De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ziekteverzuim verzekeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ziekteverzuim verzekeren"— Transcript van de presentatie:

1 Ziekteverzuim verzekeren
met de ziekteverzuimverzekering voor het VO

2 Leeswijzer naar begin presentatie terug naar inhoudsopgave
naar vorige pagina einde presentatie naar volgende pagina Joost weet ‘t! terug naar hoofdpresentatie inhoud © N.V. Risicofonds voor het onderwijs. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze presentatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.V. Risicofonds voor het onderwijs.

3 Inhoud Deel 1 Hoofdpresentatie Deel 2 Informatiepagina’s Inleiding
Ziekteverzuim verzekeren of niet: 2 mogelijkheden Denken over (eigen) risico De Conventionele Ziekteverzuimverzekering Premies Conventionele Ziekteverzuimverzekering Kenmerken verzekeringen Risicofonds Meer over het Risicofonds Het Risicofonds en het Voortgezet Onderwijs Deel 2 Informatiepagina’s Joost kan ‘t weten!

4 Inleiding Als het gaat om het verzekeren van ziekteverzuim, is het
Risicofonds al sinds 1969 een schoolvoorbeeld van gemak, betrokkenheid en zekerheid. Het Risicofonds kent geen winstoogmerk, geen kleine lettertjes, heeft een consistent premiebeleid en houdt de regels eenvoudig. In deze presentatie helpen wij u met het maken van een belangrijke keuze: ziekteverzuim verzekeren of niet? inhoud

5 Inleiding Deze presentatie bestaat uit twee delen.
Het eerste deel geeft in hoofdlijnen de essentie weer in korte kernwoorden. Met de pijlen leiden we u door de tekst. In het tweede deel vertelt Joost u de achterliggende gedachten en principes. U klikt op en Joost komt u te hulp. Want zoals u weet: Joost kan ‘t weten! inhoud

6 Deel 1 Verzekeren of eigen risico dragen?
2 jaar Loondoorbetaling bij ziekte Conventionele Ziekteverzuim- verzekering Eigen risico dragen inhoud 2 jaar loondoorbetaling

7 Verzekeren of niet? Verzekeren of niet?
Conventionele Ziekteverzuimverzekering gedeeltelijk eigen risico in tijd: 20 of 30 wachtdagen in geld: uitkering van 100/70% uitkering van 50/50% maandelijkse uitkering bij verzuimschade maandelijkse premie Geen verzekering volledig eigen risico in tijd: 2 x 260 wachtdagen in geld: uitkering van 0% geen premie

8 Hoe denkt u over (eigen) risico?
Een kwestie van perceptie Begin vorige eeuw stuurden zowel Bata als Van Haren een vertegenwoordiger naar Afrika om de schoenenmarkt te verkennen. Dat leverde twee verschillende reacties op. De ene vertegenwoordiger zette op de telex: ‘Weinig kans. Iedereen loopt hier op blote voeten’. De ander berichtte: ‘Maximale kansen. Iedereen loopt hier op blote voeten.’ inhoud

9 Hoe denkt u over (eigen) risico?
Is het verstandig schade te verzekeren wanneer je zeker weet dat de kans erg groot is?

10 Hoe denkt u over (eigen) risico?
Is het verstandig schade te verzekeren wanneer je zeker weet dat de kans erg klein is?

11 Hoe denkt het Risicofonds over risico?
De Conventionele Ziekteverzuimverzekering Loont het om schade te verzekeren…?

12 Eigen risico dragen Eigen risico dragen Een kwestie van rekenen…

13 Risico’s en premies Risico’s en premies
Klant en verzekeraar lijken hetzelfde te denken over risico’s en premies. Sleutelbegrippen hierbij zijn: meldingsfrequentie duur van de ziekte Belangrijk om te weten is dat het Risicofonds een omslagstelsel hanteert.

14 Conventionele Ziekteverzuimverzekering
Recht Het aantal wachtdagen voordat recht op uitkering ontstaat Duur De duur van de uitkering Hoogte Uitkeringspercentage (x loon sociale verzekeringswetten) inhoud

15 Uitkeringsvoorwaarden Conventionele Ziekteverzuimverzekering
Wachtdagen - 20 dagen / 30 dagen Uitkeringshoogte - 100% - 70% (1e - 2e jaar) - 50% - 50% (1e - 2e jaar) Uitkeringsduur - 2 jaar (-/- wachtdagen)

16 Premies Conventionele Ziekteverzuimverzekering
Wachtdagen 1e jaar e jaar Premie 2006 % % 1,59% % % 0,86% % % 0,82% % % 0,44% En in alle gevallen geldt: Maximaal 2 jaar uitkering (-/- wachtdagen) Inclusief overlijdensuitkering Geen individuele bonus of malus inhoud

17 Kenmerken Conventionele ziekteverzuimverzekering
Uitkering in geld Budgetvrijheid Start overeenkomst: minimaal 3 jaar inhoud

