De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kl Kl - Lech lecha. A.Beresjiet B. Noach C. Lech lecha 1.Avram geroepen – Kanaän – hongersnood - Egypte – dreiging dat farao Sarai wil 2.Farao schaakt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kl Kl - Lech lecha. A.Beresjiet B. Noach C. Lech lecha 1.Avram geroepen – Kanaän – hongersnood - Egypte – dreiging dat farao Sarai wil 2.Farao schaakt."— Transcript van de presentatie:

1 Kl Kl - Lech lecha

2 A.Beresjiet B. Noach C. Lech lecha 1.Avram geroepen – Kanaän – hongersnood - Egypte – dreiging dat farao Sarai wil 2.Farao schaakt Sara – Avram beloond – Farao geslagen – rijk naar Bethel – roept de NAAM aan 3.Avram en Lot uit elkaar 4.Avram overwint de koningen van het Oosten en ontmoet Melchizedek 5.Avram wil geen geschenken van de koning van Sodom, God belooft hem nageslacht 6.Het verbond. Sara geeft Hagar aan Avram. Ismaël geboren 7.Op z’n 99 e besneden

3 Lech lecha Een kernachtige oproep aan ieder kind van God: Jood en Griek De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Gen.12:1

4 UR: centrum van maangod aanbidding “Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee.” Gen.11:31

5 De Maangod Van de bergen van Turkeye tot de oevers van de Nijl werd de maan als god aanbeden.

6 inkeer “Ga vooruit om je authentieke zelf te vinden, en leer wie je bedoeld bent te zijn." Midrasj

7 Zie dan toe dat het licht dat in je is geen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV) “Een Jood zijn betekent, breken met de massa, uit liefde voor God het offer van isolatie accepteren." The call of the Torah - Rabbi Elie Munk pag. 252

8 “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen”. Ex.23:2 Zie dan toe dat het licht dat in je is geen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV)

9 “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? “ 2 Kor.6:14 Zie dan toe dat het licht dat in je is geen duisternis wordt. Lucas 11:35 (NV)

10 Interpretatie van lech lecha: "Ga naar jou". "Ga naar je zelf": "Ga….zodat je je zelf leert kennen." Avram

11 Avram + 318 man 10.Koning van 6.Koning Kedorlaomer van Elam 7.Koning Tidal van Gojiem 8.Koning Amrafel van Sjinar 9.Koning Arjoch van Elasar 1.Koning Bera Van Sodom 2.Koning Birsia van Amora 3.Koning Sjinav van Adma 4.Koning Sjemever van Tsevojiem 5.Koning van Bela Salem - SJALOM Mls Klm

12 Lech lecha Mls Klm qdj-yklm malki tsedek melek sjalom Mijn koning van rechtvaardigheid Koning van sjalom

13 Mls Klm qdj-yklm malki tsedek melek sjalom Gen.14:8 Ps.110:4 Dodezee rol 11Q13 kolom 2 Hebreeën 9x

14 Psalm 110 De HEER spreekt tot mijn heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.’ 2 Uit Sion reikt de HEER u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden. 3 Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen, uit de schoot van de dageraad, komt tot u de dauw van uw jeugd. 4 De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’ 5 De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. 6 Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. 7 Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.

15 Psalm 110:4b Qqdj-yklm y[rbd-le Mlvel Nhk-h[a Atah kohen l’olam al divrati malki tzedek [NBV]Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was. [NV] Jij bent príester voor éeuwig, krachtens mijn úitspraak een Mélchisedék!‘ [SV] U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. [Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid hrbd Divrah Kwestie, zaak Al divrah Wegens, n.a.v., omwille van, opdat rbd Davar woord

16 Psalm 110:4b Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid Deut.17:9-11 Daar raadpleegt u de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt, en zij zullen uitspraak doen. Doe precies wat zij u voorschrijven en volg de aanwijzingen die u van hen krijgt nauwkeurig op. Houd u aan de uitleg die zij u geven en aan het vonnis dat ze uitspreken. Probeer in geen enkel opzicht te schikken en te plooien. Deut.4:8 En welk groot volk is er, dat inzettingen en verordeningen heeft zo rechtvaardig, als heel deze wet, die ik u heden voorleg?

