De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De DGA: op zoek naar de grens FB-studiekring Utrecht Mr. J. Zwagemaker 11 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De DGA: op zoek naar de grens FB-studiekring Utrecht Mr. J. Zwagemaker 11 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1

2 De DGA: op zoek naar de grens FB-studiekring Utrecht Mr. J. Zwagemaker 11 maart 2008

3 Onderwerpen Wanneer wél, wanneer niet? 1.De DGA op zoek naar de grens 2. De DGA en de afroommethode 3.De DGA en de doorbetaaldloonregeling 4.De DGA en vruchtgebruik/blooteigendom: TBS? 5.De DGA en borgstelling: TBS? 6.De DGA en andere TBS-perikelen 7.De DGA en zijn VBI

4 De DGA op zoek naar de grens (1) DGA Holding Werk-BV aandeelhouder directeur leverancier borg debiteur crediteur afnemer verhuurder Etc.

5 De DGA op zoek naar de grens (2) Verschillende functies t.o.v. BV •Verschil in beloning •Verschil in fiscale behandeling beloning DGA •Kiest de voor hem voordeligste functie •Gebruikt BV voor persoonlijke doeleinden >>Argwaan bij beoordeling door de fiscus >> BV meer en meer transparant

6 De DGA op zoek naar de grens (3) Box 1 Salaris TBS (divers) Eigen woning Box 3 EffectenVakantiehuisetc Box 2 AB-aandelen De DGA en boxhoppen De DGA ervaart eerder / nadrukkelijker de mankementen in het boxenstelsel

7 De DGA op zoek naar de grens (4) Wel kosten Géén kosten BV DGA Directeur Aandeelhouder Box 2: Inkomen uit AB (44,125 %, 2008 tot € 200.00 41,8%) Box 1: Inkomen uit arbeid (max. 52%) Verschil in belastingdruk én tijdstip heffing

8 De DGA op zoek naar de grens (5) DGA Informele kapitaalstorting Verkapte winstuitdeling Bewuste bevoordeling in geld, goederen of kostensfeer Objectivering winstberekening Kosten of onttrekking Winst of kapitaalstorting

9 De DGA op zoek naar de grens (6) Verkapte uitdeling van winst 1. BV verarmt, aandeelhouder verrijkt 2. Dubbele bewustheid 3. Winst (uitkeerbaar, verwacht, vernachelen schuldeisers) Informeel kapitaal 1. De adh doet als zodanig 2. bewust 3. zijn bv voordeel toekomen 4. in de geld, goederen of kostensfeer 5. dat hij ceteris paribus niet aan een onafhankelijke derde zou doen toekomen Vermomd handelen

10 De DGA op zoek naar de grens (7) Kosten of onttrekking? •Grensverkenning: vliegtuigjes en renpaarden •Beslissend is het motief van de uitgave •Mag inspecteur bedrijfsbeleid (marginaal) toetsen? •HR: “bedrijfseconomische beslissingen staan ter beoordeling van de ondernemer en het is niet aan de fiscus of de rechter om gevolgen te verbinden aan een van het oordeel van de ondernemer afwijkende opvatting over het zakelijke nut van bepaalde uitgaven” (BNB 1955/348, herhaald in BNB 2002/290)

11 De DGA op zoek naar de grens (8) Kosten of onttrekking? •Oogmerk / motief uitgave beslissend •Werkelijke aard uitgaven beoordelen Zakelijk belang Persoonlijke behoeftebevrediging Gemengde uitgaven

12 De DGA op zoek naar de grens (9) Gemengde uitgaven? •BNB 1999/20 en 1999/21: >> uitsluitend met oogmerk persoonlijke behoeftebevrediging •BNB 1983/202: Cessna-criterium >> wanverhouding, geen redelijk denken ondernemer kan volhouden dat ……. •BNB 2002/210 en 2002/290: >>mede ingegeven door persoonlijke behoeftebevrediging adh: correctie indien en voor zover ….

