De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen
Focus op de Natuurinspectie Algemene vergadering Provinciale Visserijcommissie 24 juni 2013

2 Inhoud presentatie Organisatie en werking van de Natuurinspectie
Visserij en de Natuurinspectie Handhavingsrapport 2012

3 Missie Meer natuur, bos en groen Betere natuur, bos en groen
Samen met alle partners

4 Structuur Provinciale Diensten
Provinciaal Directeur Coördinatie Thomas Defoort Cel Beheer Cel Beleidsuitvoering Cel Natuurinspectie Cel Administratie en Communicatie Eric Peyskens Viviane Vanden Bil Paul Vandenabeele Myriam Debie 6 natuurinspecteurs Provinciale dienst Oost-Vlaanderen

5

6 Te handhaven regelgeving:
Taken en Bevoegdheden Te handhaven regelgeving: Het milieubeheerrecht: - natuurdecreet 21/10/ bosdecreet 13/06/ jachtdecreet 24/07/ wet riviervisserij 01/07/1954 Materialendecreet (in ruimtelijk kwetsbare gebieden VCRO) CITES-wet (handel in bedreigde soorten) Alle uitvoeringsbesluiten van deze decreten/wetten Hoe? Milieuhandhavingsdecreet (decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid 05/04/1995, titel XVI)

7 CEL NATUURINSPECTIE Taken behandelen van meldingen en klachten
toezicht opsporing uitvoering prioriteiten handhavingsplan controle op naleven vergunningsvoorwaarden contacten met politie, inspectiediensten en parketten opvolging van meldingen en processen-verbaal

8 Handhaving: kerntaak voor Natuurinspectie, neventaak voor Beheer
Taken en Bevoegdheden Handhaving: kerntaak voor Natuurinspectie, neventaak voor Beheer Natuurinspecteur Toezicht (in regel buiten ANB-terreinen) en opsporing (overal) Toezichthouder + Gewestelijk milieuopsporingsambtenaar (Officier van aaGerechtelijke Politie) specialist van handhaving van natuurwetgeving in brede zin Specialisatie Boswachter Bevoegd voor beheer en toezicht in terreinen beheerd door ANB Toezichthouder

9 Handhavingsplan ANB Geeft uitvoering aan de beheersovereenkomst tussen Vlaamse regering en ANB Jaarplan met prioriteiten (prioriteitennota en sorteernota parket) Kadert in Strategische Organisatiedoelstelling “ANB zet handhaving in tot het bekomen van een respectvolle houding tegenover natuur, bos en groen”

10 Samenwerken? Samen Sterk Samenwerken, dubbele focus
Samenwerkingsverbanden met lokale en federale politie Samenwerkingsverbanden met andere gespecialiseerde inspectiediensten (CITES, FAVV, Inspectie RWO, ….) Gestructureerd overleg met parketten Samenwerken, dubbele focus Efficiëntie: Slagkracht verhogen Effectiviteit: betere resultaten

11 Informatie is cruciaal
Om meldingen en klachten van interne en externe klanten te behandelen Om doelbewust en voorbereid op te treden Om “clandestiene netwerken” te ontrafelen Om een beeld te vormen van de ernst van een fenomeen Instrument: databank meldingen

12 Milieuhandhavingsdecreet
Als toezichthouders hebben de natuurinspecteurs: ruime toezichtstaken rechten om acties uit te voeren rechten om bestuurlijke maatregelen op te leggen

13 HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET TOEGEPAST N. A
HET MILIEUHANDHAVINGSDECREET TOEGEPAST N.A.V TOEZICHTRONDE OP DE VISSERIJ

14 Goeiemiddag mijnheer, Ik ben van het Agentschap voor Natuur en Bos
Goeiemiddag mijnheer, Ik ben van het Agentschap voor Natuur en Bos. Mag ik uw visverlof even zien alstublieft? Euh, wiene zeg je?

15 Volgens het MHD ben ik verplicht mijn legitimatie te tonen.
Alstublieft.

16 Ok, hier is mijn visverlof.

17 Wij mogen kopieën nemen, of zakelijke gegevens zelfs tijdelijk in ons bezit houden voor verder onderzoek als dat nodig zou zijn. Wij hebben het recht alle zakelijke gegevens te vragen om ons toezicht uit te voeren.

18 Wij hebben het recht op onderzoek van zaken en mogen zelfs stalen nemen ter analyse.

19 Zou hij ondermaatse vis in zijn koffer hebben?
Wij mogen alle noodzakelijke metingen doen. Deze hier heeft nét de maat. Zou hij ondermaatse vis in zijn koffer hebben?

20 Wij mogen zelfs transportmiddelen onderzoeken
Niet overdrijven hé, manneke!

21 EVEN VERDER VIST IEMAND MET MEER DAN TWEE HENGELS…

22 Gelieve alle hengels uit het water te halen. Dit is een bevel!
Bah neen, ik heb geen visverlof.

23

24 HET VERHOOR VERLOOPT MOEIZAAM….

25 BESLAG TER PLAATSE GEBRUIK VAN AUDIOVISUEEL MATERIAAL

26 BINGO!!!

27 ONDERTUSSEN OP HET LEOPOLDSKANAAL

28 zeg, waar moet ik met al die rommel naartoe?
Allo chef, zeg, waar moet ik met al die rommel naartoe?

29 CONCLUSIES Bevoegdheden toezichthouder uit het MHD zijn zeer ruim en duidelijk omschreven!!! Beslag/bewaring: bewaarneming (cf proc. Inlichten binnen 72 uur) Gerechtelijk beslag ofwel bestuurlijk met een besluit houdende bestuurlijke maatregel (BHBM)

30 Agentschap voor Natuur en Bos Resultaten handhaving 2012

31 Aantal door Natuurinspectie ontvangen meldingen van mogelijke overtredingen 2009-2012
2009: : 1402 Aantal meldingen OVL visserij: 2012: 23

32 Resultaat ontvangen meldingen 2012
PV visserij OVL: 20 Aanmaningen visserij OVL: 13

33 Processen-verbaal – Aanmaningen: evolutie 2006-2012
Natuurinspectie Start havingsdecreet Milieuhand- Oprichting ANB

34 Processen-verbaal volgens regelgeving: evolutie 2009-2012

35 Processen-verbaal stroperij 2012
bij de jacht: jagen zonder jachtverlof, jagen op andermans grond, jagen in gesloten tijd en jagen met verboden tuigen; bij de riviervisserij: vissen zonder visverlof, vissen in gesloten tijd en vissen met verboden tuigen; bij de beschermde soorten: het vangen en/of doden van beschermde diersoorten

36 Sancties (Bron: VHRM-rapport 2011) Afdeling Milieuhandhaving (AMMC) A.
1597 PV’s ontvangen van parketten waarvan 335 PV’s milieubeheer; 306 ANB-PV’s (19,2% van alle dossiers) 378 beslissingen: 279 bestuurlijke boetes; 40 nulboetes; 59 geklasseerd Milieubeheer: 81 alternatieve bestuurlijke boetes (21,4%) B. 18 VVV ontvangen van toezichthouders, waarvan 4 van ANB 32 exclusief bestuurlijke boetes (incl. dossiers van voorgaande jaren)

37 Meer info? www.natuurenbos.be (handhavingsrapporten ANB) www.vhrm.be
(milieuhandhavingsrapporten VHRM)


Download ppt "Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google