18 Voordelen Risicofonds
Geen winstoogmerk Betrokkenheid Geen financiële verevening van PO en VO Consistent premiebeleid Minimum aan regels Minimum aan administratieve rompslomp inhoud

19 Tot slot Tot slot Heeft u na het volgen van deze
presentatie nog vragen? Heeft u belangstelling voor ons verzekeringsproduct? Neem dan een kijkje op Bellen of schrijven kan natuurlijk ook: N.V. Risicofonds voor het onderwijs Prins Alexanderweg 54b 3712 AB Huis ter Heide T (030) F (030) inhoud

20 Deel 2 Joost kan ‘t weten! inhoud

21 Verzekeren of niet? Verzekeren of niet?
Een lastige vraag die u zelf het best kunt beantwoorden. U kent uw eigen ziekteverzuim immers beter dan wie ook. Een werkgever is wettelijk verplicht het loon van een zieke werknemer gedurende twee jaar door te betalen (Wet uitbreiding loondoorbetalings- plicht bij ziekte (Wulbz)). Bij het Risicofonds kunnen werkgevers het risico van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekteverzuim op grond van de Wulbz verzekeren…

22 Verzekeren of niet? Het Risicofonds biedt hiervoor aan:
de Conventionele Ziekteverzuimverzekering gedeeltelijk eigen risico in tijd (optioneel in geld) maandelijkse premie en maandelijkse uitkering in geval van verzuimschade Maar u kunt natuurlijk ook...

23 Kiezen voor geen verzekering
U heeft immers de keuze de wettelijke verplichting van Wulbz zelf te dragen. In dat geval kiest u voor: geen ziekteverzuimverzekering zelf dragen van het gehele eigen risico geen premie en geen uitkering Dit betekent dat u zichzelf in staat acht het voorspelbare verzuim uit eigen zak te betalen. Dat wil zeggen: van het geld dat u vanaf 1 januari 2006/1 augustus 2006 direct via de bekostiging ontvangt. Voor een eventuele calamiteit houdt u een reservepotje achter de hand.

24 Geen garantie Geen garantie
Geen garantie De beheersbaarheid van het eigen financiële beleid hangt sterk samen met uw verzuimhistorie. Indien de verzuimtrend jarenlang een vlakke grafiek laat zien, dan is het niet waarschijnlijk dat deze trend zich plotsklaps zal wijzigen. Maar net als bij beleggingen bieden cijfers uit het verleden geen garantie voor de toekomst… Om u op weg te helpen, heeft Joost een paar voorbeelden voor u uitgewerkt…

25 Eigen risico dragen: voorbeelden
Dragen van eigen risico Stel dat het verzuim over de afgelopen 3 jaar een regelmatig beeld laat zien van 6%, 6% en 6%. Het gemiddelde is een vlakke 6%. Het bestaat uit een optelsom van kort en langdurend verzuim. De aanpak van kort verzuim verschilt per schoolbestuur. Het langdurend verzuim, langer dan 4 weken, leidt in de regel tot vervanging en kost een bestuur dus geld. Denkt u deze kosten te kunnen beheersen, dan kiest u voor het eigen risicodragerschap.

26 Eigen risico dragen: voorbeelden
Stel dat het verzuim over de afgelopen drie jaar een onregelmatig beeld laat zien van 10%, 2% en 6%. Het gemiddelde is een grillige 6%. Het bestaat uit een optelsom van kort en langdurend verzuim. In het eerste jaar heeft zich kennelijk een calamiteit voorgedaan, het tweede jaar is bijzonder gunstig en het derde jaar is conform het gemiddelde. Gelet op uw verzuimtrend kunt u echter van alles verwachten in het vierde jaar.

27 Inleiding bij ‘hoe denkt u over eigen risico?’
Het is duidelijk dat de beheersbaarheid van uw financiële beleid sterk samenhangt met de hoogte en (on)regelmaat van uw verzuimhistorie. Des te gelijkmatiger het patroon, des te beter kunt u met een planmatig financieel beleid inspelen op schommelingen. En zo houdt u de kosten beheersbaar. Uiteraard speelt uw eigen verzuimbeleid hierbij een enorm belangrijke rol. En niet te vergeten hoe u over risico denkt. Hoe denkt u over risico?

28 Loondoorbetaling bij ziekte
Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) Verlenging loondoorbetaling bij ziekte (VLZ) Met de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz) in 1996 is de Ziektewet grotendeels geprivatiseerd en moeten werkgevers zelf opdraaien voor de kosten van het ziekteverzuim gedurende het eerste ziektejaar.   De wet bepaalt dat wanneer een werknemer ziek wordt de werkgever gedurende maximaal 52 weken tenminste 70% van het loon en tenminste het wettelijk minimumloon (100%) moet doorbetalen. Hierbij geldt een maximum dagloon*. In veel gevallen is in de CAO of arbeidsovereenkomst afgesproken dat het loon wordt aangevuld tot 100%.   Indien de eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 ligt, dient de werkgever 104 weken het loon door te betalen. Het is de uitdrukkelijke wens van het kabinet om in het 2e ziektejaar af te zien van een aanvulling bovenop de voorgeschreven 70% loondoorbetaling. * Het Risicofonds kent dit maximum niet. Het Risicofonds keert ook boven het maximum dagloon uit.

