De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Naar aanleiding van een advies van de SER (SER-advies: “Loon naar werken”, MinEcZkn/34108/Lnw34) inzake een na te streven meer evenwichtige inkomensverdeling, heeft het Ministerie van Economische zaken in samenwerking met het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst een pilot project opgestart dat er in voorziet dat 100.000 Nederlandse inkomensgenieters gedurende een periode van een jaar meer inkomen genereren, dan op basis van de huidige wettelijke mogelijkheden het geval is.

3 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Of in uw geval sprake kan zijn van een forse, minder forse of geen verhoging van uw inkomsten is afhankelijk van inkomensklasse, belastingcategorie en van toepassing zijnde aftrekmogelijkheden. Bij een gunstig resultaat zal de Minister van Financiën na evaluatie de wetgever eventueel voorstellen doen tot aanpassing van de regelgeving, zodat binnen afzienbare termijn ook de andere inkomensgenieters van deze voordelen kunnen profiteren.

4 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geef de op u van toepassing zijnde situatie aan door een klik op een van deze vakjes. AOW en eventueel pensioen Om zoveel mogelijk uw situatie in te schatten is het noodzakelijk dat u een aantal gegevens verstrekt. In loondienst Kleine zelfstandige WAO uitkering Zelfstandige beroepsbeoefenaar

5 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U geniet van een WAO uitkering Dat is geen vetpot. Geef aan tot welke categorie u behoort door op het van toepassing zijn vakje te klikken. Arbeidsongeschikt voor minder dan 50% Arbeidsongeschikt voor minder dan 50% Arbeidsongeschikt voor meer dan 50% Arbeidsongeschikt voor meer dan 50%

6 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U geniet van een WAO uitkering en bent arbeidsongeschikt voor minder dan 50% Uw mogelijkheden zijn zeer beperkt omdat u in een te grote afhankelijkheidspositie verkeert. Mogelijk kunt u uw lichaam voor 50% inzetten op een geheel ander terrein waarmee u zich verdienstelijk kunt maken. Kijk eens bij het arbeidsbureau welke mogelijkheden u aanspreken. Helaas bent u in dit geval op uzelf aangewezen en is er voor u weinig eer te behalen in het kader van dit pilot-project. Arbeidsbureau

7 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U geniet van een WAO uitkering en bent arbeidsongeschikt voor meer dan 50% Uw mogelijkheden bieden weinig of geen vooruitzichten. Mogelijk is er nog een kansje waarmee u zich op een geheel ander terrein verdienstelijk kunt maken. Kijk daarvoor eens bij het arbeidsbureau. Helaas bent u in dit geval op uzelf aangewezen en is er voor u weinig eer te behalen in het kader van dit pilot-project. Ander toekomstperspectief Arbeidsbureau

8 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U geniet van een WAO uitkering en bent arbeidsongeschikt voor meer dan 50% Behalve belangrijke financiële vragen kan een mens in zijn leven nog vele andere vragen tegenkomen waar moeilijk een antwoord op te vinden is. Vragen over studie, beroep en heel persoonlijke zoals de relatie met een ander, of onvrede met de huidige levenssituatie. Een analyse van de geboortehoroscoop zou van waarde kunnen zijn. Het kan helpen bij het nemen van een besluit bij het zoeken naar een oplossing van uw probleem. Kijk eens op de website van de Nederlandse astrologenvereniging. Astrologie-site

9 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Pensioenen en AOW worden automatisch geindexeerd aan het prijsindexcijfer. U geniet derhalve volop van het toenemende bruto nationaal product. TIP U geniet van een AOW eventueel met een aangevuld met een pensioen

10 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Wilt u echter toch nog kijken naar mogelijkheden van inkomstenvergroting, probeer dan eens of u wat kunt besparen op de uitgaven. Gebruik zoveel mogelijk ouderdoms- en bejaardenpassen. Kijk bij uw gemeente welke mogelijkheden daar voor ouderen zijn. Gemeenten U geniet van een AOW met eventueel aangevuld met een pensioen

