De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheid en geld: een gedragseconomische invalshoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheid en geld: een gedragseconomische invalshoek"— Transcript van de presentatie:

1 Overheid en geld: een gedragseconomische invalshoek
Henriëtte Prast Lid WRR Hoogleraar Universiteit van Tilburg

2 Gedragseconomie Benut inzichten uit psychologie en neurologie om economisch gedrag te verklaren Vertrekt vanuit feitelijk waargenomen gedrag Probeert systematiek te ontdekken Probeert beleidsconclusies te trekken

3 Slecht nieuws (1) Er is een groot verschil tussen weten en voelen – ook als het gaat om geld Ons mentale kapitaal is verdeeld over een planner en een doener Zelfs als mensen weten wat goed voor ze is, gedragen ze zich er (vaak) niet naar Betalen om niet te eten

4 Slecht nieuws (2) Mensen zijn niet rationeel te maken
(Maar dat moeten we ook niet willen)

5 Slecht nieuws (3) Overheid denkt nog altijd dat we wel varen bij
Transparantie Informatie Educatie

6 Slecht nieuws (4) Financiële innovatie gezien als boosdoener
Terwijl die juist tot minder belasting kan leiden, mits goed ontworpen Crisis maakt het er niet eenvoudiger op Mede schuld van het beleid dat innovatie niet goed word benut

7 Goed nieuws (1) Mensen laten zich graag sturen Door zichzelf
Door een ander Bewust Onbewust

8 Het wordt er niet eenvoudiger op
1950 20??

9 Goed nieuws (2) Innovatie kan leiden tot minder complexiteit - mits goed vormgegeven Voorbeeld: 4 jaar Harvard voor

10 (Optie op) vier jaar Harvard
Wat er ook gebeurt op financiële markten Wat er ook gebeurt met het collegegeld Wat er ook gebeurt met de euro/dollar

11 Hoe? Standaarden: wie zwijgt stemt toe
Commitment mechanismen: Odysseus aan de mast Zinvolle keuzes: what you see is what you get (Harvard optie) Mentaal boekhouden: Labeling Frequentie

12 Odysseus aan de mast

13 Nog een sturingsmechanisme
Etiketten – what’s in a name Frequenties – vakantiegeld, loon

14 What’s in a name? Etiket = naam van inkomenscomponent kinderbijslag
vakantiegeld bonus belastingteruggave levensloopbijdrage

15 Vraag Stel: gezinsinkomen stijgt met bedrag x.
Hoeveel daarvan wordt er uitgegeven aan de kinderen? Antwoord (Peter Kooreman, AER, 2000):

16 Dat hangt er van af….

17 Crisis intermezzo Stel je hebt een meevaller van $ 50. Hoe wordt dat geld besteed? Bonus: $22,04 uitgegeven Teruggave: $ 9,55 uitgegeven

18 Kopzorgen Groep a: heel simpel cognitief klusje (getal onthouden)
Groep b: moeilijker cognitief klusje (getal met meer cijfers onthouden) Wie kiest wat?

19 Boodschap Innovatie en complexiteit zijn in beginsel welvaartverhogend
Betere keuze-architectuur maakt complexiteit mogelijk zonder dat dit leidt tot meer stress en slechte keuzes Hier ligt een grote (en nog niet onderkende) uitdaging voor de overheid

20 Maternalisme = libertair paternalisme Zonder geboden en verboden
Zonder belastingen en subsidies Zonder dure voorlichtingscampagnes sturen op basis van belangen van de klant (burger, consument, patient)

21 Uitdagingen Hoe voorkomen we dat maternalisme verwordt tot manipulatie? Hoe zorgen we ervoor dat keuze-architectuur ertoe leidt dat mensen die dat nodig hebben erop vooruit gaan zonder dat mensen die dat niet nodig hebben er op achteruit gaan? Hoe prikkelen we financiële instituties tot welvaartsverbeterendee innovaties?

22 WRR project De overheid als keuze-architect: hoe kan beleid gedrag sturen Zonder verboden en geboden Zonder financiele prikkels Met behoud van keuzevrijheid Rekening houdend met mens van vlees en bloed “Libertair paternalisme”

23 De crisis en de overheid
Crisis is niet het einde van het systeem Crisis bevat vele elementen waarvoor wetenschappers al lang hebben gewaarschuwd Depositogarantie Kleine banken Risico naar individu is onwenselijk Nominale garantie is geen garantie

24 De crisis en de overheid (2)
Schuld geven aan bonuscultuur is veel te makkelijk en populistisch Schuld geven aan aandeelhouder idem

25 Overheid, denk na over Futures in de index
Geindexeerde staatsobligaties Kleine banken Aandeelhouder is wel nuttig Pensioenrekening niet doorschuiven naar volgende generaties Meer focus op producten die levensstandaard garanderen


Download ppt "Overheid en geld: een gedragseconomische invalshoek"

Verwante presentaties


Ads door Google