29 Hoe denkt u over eigen risico?
Is het verstandig schade te verzekeren wanneer je zeker weet dat de kans op schade erg groot is? Een betere garantie om de schade te beperken lijkt er niet te zijn. Om exact die reden verzekert u uw personeel tegen ziekteverzuim. Vooral binnen arbeidsintensieve organisaties als scholen waar ‘personeel’ de omvangrijkste post vormt op de begroting. Er zullen weinig schoolbesturen voor VO zijn die kunnen bogen op een dag in een jaar dat niemand ziek thuis zit.

30 Hoe denkt u over eigen risico?
Is het verstandig schade te verzekeren wanneer je zeker weet dat de kans op schade enorm klein is? Om exact die reden verzekert u de school tegen brand. De kans is weliswaar klein, maar doet het zich voor dan is de schade enorm. Er zullen gelukkig weinig schoolbesturen zijn die daadwerkelijk hun school in vlammen hebben zien opgaan.

31 Hoe denkt het Risicofonds over risico?
Loont het om schade te verzekeren wanneer je zeker weet dat de kans op schade erg groot is? Ja, zolang er sprake is van een kostendekkende premie. Bij een hoger risico brengt het Risicofonds een hogere kostendekkende premie in rekening. De Conventionele Ziekteverzuimverzekering, met vier verschillende pakketten, is een verzekering die zich hier prima voor leent.  Wachtdagen 1e jaar e jaar Premie 2006 % % 1,59% % % 0,86% % % 0,82% % % 0,44%

32 Eigen risico dragen Eigen risicodragers willen op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het gemiddelde ziekteverzuim (frequentie en duur). Veel frequent verzuim is lastig en zal uiteindelijk het imago van de school kunnen schaden. Het is echter budgettair minder ingrijpend dan langdurig of zeer langdurig verzuim. Frequent: 3 fulltime leerkrachten die 6 keer per jaar 3 weken verzuimen zorgen gezamenlijk voor 270 verzuimdagen. Langdurig: 270 verzuimdagen staat gelijk aan 1 fulltime leerkracht die ruim 1 jaar ziek is.   In de praktijk vervangt het Voortgezet Onderwijs circa 50% van het totale verzuim. Hieronder verstaan we het aantal verzuimdagen.

33 ? Eigen risico dragen Wie vervangt u wel? Wie niet?
De beslissing om een leerkracht te vervangen is van meer factoren afhankelijk, zoals de kosten, de arbeidsmarkt, etc. Uw besteedbare budget en de mate waarin u het ziekteverzuim kunt beheersen, zijn mede bepalend voor de keuze van het eigen risicodragerschap. Besluit u geen eigenrisicodrager te worden, dan kunt u kiezen voor de Conventionele Ziekteverzuimverzekering. ?

34 Risico’s en premies Omslagstelsel 1
De premie is afhankelijk van de gekozen uitkerings- hoogte en de gekozen wachttijd. De berekende premie geldt als voorschotpremie. Aan het eind van het jaar wordt de voorschotpremie voor het volgende jaar berekend aan de hand van de definitieve loonsom en de verzuimcijfers van het afgelopen jaar. Op grond daarvan vindt verrekening plaats. Deze wijze van verrekening wordt het omslagstelsel genoemd.

35 Risico’s en premies Omslagstelsel 2
In een omslagstelsel worden de uitkeringen betaald uit de lopende premieontvangsten. Het omslagstelsel houdt een zeer grote mate van solidariteit in. Vanuit de solidariteitsgedachte is het VO, met uitsluiting van alle andere sectoren binnen of buiten het onderwijs, de enige sector die aan deze verzekering deelneemt. De premie wordt zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, want u wenst met het oog op uw begroting geen grote schommelingen in de premie.

36 Risico’s en premies Omslagstelsel 3
In het omslagstelsel wordt een uniforme premie gehanteerd binnen het pakket dat u kiest. Hierbij worden individuele pieken niet met een malus bestraft en dalingen niet met een bonus beloond. Voor alle deelnemers geldt dat een eventueel tekort leidt tot een naheffing op de premie. Een eventueel overschot leidt tot restitutie van de premie. Op deze manier kent het Risicofonds al meer dan 35 jaar een stabiele premie. Sinds 1969 heeft er geen naheffing plaatsgevonden. Restitutie daarentegen wel.

37 Conventionele Ziekteverzuimverzekering Uitkeringsvoorwaarden
Bij de Conventionele Ziekteverzuimverzekering vindt maandelijks een uitkering plaats in geval van verzuimschade. Deze verzekering bestaat uit drie uitkeringsvoorwaarden: recht duur hoogte Het recht gaat in na een door u te kiezen wachtperiode van 20 of 30 werkdagen. De duur is 104 weken. De hoogte varieert van 50% tot 100%.

