De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM KENNISMAKINGSOUDERCONTACT VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2008 MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM KENNISMAKINGSOUDERCONTACT VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2008 MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM KENNISMAKINGSOUDERCONTACT VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2008 MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be

2 Programma MIDDENSCHOOL BELLEVUE Korte uiteenzetting: onze school met de 4 P’s: •1 Persoonlijk: gedrag •2 Prestaties: studie-ernst •3 Projecten •4 Participatie •5 Het eerste rapport: attituderapport « eerste indruk » •6 Voorstelling leerkrachten Contact met de leerkrachten  bespreking resultaten/gedrag eerste 3 weken

3 1ste schooldag

4

5

6

7

8

9

10

11 Onze wens MIDDENSCHOOL BELLEVUE Onze wens: uw steun  Onze eisen = uw eisen  schoolagenda nazien & handtekenen  controle gedrag, studie-ernst (niet alleen slechte feiten…)

12 1 Gedrag  10 leefregels MIDDENSCHOOL BELLEVUE 1.op tijd 2.na belsignaal: in rij  met leerkracht naar lokaal 3.agenda bijhebben  afgeven aan leerkracht 4.rustig en beleefd t.o.v. leerkrachten en medeleerlingen – behoorlijk Nederlands spreken 5.materiaal bijhebben en ervoor zorgen – respect voor materiaal van anderen en school 6.lokaal NIET zonder toelating verlaten 7.eten en drinken enkel met toelating – afval 8.NIET roken 9.GSM stil tijdens lessen – kostbare voorwerpen liefst thuis 10.afwezigheden: wettigen: 4 x briefje; daarna doktersattesten / verwittigen school ( spijbelen)

13 1 Gedrag  sanctioneringen MIDDENSCHOOL BELLEVUE  straf naargelang ernst overtreding leefregels  gewone overtreding: max. half uurtje werk + ev. nota in agenda  niet gemaakt  dubbel  nog niet ok  feitenfiche voor tuchtdossier + bespreking met leerkracht en leerling  strafstudie of uitsluiting met sanctiebrief Niet akkoord: contact opnemen  gesprek  overeenkomst in belang school & leerling

14 2 Prestaties: studie-ernst MIDDENSCHOOL BELLEVUE Naast opvoeding  opleiding = voorbereiding verdere studies of aanleren beroep  richtlijnen inspectie en ped. begeleiding  PERSOONLIJK: iedere leerling belangrijk + maximale leerwinst  PRESTATIES: streven naar puike resultaten (rapport, wedstrijden,…)

15 3 PROJECTEN: doel? MIDDENSCHOOL BELLEVUE eenmalig / jaarprojecten Doel: •“Feeling good” & •nastreven van VOET: vakoverschrijdende eindtermen : 1.“Leren leren”  hoe studeren? 2.Sociale vaardigheden  samenleven 3.Opvoeden tot burgerzin  leven met de regels van de maatschappij 4.Gezondheidsopvoeding 5.Milieuopvoeding

16 PROJECTEN: welke? MIDDENSCHOOL BELLEVUE  Gezondheidsprojecten: rookvrije klassen, klasbakschool, antieke spelen, sportwedstrijden,…  Milieuprojecten: MOS, dikketruiendag, uitstap naar het bos,…  Culturele projecten: PO-wedstrijden, voordrachtwedstrijd, gedichtendag, junior- journalistwedstrijd, Groot dicteewedstrijd, totaalspektakel,…  …

17 PROJECTEN: welke? MIDDENSCHOOL BELLEVUE  onthaaldag: 1september  succes!  1 dag wintersport in de Ardennen: na Nieuwjaar  totaalspektakel: vr 13 maa  1 GWP: geïntegreerde werkperiode:  1ste graad: “Feeling good @ Sankt-Vith” in Duitstalig België: 27 t.e.m. 30 mei  2de graad: nog te bepalen  3de graad:nog te bepalen  schoolreis ma 29 jun (na E3)

18 4 PARTICIPATIE: inspraak voor wie? MIDDENSCHOOL BELLEVUE  organisatie school naar wensen leerlingen en ouders  2 leerlingenraden  “feeling good”  minstens maandelijks  ouderraad-schoolraad  4x per schooljaar  advies over: schoolwerking, planning, projecten, activiteiten, welzijn en veiligheid,…  antwoord op al uw vragen

