De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project buurtstewards

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project buurtstewards"— Transcript van de presentatie:

1 Project buurtstewards
Integratiedienst Voorstelling 2013

2 Overzicht presentatie
Context nieuwe functie Takenpakket buurtsteward Aantal cases Eerste bevindingen

3 Context functie Inzet 6 VTE buurtstewards voor 4 jaar
2 VTE IEM-consulenten: project voor 2 jaar, Stedenfonds (zomer 2011-april 2013) 6 VTE buurtstewards: project voor 4 jaar, minister Freya Van den Bossche, Stedenbeleid (start: zomer 2012) – Vlaams MOE actieplan Inzet 6 VTE buurtstewards voor 4 jaar

4 Context functie Fenomeen IEM: op kort tijd grote instroom
-> druk op diensten en voorzieningen Gents beleid inzake IEM: 2 sporen beleid

5 Context functie Meest aanwezige nationaliteiten Bulgarije 667 1765 2835 3946 5112 5630 5818 Polen 460 638 805 934 1057 1081 1153 Slovakije 956 1112 1168 1423 1836 1930 1784 Tsjechië 133 150 157 213 288 298 284 TOTAAL 2216 3665 4965 6516 8293 8939 9039 Lokaal geen gegevens over nieuwe EU-burgers zonder wettig verblijf, toeristen(visum, ‘circulaire migratie, enz.!

6 Takenpakket Vier hoofdtaken die met elkaar verbonden zijn:
Klachtbehandeling: overlastklachten onderzoeken via huisbezoeken bij buurtbewoners/klagers + IEM-families; overlast proberen op te lossen ism bevoegde diensten; oplossingsgericht werken Doel: samenleven in diversiteit bevorderen Ondersteuning bieden aan diensten en organisaties in hun opdracht naar nieuwe EU-burgers en omgekeerd IEMers ondersteunen in hun contacten met diensten en organisaties Doel: communicatie tussen IEMers en diensten en organisaties verbeteren

7 Takenpakket Ondersteuning bieden bij wijkgerichte activiteiten
Twee acties: onthaal nieuwe bewoners en acties rond samenlevingsproblemen op wijkniveau Doel: samenleven in diversiteit bevorderen Experimenteren rond casemanagement, cliëntoverleg, trajectbegeleiding, ketenmanagement… ism CAW en andere partners Doel: geïntegreerde en integrale aanpak nastreven inzake gezinsopvolging

8 Takenpakket - FAQ Verschil met straathoekwerk? (aanmelding -doelgroep – doelstelling) Meerwaarde? Wat met overlastklachten zonder IEM-link? Deontologie? Beroepsgeheim?

9 Takenpakket Praktische verdeling onder de buurtstewards:
Cases worden mobiel over de ganse stad opgenomen => nieuwe worden verdeeld onder elkaar Elke buurtsteward werkt ook wijkgericht ifv netwerkopbouw + werken rond samenlevingsproblemen die verder reiken dan een probleem tussen 2 buren (speelpleintjes, appartementsblokken, wijkgerichte acties, …) + onthaal nieuwe bewoners + toeleiding naar wijkactiviteiten Wijken: Brugse Poort, Rabot, Bloemekenswijk, Muide, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort/Sint-Amandsberg, Ledeberg/Gentbrugge en Nieuw Gent

10 Takenpakket Instroom dossiers Voornamelijk via LPV
Andere kanalen: DMT, beleid, Kom-Pas, SHW, Buurtwerk, eigen contacten, brugfiguren scholen, agentschap jongerenwelzijn, vrijwilligers, politie, …

11 Aantal cases 250 cases (tussen sept. 2011 en mei 2013)
(1 case = nieuw adres, omwille van andere buurtcontext) Aantal actieve adressen op 30 mei 2013: 74 waarvan 14 met overlastcomponent en 60 zonder (bij oplossen overlastcomponent kunnen we cases schrappen + sommige gezinnen verhuizen naar een ander adres waardoor de vroegere adressen waarop dat gezin verbleef niet meer actief zijn) Klachten gaan voornamelijk over afval en geluidsoverlast

12 Enkele bevindingen Enkel op overlast werken werkt niet om een vertrouwensrelatie uit te bouwen + ook meer nood aan preventief werken Bij groot deel IEM-families geen overlastklachten, wel grote hulpverleningsproblematiek (oplossen/verminderen overlast kan lukken, oplossen hulpverleningsproblematiek: heel moeizaam, veel drempels) Hulpverleningsproblematiek is heel complex. Vooral administratief een kluwen => alles hangt aan elkaar, heeft invloed op elkaar Vaak sprake van verplaatsing (zelfde gezinnen verhuizen van ene kraakpand naar andere)

13 Enkele bevindingen Huisvesting blijft grootste knelpunt: patstelling (huis geven kan niet, blijven kraken/uithuiszetting/kraken kan ook niet) + volgende stappen in integratie geblokkeerd omwille van ontbreken huisvesting Burgers blijken niet altijd de weg te kennen binnen de dienstverlening => klachten komen niet altijd correct terecht => gevoel leeft dat er niets gebeurt (herhaaldelijk terugkoppelen heel belangrijk) Samenwerking/coördinatie met/tussen verschillende partners rond een gezin in het kader van cliëntoverleggen is een grote meerwaarde. Uitbreiding hieromtrent nodig. Reis naar Kosice van team buurtstewards heeft indruk gemaakt => verslag binnenkort beschikbaar

14 Contact: Marieke.Lamaire@gent.be Integratiedienst

15 Team buurtstewards ID Sarah Terwecoren (½ BS, ½ coach)
Veerle De Conynck (BS) Stijn Carlé (BS) Ann De Meulemeester (BS) Tibor Moco (BS) Riet Verlot (BS) Christiaan De Blander (½ inhoudelijke ondersteuning) Marieke Lamaire (coördinator)


Download ppt "Project buurtstewards"

Verwante presentaties


Ads door Google