38 Conventionele Ziekteverzuimverzekering > recht duur hoogte
Onder recht verstaan we het moment waarop recht op uitkering bestaat. Door te kiezen voor een wachtperiode van 20 of 30 werkdagen kiest u feitelijk voor een eigen risico gemeten in tijd. Het doet er niet toe of de werknemer een volledig of parttime dienstverband heeft, of een hoog of laag salaris. Het enige dat telt zijn de door u gekozen wachtdagen waarover u het risico zelf wilt dragen en waarna het recht op uitkering tot stand komt.

39 Conventionele Ziekteverzuimverzekering recht > duur hoogte
Er zijn vier Conventionele Ziekteverzuimpakketten mogelijk. Voor alle vier de verzuimpakketten geldt een duur van twee jaar. Hierbij is aansluiting gezocht bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz). De duur van twee jaar wordt gerekend vanaf de eerste ziektedag.

40 Conventionele Ziekteverzuimverzekering recht duur > hoogte
Ook voor de hoogte van de uitkering is aansluiting gezocht bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz). Wulbz maximeert de hoogte van de uitkering over twee jaar tot 170%. Het Risicofonds biedt daarom een verzuimpakket aan waarin de maximale hoogte is opgenomen. Indien u een hoger eigen risico wenst en daardoor een lagere premie, kunt u kiezen voor een uitkering van 50% over het eerste en het tweede jaar. Naast een eigen risico in tijd (wachtdagen) kiest u dan feitelijk ook voor een eigen risico in geld (50% uitkering).

41 Conventionele Ziekteverzuimverzekering Uniforme premie
De drie uitkeringsvoorwaarden (recht, duur en hoogte) vormen de voornaamste uitkeringsvoorwaarden en bepalen de hoogte van de premie. De premie die u betaalt voor deze verzekeringsvorm is uniform en afhankelijk van de eigen keuze in recht, duur en hoogte. Dit betekent dat de Conventionele Ziekteverzuimverzekering op maat kan worden samengesteld door te kiezen voor een combinatie van wachtdagen en hoogte van de uitkering.

42 Loonbegrip Loonbegrip
Loonbegrip De premies van de Conventionele Ziekteverzuimverzekering zijn berekend over het loon sociale verzekeringswetten. Dit loon is niet gemaximeerd en bestaat uit het bruto salaris plus bruto toelage(n) en minus bruto kortingen, spaarloon, pensioenpremie(s) werknemersdeel, premie  ANW, premies IP/BW, premie FPU en premie IPAP.

43 Budgetvrijheid U bepaalt zèlf of u wel of niet een vervanger inschakelt wanneer een medewerker ziek is. U ontvangt een uitkering in geld. Het Risicofonds stelt daar verder geen voorwaarden tegenover. Een uitkering van het Risicofonds geeft u daarom volledige budgetvrijheid.

44 Duur en einde van het deelnemerschap
Het deelnemerschap wordt aangegaan voor de duur van drie jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Indien het Risicofonds in de eerste drie jaar de premie verhoogt met meer dan 35% ten opzichte van het voorgaande jaar kan binnen die drie jaar worden opgezegd.   

45 Voordelen Risicofonds
Welke voordelen biedt het Risicofonds aan het VO? Het Risicofonds toont betrokkenheid, kent geen winstoogmerk, houdt Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs strikt gescheiden, heeft een consistent premiebeleid en houdt de regels eenvoudig.

46 Betrokkenheid Risicofonds
De betrokkenheid van het Risicofonds in het onderwijsveld ziet u terug in de historie van het Risicofonds en de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Ook de schoolbesturen kennen, via de onderstaande besturenorganisaties, een grote betrokkenheid bij het verzekeringsbeleid van het Risicofonds. Het Risicofonds is in 1969 opgericht door de Besturenraad, de Bond KBO en de VBS. Deze organisaties leverden tot 2003 de leden van het bestuur van de Stichting en sinds 2003 de commissarissen van de NV. Het Risicofonds is daarom met recht van èn voor het onderwijs. De oprichters weten wat er leeft binnen het VO omdat zij sinds jaar en dag uw belangen behartigen.

47 Geen winstoogmerk Het Risicofonds heeft in tegenstelling tot een commerciële verzekeringsmaatschappij geen winstoogmerk. Het niet hebben van enig winstoogmerk houdt in dat overschotten altijd, naar rato, terugvloeien naar de deelnemers. Dat dit geen loze kreten zijn kunt u nalezen op onze website onder ‘primair onderwijs’ en ‘mailings’. Het Risicofonds heeft over 2003, 2004 en 2005 gemiddeld per jaar maar liefst 30% premies Primair Onderwijs gerestitueerd.

48 Geen financiële verevening PO en VO
Het Risicofonds verzekert de deelnemers gescheiden naar sector (PO en VO). Er vindt geen onderlinge financiële verevening plaats tussen de beide sectoren. Onze website, waarin het PO en het VO zijn gesplitst, illustreert onze administratievoering. Het PO kent een totaal andere vervangingsdynamiek dan het VO. Het VO kent bijvoorbeeld ruimere managementmogelijkheden om het verzuimrisico het hoofd te bieden. Niet onlogisch dat het VO kiest voor het nemen van hogere eigen risico’s (in tijd of geld) en daardoor lagere premies.

