De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gevolgen van massaontslag voor loopbanen van werknemers Ruben van Gaalen, Johan van Rooijen (CBS), en Dirk Scheele (WRR) CBS Microdatamiddag – Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gevolgen van massaontslag voor loopbanen van werknemers Ruben van Gaalen, Johan van Rooijen (CBS), en Dirk Scheele (WRR) CBS Microdatamiddag – Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 De gevolgen van massaontslag voor loopbanen van werknemers Ruben van Gaalen, Johan van Rooijen (CBS), en Dirk Scheele (WRR) CBS Microdatamiddag – Centrum voor Beleidstatistiek 8 November 2007

2 •SSB persoonsdata gebruiken om bedrijven te kenmerken •Manifeste kenmerken: –Peildatum: Aantal 50plussers/moeders/ Bulgaren/gemiddelde woonwerk-afstand….etc –Dynamisch: Aantal baanwisselaars/WW- instroom…etc •Latente kenmerken: –Massaontslag SSB: Brug tussen personen en bedrijven

3 •Achtergrond en vraagstelling •Begripsbepaling •Operationalisering massaontslag •Resultaten •Hoe verder? Inhoud

4 Achtergrond •Transitionele arbeidsmarkt •Kennisintensivering van de economie •Kennisinflatie •Maakbaarheid levensloop •Verantwoording bij individu •Menselijk kapitaal •Levenslang leren •Einde ‘1 carrière=1 job’ 

5 Achtergrond •Transitionele arbeidsmarkt •Kennisintensivering van de economie •Kennisinflatie •Maakbaarheid levensloop •Verantwoording bij individu •Menselijk kapitaal •Levenslang leren •Einde ‘1 carrière=1 job’  Mobiliteit normaal/goed? 

6 Achtergrond •Ontslag vanuit werkgever •Vernietiging kapitaal •Economische vernieuwing •Noodzakelijk kwaad?

7 Achtergrond •Ontslag vanuit werknemer •Vernietiging kapitaal •Inkomen •Bedrijfsspecifieke kennis •Maatschappelijke participatie •Gezondheid/welbevinden •Effect op gezinsleden •Individuele ontwikkeling •Kansen •Incentive te investeren in menselijk kapitaal

8 Achtergrond •Massaontslag •Economische calamiteiten •Direct verband bedrijfsbeslissingen op grote groep individuen •Relatie met disfunctioneren kleiner dan bij individueel ontslag •Meer variatie in de gevolgen dan bij individueel ontslag •Maatschappelijke effecten (bijv. reg. arbeidsmarkt)

9 Vraagstelling •Algemeen interesse: •Hoe beïnvloedt massaontslag loopbanen van individuen?

10 •Massaontslag •Gedwongen mobiliteit van een aanzienlijke deel van de personen met een reguliere baan in (middel)grote bedrijven (>100 banen gemiddeld) Begripsbepaling

11 •Regulier werk •Geen uitzendwerk/oproepkrachten •Ten minste een deeltijdbaan van 0,40 •Ten minste 12 maanden Begripsbepaling

12 Operationalisering massaontslag •Wat hebben anderen gedaan? •Inkrimping van een percentage (bijv. 30%) •Gericht kleinschalig onderzoek naar enkele bedrijven (Fokker)

13 Operationalisering massaontslag Uitdagingen 1.Wanneer is uitstroom ontslag? 2. Wanneer is uitstroom massaontslag? ● Relatie met normaal verloop ● Relatie met bedrijfsgrootte ● Relatie met herstructureringen/splitsingen ● Relatie tot tijd: Ontslag als proces

14 Resultaten

15 Cijfers massaontslag I Beëindigde banen 20012002 Bedrijven gem.>100 banen (excl. uitzendwerk) 12360001252000 Oproepkrachten; <40% deeltijd-532000-537000 Baanduur < 12 maanden-344000-337000 Banen in bedrijven<50 vte’s reg. banen-27000-26000 Reguliere banen334000352000 Bedrijven86008500

16 Cijfers massaontslag II 2001-2002 Na definitie: (Uitstroom- mediaan)/ interkwar- tielafstand Excl. Herstruct ureringen Incl. voor/na ontslagmaand Na ww/cwi/ wachtgeld check Massaontslag ( Bedrijf/maandcombinaties) 1066582459 Gemiddeld volume (vte’s)6863-61 Maximaal volume (vte’s)17501346- Voor/na ontslagmaand--1050573 Betroffen banen83300428005230039200

17 Beschrijving op SBI niveau SBITotaal Overige industrie6600 Bouwnijverheid1600 Handel4700 Vervoer en communicatie2300 Financiële instellingen1700 Overige zakelijke dienst7300 Openbaar bestuur4100 Onderwijs1400 Gezondheids- en welzijnszorg2600 Cultuur en overige dienstverl.3400

18 Cijfers massaontslag III

19

20

21 Gevolgen voor individuele werknemers I Sociaaleconomische categorie(belangrijkste inkomstenbron) van 1 maand voor tot 6 en 12 maanden na ontslag SEC -1%SEC 6%SEC 12% Werknemer3600092.7 20860 55.521900 58.5 Zelfstandige 220 0.5 880 2.3 920 2.4 WAO 340 0.8 1760 4.6 1960 5.2 WW 280 0.7 2970 7.9 3080 8.2 ABW 50 0.1 230 0.6 330 0.8 Overige uitkering 780 2.0 3680 9.8 2840 7.5 Pensioen 680 1.7 3100 8.2 3230 8.6 Scholier/student 480 1.2 640 1.7 590 1.5 Geen inkomsten00.0 3410 9.0 2590 6.9 Total38800100.0 37540100.037430100.0 NL verlaten/overleden 36016401740

22 Gevolgen voor individuele werknemers II SEC 12-19401940- 47 1948- 55 1956- 61 1962- 69 1970- 77 1978- Werknemer 8.4 12.4 53.864.8 68.5 78.679.4 Zelfstandige 1.9 0.4 2.3 3.5 3.8 0.5 0.6 WAO 3.2 8.3 11.0 5.9 4.0 0.8 WW 1.9 11.0 12.2 9.5 9.2 1.6 ABW 0.0 0.2 0.7 1.0 Overige uitkering11.4 19.0 11.9 7.0 4.4 1.2 1.1 Pensioen72.0 46.1 0.7 0.0 Scholier/student 0.0 0.1 0.2 9.7 9.1 Geen inkomsten 0.9 2.2 7.0 7.8 8.6 6.1 Total100.0 Aantallen 540 6300 5300 5200 8700 8100 5000 Sociaaleconomische categorie(belangrijkste inkomstenbron) 12 maanden na ontslag naar geboortejaar

23 Hoe verder? • Onderzoeksvragen • Hoe verlopen de arbeidsmarktcarrières in de eerste paar jaar na massaontslag? • Wie vindt het snelst weer werk in welke sector en op welk loonniveau? • Hoe verlopen deze loopbanen in vergelijking tot mensen die ononderbroken aan het werk zijn?

24 •Het SSB zal in de toekomst in toenemende mate een brug vormen tussen personen en bedrijven, in beide richtingen. •Het Economisch Statistisch Bestand (ESB) en het SSB moeten elkaar meer aanvullen dan nu het geval is Stellingen

25 Vragen? Ruben van Gaalen Email: igan@cbs.nl

26 terug


Download ppt "De gevolgen van massaontslag voor loopbanen van werknemers Ruben van Gaalen, Johan van Rooijen (CBS), en Dirk Scheele (WRR) CBS Microdatamiddag – Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google