11 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent een zelfstandige beroepsbeoefenaar Als u valt onder een van de benedenstaande categorieen klik dan op OK. Advocaat Apotheker Architect Journalist Makelaar Med. specialist Notaris Profvoetballer Schrijver Tandarts Voetbalcoach Ik heb me vergist in de arbeidscategorie OK

12 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent een zelfstandige beroepsbeoefenaar vallende onder één van benedenstaande categorieen Geef de inkomensklasse aan. Ik heb me vergist in de arbeidscategorie < dan Euro 120.000 op jaarbasis > dan Euro 120.000 op jaarbasis Advocaat Apotheker Architect Journalist Makelaar Med. specialist Notaris Profvoetballer Schrijver Tandarts Voetbalcoach

13 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U behoort tot een gedefinieerde klasse van zelfstandige beroepsbeoefenaar met een inkomen kleiner dan Euro 120.000 Dat leeft niet echt lekker. Probeer op een voorzichtige wijze wat meer geld te genereren met beleggen in risicoloze fondsen. Oriënteer u eens op de beurs of steek uw licht eens op bij Advance, belegginsadviseurs. OK Advance beleggerslijn Kijk op de beurs

14 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Twee mogelijkheden: u zult uw beroepspraktijk moeten uitbreiden (maar dat zult u al lang overwogen hebben), of u kunt een pging doen geld te genereren via handel in effecten en obligaties. Maar voorzichtig aan. OK U behoort niet tot de gedefinieerde klasse van zelfstandige beroepsbeoefenaar met een inkomen hoger dan Euro 120.000 Advance beleggerslijn

15 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Heel spijtig. Het is voor u nog niet mogelijk om in te steken in dit pilot project. Maar mogelijk dat u van de resultaten kunt profiteren zodra evaluatie van dit pilot project geleid heeft tot implementatie van nieuwe regelgeving voor alle inkomensgenieters. Dat kan al volgend jaar zijn. OK U bent een beroepsbeoefenaar, maar behoort niet tot de voor dit project gedefinieerde klasse beroepsbeoefenaren

16 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geef aan welke op u van toepassing is. U bent in loondienst werkzaam Werkzaam bij de overheid Werkzaam bij het onderwijs Werkzaam in particuliere sector Ik heb me vergist in de arbeidscategorie

17 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent in loondienst werkzaam bij de overheid Ja dat is geen vetpot. U wordt dringend aangeraden met de vakbonden contact op te nemen. Zijn de problemen zo groot dat u met het huishoudgeld niet goed rond komt, ga dan eens naar het NIBUD. ABVAKABOCNVUnie MHPNIBUD

18 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. De onderwijsbegroting voor het lopend jaar bedraagt maar liefst ruim 18 miljard gulden. Er is wegens de huidige conjunctuur geen mogelijkheid de onderwijsbegroting bij te stellen voor salarisverhoging. Dat zou dan gaan ten koste van onderzoek en leermiddelen. U moet wachten op betere tijden. U bent in loondienst werkzaam in de onderwijssector

19 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U wordt geadviseerd met uw huidige inkomsten genoegen te nemen of te solliciteren naar een andere betrekking. U kunt daarvoor het beste terecht bij het arbeidsbureau of de Vacaturebank op het Internet. Probeer het eens. Arbeidsbureau U bent in loondienst werkzaam in de onderwijssector Vacaturebank

20 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent een kleine zelfstandige U had nooit een kleine zelfstandige moeten worden. Het is sappelen en nog eens sappelen en alle geld gaat in de zaak. U moet daarnaast ook nog voor uw eigen oude dag zorgen. Eigenlijk is er geen geld om nieuw mee te maken. Er zijn feitelijk twee opties: of u stopt ermee en u gaat in loondienst, of u laat zich door uw brancheorganisatie goed adviseren. AdviserenStoppen

21 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent een kleine zelfstandige Heeft u al gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek 2002? Bij de belastingdienst en de MKB kan men u hierover informeren. Bij de website van het MKB is een fiscale rubriek Fiscanet die minstens twee keer per week verschijnt. Gebruik alle wettelijke mogelijkheden om netto meer over te houden.

