De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De optativus •Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De optativus •Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de."— Transcript van de presentatie:

1 De optativus •Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de vraag of de gedane mededeling waar is / wordt. optativus vorming gebruik in hoofdzinnenin bijzinnen zonder ἀ νmet ἀ ν zonder ἀ ν met ἀ ν

2 Optativus – vorming Basis: optativusvormen worden gekenmerkt door een iota in de uitgang N.B.: Er staat nooit een augment bij een optativusvorm. De werkwoorden met een stam op een ε (ποιεω) of een ο (δηλοω)hebben in de optativus pr. ev. de uitgangen -οιην, -οιης, -οιη in plaats van -οιμι, -οις, -οι De werkwoorden met een stam op een α (νικαω) hebben in de optativus pr. ev. de uitgangen - ῳ ην, - ῳ ης, - ῳ η in plaats van -οιμι, -οις, -οι Opt. Pr. Act. Opt. Pr. Med. Opt. Aor. Act. Opt. Aor. Med. Opt. Aor. Pass. λυ οιμι λυ οις λυ οι λυ οιμεν λυ οιτε λυ οιεν λυ οιμην λυ οιο λυ οιτο λυ οιμεθα λυ οισθε λυ οιντο λυσ αιμι λυσ ειας λυσ ειε(ν) λυσ αιμεν λυσ αιτε λυσ ειαν λυσ αιμην λυσ αιο λυσ αιτο λυσ αιμεθα λυσ αισθε λυσ αιντο λυθ ειην λυθ ειης λυθ ειη λυθ ειμεν λυθ ειτε λυθ ειεν

3 Optativus zonder ἀ ν in de hoofdzin •Optativus van wens ἀ φικοιτο – Moge hij aankomen Deze optativus van wens wordt vaak vooraf gegaan door de woordjes ε ἰ θε of ε ἰ θε γαρ De ontkenning is μη μη τουτο γενοιτο – Moge dit niet gebeuren

4 Optativus met ἀ ν in de hoofdzin •Optativus potentialis Wordt gebruikt om een mogelijkheid aan te geven. Je vertaalt deze optativus met ‘zou kunnen’ of ‘zou’. ο ἰ κοι ἀ ν μενοιμεν – we zouden thuis kunnen blijven •De optativus potentialis kan ook gebruikt worden om een bescheiden mening weer te geven. τουτο λεγοι ἀ ν – dat zal hij wel zeggen

5 Optativus zonder ἀ ν in de bijzin •Vervangende obliquus Deze optativus wordt gebruikt om een indicativus of een coniunctivus te vervangen als de persoonsvorm in de hoofdzin in een verleden tijd staat. ἠ λθομεν ἱ να βοηθοιμεν - wij kwamen om te helpen •De optativus zonder ἀ ν kan ook worden gebruikt in een ὁ τι / ὡ ς zin of in een afhankelijke vraag als de persoonsvorm van de hoofdzin in een verleden tijd staat. ἠ ρετο που ε ἰ μεν - hij vroeg waar we waren

6 Optativus met ἀ ν in de bijzin •Optativus potentialis De optativus potentialis wordt meestal in hoofdzinnen gebruikt, maar kan ook in bijzinnen voorkomen. Als in de hoofdzin al ἀ ν staat, dan wordt dat in de bijzin meestal niet herhaald. ε ἰ ἀ φικοιτο, παντα ἀ ν ἡ μιν λεγοι – als (stel dat) hij zou komen, dan zou hij ons alles zeggen


Download ppt "De optativus •Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de."

Verwante presentaties


Ads door Google