13 De DGA op zoek naar de grens (10) Kosten of onttrekking ? •Disproportionaliteitstoets: sec voor aandeelhouders •Géén kosten, dus onttrekking >> Ten behoeve van adh, dus uitdeling van winst >> Of doorbreking gesloten systeem? BNB 1995/15 en 16: geen aftrek onzakelijke provisie voor ‘onbekende’ Antilliaanse NV BNB 2002/290: HR gaat ‘om’: uitgaven door BV ontberen slechts een zakelijk karakter (= geen aftrek) indien en voorzover ter persoonlijke behoeftebevrediging aandeelhouders

14 De DGA op zoek naar de grens (11) Winst Gezamenlijke voordelen die,onder welke naam en in welke vorm ook, worden verkregen uit een onderneming Causaliteit, finaliteit, milieu Kapitaal Winst of kapitaalstorting? Formeel: ter verkrijging van aandeelhoudersrechten Informeel: niet op aandelen + risicodragend + post- concurrent

15 De DGA op zoek naar de grens (12) DGA + personeelslening •Doel renteloze lening >> loon nihil of 5,3% (art. 59 Uitv.Reg.LB) •Lenen ter belegging: loon 2008 = 5,3% •Netto kosten: IB 52% van 5,3% = 2,76% •Heffing in box 3: aftrek schuld? (art. 2.14,lid 2 Wet IB 2001) •Rendement boven 2,76% (of 3,96%) is belastingvrij •DGA moet lenen als directeur •>> à la carte: salaris in geld ruilen tegen lening

16 De DGA op zoek naar de grens (13) BV + personeelslening DGA •DGA: rentevoordeel als directeur = loon in natura •Geen betaling, maar gemist voordeel in BV •Nadeel aanvaard door DGA als aandeelhouder? •Aftrekbaar met tegenboeking IFK? •BNB 1978/252: een uitgave is niet vereist •Spiegelbenadering ex BNB 1986 / 293 - 296 •Bij VPB-aftrek: besparing 44,125% x 5,3%= 2.34% DGA leent tegen 2.76 -/- 2,34 = 0,42% of DGA leent tegen 3,96 -/- 2,34 = 1,62% 

17 De DGA en de afroommethode Wanneer wél, wanneer niet?

18 DGA + de afroommethode (1) Zelf je salaris vaststellen? • Ratio : premieheffing volksverzekeringen (+ VB) • Reikwijdte • Arbeid voor BV waarin AB (echt, fictief, meetrek) + • TBS aan de BV (sec ex art. 3.92 IB); geen fictieve dienstbetrekking!? • Aftrek in BV via IFK • Mits BV aannemelijk maakt dat bij genieter per saldo een naar NL maatstaven redelijke belasting wordt geheven (art. 10-1-g VPB) • Uitsluitend in Nederland • Fictief inkomen niet realiter genoten: BNB 2003/279 en 381

19 DGA + de afroommethode (2) < € 40 000 : DGA - Deeltijd, meer dan één dienstbetrekking - Structureel verlies in BV (vs oplopen r.c.-schuld, BNB 2002/348) - BV-vermogensbeheer Bewijslastverdeling ‘genoten loon > € 39 000 : Fiscus - Géén andere werknemers: 70% gebruikelijk loon - Wél andere (niet AB-) werknemers in concern: best betaalde tenzij …….. 30% marge doelmatigheid

20 DGA + de afroommethode (3) Gebruikelijk loon = ‘loon in een soortgelijke dienstbetrekking waarbij AB of TBS geen rol speelt’ >> Zekerheid vooraf: vaststellingsovereenkomst fictief loon Loon voor de heffing van loonbelasting Salaris in geld Salaris in natura; bijtelling auto sinds 2006 Tantième: incidenteel vs. statutair Pensioenrechten NIET Bijdragen in de levensloopregeling?

21 DGA + de afroommethode (4) Toets fictief loon per BV •Ook in concernsituaties (FE, managementovereenkomst etc.) •Ook bij beleggings- en andere passieve BV’s •HR: niet bij BV’s die geen economische activiteiten verrichten, zoals slapende BV / pensioen BV (HR nr. 39.559) •Meerdere (fictieve) dienstbetrekkingen •HR: als de hoogte van de beloning mede strekt tot beloning van werkzaamheden die DGA verricht voor andere concern- vennootschap, moet daarmee rekening worden gehouden bij toepassing gebruikelijk loonregeling (HR: 11-11-2005, nr. 40 421, BNB 2006/147) •Doorbelasten salaris: doorbetaaldloonregeling ook zonder beschikking!? •BTW bij doorbelasting + splitsen pensioenlasten

22 DGA + de afroommethode (5) Winst BV >=< Salaris DGA (Hof Leeuwarden 17-05-2002, nr. 00/403, Hof Den Haag 20-09-2002, nr. 01/3920, enz) •Profiel en resultaten BV worden bepaald door kwaliteit, ervaring en naamsbekendheid DGA •Winst BV kan in verhouding tot arbeidsbeloning DGA slechts bescheiden zijn; hoogte salaris DGA grotendeels bepaald door hoogte winst BV / winstaandeel uit maatschap •Idem tav goodwill bij inbreng in praktijk-BV Transparantie BV?

