De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Of niet natuurlijk Margo Trappenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Of niet natuurlijk Margo Trappenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Of niet natuurlijk Margo Trappenburg

2 De participatiesamenleving • Ontstaat al, omdat mensen dit willen • Is financieel noodzakelijk • Is mooier, warmer dan de verzorgingsstaat

3 Ontstaat al omdat mensen dit willen • Oorzaak en gevolg • Kijk uit met tijdgeest denken

4 Is financieel noodzakelijk • Dit zijn geen objectieve feiten maar politieke keuzen; probeer ze ook als zodanig te blijven zien. Denk na over verdere economische effecten. Paul de BeerEwald Engelen

5 Is mooier dan verzorgingsstaat • Zie artikel Trappenburg: Het eiland van Zijlstra (S&D) Ronald Dworkin 1931-2013 Vergelijk ook: Ellen Grootegoed, Dignity of Dependence, diss UvA 2013

6 De participatiesamenleving: wat is het eigenlijk? 1: activering • Iedereen aan de slag (tegenprestatie voor bijstand) • Wie niet meer kan werken: toch tegenprestatie

7 De participatiesamenleving: wat is het eigenlijk? 2: actieve solidariteit • Zorgbehoevenden in reguliere samenleving: school, buurt, bedrijf • Zorgbehoevenden laten verzorgen door eigen netwerk Vermaatschappelijking, deïnstitutionalisering: voor (dementerende) bejaarden, chronisch zieken, mensen met verstandelijke beperking, chronische psychiatrische aandoening, kinderen met leerproblemen ….

8 Actieve solidariteit • Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘zorg door de familie van zorgbehoevenden’

9 Actieve solidariteit • Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘zorgverlening door aardige mensen’

10 Actieve solidariteit • Betekent een herverdeling van zorg van ‘met z’n allen betalen’ naar ‘vooral laten opbrengen door de laagst betaalden/laagst opgeleiden’ • Op school: VMBO, verwijsgedrag • Op het werk: verdringing (door Participatiewet, door afschaffen van verzorgingshuizen)

11 Zorg door de buurt • Maar welke buurt? Onderzoek van Femmianne Bredewold in Zwolle

12 Zorg door de buurt • Maar welke buurt? Onderzoek in Amsterdam PERCENTAGE KLEINSCHALIGE WOONVORMEN PER QUINTIEL

13 P ERCENTAGE INWONERS EN PERCENTAGE WOONVORMEN PER QUINTIEL

14 Verklaringen • Huizenprijs • Buurtgebruik • Nabijheid Lilian Linders

15 Actieve solidariteit • Is geen onafwendbare ontwikkeling • Is een politieke keuze • Is zeker niet alleen maar mooi • Leidt tot herverdeling van lasten naar familie • Naar welwillenden • Naar lager betaalden en laag opgeleiden • Denk nog eens terug aan de multiculti problemen!

16 Zie verder • Actieve solidariteit, oratie Vossius Pers Amsterdam • Active Solidarity and Its Discontents, in Health Care Analysis www.margotrappenburg.nl


Download ppt "Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Of niet natuurlijk Margo Trappenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google