22 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geef aan welke categorie op u van toepassing is. Alleenverdiener U bent werkzaam in de particuliere sector Tweeverdiener

23 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en werkzaam in de particuliere sector Geef beneden aan, door op het desbetreffende vakje te klikken, in welke salariscategorie u valt. < Euro 25.000 Van Euro 25.000 – 80.000 > Euro 500.000 Van Euro 80.000 – 500.000

24 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat lager is dan Euro 25.000 Wellicht is het verstandig om met een andere alleenverdiener een duurzame economische huishouding aan te gaan. Let wel, u bent daarbij niet tot een huwelijk verplicht, maar u kunt dan wel optimaal profiteren van de voor die categorie beschikbare fiscale voordelen.

25 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat lager is dan Euro 25.000 U kunt bij een notaris terecht om de mogelijkheden voor u te onderzoeken. Een andere mogelijkheid is dat u omziet naar een andere baan waarin voor u meer toekomstmogelijkheden zijn weggelegd. Een derde optie is om genoegen te nemen met u huidige inkomen. ArbeidsbureauNotaris

26 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 25.000 en 80.000 Indien u een eigen vermogen heeft geef dat dan aan door op het desbetreffende vakje te klikken. Geen eigen vermogen Eigen vermogen < Euro 200.000 Eigen vermogen < Euro 200.000 Eigen vermogen > Euro 200.000 Eigen vermogen > Euro 200.000

27 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 25.000 en 80.000 Wellicht is het verstandig om met een andere alleenverdiener een duurzame economische huishouding aan te gaan. Let wel, u bent daarbij niet tot een huwelijk verplicht, maar u kunt dan wel optimaal profiteren van de voor die categorie beschikbare fiscale voordelen. Wij willen het hebben van wel of geen eigen huis situatie in ogenschouw nemen.

28 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, met een eigen vermogen kleiner dan Euro 200. 000 Ofschoon uw eigen vermogen een veelvoud is van uw jaarlijkse inkomen van nog geen Euro 25.000, is meer informatie nodig voor een adequaat advies. Klik benedenstaand aan welke vermogenssituatie op u het meest van toepassing is. < Euro 100.000 voor grootste deel belegd in onroerend goed < Euro 100.000 voor grootste deel belegd in aandelenkapitaal > Euro 100.000 voor grootste deel belegd in onroerend goed > Euro 100.000 voor grootste deel belegd in aandelenkapitaal

29 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en u heeft uw eigen vermogen dat kleiner is dan Euro 100.000 en voor het grootste deel belegd in onroerend goed. Een advies is om een beleggingsdeel in onroerend goed te verschuiven naar de aandelenportefeuille. Klik op de grafiek om uw nieuwe rendement te zien. Onroerend goedBeleggingenRendement

30 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. De effecten van de portefeuille- wijziging zijn rigoreus. Het rendement is fors toegenomen. Klik op pijl voor meer beleggingsinformatie. Onroerend goedBeleggingenRendement U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en u heeft uw eigen vermogen dat kleiner is dan Euro 100.000 en voor het grootste deel belegd in onroerend goed.

31 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Er is een groot aanbod van beleggingsgadviseurs. Zij zijn op het Internet erg actief. Één van die aanbieders is Advance beleggerslijn. Zij zijn echter geen aanbieder van financiële producten, maar adviseren en informeren o.a. over fiscaalvrij beleggen. Een bezoek de moeite waard. Aan in het verleden behaalde resultaten kan geen garantie worden ontleend. Advance beleggerslijn U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en u heeft uw eigen vermogen dat kleiner is dan Euro 100.000 en voor het grootste deel belegd in onroerend goed.

32 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geen onverantwoorde keuze. Onroerend goed is veel minder stabiel dan belegging in obligaties of aandelen. Wilt u meer weten hierover, kijk dan o.a. op het Internet. Één van die aanbieders is Advance beleggerslijn. Zij zijn echter geen aanbieder van financiële producten, maar adviseren en informeren o.a. over fiscaalvrij beleggen. Een bezoek de moeite waard. Aan in het verleden behaalde resultaten kan geen garantie worden ontleend. Advance beleggerslijn U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en u heeft uw eigen vermogen dat kleiner is dan Euro 100.000 en voor het grootste deel gestoken in aandelenkapitaal.

