De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BBL en bedrijf Case mobiliteit - Kilometerverzekering Civiel – private samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BBL en bedrijf Case mobiliteit - Kilometerverzekering Civiel – private samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 BBL en bedrijf Case mobiliteit - Kilometerverzekering Civiel – private samenwerking

2 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen BBL en bedrijf: diverse relaties •BBL wordt erkend via rol in Vlaamse Mina-raad •BBL is gericht op verduurzamen van product- en productieketens (culturele en marktveranderingen). BBL werkt samen met voorlopers binnen besturen en bedrijfswereld. Bedrijven die milieuonvriendelijk blijven produceren, niet willen verbeteren, zetten we onder druk. •BBL gaat in direct overleg met vakbonden en bedrijven - BBL wordt bevraagd door bedrijven, sectoren en productontwikkelaars (MVO)

3 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen BBL en bedrijf: visie vanuit de bedrijfswereld Business and Society (initiatief van VBO) beschreef BBL in haar publicatie “Ngo’s en bedrijven in België, praktische gids voor een vruchtbare samenwerking” als een organisatie gericht op overleg en samenwerking.

4 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen BBL en bedrijf •Actoren binnen bedrijfswereld zijn ervan bewust dat NGO’s een diversiteit aan relaties onderhouden met bedrijven : * BBL is koepel / netwerk naast netwerken van bedrijven en vakbonden en speelt haar rol in beleidsvoorbereidend werk * BBL vraagt steun van bedrijven voor haar communicatiemiddelen in kader van projecten en campagnes * BBL werkt samen met bedrijven rond veroveren van nieuwe markten

5 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen BBL en bedrijf •De diversiteit aan relaties met bedrijven zal nog groeien (MVO, CSR) •De bedrijfswereld zet niche – organisaties op rond duurzaam ondernemen: Business and Society, Isoterra, Groen Licht Vlaanderen,… •Tussen NGO’s en bedrijf ontstaan meer en meer nieuwe vormen van privaat – civiele samenwerking vb. Vibe, Passiefhuisplatform, Ode, …

6 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Types samenwerking NGO’s en bedrijf •Mecenaat: giften in natura •Co-branding: voor elk verkocht product gaat een deel van de opbrengst naar een ngo. •Thematische ontmoetingen, overleg, aandeelhoudersvergaderingen •Samenwerking rond opleiding en bewustmaking van het bedrijfspersoneel •Audit: dit kan leiden tot de toekenning van een “label” door de ngo •Levering van specifieke, deskundige competenties: advisering •Strategisch partnerschap : herwerken kernactiviteiten van het bedrijf

7 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Voorbeelden van Samenwerking van BBL met besturen Milieucredo Interelectra en REG – actieplannen sinds 1993 Milieucredo Regionale Milieuzorg en afvalpreventieprojecten sinds 2002 Lokale agenda 21 stad Leuven sinds 1999 Lokaal kyoto – protocol stad Antwerpen sinds 2003

8 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Voorbeelden van Samenwerking van BBL met bedrijven •Energiecharter •Steunpunt Duurzaam Bouwen •Groene Sleutel – begeleiding en label ism Campingfederaties •Afvalpreventieacties: * Milieukoopwijzer * Retour is terug •…

9 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Energiecharter •Energiecharter : sinds 2004 start BBL, Vibe, VCB en Bouwunie een samenwerking ter promotie van laagenergiewoningen (E 50) •80 bouwspelers ondertekenen een engagementsverklaring, krijgen begeleiding van milieubeweging en bouwsector en kunnen na externe audit Energiecharter - label halen (brons, zilver, goud). •Milieubeweging engageert zich bouwers en verbouwers te sensibiliseren en informeren

10 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Steunpunt Duurzaam Bouwen -Provincie Limburg, WTCB – Cedubo en BBL (coördinator) zetten steunpunt en netwerk duurzaam bouwen op met gemeenten, Limburgse bouwactoren, milieubeweging, administraties en consumentenorganisaties -Doel: dubo - marktverandering bij vraag en aanbod •duurzame bouwprojecten van actoren begeleiden en nieuwe types dubo – projecten verspreiden •dubo plan – advies voor bouwers en verbouwers via doorverwijzing van gemeenten

11 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Case mobiliteit: kilometerverzekering •Samenwerking met Dexia – DVV •Samenwerking met Corona Direct, onderdeel van de groep Dexia www.benikslimverzekerd.be www.kilometerverzekering.be www.coronadirect.be

12 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Waarom samenwerken? 1.Gedeelde visie en doelstellingen 2.Identieke doelgroep verzekering - campagnes 3.BBL als geloofwaardige partner 4.Win – winsituaties door steun aan BBL – campagnes - hogere Return On Investment 5.Breed gamma aan partners

13 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Kilometerverzekering •De premie is afhankelijk van gebruikelijke factoren: schadeverleden, woonplaats, beroep, wagentype,... •Nieuw is dat de premie ook afhankelijk is van het aantal gereden kilometers: hoe minder kilometers, hoe lager de premie. •Onderzoek leert dat wie autokilometers uitspaart, tegelijk het risico van ongevallen en schade vermindert. De formule is dus billijk en verantwoord. is dit de toekomst voor alle autoverzekeringen? Is dit de wegbereider voor andere kostentoerekening mobiliteit?