49 Consistent premiebeleid
De verzuimtrends binnen de homogene populatie van het VO zijn sinds jaren bekend. Dit geeft, net zoals onze ervaringen met het PO, vertrouwen in een consistent premiebeleid; het Risicofonds hoeft immers geen rekening te houden met onbekende risico’s. Sinds jaren wordt het verzuimrisico binnen het onderwijs geregistreerd door Regioplan. De trend is vanaf 2002 sterk dalend waarbij grote onderlinge verschillen steeds dichter naar elkaar toe zijn gekropen. Daarnaast is een helder beeld ontstaan van andere verzuimvariabelen. Voor de Raad van Commissarissen van het Risicofonds is dit aanleiding geweest om, net als binnen het PO, ook het VO een uniforme premie, per verzuimpakket, aan te bieden.

50 Minimum aan regels De administratieve procedures van het Risicofonds kennen een minimum aan regels en zijn bovendien in hoge mate geautomatiseerd. De reglementen van het Risicofonds zijn compact, helder en bevatten geen kleine lettertjes. Het Risicofonds is ‘mean and lean’ en richt zich uitsluitend op het verzekeren van het verzuim- risico. Het Risicofonds biedt geen andere producten aan, heeft daardoor zeer lage algemene bedrijfskosten en een lage kosten- structuur. En dat betekent: geen administratieve rompslomp.

51 Het Risicofonds en het Voortgezet Onderwijs
Sinds 1969 is het Risicofonds als verzekeraar actief voor het Primair Onderwijs. Echter, ook het Voortgezet Onderwijs maakte, tot de Harmonisatiewet uit 1981, deel uit van het deelnemersbestand Risicofonds. Op 1 januari 2006, na exact 25 jaar, maakte het Voortgezet Onderwijs haar rentree binnen het Risicofonds. Meer hierover en aanvullende documentatie vindt u hier. inhoud

52 Einde

53 Onze ‘nieuwe’ doelgroep: het Voortgezet Onderwijs
Sinds 1969 is het Risicofonds als verzekeraar actief binnen het onderwijs. Tot op de dag van vandaag is het Primair Onderwijs de constante factor binnen ons deelnemersbestand. Echter, ook het Voortgezet Onderwijs maakte, tot de Harmonisatiewet uit 1981, deel uit van het deelnemersbestand Risicofonds. Vandaar dat wij ‘nieuwe’ tussen aanhalingstekens plaatsen. Op 1 januari 2006, na exact 25 jaar, maakte het Voortgezet Onderwijs haar rentree binnen het Risicofonds. Praktijkonderwijs Op 1 augustus 2006 start de lumpsumbekostiging voor alle schoolbesturen voor Praktijkonderwijs. Vanaf die datum vallen deze schoolbesturen onder het regime van de Wet Voortgezet Onderwijs en het Bekostigingsbesluit Voortgezet Onderwijs. Voor de Praktijkscholen betekent dit dat zij per 1 augustus 2006, net als het gehele Voortgezet Onderwijs, niet langer een verplichte aansluiting kennen bij het Vervangingsfonds en direct verantwoordelijk (volledig eigen risicodrager) zijn voor de vervangingsuitgaven. De Conventionele Ziekteverzuimverzekering Het Risicofonds biedt vanaf 1 januari 2006 de schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs en vanaf augustus 2006 de schoolbesturen van het Praktijkonderwijs, voorzover zij geen eigen risicodrager wensen te worden, een verzekering tegen ziekteverzuim aan: de Conventionele Ziekteverzuim-verzekering. Dit aanbod is geheel conform ons uitgangspunt om een ziekteverzuimverzekering, uitsluitend voor het Voortgezet Onderwijs, aan te bieden. inhoud

54 Dit houdt ook in dat het Risicofonds een strikte scheiding hanteert tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Zo ontstaat een homogene groep verzekerden uit het Voortgezet Onderwijs waarvan de verzuimtrend over een lange periode in kaart is gebracht. Dit inzicht in de mogelijke verzuim-risico’s binnen de sector Voortgezet Onderwijs maakt het mogelijk een scherpe premie te offreren. Omslagstelsel Naast de scherpe premies van het Risicofonds profiteert u ook van de solidariteit binnen een en dezelfde groep. Het Risicofonds brengt bijvoorbeeld geen individuele malus of bonus in rekening. Individuele uitschieters in het verzuim, omhoog of naar beneden, worden bij elkaar opgeteld en over het totaal omgeslagen. Dit wordt een omslagstelsel genoemd. Sommigen beweren dat van een omslagstelsel geen prikkel uit gaat. Het Risicofonds is echter van mening dat het onderwijs uit eigen initiatief aantoonbaar voldoende prikkels in gang heeft gezet om het verzuim te laten dalen. In algemene zin blijkt dit ook uit de dalende verzuimtrend van de afgelopen jaren. Concreet heeft het Risicofonds, met het omslagstelsel, deze dalende verzuimtrend in klinkende munt omgezet. Tot nu toe alleen nog voor het Primair Onderwijs. Zo is over de jaren 2002 tot en met 2005 aan het Primair Onderwijs per jaar gemiddeld 30% van de premie gerestitueerd. Daarnaast zijn de uitkerings-voorwaarden verbeterd en is de premie jaarlijks structureel verlaagd. Zie voor meer informatie en klik vervolgens ‘primair onderwijs’ en ‘mailings’ aan. Kortom, het Risicofonds kent geen winstoogmerk en laat dat het Primair Onderwijs al jaren blijken. En wij vertrouwen er op dat wij dit op eenzelfde wijze kunnen realiseren voor het Voortgezet Onderwijs. inhoud

