De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen Focus op de Natuurinspectie Algemene vergadering Provinciale Visserijcommissie 24 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen Focus op de Natuurinspectie Algemene vergadering Provinciale Visserijcommissie 24 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen Focus op de Natuurinspectie Algemene vergadering Provinciale Visserijcommissie 24 juni 2013

2 Inhoud presentatie •Organisatie en werking van de Natuurinspectie •Visserij en de Natuurinspectie •Handhavingsrapport 2012

3 Missie •Meer natuur, bos en groen •Betere natuur, bos en groen •Samen met alle partners

4 Structuur Provinciale Diensten Provinciale dienst Oost-Vlaanderen Cel BeheerCel Beleidsuitvoering Cel Administratie en Communicatie Provinciaal Directeur Cel Natuurinspectie Eric PeyskensViviane Vanden BilPaul VandenabeeleMyriam Debie Thomas Defoort Coördinatie 6 natuurinspecteurs

5

6 •Het milieubeheerrecht: - natuurdecreet 21/10/1997 - bosdecreet 13/06/1990 - jachtdecreet 24/07/1991 - wet riviervisserij 01/07/1954 •Materialendecreet (in ruimtelijk kwetsbare gebieden VCRO) •CITES-wet (handel in bedreigde soorten) •Alle uitvoeringsbesluiten van deze decreten/wetten Te handhaven regelgeving: Taken en Bevoegdheden Hoe? Milieuhandhavingsdecreet (decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 05/04/1995, titel XVI)

7 CEL NATUURINSPECTIE Taken •behandelen van meldingen en klachten •toezicht •opsporing •uitvoering prioriteiten handhavingsplan •controle op naleven vergunningsvoorwaarden •contacten met politie, inspectiediensten en parketten •opvolging van meldingen en processen- verbaal

8 Specialisatie • Boswachter Bevoegd voor beheer en toezicht in terreinen beheerd door ANB Toezichthouder • Natuurinspecteur Toezicht (in regel buiten ANB-terreinen) en opsporing (overal) Toezichthouder + Gewestelijk milieuopsporingsambtenaar (Officier van aaGerechtelijke Politie) specialist van handhaving van natuurwetgeving in brede zin Handhaving: kerntaak voor Natuurinspectie, neventaak voor Beheer Taken en Bevoegdheden

9 Handhavingsplan ANB •Geeft uitvoering aan de beheersovereenkomst tussen Vlaamse regering en ANB •Jaarplan met prioriteiten (prioriteitennota en sorteernota parket) •Kadert in Strategische Organisatiedoelstelling “ANB zet handhaving in tot het bekomen van een respectvolle houding tegenover natuur, bos en groen”

10 • Gestructureerd overleg met parketten • Samenwerkingsverbanden met lokale en federale politie Samenwerken? Samen Sterk • Samenwerkingsverbanden met andere gespecialiseerde inspectiediensten (CITES, FAVV, Inspectie RWO, ….) Samenwerken, dubbele focus  Efficiëntie: Slagkracht verhogen  Effectiviteit: betere resultaten

11 Informatie is cruciaal •Om meldingen en klachten van interne en externe klanten te behandelen •Om doelbewust en voorbereid op te treden •Om “clandestiene netwerken” te ontrafelen •Om een beeld te vormen van de ernst van een fenomeen Instrument: databank meldingen

12 Milieuhandhavingsdecreet •Als toezichthouders hebben de natuurinspecteurs: – ruime toezichtstaken – rechten om acties uit te voeren – rechten om bestuurlijke maatregelen op te leggen

13

14 Goeiemiddag mijnheer, Ik ben van het Agentschap voor Natuur en Bos. Mag ik uw visverlof even zien alstublieft? Euh, wiene zeg je?

15 Alstublieft. Volgens het MHD ben ik verplicht mijn legitimatie te tonen.

16 Ok, hier is mijn visverlof.

17 Wij hebben het recht alle zakelijke gegevens te vragen om ons toezicht uit te voeren. Wij mogen kopieën nemen, of zakelijke gegevens zelfs tijdelijk in ons bezit houden voor verder onderzoek als dat nodig zou zijn.

18 Wij hebben het recht op onderzoek van zaken en mogen zelfs stalen nemen ter analyse.

19 Wij mogen alle noodzakelijke metingen doen. Deze hier heeft nét de maat. Zou hij ondermaatse vis in zijn koffer hebben?

20 Wij mogen zelfs transportmiddelen onderzoeken Niet overdrijven hé, manneke!

21 EVEN VERDER VIST IEMAND MET MEER DAN TWEE HENGELS…

22 Bah neen, ik heb geen visverlof. Gelieve alle hengels uit het water te halen. Dit is een bevel!

23

24 HET VERHOOR VERLOOPT MOEIZAAM….

25 BESLAG TER PLAATSE GEBRUIK VAN AUDIOVISUEEL MATERIAAL

26 BINGO!!!

27 ONDERTUSSEN OP HET LEOPOLDSKANAAL

28 Allo chef, zeg, waar moet ik met al die rommel naartoe?

29 •Bevoegdheden toezichthouder uit het MHD zijn zeer ruim en duidelijk omschreven!!! •Beslag/bewaring: –bewaarneming (cf proc. Inlichten binnen 72 uur) –Gerechtelijk beslag ofwel bestuurlijk met een besluit houdende bestuurlijke maatregel (BHBM) CONCLUSIES

30 Agentschap voor Natuur en Bos Resultaten handhaving 2012

31 Aantal door Natuurinspectie ontvangen meldingen van mogelijke overtredingen 2009-2012 2009: 915 2012: 1402 Aantal meldingen OVL visserij: 2012: 23

32 Resultaat ontvangen meldingen 2012 PV visserij OVL: 20 Aanmaningen visserij OVL: 13

33 Processen-verbaal – Aanmaningen: evolutie 2006-2012 Start Natuurinspectie Oprichting ANB Milieuhand- havingsdecreet

34 Processen-verbaal volgens regelgeving: evolutie 2009-2012

35 Processen-verbaal stroperij 2012 Stroperij: •bij de jacht: jagen zonder jachtverlof, jagen op andermans grond, jagen in gesloten tijd en jagen met verboden tuigen; •bij de riviervisserij: vissen zonder visverlof, vissen in gesloten tijd en vissen met verboden tuigen; •bij de beschermde soorten: het vangen en/of doden van beschermde diersoorten

36 Sancties (Bron: VHRM-rapport 2011) Afdeling Milieuhandhaving (AMMC) A. •1597 PV’s ontvangen van parketten waarvan 335 PV’s milieubeheer; 306 ANB-PV’s (19,2% van alle dossiers) •378 beslissingen: 279 bestuurlijke boetes; 40 nulboetes; 59 geklasseerd •Milieubeheer: 81 alternatieve bestuurlijke boetes (21,4%) B. •18 VVV ontvangen van toezichthouders, waarvan 4 van ANB •32 exclusief bestuurlijke boetes (incl. dossiers van voorgaande jaren)

37 Meer info? www.natuurenbos.be www.natuurenbos.be (handhavingsrapporten ANB) www.vhrm.be (milieuhandhavingsrapporten VHRM)


Download ppt "Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen Focus op de Natuurinspectie Algemene vergadering Provinciale Visserijcommissie 24 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google