33 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en een eigen vermogen dat ligt tussen Euro 100.000 en 200.000 en voor het grootste deel belegd in onroerend goed. Het is toch erg aanmodderen met zo weinig geld. Wellicht kunt u overwegen om een gedeelte van de investering in onroerend goed over te hevelen naar een aandelenportefeuille. Maar waarschijnlijk moet u dan een huis verkopen. Dat zet ook geen zoden aan de dijk. Een beter advies is: trouw een rijke vrouw. Vraag Cor Boonstra hoe je dat moet aanleggen.

34 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, en een eigen vermogen dat ligt tussen Euro 100.000 en 200.000 en voor het grootste deel belegd in aandelen. Een goede keuze en zeker als u in de foodsector heeft belegd. Staal en ITC is een aflopende zaak. Staal was altijd al een beetje dubieus, dan kunt u nog beter wat in de olie doen. Maar kijk uit, u zit nog niet echt in de slappe was. Het is toch een beetje passen en meten. Wilt u onroerend goed inruilen voor aandelenkapitaal, klik dan op de button ‘Advies’voor beleggingsadvies. Advies

35 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Er is een groot aanbod van beleggingsgadviseurs. Zij zijn op het Internet erg actief. Één van die aanbieders is Advance beleggerslijn. Zij zijn echter geen aanbieder van financiële producten, maar adviseren en informeren o.a. over fiscaalvrij beleggen. Een bezoek de moeite waard. Aan in het verleden behaalde resultaten kan geen garantie worden ontleend. Advance beleggerslijn U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector, met een eigen vermogen dat ligt tussen Euro 100.000 en 200.000 en voor het grootste deel belegd in aandelen.

36 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector met een inkomen tussen de Euro 25.000 en 80.000 en een eigen vermogen groter dan 200.000 Selectief inschrijven op veelbelovende beursintroducties en vervolgens de toegewezen stukken op de eerste beursdag verkopen kan tot zeer lucratieve opbrengsten leiden. De handicap dat er op de Amsterdamse beurs weinig aantrekkelijke aanbiedingen zijn, wordt ruimschoots opgevangen door emissies / introducties in het buitenland. Ook op buitenlandse emissies kan veelal via uw bank worden ingeschreven.

37 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener, werkzaam in de particuliere sector met een inkomen tussen de Euro 25.000 en 80.000 en een eigen vermogen groter dan 200.000 Bent u een belegger die koersrisico’s bepaald niet uit de weg gaat, dan heeft Advance een selectie van aandelenemissies en beursintroducties samengesteld onder vermelding van de naam van de leadmanager en belangstellingsgraadmeter. Advance is echter geen aanbieder van financiële producten, maar adviseren en informeren o.a. over fiscaalvrij beleggen. Een kijkje de moeite waard. Maar u kunt ook naar de Postbank of een andere bank. Advance beleggerslijn

38 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geef de op u van toepassing zijnde situatie aan. Zonder eigen huis U bent alleenverdienener werkzaam in de particuliere sector en met een inkomen tussen de Euro 25.000 en 80.000 Met eigen huis

39 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener zonder eigen huis met een inkomen dat ligt tussen de Euro 25.000 en 80.000 Wat zijn eigenlijk uw problemen? U bent niet afhankelijk van een uitkering, heeft geen partner en een eigen huis te onderhouden, maar wil wel nog meer in de knip hebben. Heeft u al eens aan een lijfrente- of koopsompolis gedacht? Op termijn levert dat soms aardig wat op. En mogelijk bent u rijp voor een kleine aandelenportefeuille. Laat u daarover adviseren bij Advance. Aan in het verleden behaalde resultaten kan geen garantie worden ontleend. Advance beleggerslijn