55 Brief Platform VO Utrecht, 24 maart 2006
Betreft : Praktijkonderwijs uit Vervangingsfonds Geachte Bestuurder, Deze brief en bijlage gaan over de vervangingsuitgaven voor onderwijspersoneel en de overgang van het huidige collectieve systeem naar een nieuw systeem waarin eigen risicodragerschap het uitgangspunt is. De ontwikkelingen rond de decentralisatie van wachtgelduitgaven (Participatiefonds) komt hier niet aan de orde. Deze brief is een initiatief van het Platform VO, waarin de organisaties voor bestuur en management (Besturenraad, KBVO, VBS en VOSABB) met Schoolmanagers_VO en WVO samen werken aan de belangenbehartiging in het voortgezet onderwijs. In augustus 2006 start de lumpsumbekostiging voor alle scholen voor praktijkonderwijs. Voor de ruim 100 zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs betekent dit een grote verandering in formeel en financieel opzicht. Deze scholen gaan vallen onder het regime van de Wet Voortgezet Onderwijs en krijgen te maken met de vereenvoudigde lumpsum VO in plaats van het fre-systeem. Kenmerken zijn bekostiging in euro’s op kalenderjaarbasis, geen schotten tussen personeel en materieel, en geen leeftijdscorrectie in de bekostigingsformule voor het onderwijzende personeel. Verder gaan de Praktijkscholen van de CAO-PO over op de CAO-VO. Ten slotte vervalt voor de Praktijkscholen de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds per 1 augustus 2006. inhoud

56 Verzekeren verzuimlasten
PRO uit VF Feitelijk werkt het Vervangingsfonds sinds 1 januari 2006 al niet meer als verzekeraar / vereveningsfonds voor de kosten van vervanging wegens ziekteverzuim van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in het VO. Ook voor het Praktijkonderwijs is het per 1 augustus 2006 niet langer mogelijk om de kosten van ziekteverzuim en vervanging te declareren bij het Vervangingsfonds. De werkgevers dragen niet langer premie af, maar zijn geheel of gedeeltelijk eigen risicodrager voor de kosten van vervanging van het personeel. U kunt als Praktijkschoolbestuur zelf besluiten om de lasten volledig voor eigen rekening te nemen, dan wel het risico geheel of gedeeltelijk af te dekken via een verzekering. Wat u besluit te doen, hangt af van het risicoprofiel en het weerstandsvermogen van de onderwijsinstelling. Aangezien de 100 zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs een geringe omvang hebben in leerlingtal en loonsom ( < 2 mln) lijkt volledig eigen risicodragerschap een brug te ver. Verzekeren verzuimlasten Het platform VO heeft zich ingespannen om twee aanbieders te vinden die een verzekering aanbieden. Dat zal een conventionele ziekteverzuimverzekering zijn; wellicht in enkele varianten van wachttijd en hoogte van uitkering. Voor een stop-loss verzekering die alleen extreme lasten dekt, is de omvang van de gemiddelde praktijkschool te gering. De aanbieders die wij onder uw aandacht brengen zijn het Risicofonds en Loyalis. Zij zullen u binnenkort met hun producten en voorlichting benaderen. inhoud

57 Wij menen u hiermee van dienst te zijn. Met vriendelijke groet,
Wij sluiten niet uit dat ook andere verzekeraars een aanbod zullen doen aan de 100 schoolbesturen met een zelfstandige Praktijkschool. Bij deze geringe marktomvang dient u wel te beseffen dat concentratie bij één verzekeraar bijdraagt aan een goede prijs/kwaliteitverhouding en continuïteit van dienstverlening. Het blijft aan elk bestuur de keuze of u opteert voor eigen risicodragerschap of voor een conventionele ziekteverzuimverzekering. Wij raden u aan om een risicoprofiel op stellen voor de specifieke situatie van uw school. Voor advies bij het opstellen van een risicoprofiel kunt u zich wenden tot uw eigen besturenorganisatie. Meer informatie treft u in de bijlage. Wij menen u hiermee van dienst te zijn. Met vriendelijke groet, Namens het Platform VO Jan Looise Harry Mes Hans van Willegen Bijlage 1. Omgaan met vervangingslasten VO/Praktijkonderwijs inhoud

