De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving"— Transcript van de presentatie:

1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving
Of niet natuurlijk Margo Trappenburg

2 De participatiesamenleving
Ontstaat al, omdat mensen dit willen Is financieel noodzakelijk Is mooier, warmer dan de verzorgingsstaat

3 Ontstaat al omdat mensen dit willen
Oorzaak en gevolg Kijk uit met tijdgeest denken

4 Is financieel noodzakelijk
Dit zijn geen objectieve feiten maar politieke keuzen; probeer ze ook als zodanig te blijven zien. Denk na over verdere economische effecten. Paul de Beer Ewald Engelen

5 Is mooier dan verzorgingsstaat
Zie artikel Trappenburg: Het eiland van Zijlstra (S&D) Ronald Dworkin Vergelijk ook: Ellen Grootegoed, Dignity of Dependence, diss UvA 2013

6 De participatiesamenleving: wat is het eigenlijk? 1: activering
Iedereen aan de slag (tegenprestatie voor bijstand) Wie niet meer kan werken: toch tegenprestatie

7 De participatiesamenleving: wat is het eigenlijk
De participatiesamenleving: wat is het eigenlijk? 2: actieve solidariteit Zorgbehoevenden in reguliere samenleving: school, buurt, bedrijf Zorgbehoevenden laten verzorgen door eigen netwerk Vermaatschappelijking, deïnstitutionalisering: voor (dementerende) bejaarden, chronisch zieken, mensen met verstandelijke beperking, chronische psychiatrische aandoening, kinderen met leerproblemen ….

8 Actieve solidariteit Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘zorg door de familie van zorgbehoevenden’

9 Actieve solidariteit Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘zorgverlening door aardige mensen’

10 Actieve solidariteit Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘vooral laten opbrengen door de laagst betaalden/laagst opgeleiden’ Op school: VMBO, verwijsgedrag Op het werk: verdringing (door Participatiewet, door afschaffen van verzorgingshuizen)

11 Zorg door de buurt Maar welke buurt? Onderzoek van Femmianne Bredewold in Zwolle

12 Zorg door de buurt Maar welke buurt? Onderzoek in Amsterdam
percentage kleinschalige woonvormen per quintiel

13 Percentage inwoners en percentage woonvormen per quintiel

14 Verklaringen Huizenprijs Buurtgebruik Nabijheid Lilian Linders

15 Actieve solidariteit Is geen onafwendbare ontwikkeling
Is een politieke keuze Is zeker niet alleen maar mooi Leidt tot herverdeling van lasten naar familie Naar welwillenden Naar lager betaalden en laag opgeleiden Denk nog eens terug aan de multiculti problemen!

16 Zie verder Actieve solidariteit, oratie Vossius Pers Amsterdam
Active Solidarity and Its Discontents, in Health Care Analysis


Download ppt "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving"

Verwante presentaties


Ads door Google