40 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener met een eigen huis en een inkomen dat ligt tussen de Euro 25.000 en 80.000 U zult al de nodige verkenningen hebben gedaan om uw netto inkomen te vergroten. Kijk nog eens naar uw aftrekposten en vcergeet niet een tweede hypotheek op uw eigen huis te overwegen indien de laatste taxatiewaarde (in het kader van de wet WOZ) meer dan 100% hoger is dan uw afgesloten hypotheek. Vraag eventueel advies bij de Vereniging Eigen Huis of de Hypotheek website. Hypotheeksite Naar Eigen Huis

41 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis U zit er warmpjes bij. Maar het kan nog beter, nietwaar? Om uw inkomens-progressie beter te prognotiseren zijn wat aanvullende gegevens nodig omtrent de leeftijdscategorie. Klik hier beneden de categorie aan die op u van toepassing is. < 35 jaar tussen de 35 en 48 jaar ouder dan 65 jaar tussen de 48 en 65 jaar leeftijdscategorie

42 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar Ongetwijfeld heeft u bij de overgang naar de Euro nog niet alles kunnen witwassen. In het kader van dit pilot project steekt de overheid éénmalig de helpende hand uit om kapitaalvernietiging tegen te gaan en om de economie weer een extra impuls te geven. Maak kenbaar met welke mogelijkheden u ervaring wilt opdoen. Maximaal twee. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt

43 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Verstandige keuze om achterstallige gelden uit de bouw weer aan het legale geldcircuit toe te voegen. Laat overwinsten uit deze sector weer actief worden. Dit pilot-project biedt u daartoe de gelegenheid. U kunt nog een selectie toevoegen. Maximaal twee. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

44 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat hier erg veel geld in om gaat. Dat u dit pilot-project aangrijpt om uw verdiensten te legaliseren is een goede zaak, zeker nu het overheisbeleid m.b.t. de drugs soepeler is aan het worden. U kunt nog een keuze toevoegen. Maximaal twee. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

45 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Het is stil geld in de autobranche, maar best wel lucratief. Een goede keuze om de meerverdiensten in de autobranche te legaliseren. Dit pilot-project biedt u daartoe de gelegenheid. Als u wilt kunt u nog een selectie toevoegen. Maximaal twee. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

46 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Volgens het CBS gaat hier het meeste geld in om dat via bepaalde constructies bij aandelen, optiehandel en wat dies meer zij is verkregen, met of zonder voorkennis. Prima initiatief om dit geld weer aan het legale circuit toe te voegen. U mag nog een keuze toevoegen. Maximaal twee. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

47 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Verstandige keuze om nog achterstallige gelden uit de bouw en het drugcircuit weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

48 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Interessante combinatie om nog achterstallige gelden uit de bouw en de autobranche via dit pilot-project weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

49 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Interessante combinatie om nog achterstallige gelden uit de bouw en de geldmarkt via dit pilot-project weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

50 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Interessante combinatie om nog achterstallige gelden uit het drugcircuit en de autobranche via dit pilot-project weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

51 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Interessante combinatie om nog achterstallige gelden uit het drugcircuit en de geldmarkt via dit pilot-project weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

52 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Legaliseren zwart geld uit de bouw Legaliseren zwart geld uit drugcircuit Legaliseren zwart geld uit autobranche Legaliseren zwart geld uit geldmarkt Interessante combinatie om nog achterstallige gelden uit de autobranche en de geldmarkt via dit pilot-project weer op legale wijze in omloop te brengen. Goede keuze om het geld zijn werk te laten doen. Druk op de pijltjesbutton om uw keuze te effectueren. U bent alleenverdiener met een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en u bent jonger dan 35 jaar

53 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent tussen de 35 en 48 jaar U kunt nog een behoorlijke inkomenssprong maken. Uw heeft het voordeel dat uw ervaringsjaren de doorslag geven bij de analyse, selectie, en prognotisering van uw investeringen. Heeft u nog niet eerder op de geldmarkt gespeculeerd, dan is nu het moment daarvoor. Oriënteer u op diverse plekken. Heeft u belangstelling, klik dan op Oriënteren, anders op de pijltjesbutton. Oriënteren