58 Bijlage: Omgaan met Vervangingslasten VO/ Praktijkonderwijs per 1-8-2006
Vervangingsuitgaven in het oude en nieuwe systeem In het huidige systeem ontvangt het schoolbestuur apart van de fre-bekostiging een opslag van OCW voor vervangingsuitgaven. Het bestuur draagt deze opslag direct en verplicht weer af als premie aan het Vervangingsfonds. Vanaf 1 augustus krijgt het bestuur de opslag in euro’s uitgekeerd in de personele lumpsum ( via de zogenaamde GPL). Daarnaast ontvangt ieder bestuur voor de overgangssituatie eenmalig een geldbedrag. Dit kunt u besteden aan de kosten van lopende gevallen van vervanging. Deze zijn namelijk vanaf 1 augustus voor eigen rekening. Het Vervangingsfonds hanteert een systeem van premiedifferentiatie, waarbij besturen die relatief veel vervangingslasten wegens ziekte declareren een malus betalen. Declareren zij weinig dan kan het VF een bonus uitkeren. In het oude systeem waren er al (grote) besturen die ( een deel van ) de vervanging voor eigen rekening nemen om een hoge malus te ontlopen. Ook nu al kunt u voor personeel op eigen rekening een verzekering afsluiten bij andere partijen dan het vervangingsfonds, maar dat gebeurt nog weinig. In het nieuwe systeem staat de keuze centraal voor eigen risico dragerschap of verzekeren. Onder het nieuwe wettelijk regime blijven de schoolbesturen een opslag van ca. 2 % ontvangen, maar die hoeven zij vanaf niet langer af te dragen aan het Vervangingsfonds. Vanaf die datum staat deze premie opslag ( in de lumpsum) vrij ter beschikking. Het betekent wel dat schoolbesturen de daadwerkelijke vervanging van afwezig personeel zelf moeten bekostigen. inhoud

59 Eigen risicodrager en / of verzekeren?
Een aantal van de 330 schoolbesturen in VO - met name de grotere - heeft inmiddels gekozen om volledig eigen risicodrager te worden. Andere besturen zullen juist alle risico’s die samenhangen met ziekteverzuim en vervanging willen afdekken. In deze groep vallen wellicht ook de besturen van zelfstandige scholen voor praktijkonderwijs. Zij kennen namelijk een geringe omvang in leerlingtal en loonsom en hebben al te maken met extra financiële risico’s bij de overgang naar vereenvoudigde lumpsumbekostiging. Risicofonds of Loyalis Het platform VO heeft onderzoek gedaan naar verschillende verzekeringsvormen: een conventionele verzuimverzekering en een stop-loss verzekering die alleen extreme uitgaven aan vervanging verzekert. De stop-loss verzekering wordt niet aangeboden voor het praktijkonderwijs vanwege de geringe omvang van de scholen. De mogelijke aanbieders zijn beoordeeld op basis van de volgende vijf criteria. Biedt de verzekeraar producten die passen bij twee (of meer) vormen van risicobeheersing vervangingslasten betaalbaar zijn gelet op de bestaande bekostiging een minimum aan overhead hebben en de administratieve last beperken een prikkel in zich dragen tot het terugdringen van ziekteverzuim los te verkrijgen zijn, dus zonder afname van modules Preventie, Reïntegratie, et cetera inhoud

60 Zo willen wij bevorderen dat scholen en besturen eigen keuzes maken die passen bij hun (financiële) situatie, schaal en personeelsbeleid. Het Risicofonds en Loyalis zijn uit ons onderzoek naar voren gekomen als verzekeraars die deze producten tegen een goede prijs- kwaliteit verhouding kunnen aanbieden. Het Risicofonds NV is in 1969 opgericht door Besturenraad, Vbko en Vbs als verzekering van vervangingsuitgaven wegens ziekte van personeel in eigen dienst in het PO en VO. Sinds 2002 is het Risicofonds een structuurvennootschap, maar nog steeds zonder winstoogmerk. Loyalis is in 2002 door werkgevers en werknemers opgericht om voor de Overheid en Onderwijssector producten en diensten op het financiële (verzekerings)vlak en HRM activiteiten op te zetten, alsook administratieve diensten te verlenen. Beide aanbieders voldoen aan onze criteria. Zij zullen u binnenkort zelf via een mailing benaderen. Wij sluiten echter niet uit dat er meerdere marktpartijen met een aanbod zullen komen. Wij menen dat hoe groter de bundeling bij één aanbieder is, des te beter dat is voor de prijs/kwaliteitverhouding en continuïteit van de verzekering. inhoud