19 5 Attituderapport D0 MIDDENSCHOOL BELLEVUE •bundeltje « Schoolrapporten »: •titelblad •klaslokalen andere oudercontacten: meer privacy •uitleg over evaluatie en rapporten in MS GO! Bellevue: •rapporten: •4 x DW + •3 x EX + •4 x AttRap

20 5 Attituderapport D0 MIDDENSCHOOL BELLEVUE •eerste rapport: « eerste indruk »  globaal: zeer goede indruk •evaluatie van 6 attitudeclusters door alle leerkrachten: •beleefdheid en respect •behoorlijk taalgebruik •orde, netheid en stiptheid •aandacht en interesse •inzet en medewerking •sociaal gedrag en samenwerking •beoordeling: op 5: •1 totaal onvoldoende •2 onvoldoende •3 voldoende •4 goed •5 zeer goed •gemiddelde en percentage attitudes: bovenaan

21 6 Voorstelling leerkrachten MIDDENSCHOOL BELLEVUE  van groot naar klein?  van slim naar slimmer?  van A tot Z?  …  willekeurig!

22 Econoom: Dhr. Vanlerberghe MIDDENSCHOOL BELLEVUE

23 Mvr. Roets – Mode - secretariaat MIDDENSCHOOL BELLEVUE

24 Mvr. Becue – secretariaat - dactylo – informatica - LO MIDDENSCHOOL BELLEVUE

25 Dhr. Vermandere coörd. werkplaatsen - mechanica MIDDENSCHOOL BELLEVUE

26 Dhr. Declercq - wiskunde MIDDENSCHOOL BELLEVUE

27 Dhr. Verbrugge - wiskunde MIDDENSCHOOL BELLEVUE

28 Mvr. Wynant – LO - sport MIDDENSCHOOL BELLEVUE

29 Mvr. Baumann – LO – dans – economie - GOK MIDDENSCHOOL BELLEVUE

30 Dhr. Landtmeters - MO MIDDENSCHOOL BELLEVUE

31 Dhr. Tetaert Geschiedenis - Engels MIDDENSCHOOL BELLEVUE

32 Mvr. Sobry – Nederlands – PAV - Engels MIDDENSCHOOL BELLEVUE

33 Mvr. Lepeer – Latijn - Frans MIDDENSCHOOL BELLEVUE

34 Mvr. Debouserie Nederlands - Frans MIDDENSCHOOL BELLEVUE

35 Mvr. Hoffmann – PO - TO MIDDENSCHOOL BELLEVUE

36 Mvr. Van Hoe – RKG - Nederlands MIDDENSCHOOL BELLEVUE

37 Mvr. Guenter – NC Zedenleer MIDDENSCHOOL BELLEVUE

38 Dhr. Masschaele – Wetenschappen - Aardrijkskunde MIDDENSCHOOL BELLEVUE

39 Mvr. Blomme - Voeding MIDDENSCHOOL BELLEVUE

40 Mvr. Huys Verzorging – Voeding MIDDENSCHOOL BELLEVUE

41 Mvr. Moortgat – Verzorging MIDDENSCHOOL BELLEVUE

42 Dhr. Segers - Hout MIDDENSCHOOL BELLEVUE

43 Dhr. Werbrouck - Hout MIDDENSCHOOL BELLEVUE

44 Dhr. Vranckx - Mechanica MIDDENSCHOOL BELLEVUE

45 7 Bedanking MIDDENSCHOOL BELLEVUE  komst  betrokkenheid  hoop: 1.uw medewerking i.v.m. onze eisen t.o.v. de leerlingen 2.zoveel mogelijk ouders aanwezig op alle activiteiten / oudercontacten  vrijdag 17 oktober 16.00-18.30: oudercontact met rapport DW1 (ook oudercontact BS Bellevue)

46 Feeling Good @ Bellevue Dank u voor uw aandacht… Vragen? MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be

47 Contact met de leerkrachten  bespreking resultaten/gedrag eerste drie weken MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be


Download ppt "WELKOM KENNISMAKINGSOUDERCONTACT VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2008 MIDDENSCHOOL BELLEVUE IZEGEM www.bellevuescholen.be."

Verwante presentaties


Ads door Google