De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is de roeping van de kerk?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is de roeping van de kerk?"— Transcript van de presentatie:

1 Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is de roeping van de kerk?
Wat is zending? Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?

2 Wat hebben we vorige keer ontdekt?
2-2 Zending vandaag Wat hebben we vorige keer ontdekt? - God zendt - Zending hoort daarom bij het hart van God - Gods doel is, dat alle volken Hem zullen loven - We mogen van Hem genieten - Wij mogen ‘medewerkers van God’ zijn - Onze opdracht: Maak alle volken tot mijn leerlingen - Onze uitdaging: Hoe doe je dat dan?

3 Zending vandaag Hoe bereik je de wereld? Romeinen 10: 13 – 15:
2-3 Zending vandaag Hoe bereik je de wereld? Romeinen 10: 13 – 15: ‘Wie de naam van de Heer aanroept zal worden gered’ Maar: Hoe kun je aanroepen zonder geloof? Hoe kun je geloven zonder over Hem te horen? Hoe kun je horen zonder verkondiging? Hoe kun je verkondigen zonder uitgezonden te zijn? Marc. 1: 15; De kernboodschap van Jezus: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’

4 Bewogenheid als drijfveer
2-4 Zending vandaag Bewogenheid als drijfveer Matteüs 9: 36 Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot maar er zijn weinig arbeiders Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep Hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte elke kwaal te genezen

5 Zending vandaag Gespreksronde
2-5 Zending vandaag Gespreksronde 1. Jezus werd er beroerd van toen Hij al die mensen zag zonder herder. Hebt u wel eens momenten dat u ‘er beroerd van wordt’ als u al die ellende ziet? 2. Jezus stuurt de 12 discipelen erop uit, maar ook 72 ‘gewone gelovigen’. Twee aan twee worden ze er op uitgestuurd. Wat betekent dit voor ons vandaag? 3. We moeten niet ‘verdrinken’ in activisme. Uiteindelijk gaat het er niet om wat we doen, maar wie we zijn voor God. Hoe beleeft u dat?

6 Zending vandaag Gods instrument - Gods strategie is de Kerk!
2-6 Zending vandaag Gods instrument - Gods strategie is de Kerk! - De kerk als: a. Kuriake = dat wat van de Heer is: alle gelovigen b. Kerkstructuren (‘filialen’) - De grote wereldkerk

7 1 Petrus 2: 9 over onze identiteit:
2-7 Zending vandaag 1 Petrus 2: 9 over onze identiteit: ‘U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft …. om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht’.

8 Zending vandaag Pinksteren - Geboorte dag van de Christelijke kerk
2-8 Zending vandaag Pinksteren - Geboorte dag van de Christelijke kerk - De kerk als woonplaats van de Heilige Geest - Handelingen 1: 8 ‘Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij getuigen: in Jeruzalem (dichtbij en binnenshuis), in heel Judea en Samaria (in omgeving, buurt, buren), tot aan de uiteinden van de aarde (wereldzending)’

9 Zending vandaag Gespreksronde
2-9 Zending vandaag Gespreksronde Wat vindt u van de volgende uitspraak van ds. Bill Hybels: ‘De kerk is de hoop voor de wereld’? 2. De kerk is Gods instrument om de wereld het evangelie van Jezus Christus te brengen. Wat merkt u daarvan? 3. De hele wereld bereiken: maar ik vind het al zo moeilijk om met de buren over het geloof te praten… Hoe doet ú dat? Welke rol speelt uw levensstijl hierbij? 4. Zending lijkt de belangrijkste opdracht voor de kerk. - Hoe gaat dat in onze gemeente? - Staat zending bovenaan op onze prioriteitenlijst? - Hoe geven we er invulling aan?

10 Zending vandaag Hoe ging het verder?
2-10 Zending vandaag Hoe ging het verder? - Het Pinksterfeest begint in Jeruzalem. Op die dag kwamen 3000 mensen tot geloof in de Here Jezus! (Handelingen 2: 41 – 47) - Het evangelie verspreid zich via vervolging en komt in Judea en Samaria. (Handelingen 8: 4vv.‘Er ontstond grote vreugde in de stad!) - Het evangelie gaat verder tot de uiteinden der wereld. (Handelingen 13: 1 – 4: ‘Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de Heilige Geest’)

11 Zending vandaag De wereldbevolking
2-11 Zending vandaag De wereldbevolking The Population of Asia is staggering. More than a third of the World’s population live in the area. (And that is not including India which is outside our region of ministry.) Well over two billion people. Over 1.2 Billion of that number live in China itself. Tonight I want to speak at greater length about some of the world shattering events that are happening in that land as it moves towards becoming one of the World’s great superpowers. So if you want to know more you will have to wait till tonight. Probably fewer that 5% of the people of Asia are Christian. Which means East Asia is a needy mission field - it has the greatest number of unreached peoples of any area in the world. (Cue) Change OHP Wereld ca. 6,5 miljard inwoners; 32% christen Azie: ruim 3 miljard inwoners; minder dan 5% christen

12 Zending vandaag De wereld vandaag
2-12 Zending vandaag De wereld vandaag - In 2007: ruim 50% van alle mensen woont in steden - Ca 6900 talen gesproken (Bijbel 430 en NT 1150 talen) - Ca. 66 landen grote beperkingen godsdienstvrijheid. - Grote groei van Christenen : Z-Amerika, Oost Azië - Toename evangelische en charismatische groepen - Wereldwijd zendelingen

13 Zending vandaag 2-13 Godsdiensten Bevolking (%) Aanhangers (mill.)
Jaarl. Groei (%) Christen 32,54 1.973 +1,43 Moslim 21,09 1.279 +2,17 Niet-godsdienstig 15,46 938 +0,97 Hindoe 13,52 820 +1,44 Boeddhist 6,60 400 +1,21 Chinees 6,31 383 -1,28 Animisme 2,90 176 +1,72 Sikh 0,34 20,5 +1,70 Joods 0,24 14,2 +0,63 Overig 1,00 60,8 +1,53 Totaal 100,00 +1,39

14 Groei van de kerk in Azië en Latijns Amerika en krimp in Europa
Zending vandaag Groei van de kerk in Azië en Latijns Amerika en krimp in Europa

15 Zending vandaag Gespreksronde
2-15 Zending vandaag Gespreksronde 1. Wat spreekt u het meeste aan als u ziet hoe het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld is overgegaan? 2. Kent u persoonlijk iemand die werkt in de zending? Kunt u iets over hem/haar vertellen? 3. Wat weet u van het zendingswerk dat vanuit de plaatselijke gemeente gebeurt?

16 Zending vandaag Afsluiting We staan rond de wereldkaart:
2-16 Zending vandaag Afsluiting We staan rond de wereldkaart: - Van welk land of bevolkingsgroep wilt u meer weten? Voor welk land wilt u bidden? Waarom? Hoe kunt u meer informatie over dit gebied krijgen?


Download ppt "Zending vandaag Wat gaan we bespreken? Wat is de roeping van de kerk?"

Verwante presentaties


Ads door Google