54 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent tussen de 35 en 48 jaar Op het Internet zijn veel plekken waar u terecht kunt. Er is een speculatiesite, een beurssite en sites van banken en beleggers. Hier beneden geven we u een aantal links waar u naar kunt doorklikken. Doe er uw voordeel mee en maak van gestolde energie dynamisch kapitaal. Speculeren Kijk op de beurs

55 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent tussen de 48 en 65 jaar Eigenlijk heeft u niet veel meer te wensen voor de jaren dat u nog arbeidsproductief bent. Natuurlijk zult u nog ambities hebben, maar die kunt u beter aanwenden om uw gezag en status te verhogen dan om uw inkomen te vergroten. Wellicht voelt u meer voor verrijking van de geestelijke mens. Dat kan u meer voldoening geven en u voelt u een rijker mens.

56 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent tussen de 48 en 65 jaar Mogelijk heeft u problemen van geheel andere aard, bijvoorbeeld in de relationele sfeer. U hoeft niet in gedragstherapie, maar een bezoek aan een astrologische site of een horoscoop raadplegen zou voor u uitkomst kunnen bieden. U wordt ook een gelukkig mens door bijvoorbeeld het NOVIB te steunen. Kies wat van uw gading is. Op deze site vind u veel informatie over de scheve verhoudingen in de wereld Astrologie-site Bezoek het spirituele

57 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent ouder dan 65 jaar U heeft ogenschijnlijk een zinvol bestaan gehad. Lekker geboerd met op z’n tijd een natje en een droge. U hoeft niet meer snelle koerswinsten te behalen met emissies. Rust maar lekker uit. U heeft uw tijd wel gehad. Maar wil u nog wel eens speculeren, klik dan op de desbetreffende button. Anders op de pijltjesbutton. Speculeren

58 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een inkomen tussen de Euro 80.000 en 500.000 op jaarbasis en bent ouder dan 65 jaar En wilt u de beurs- en geldhandel toch nog een beetje in de gaten houden? Dat kan. Ondanks het huidige onzekere beursklimaat komen er regelmatig ondernemingen naar de beurs, waarbij de beurskoers direct na introductie explosief stijgt. Kijk dan regelmatig op de website van de beurs. U begrijpt dat het pilot project voor u niet meer van toepassing is. Kijk op de beurs

59 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent alleenverdiener en heeft een jaarlijks inkomen hoger dan Euro 500.000 Gefeliciteerd. U behoort tot de topinkomens in Nederland, ongeacht of u nog een partner heeft die wat binnenbrengt. U wil wel eens wat anders dan alleen geld maken. Uw leven verrijken door wat aan het NOVIB te geven of een kind of project van Foster Parents te ondersteunen. U weet niet hoeveel u daarvoor terug krijgt. Daarom is dit pilot project voor u geen geschikt middel om rijker te worden. Op deze site vind u veel informatie over de scheve verhoudingen in de wereld Informatie over adoptie van een kind of een project

60 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener, werkzaam in de particuliere sector Niet alleen uw eigen inkomen is belangrijk. Als tweeverdiener is het noodzakelijk dat u ook het inkomen van uw partner optelt bij dat van u. Geef beneden aan welke categorie dan op u van toepassing is. Tussen Euro 20.000 en 60.000 Klik daarvoor op de van toepassing zijnde button. Tussen Euro 60.000 en 200.000 > Euro 200.000

61 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Geef hier beneden aan of u wel of niet over een eigen huis beschikt. Geen eigen huis Klik daarvoor op de van toepassing zijnde button. Eigen huis U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 20.000 en 60.000

62 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Klik daarvoor op de van toepassing zijnde button. Geef hier beneden aan of u wel of niet over een eigen huis beschikt. Geen eigen huis Eigen huis U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 60.000 en 200.000

63 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Klik daarvoor op de van toepassing zijnde button. Geef hier beneden aan of u wel of niet over een eigen huis beschikt. Geen eigen huis Eigen huis U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen hoger is dan Euro 200.000

64 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener, werkzaam in de particuliere sectoren u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 20.000 en 60.000 ligt. Wat zijn uw problemen? De koerswaarde van de Euro is 2,20371, hetgeen betekent dat, omgerekent naar de u welbekende oude valuta, uw inkomen schommelt tussen de ƒ 44.074,20 en ƒ 132.222,60. Derhalve komt u voor het pilot project niet in aanmerking. Wellicht dat bij de definitieve implementatie, komend jaar, er mogelijkheden voor u zijn ingebouwd.

