De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Openbare les 3 februari 2014 Cartesius University Vliegen zonder Vliegplan Onze economie; onze business modellen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Openbare les 3 februari 2014 Cartesius University Vliegen zonder Vliegplan Onze economie; onze business modellen."— Transcript van de presentatie:

1 Openbare les 3 februari 2014 Cartesius University Vliegen zonder Vliegplan Onze economie; onze business modellen

2 Vliegplan john@johnhuige.nl 2  Welk type vlucht  Welke route  Welk vliegtuig  Welke hoogte  Hoeveel passagiers  Liggen de manuals klaar  Geen bagageafhandeling.

3 We zitten met heel veel vragen john@johnhuige.nl 3  Van egoïsme naar coöperatie?  Worden we geleid door de onzichtbare hand?  Hoe tegelijk meerdere waarden creëren?  Hoe van verontwaardiging naar verandering?  CAMU als economische proeftuin?

4 Wat zit tussen de oren? john@johnhuige.nl 4  Zijn we slaaf of baas als ZZP-er?  Is ‘t urgent, of zal het mijn tijd wel duren?  Zien we kansen, of creëren we kansen? 

5 De grote lijn john@johnhuige.nl 5  Schets van de horizon achter deze vragen:  Economisch  Bestuurlijk  Sociaal  Nieuwe aanvliegroutes:  Laat je geluid horen  Nieuwe organisatievormen  Nieuwe activiteiten  En een uitstapjes richting creativiteit en stedelijke dynamiek.

6 Economische horizon kapitalisme loopt op z’n laatste benen john@johnhuige.nl 6  De VS laatste reserves schaliegas  China is aan het vergiftigen  Nieuwe kankermedicijnen 100.000 € per behandeling  Ondanks klimaatchaos gaan we door met fossiel  Financierskapitalisme: winst zonder waardecreatie  Welkom in Corpocratië (Ewald Engelen).

7 Bestuurlijke horizon: struikelend verder john@johnhuige.nl 7  Inclusieve economie motor expansieve groei (theorie);  Extractieve instituties concentreren macht kleine politieke elite (praktijk);  Nog meer praktijk:  geheime tribunalen;  vastlopende politiek;  populisten, tea party;  onmacht EU;  overmacht van de banken;  Uitholling politieke macht door privatisering;  Politiek als zelfreferentieel systeem.

8 Beschavingshorizon lijkt gecrasht john@johnhuige.nl 8  Platheid als normaliteit:  Politiek  Media  Getolereerd racisme:  Getolereerde discriminatie;  Enorm groeiende inkomensverschillen;  Van markteconomie naar marktsamenleving

9 Nieuwe aanvliegroutes john@johnhuige.nl 9  Dat er urgent iets moet gebeuren, dat staat voor ons allemaal vast (denk ik)  Platform DSE: de Grote Transitie. Zie www.platformdse.orgwww.platformdse.org

10 Laat je geluid horen john@johnhuige.nl 10  Ben je verontwaardigd; laat het horen;  Zet acties in je persoonlijke agenda voor ’14  Laat je je stem horen bij bijeenkomsten;  Wat doe je met je website? / Blog / Twitter  Ben al bij een duurzame bank?  Heb je al duurzame energie?  Heb je je voetafdruk al eens berekend?  Etc etc  Waar heb je het over op verjaardagen?

11 Van onzichtbare hand …. john@johnhuige.nl 11  Koude oorlog: keuze Sovjetplanning of vrije markt  Neoliberalisme T.I.N.A. Thatcher, Reagan  Embedded neoliberalism  Hand van de corporate planning van de oligopolies  Niet zonder markt. A. Sen

12 Naar zichtbare hand 1 Zelf markten tekenen john@johnhuige.nl 12  Market design theory  Juiste schaalgrootte  Ecologisch  Bio mimicry  Circulaire economie  Regionale economie  De nieuwe commons  Eindelijk iets doen aan oligopoliemacht

13 Naar de zichtbare hand 2 Nieuwe business modellen tekenen john@johnhuige.nl 13  Coöperatief samenwerken  Communities maken rond een product / producten.  Meervoudige waarden bewust scheppen  Geld is niet enig ruilmiddel  Economie op basis van behoeften  Bezit niet meer centraal; gebruik wel  Commitment voor langere termijn  Ontwikkel complementair geld  Jan Jonker, Duurzaam denken, doen.

14 Creativiteit focussen john@johnhuige.nl 14  Distributieve creativiteit  Lerende creativiteit  Innovatieve creativiteit: Cross overs  Ambachtelijke creativiteit  Duurzame creativiteit tegen wegwerpcultuur.

15 Stedelijke creativiteit grootste uitdaging john@johnhuige.nl 15  Mondiale stedelijke problematiek  Energie woningen / bedrijven  Voedsel  Mobiliteit  Duurzame en cultureel diverse samenlevingsvormen.

16 Stedelijk dynamiek john@johnhuige.nl 16  Het bestaande is leidend  Het belang van betrokkenheid  De stad is sociaal kapitaal  De kunst is hoe te mobiliseren:  Kwaliteitsverbetering kan  Realiseer plannen snel  Meet, analyseer, communiceer.  De toekomst is aan de regionale stad (Maarten Hajer)  Stop sociale en ruimtelijke segmentering (Ralf Fücks).

17 Vliegen met vallen en opstaan john@johnhuige.nl 17  Nieuwe verdienmodellen: betalen naar vermogen, naar waardering, leasen, …  Nieuwe hybride samenwerkingsvormen tussen privé en overheid; tussen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk en bedrijven  Zoeken naar innovatie in de natuur; ander gebruik van ecosysteemdiensten (water, lucht, hout); grondgebruik  Anders aankijken tegen voedsel; voedselgebruik; voedselketen.

18 Tussen hemel en aarde john@johnhuige.nl 18  Grensvlak privé – maatschappij  Bijstandsjongeren zinnige arbeid bezorgen  Eigen energiemaatschappij organiseren  Eigen verzekeringen organiseren; broodfonds  Eigen munt: de Camu  Zelforganisatie als sociale veerkracht.

19 Nieuwe financieringsmodellen john@johnhuige.nl 19  Donaties  Peer-to-peer-lending  Kredietunies in UK bijna miljard in 2013  Crowdfunding  Community shares  Micro-financiering  Invoice trading & receivables.

20 Samen vertrekken john@johnhuige.nl 20  Grote voordelen coöperatie:  niet alleen; collega’s; koffiezetapparaat delen  klussen overdragen  grotere klussen aannemen; makkelijker voldoen aan aanbestedingseisen  spreiding deskundigheid  eigen taylor made afspraken en constructie maken.

21 Samen verder john@johnhuige.nl 21  De CAMU-COÖP  Bevorderen circulair, creatief en ecologisch denken  Pooling deskundigheid  Gezamenlijk opdrachten aannemen  Gezamenlijke inkoop (stroom, verzekering etc.)  Onderling advies en hulpbetoon; gezamenlijk veerkracht ontwikkelen  Platform voor crowdfunding en andere nieuwe financieringsvormen  Grondbeheer en huisvesting.

22 Zachte landing / harde landing john@johnhuige.nl 22  Als we zelf niets doen..., doet:  De overheid ook niets  Doen bedrijven wat ze altijd al deden en  Zijn de dijken op de duur niet hoog genoeg.  Zullen we dan maar …. Hartelijk dank voor uw komst en aandachtig luisteren.


Download ppt "Openbare les 3 februari 2014 Cartesius University Vliegen zonder Vliegplan Onze economie; onze business modellen."

Verwante presentaties


Ads door Google