De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van Dillenburg Puntblok naar Panorama Dillenburg van dit beeld uit 2005 naarnaar deze situatie in 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van Dillenburg Puntblok naar Panorama Dillenburg van dit beeld uit 2005 naarnaar deze situatie in 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Van Dillenburg Puntblok naar Panorama Dillenburg van dit beeld uit 2005 naarnaar deze situatie in 2009

2 Van Dillenburg Puntblok naar Panorama Dillenburg van dit beeld uit 2005 naarnaar deze situatie in 2009

3 van dit beeld uit 2005 naar

4 naar deze situatie in 2009

5 Een drietal projecten op het schiereiland van Feijenoord, worden aangeduid met de “Dillenburgblokken”. Het eerste project, het Kopblok, betrof de hoogniveau renovatie van 13 bestaande panden langs de Feijenoordkade en op de hoeken met de Zinkstraat en de Dillenburgstraat. In dit bouwblok zijn 18 woningen gerealiseerd met een grote verscheidenheid aan types. Alle nieuwe koopwoningen zijn inmiddels opgeleverd en bewoond. Het derde project in de serie, betreft de renovatie van het Puntblok. Het Puntblok is het bouwblok dat wordt omsloten door de Feijenoordkade, de Dillenburgstraat en de Nijverheidstraat. Hoewel het bij aanvang van de planvoorbereiding de bedoeling was dit grote gesloten bouwblok van 46 bestaande panden te renoveren op vergelijkbare wijze als het Kopblok, maakt de bouwkundige staat van die panden een andere aanpak noodzakelijk. Overigens bleef een deel van het bouwblok, Dillenburgstraat 5 t/m 11, in particuliere handen. Het Kopblok is gerenoveerd op een wijze die de laatste jaren vanzelfsprekend was geworden. De voorgevels, de bouwmuren, de verdiepingsvloeren werden in beginsel gehandhaafd, waarbij de slechte onderdelen werden vervangen. De achtergevels en de kappen werden bij deze renovatie-ingreep doorgaans, en ook bij het Kopblok, volledig vervangen. Vanwege de langdurige leegstand is die uitvoeringswijze niet meer toepasbaar. Door de jarenlange leegstand was het Puntblok in hoge mate aangetast door huiszwam. In veel panden waren alle houten vloeren weggeteerd en in een aantal panden zelfs geheel ingestort. In de traditionele renovatieaanpak zouden hier alle houten vloeren geheel vervangen moeten worden. Om de sporen van de huiszwam te vernietigen zouden vervolgens ook alle bouwmuren en de voorgevel behandeld moeten worden. Dit houdt in: het zorgvuldig verwijderen van alle houten onderdelen, het afhakken van het stucwerk en het impregneren van de bouwmuren en de gevels met een zwamdodend middel. Ook al het nieuwe in te brengen hout dient te worden geïmpregneerd.

6 Ondanks deze intensieve behandeling kan na jaren, bij een verhoogde vochttoestand, bijv. als gevolg van lekkage, echter toch weer een nieuwe zwamexplosie ontstaan. Om dit risico weg te nemen is besloten om niet alleen de verdiepingsvloeren, maar ook alle bouwmuren te vervangen. Bouwmuren en vloeren worden vervangen door een betonnen draagstructuur. Hierbij is de maatvoering van de bestaande panden gevolgd

7 Een deel van de panden diende ook al bij de klassieke renovatiewijze te worden voorzien van een nieuwe paalfundering. Toen besloten was om ook het casco te vervangen, werden ook de andere panden voorzien van een nieuwe paalfundering. De bestaande houten palen zijn in de grond blijven zitten.

8

9 De bestaande voorgevels zijn geheel gehandhaafd en verankerd aan het nieuwe casco. Tijdens de bouwperiode zijn deze met behulp van verplaatsbare schoorconstructies overeind gehouden. Daarna is de gevel gerenoveerd geworden op een wijze die vergelijkbaar is met die van het gerenoveerde blok in Katendrecht voor de Kluswoningen. Alle oorspronkelijke elementen daarin keren zoveel als mogelijk terug of zijn in een vergelijkbare vorm vernieuwd. In de nu ontwikkelde aanpak zijn weliswaar ook de bouwmuren en vloeren vervangen, de pandstructuur bleef gehandhaafd. Dat maakt dat de oplossingen voor de nieuwe woningplattegronden cq. de differentiatie van het totale blok, toch alle kenmerken heeft van een renovatieplan. Niet alleen de beperkingen die kleven aan deze categorie panden qua breedte en diepte bleven vergelijkbaar, maar ook de kwaliteiten die daar bij horen; de karakteristieke voorgevels, de hoge verdiepingshoogten en de kapvormen. Door samenvoeging ontstaan woningen met zeer royale oppervlakken. Hoewel niet meer vereist, hebben vrijwel alle woningen een buitenruimte (een tuin of een dakterras). Uitgangspunt voor de vernieuwde differentiatie was het realiseren van zoveel mogelijk woningtypes die beschikken over een zgn. vrije opgang, een eigen voordeur aan de straat. Slechts in die situaties waar het bestaande bouwblok vier bouwlagen met een kap omvat, maken 2 tot maximaal 5 woningen gebruik van een gemeenschappelijke ontsluiting. In veel situaties kon een toekomstige koper kiezen voor het combineren van wonen en werken in het pand.

10

11

12

13

14

15

16

17 Het binnenterrein, was bijna geheel bebouwd met bedrijfsopstallen, Het grootste deel van dit binnenterrein is nu beschikbaar voor tuinen, behorend bij de grondgebonden woningen. Op het meest centrale deel zijn bergingen gerealiseerd t.b.v. alle woningen in het bouwblok. Het nu ontwerp omvat 74 nieuwe woningen. Het kamertal daarvan varieert tussen de twee en vijf. Het gemiddelde gebruiksoppervlak ligt boven de 130 m2 per woning. In de “punt”van het bouwblok is één bedrijfsruimte gemaakt, nu ingevuld als trattoria “Borgo d’ Aneto”..

18

19

20

21

22 De nog aanwezige gevellijst wilden we, indien mogelijk, in een meer oorspronkelijk staat terug brengen. In het gemeentearchief hebben we foto’s gevonden die de situatie weergaven van vlak na de wereldoorlog. Deze reclame-uiting van een bedrijf dat nu een internationaal opererend Offshorebedrijf uit Schiedam is, is gereconstrueerd.

23

24

25


Download ppt "Van Dillenburg Puntblok naar Panorama Dillenburg van dit beeld uit 2005 naarnaar deze situatie in 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google