65 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 20.000 en 60.000 U kunt uw netto inkomen mogelijk nog vergroten door nog eens goed naar uw aftrekposten te kijken. Vergeet niet een tweede hypotheek op uw eigen huis te overwegen indien de laatste taxatiewaarde (in het kader van de wet WOZ) meer dan 100% hoger is dan uw afgesloten hypotheek. Vraag eventueel advies bij de Vereniging Eigen Huis of de Hypotheek website. Hypotheeksite Naar Eigen Huis

66 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen dat ligt tussen de Euro 60.000 en 200.000 Met geld maak je geld. U heeft al iets gemaakt. U kunt een deel van uw inkomen slim inzetten om meer money te maken. Oriënteer u eens omtrent beleggings- mogelijkheden. En laat u bij de Vereniging Eigen Huis adviseren inzake een eventuele tweede hypotheek. Kijk op de beurs Naar Eigen Huis

67 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt. Tracht in eerste instantie uw wijsheid omtrent inkomensvermeedering te vergroten door een bezoekje aan de website over geldzaken, waarin ook de rijkste personen ter wereld volgens Forbes magazine zijn opgenomen. Op deze site wordt u trouwens ook op een aantal andere zaken wijzer gemaakt. En vergeet niet bij de belastingdienst te kijken, want in veel gevallen wordt te weinig gebruik gemaakt van de aftrekmogelijkheden. GeldzakenBelastingdienst

68 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

69 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

70 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

71 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

72 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

73 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Misschien valt er nog iets op de vakantieuitgaven te winnen. Maar dat zal niet echt veel zijn en mogelijk te weinig om in te zetten in aandelen. Waarschijnlijk dat een lijfrente- of koopsompolis nog wat extra kan opleveren op termijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

74 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

75 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

76 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U mist natuurlijk de fiscale voordelen van een eigen huis. Dan moet het dus ergens anders vandaan komen. Daarvoor zijn nog een aantal gegevens noodzakelijk. Kies beneden twee situaties uit die op u van toepassing zijn. Auto Nieuwprijs <Euro 25.000 Auto Nieuwprijs >Euro 25.000 Vakantie(s) jaarlijks <Euro 8.000 Vakantie(s) jaarlijks >Euro 8.000 U bent tweeverdiener zonder eigen huis, werkzaam in de particuliere sector en u heeft met uw partner een inkomen dat tussen de Euro 60.000 en 200.000 ligt.

77 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener zonder eigen huis en werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat hoger is dan Euro 200.000 Van u mag verondersteld worden dat u tijdig het oude geld heeft ingeleverd tegen de nieuwe Europese valuta. Het gaat er nu om nieuw geld te maken. U bent in ieder geval in een positie om wat geld in te zetten voor het maken van nieuw geld.

78 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Informeer eens bij een verzekerings- maatschappij naar de mogelijkheden voor inkomensaanwas op termijn. Daar zijn tegen- woordig allerlei aantrekkelijke mogelijkheden voor. Met uw salaris kunt u in ieder geval iets extra’s opzij leggen dat straks tot een forse toename van uw inkomen kan leiden. U bent tweeverdiener zonder eigen huis en werkzaam in de particuliere sector en u heeft een inkomen dat hoger is dan Euro 200.000

79 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen meer dan 200.000 Eigenlijk weet u het wel. OK, u krijgt nog een paar tips: Kijk goed naar uw hyptheek, misschien een tweede? Is een lijfrentepolis voor u een mogelijkheid? Ach, u hebt het allemaal al gedaan. Wil u echt meer? JaNee

80 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen meer dan 200.000 Maar bovenal bent u een tevreden mens. Vanaf vandaag, zondag 29 juni 2014, wordt u rijker. Geestelijk! En dat is eigenlijk belangrijker dan het materiële. Bezoek het spirituele

81 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen meer dan 200.000 U krijgt nu de gelegenheid uw vingervlugheid te tonen Meer Maak uw keuze. Genoeg

82 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Meer Genoeg Maak uw keuze.