17 NAAM - TITEL Qqdj-yklm Malki tsedek Mijn koning (de)rechtvaardige Mijn koning in rechtvaardigheid Mijn rechtvaardige koning

18 KONING OVER QMls-Klm Melech Sjalom Koning van Sjalom/Salem

19 KONING OVER QNvyle lal Nhk Kohen le El Eljon Priester van de allerhoogste God Qhle alah opgaan

20 DODEZEE ROLLEN Deze grot werd in februari 1956 ontdekt door bedoeïenen. De grot bevatte veel bijbelse geschriften, maar het meest bijzondere is de tempelrol met daarin de Melchizedek rol 11Q13 kolom 2

21 DODEZEE ROLLEN Melchizedek rol 11Q13 kolom 2 Melchizedek die zal richten. Melchizedek is hier een onsterfelijk goddelijk wezen, zoals we die ook kennen uit Spreuken 8 ”Then I was by him, [as] a master workman; And I was daily [his] delight, Rejoicing always before him, Nvma amoon Architect, meester werkman

22 DODEZEE ROLLEN Ezechiël 1: 26 En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. 27 Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed. 28 Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de HEER, en toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Mda harm Mareh adam Verschijning mens מַרְאֵה מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד־יְהוָה דְּמוּת כְּבוֹדיְהוָה hHvhy dvbk [vmd harm Mareh demoet kavot JHWH Verschijning gelijkenis glorie JHWH

23 130 800 105 807 90 815 70 840 65 830 162 800 65 300 187 782 182 595 500 450 ADAM SET ENOS KENAN MEHALALEEL ARPACHSAD JERED HENOCH METUSALEM LAMECH NOACH 100 SJEM 500 35 403 SJELACH EVER PELEG REOE SEROEG NACHOR TERACH AVRAM 30 403 34 430 30 209 32 207 30 200 29 119 70 205 175 930 912 905 910 895 962 365 969 777 950 600 438 433 464 239 230 148 205 175 1000 2000 vloed Avram  8 e priester 1 e priester 7 e priester 6 e priester 5 e priester 4 e priester 3 e priester 2 e priester 9 e priester

24 Melchizedek 9 x in het NT 1.Hebreeën 5:6 2.Hebreeën 5:10 3.Hebreeën 6:20 4.Hebreeën 7:1 5.Hebreeën 7:6 6.Hebreeën 7:10 7.Hebreeën 7:11 8.Hebreeën 7:15 9.Hebreeën 7:17

25 Melchizedek 1.Hebreeën 5:6 “gelijk hij ook op een andere plaats zegt:'jij bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek' (citaat uit Ps. 110,4) [Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

26 Melchizedek 2.Hebreeën 5:10 “en is door God begroet als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. [Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

27 Melchizedek 3.Hebreeën 6:20 waar als voorloper voor ons Jezus is binnengekomen, toen hij 'naar de ordening van Melchisedek‘ hogepriester werd tot in de eeuwigheid.

28 Melchizedek 4.Hebreeën 7:1 1 Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. 3 Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd.  o estin wat is  hermeneuomenos Vertaald wordende

29 Melchizedek 5.Hebreeën 7:6 maar hij die met geen stamboom een van hen is, heeft een tiende mogen heffen van Abraham en heeft de drager van wat aangekondigd is, gezegend. Ezra 2:59-62 Verder nog zij die kwamen uit Tel-Melach, Tel-Charsa, Kerub, Addan en Immer, 652 afstammelingen van Delaja, Tobia en Nekoda. Zij konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Israëlitisch waren. Dat gold ook voor de priesterfamilies Chobaja, Hakkos en Barzillai. 62 Zij zochten naar het schriftelijke bewijs dat ze in de geslachtsregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet. Op grond daarvan werden ze onrein verklaard en van het priesterschap uitgesloten.

30 Melchizedek 6.Hebreeën 7:10 Levi zat nog in de lende van deze (Avram) voorvader toen Melchisedek hem tegemoetkwam.

31 Melchizedek 7.Hebreeën 7:11 Als dan het volmaakte al aanwezig was door de Levitische priesterfamilie, want op haar aanwezigheid heeft de gemeente de Wet gekregen, wat ontbrak er dan nog dat er een andere priester opstond, 'naar de ordening van Melchisedek' en dat van hem niet gezegd wordt 'naar de ordening van Aäron'? [Hirsch] Je bent een priester voor eeuwig, krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

32 Melchizedek 8.Hebreeën 7:15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. 9.

33 Melchizedek 9.Hebreeën 7:17 W ant van hem wordt betuigd:'jíj bent priester tot in de eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek' (Ps. 110,4) [Hirsch] krachtens mijn woord ben je mijn koning In rechtvaardigheid.

34 Koning der gerechtigheid Matth.6:33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Gerechtigheid is het wezen van het Koninkrijk. De koning is bekleed met de mantel der gerechtigheid.

35 Profetenlezing Jesaja 61: 1 De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten, 3 om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des HEREN, tot zijn verheerlijking. 4 Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de steden vernieuwen, die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht. 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; 6 maar gij zult priesters des HEREN heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen.

36 Profetenlezing Jesaja 61: 7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde zal hun geworden. 8 Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. 9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de HERE gezegend heeft. 10 Ik verblijd mij zeer in de HERE, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit. 11 Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here HERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken.


Download ppt "Kl Kl - Lech lecha. A.Beresjiet B. Noach C. Lech lecha 1.Avram geroepen – Kanaän – hongersnood - Egypte – dreiging dat farao Sarai wil 2.Farao schaakt."

Verwante presentaties


Ads door Google