De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Duurzame keuzes in tijden van crisis” Tegenbegroting 2012 Alphen aan den Rijn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Duurzame keuzes in tijden van crisis” Tegenbegroting 2012 Alphen aan den Rijn."— Transcript van de presentatie:

1 “Duurzame keuzes in tijden van crisis” Tegenbegroting 2012 Alphen aan den Rijn

2 Vier uitgangspunten 1. Snijd alleen daar waar geen onherstelbare schade wordt toegebracht 2. Investeer in ontwikkeling 3. Vergroen het gemeentelijk beleid 4. Verdeel lasten eerlijker

3 Punt 1: Geen onherstelbare schade aanrichten (maar wel een “tandje minder”) • D66 bezuinigt niet op • Cultuur, evenementen, participatie of de zwakste groepen • Wel op zaken die veel kosten en weinig opbrengen • Toezicht & Handhaving en Parkeercontrole • Bureaucratie Participe (vrijwilligersbeleid), Sportspectrum en Sportdesk • 10% bezuinigen op Holland Rijnland • Slimmer werken qua onderhoud openbaar gebied en groen • Bijdragen door hen die dat kunnen dragen • Bijdrage hogere inkomens voor WMO-voorzieningen • Afschaffen wachtgeld en extra’s raadsleden en zuiniger college B&W

4 Punt 2: Investeer in ontwikkeling • Investeer in onderwijs • Voorkomen en ingrijpen bij schoolverzuim en –uitval • Huiswerkbegeleiding voor hen die dat niet zelf kunnen opbrengen • Cultuur is van en voor ons allen • Fatsoenlijke bijdrage voor de bibliotheek • Behoud het Jeugdtheaterhuis voor Alphen • Ondersteun de ijsbaan op het Rijnplein

5 Punt 3: Vergroen het gemeentelijk beleid • Kleine stappen, grote (groene) winst • Verbeter de afvalscheiding • Investeer in zuinige straatverlichting • Biedt alternatief voor vervoer van/naar centrum op piekmomenten • Blijf investeren • Creëer een duurzaamheidfonds • Vervuiler betaalt • Koppel rioolrecht aan watergebruik

6 Punt 4: Lasten eerlijker verdelen • Gebruiker betaalt • Afvalstoffenheffing meer gedifferentieerd • Rioolheffing gekoppeld aan waterverbruik • Kostendekkende leges (parkeervergunningen, marktgelden) • Eerlijker hondenbeleid • Beloon goed gedrag door plaatsen afvalbakken voor hondenpoep

7 Overzicht budgettaire gevolgen Investeringen: 1.170Bezuinigingen: 1.221 Waarvan:  Onderwijs  Duurzaamheidmaatregelen  Mobiliteit  Cultuur  Overig 175 430 175 350 40 Waarvan:  Toezicht & controle  Openbaar gebied  Overhead sport & vrijwilligers  Regionale samenwerking en raadsbudgetten  Tarieven en bijdragen  Overig 195 433 283 100 170 40 Bedragen x € 1000

8 Verder kijken dan 2012 • Investeer in vertrouwen, wees integer en transparant • Betrek burgers tijdens en na de fusie met Boskoop & Rijnwoude • Houd grip op grote langlopende projecten • Houd Alphen bereikbaar

9 Dank u wel!

10 “Duurzame keuzes in tijden van crisis” Tegenbegroting 2012 Alphen aan den Rijn


Download ppt "“Duurzame keuzes in tijden van crisis” Tegenbegroting 2012 Alphen aan den Rijn."

Verwante presentaties


Ads door Google