83 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Meer Genoeg Maak uw keuze.

84 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Meer Genoeg Maak uw keuze.

85 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Meer Genoeg Maak uw keuze.

86 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Genoeg Maak uw keuze. Meer

87 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen meer dan Euro 200.000 U heeft ten einde raad maar op ‘Genoeg’ geklikt. U moet ook niet méér willen. 20 Percent van de mensheid beschikt over 80 percent van het wereldinkomen. De (inkomens)verhoudingen in de wereld zijn onaanvaardbaar scheef. Adopteer een kind of steun NOVIB en u wordt een rijk mens. Wilt u deze mogelijkheden overwegen en meer informatie daarover inwinnen? Klik dan op OK. OK Geef mijn portie maar aan Fikkie

88 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener en werkzaam in de particuliere sector, bezit een eigen huis en u heeft een inkomen meer dan Euro 200.000 Kijk eens op welke wijze u anderen kunt helpen zodat u van binnen een rijk mens wordt, een rijker netto gevoel. Op deze site vind u veel informatie over de scheve verhoudingen in de wereld Informatie over adoptie van een kind of een project

89 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener met een eigen huis en een inkomen dat hoger is dan Euro 200.000 U zit er zogezegd betrekkelijk riant bij. De fiscale aftrekmogelijkhden heeft u ongtwijfeld uitgeplozen. Wellicht is inkomensvermeerdering mogelijk met behulp van aandelenopties. Er liggen hier vast mogelijkheden voor u in het verschiet. Kijk eens op het Internet bij Advance of bij de Beurs op het intenet. Kijk op de beurs Advance beleggerslijn

90 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. U bent tweeverdiener zonder een eigen huis en een inkomen dat hoger is dan Euro 200.000 U zit er zogezegd betrekkelijk riant bij. Wellicht kan het voor u erg voordelig zijn om van de fiscale aftrekmogelijkhden, die ook met steun van de PvdA, in stand worden gehouden, te genieten. Steek uw licht eens op bij de Vereniging Eigen Huis of bij de hypotheekbank. Er liggen hier vast mogelijkheden voor u in het verschiet. Naar Eigen Huis Hypotheeksite

91 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Writing files Uw gegevens zijn zojuist weggeschreven naar de centrale computer van de Belastingdienst elastingdienst B Korte Voorhhout 7, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag Tel.: 070 – 342 80 00. OK zondag 29 juni 2014 DESIGN

92 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Dank voor uw belangstelling Dank voor uw belangstelling zondag 29 juni 2014 DESIGN

93 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Dank voor uw belangstelling Dank voor uw belangstelling Onthoud deze dag, zondag 29 juni 2014, kijk morgen en overmorgen uit naar de veranderingen. DESIGN

94 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Dank voor uw belangstelling Dank voor uw belangstelling Onthoud deze dag, vanaf zondag 29 juni 2014, zal uw financiële wereld er heel anders gaan uitzien. DESIGN

95 Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over. Dit programma is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken ontwikkeld door Jacques Janssen © 2002 - Hilversum Noot van de ontwerper: De bij het adverteren gebezigde uitdrukking “Aan in het verleden behaalde resultaten kan geen garantie worden ontleend”, is niet slechts alleen van toepassing op diegenen die het in het verleden voor de wind is gegaan. Design: © Jacques Janssen – Hilversum, 2002


Download ppt "Ministerie van Economische Zaken Meer inkomen genereren?! Dat kan vanaf nu. Beantwoord de gestelde vragen naar juistheid en hou netto meer inkomsten over."

Verwante presentaties


Ads door Google