14 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Kilometerverzekering •Wie minder dan gemiddeld rijdt, heeft daardoor al een lagere premie. •Iedereen kan berekenen hoeveel kilometers hij jaarlijks aflegt op www.benikslimverzekerd.bewww.benikslimverzekerd.be •Wie kilometers met de fiets aflegt, te voet of met het openbaar vervoer, vermindert daardoor zijn verzekeringspremie. •Iedereen kan berekenen hoeveel premie hij spaart per kilometer op www.kilometerverzekering.bewww.kilometerverzekering.be

15 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Gedeelde visie BBL en Corona •Km-variabele verzekering speelt in op BBL-visie inzake variabilisatie autokosten (verschuiving van deel van vaste kosten naar de variabele kosten) • De verzekering en de BBL – mobiliteitscampagnes gaat beide uit van “spaar”-doelstelling: autokms sparen en dus geld sparen, milieu sparen, … •De verzekering is billijk: mensen die kilometers sparen kunnen sparen: hoe lager het gebruik, hoe lager de autokosten

16 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Algemene aanpak •Corona Direct grijpt de BBL - mobiliteitscampagnes “Met Belgerinkel naar de Winkel” en “Fiets naar Kyoto” en steunt ze om de km-variabele verzekering gericht en kostenefficiënt bij de juiste doelgroep in de markt te zetten.

17 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Identieke doelgroep •Profiel “Fiets naar Kyoto” deelnemers: (op basis van 2.250 enquêtes) –Actieve bevolking: 17 – 65 jaar (gemid.: 41) –49% man, 51% vrouw –100% pendelt met fiets naar het werk –Autobezit: 90,5% beschikt over wagen –Autogebruik, mediaan: 12.000 km –Bij 40% van de autobezitters: auto doet jaarlijks maximum 10.000 km; bij 60% van de autobezitters: auto doet jaarlijks maximum 15.000 km –Deelnemers zijn actief bezig met mobiliteit(sgedrag)

18 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Identieke doelgroep •Met Belgerinkel naar de Winkel: –Verantwoordelijke inzake aankopen binnen gezin –Fietsende, milieubewuste klanten –Goede verdeling actieve - niet actieve bevolking, inclusief jongeren (participatie scholen), ook ouderen… Iedereen winkelt!

19 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen BBL als partner •Geloofwaardige partner •Jarenlange ervaring met campagnes en gedragsverandering •Professioneel projectteam van 12 medewerkers •Koepel van meer dan 140 milieu- en natuurorganisaties in Vlaanderen (o.a. Natuurpunt, WWF, Greenpeace, …)

20 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Groot bereik •Fiets naar Kyoto 20042005ambitie 2006(*) 50 werkgevers 1.000 fietsers 20.000 werknemers 164 wg’ers (waaronder 72 gemeenten) 5.000 fietsers 60.000 wn’ers 400 wg’ers 15.000 fietsers 250.000 wn’ers (*) samenwerking met provincie Limburg – campagne ‘Afkicken’

21 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Groot bereik •Met Belgerinkel naar de Winkel 20042005ambitie 2006 130 gemeenten 12.480 handelaars 1,1 miljoen kaarten (235.835 volle) 102.537 deelnemers 148 gemeenten 13.024 handelaars 1,6 miljoen kaarten (275.280 volle) 119.687 deelnemers 165 gemeenten 14.000 handelaars 1,8 miljoen kaarten (350.000 volle) 150.000 deelnemers

22 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Diverse media •Met Belgerinkel naar de Winkel –Affiche (30.000 ex.) –Spaarkaart (1.600.000 ex.) –Verzameldozen (20.000 ex.) www.belgerinkel.be spaarkaart

23 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Hogere ROI •Want: efficiënter bereik van de doelgroep •Want: partners dragen mee boodschap uit en zorgen voor draagvlakverbreding en gedragsverandering •Financieel: investeren in naambekendheid en productprofilering via beide campagnes levert hoge meerwaarden op, dankzij onder meer inbreng van partners en intermediairen zoals Vlaamse Gemeenschap, lokale besturen, bedrijven, handelaars … •Voorbeeld Belgerinkel: 150 gemeenten investeren elk ca. € 2.100 in campagne

24 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen Veelzijdige partners steunen de campagnes •Overheidsbesturen: 2 op 3 steden en gemeenten participeren aan campagnes •Ook actieve participatie en inbreng van provincies: West-Vlaanderen, Oost- Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. •Ook partners buiten milieu- en natuursector: UNIZO, Fietsersbond, VOKA … •Mediapartners met groot bereik: Radio 2, Passe-Partout (‘05), Het Nieuwsblad (o.v.), …

25 Bond Beter Leefmilieu, Koepel van Vlaamse milieuverenigingen In – en output Dexia / Corona en BBL –Corona investeert mee in uitbouw en versterking campagnes –Corona geniet van communicatieve mogelijkheden van campagnes –Dexia en Corona verkennen samen met BBL nieuwe opportuniteiten omtrent andere (mobiliteits)campagnes –Dexia en Corona verkennen opportuniteiten van andere innoverende diensten


Download ppt "BBL en bedrijf Case mobiliteit - Kilometerverzekering Civiel – private samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google