief van een notaris
Op een dag arriveert een brief van een notaris. Die deelt mee dat Annie een fortuin geërfd heeft van een onbekende oudtante. Vanzelfsprekend wordt er gejuicht en gejubeld! Annie ringeloort de buren door het gerucht te verspreiden dat Piet geregeld banken overvalt en pas een goede slag heeft geslagen. Wanneer ze meedeelt dat zij en Piet een villa gekocht hebben, stappen de buren naar de politie. Reken maar dat hier straks bij de familie Jansen nog hard over gelachen wordt!  

18 Werkwoorden -d, -t, dt: “De Brink opend de Kerstmarkt!”
“Wordt nu abonnee!” “Dit gebeurd mij niet nog een keer.”

19 Werkwoorden -d, -t, dt: “De Brink opent de Kerstmarkt!” “Word nu abonnee!” “Dit gebeurt mij niet nog een keer.” ‘D’ ipv t bij de tegenwoordige tijd gaat vaak fout met woorden die met ‘ge’ beginnen, omdat men hierdoor automatisch denkt dat het het woord in de voltooide tijd staat, terwijl het gewoon de tegenwoordige tijd is (gebeuren, geloven, …) Bij woorden waarvan de stam eindigt op –d of –t vergeet men vaak goed na te denken over d’s of t’s of dt’s aan het eind Mijn ezelsbruggetjes: Bij woorden waarvan de stam eindigt op –d (bv. worden): Vul een ander werkwoord in (bv. ‘halen’) en je hoort vanzelf of er wel of niet nog een t achter moet. Bijvoorbeeld: Het pellet word/wordt bewaard: Vul halen in: Het pellet ‘haalt’ bewaard is met een t, dus het is ook Het pellet wordt bewaard -d of -t bij de voltooide tijd: zet er een ‘e’ achter: Je zegt gemaakte, dus het is gemaakt Je zegt gebeurde, dus het is gebeurd Je zegt bewaarde, dus het is bewaard

20 Werkwoorden Onderbreek deze presentatie en doe nu de eind-assessment d/t op dezelfde manier als de 0-assessment (dus ook weer niet naar de volgende drie dia’s kijken!)

21 Voordeel van deze kweekmethode is dat de groeisnelheid beheerst kan worden.
De kweek raake helaas besmet. Omdat de melkzuurbacterie melkzuur produceert, daalt de pH van het medium. Er wordt zoveel schuim geproduceerd dat de fermentor overstroomt. Bij een fed batch kweek wordt medium aan de kweek toegevoegd , terwijl er geen medium verwijderd wordt.

22 Deze methode wordt gebruikt om grote hoeveelheden eiwit te produceren.
De toegevoegde loog-oplossing compenseert de lage pH van het medium. Als dit vaker gebeurt, zal het organisme uiteindelijk gedood worden. De promotor en de terminator van het gen waren al bekend en werden al gebruikt.  Er wordt melkzuur geproduceerd door de melkzuurbacterie.

23 Melkzuurbacteriën gebruikt men voor allerlei toepassingen
  Melkzuurbacteriën gebruikt men voor allerlei toepassingen.   Wordt de pH gecontroleerd met behulp van een pH-meter of niet?   Als dit bij hoge temperatuur gebeurt, denatureert het eiwit.   Als het medium is gemaakt, moet het zo snel mogelijk worden geautoclaveerd.   Een mooi gezuiverd eiwit, daar word ik dus helemaal warm van!

24 Stijlfouten/Zakelijke stijl
Zie boek (4-3 en 4-4) Voorbeelden van hoe het niet moet: “Het reageerde als een beest!” “Toen we de activiteit gingen meten, vonden we niks meer.”

25 Illustraties Zie boek (hoofdstuk 5)
Altijd in tekst verwijzen naar figuren en tabellen! Figuurtitels eronder, tabeltitels erboven! Significante cijfers (dus niet 0,56345 g) Decimalen: In Nederland gebruiken we komma’s, in Engeland/VS gebruiken ze punten! Dus 0,56 g en NIET 0.56 g

26 Ten slotte Just do it! Learning by doing Al doende leert men
Wie geen fouten maakt, leert niets Jong geleerd(,) is oud gedaan


Download ppt "Onderzoeks- en informatievaardigheden BM2"

Verwante presentaties


Ads door Google