61 Risico-inventarisatie
Bij het maken van een keuze tussen volledig eigen risicodragerschap of een vorm van conventionele verzekering raden wij u aan te werken op basis van een risico-inventarisatie van verzuim. De gevolgen van verzuim door OP, OOP en Directie zijn financieel van aard maar beïnvloeden ook de werklast van verantwoordelijke managers, veroorzaken kwaliteitsverlies, maken meer inzet nodig van externe dienst-verleners en kunnen de reputatie van een school negatief beïnvloeden door bijv. ongewenste lesuitval. Ziekteverzuimcijfers dalen in de VO sector Het ziekteverzuim van Onderwijzend personeel in de gehele VO sector is tussen 2000 en 2003 gedaald van 7,9 naar 5,8 %. De gemiddelde meldingsfrequentie is stabiel op 1,5. De verzuimduur is gedaald van 18,4 (2000) naar 16,9 dagen (2003). Het vervangingspercentage is in die periode gedaald van 58,3 naar 51,9 %. Voor het OOP geldt een verzuimpercentage van 6.5 % bij een vervangingspercentage van 25 % in Voor het totale VO personeel bedroeg het ziekteverzuim over ,34 % (bron SBO). Dat is onder de taakstelling van 6 % in 2007 die OCW met de werkgevers in het onderwijs heeft vastgelegd in het Arboplusconvenant. Het ziekteverzuim vertoont een dalende trend. Verder kunnen wij uit onderzoek leren, dat: bij een ruimere arbeidsmarkt de vervangingsgraad toeneemt bij een hoge verzuimfrequentie de kans op langdurig verzuim toeneemt de kans op langdurig verzuim groter is bij oudere werknemers ziekteverzuim verschilt naar regio, sekse, leeftijd, onderwijscategorie, schaalgrootte inhoud

62 Voorbeelden van schade en financiële gevolgen
Voor de bepaling van het risico profiel van uw schoolbestuur kan het volgende kader een invalshoek bieden. Voorbeelden van schade en financiële gevolgen Bij kortdurend verzuim is de schade beperkt tot organisatiekosten en imagoschade (door lesuitval). Lang-durig verzuim vraagt om vervanging en kost niet alleen geld en regeltijd, maar levert ook schade op voor de betrokkene en kosten van herintreding voor de werkgever. Op sommige vormen van verzuim is de kans klein maar het gevolg groot: het noodlot treft een collega die daardoor blijvend arbeidsongeschikt raakt. Het is dus zaak zowel het aantal meldingen als de verzuimduur terug te brengen. Kleine schade Grote schade Kleine kans Blijvende arbeidsongeschiktheid Grote kans Kortdurend verzuim Langdurig verzuim inhoud

63 Kans op schade en gevolgen
Financieringstechnisch hoort bij de verschillende categorieën een verschillende aanpak. Kans op schade en gevolgen Het bepalen per school van de grootte van de risico’s is daarmee een eerste stap voor het maken van een afgewogen keuze. Komend uit het systeem van verplichte verzekering kan de neiging bestaan om de kosten van ziekteverzuim en vervanging via een verzekering te dekken. We geven u echter ook enkele redenen om eigen risicodrager te worden, bijvoorbeeld als: Kleine schade Grote schade Kleine kans Geen vervanging, geen verzekering, geen kosten Stop-loss verzekering Grote kans Voorspelbaar,dus inzet op voorkomen of beheersen van schade (gecalculeerd eigen risico) Conventionele verzekering inhoud

64 Feitelijk zijn er drie gevallen te onderscheiden.
uw schoolbestuur zo groot is dat de fluctuatie in verzuim gering is en de kosten dus voorspelbaar zijn en te dekken uit een reserve uw verzuimcijfers al enige jaren stabiel zijn dan wel voorspelbaar stijgt of daalt, want dan kunt u de lasten en baten begroten uw verzuimpercentage ver onder het landelijke niveau ligt of daalt; bij een collectieve premiestelling kan de premie afdracht hoger zijn dan de uitkering Als een school kiest voor eigen risicodragerschap komen maatregelen die het verzuim reduceren direct ten goede van de school en dus de kwaliteit van onderwijs. Anderzijds wijst de geringe omvang van de zelfstandige praktijkschool in de richting van afdekken van financiële risico’s door verzekeren. Conclusie Feitelijk zijn er drie gevallen te onderscheiden. U wilt geen enkel eigen risico dragen en kiest daarom voor een conventionele verzekering waarbij de basispremie gekoppeld is aan een verzuimprofiel; een hoger verzuim leidt na verloop van tijd tot verhoging van de premie. U kiest voor de zekerheid en betaalt daarvoor premie aan een verzekeraar. U wilt maximaal eigen risico dragen en zet in op preventie en voorspelbaar, laag ziekteverzuim en dus voor beheersbare vervangingslasten. U wilt alleen extreme risico's verzekeren en zoekt een verzekeraar die een stop-loss variant biedt. inhoud

65 Voor vragen of ondersteuning bij het bepalen van een risicoprofiel kunt u zich wenden tot de volgende contactpersonen bij uw besturenorganisatie: Wim Bos Besturenraad Freek Pardoel KBVO Hans van Willegen Vos/Abb Jan Looise VBS Jan Mc Daniel VGS Elsbeth Vonken Concent


Download ppt "Ziekteverzuim verzekeren"

Verwante presentaties


Ads door Google