De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De optativus Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De optativus Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de."— Transcript van de presentatie:

1 De optativus Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de vraag of de gedane mededeling waar is / wordt. optativus vorming gebruik in hoofdzinnen in bijzinnen zonder ἀν met ἀν zonder ἀν met ἀν

2 Optativus – vorming Opt. Pr. Act. Med. Opt. Aor. Pass.
Basis: optativusvormen worden gekenmerkt door een iota in de uitgang N.B.: Er staat nooit een augment bij een optativusvorm. De werkwoorden met een stam op een ε (ποιεω) of een ο (δηλοω)hebben in de optativus pr. ev. de uitgangen -οιην, -οιης, -οιη in plaats van -οιμι, -οις, -οι De werkwoorden met een stam op een α (νικαω) hebben in de optativus pr. ev. de uitgangen -ῳην, -ῳης, -ῳη in plaats van -οιμι, -οις, -οι Opt. Pr. Act. Med. Opt. Aor. Pass. λυ οιμι λυ οις λυ οι λυ οιμεν λυ οιτε λυ οιεν λυ οιμην λυ οιο λυ οιτο λυ οιμεθα λυ οισθε λυ οιντο λυσ αιμι λυσ ειας λυσ ειε(ν) λυσ αιμεν λυσ αιτε λυσ ειαν λυσ αιμην λυσ αιο λυσ αιτο λυσ αιμεθα λυσ αισθε λυσ αιντο λυθ ειην λυθ ειης λυθ ειη λυθ ειμεν λυθ ειτε λυθ ειεν

3 Optativus zonder ἀν in de hoofdzin
Optativus van wens ἀφικοιτο – Moge hij aankomen Deze optativus van wens wordt vaak vooraf gegaan door de woordjes εἰθε of εἰθε γαρ De ontkenning is μη μη τουτο γενοιτο – Moge dit niet gebeuren

4 Optativus met ἀν in de hoofdzin
Optativus potentialis Wordt gebruikt om een mogelijkheid aan te geven. Je vertaalt deze optativus met ‘zou kunnen’ of ‘zou’. οἰκοι ἀν μενοιμεν – we zouden thuis kunnen blijven De optativus potentialis kan ook gebruikt worden om een bescheiden mening weer te geven. τουτο λεγοι ἀν – dat zal hij wel zeggen

5 Optativus zonder ἀν in de bijzin
Vervangende obliquus Deze optativus wordt gebruikt om een indicativus of een coniunctivus te vervangen als de persoonsvorm in de hoofdzin in een verleden tijd staat. ἠλθομεν ἱνα βοηθοιμεν - wij kwamen om te helpen De optativus zonder ἀν kan ook worden gebruikt in een ὁτι / ὡς zin of in een afhankelijke vraag als de persoonsvorm van de hoofdzin in een verleden tijd staat. ἠρετο που εἰμεν - hij vroeg waar we waren

6 Optativus met ἀν in de bijzin
Optativus potentialis De optativus potentialis wordt meestal in hoofdzinnen gebruikt, maar kan ook in bijzinnen voorkomen. Als in de hoofdzin al ἀν staat, dan wordt dat in de bijzin meestal niet herhaald. εἰ ἀφικοιτο, παντα ἀν ἡμιν λεγοι – als (stel dat) hij zou komen, dan zou hij ons alles zeggen


Download ppt "De optativus Basis: het verschil met de coniunctivus is dat de optativus een grote mate van onzekerheid toevoegt aan de mededeling. Het is maar zeer de."

Verwante presentaties


Ads door Google