23 DGA + de afroommethode (6) Winst BV >=< Salaris DGA Hoge Raad 17-09-2004, nr. 38.378, BNB 2005/50 Gebruikelijk loon zal ‘ bepaald kunnen worden aan de hand van het salaris dat toegekend is aan concrete andere werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen ’. Als opbrengsten van BV (nagenoeg) geheel voort- vloeien uit de door de directeur (als werknemer van de BV) verrichte arbeid, is het echter ook mogelijk het gebruikelijk loon te berekenen op basis van - de opbrengsten van de BV, - verminderd met de aan die opbrengsten toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen - exclusief het loon van de DGA

24 DGA + de afroommethode (7) De afroommethode •Opbrengsten in BV vloeien voor 90% of meer voort uit ‘ploeteren’van de DGA als werknemer •Omzet derden, uit beleggingen, uit anderen hoofde? •Kosten, lasten en afschrijvingen? •Pensioenlasten DGA? (HR: exclusief loon DGA als werknemer) •Beloning aandeelhouder? •Winstmarge BV? •Afroommethode naast of in plaats van ‘kijk en vergelijk’ •Uitsluitend bij ontbreken concrete vergelijkingsmaatstaf? •HR: niet bij exploitant hotel in opbouw waar afroommethode veel lager zou uitkomen (14-10-2005, nr. 41 760)

25 DGA + de afroommethode (8) •Zorgplicht van de adviseur •Melden; aanpassen beloning •Vaststellingsovereenkomst bij de fiscus regelen? •Slapende honden wakker maken? •Effect 4 e tranche AWB •Correctie ook in oude jaren? •Verhouding naheffing en navordering

26 DGA + de afroommethode (9) A PH + man. BV minderheidsbelang Werk-BV Salaris A uit de BV € 40.840 Managementfee € 245.041 Bescheiden kosten in PH Rechtbank Breda met verwijzing naar BNB 2005/50 Salaris >>> € 150.000 (Rb. Breda 23 juli 2007 06/1231)

27 DGA + de afroommethode (10) A PH + man. BV 100% Werk-BV Salaris A uit de BV € 125.000 Managementfee € 270.000 Dividend werk-BV € 100.000 Kosten in PH € 20.000 In werk-BV zijn wél / géén andere fee-earners werkzaam Salaris A >>> ???

28 DGA + de afroommethode (11) A PH + man. BV Maatschap Salaris A uit BV € 125.000 Winstaandeel € 270.000 Kosten in PH € 20.000 Salaris >>> ??? Andere maten

29 DGA + de afroommethode (12) A PH + man. BV Maatschap Salaris A uit BV € 125.000 Winstaandeel € 270.000 Kosten in PH € 20.000 Afschrijving € 100.000 goodwill Salaris >>> ??? Andere maten

30 De DGA en de doorbetaaldloonregeling Wanneer wél, wanneer niet?

31 DGA + de doorbetaaldloonregeling (1) Achtergrond •Werknemer aanvaardt als onderdeel van zijn functie bij de eigenlijke werkgever (1) een (fictieve) dienstbetrekking bij een andere werkgever (2) •1 of 2 dienstbetrekkingen?? •Loon werkgever 2 kan - onder voorwaarden - zonder inhouding van loonheffing aan de eigenlijke werkgever 1 worden betaald •Art. 87 Uitv. Reg. LB 2001

32 DGA + de doorbetaaldloonregeling (2) Toch maar een beschikking aanvragen? Art. 87,lid 4 URLB • Beschikking inspecteur vereist! • Massaal niet aangevraagd, ook niet door DGA’s • Naheffingen tegen anoniementarief? • Beschikking overbodig? HR: als de hoogte van het loon mede strekt tot beloning voor werkzaamheden die de DGA voor andere concernvennoot- schappen heeft verricht (BNB 2006/147 + annotatie Spek) Sec binnen concernverband, belang 50% tot 100% ? Zie ook VN 2007/35.19 en VN 2006/40.25 Vraag + antwoord

33 DGA + de doorbetaaldloonregeling (3) A PH + man. BV 100% Werk-BV Doorbetaalloonregeling Beschikking ex 87 URLB vereist? • BNB 2006 /147 • Safety first • Of VAR? Financiën weigert: VAR uitsluitend voor derdenopdrachtgevers Uitsluitend verrichten werkzaamheden voor rekening en risico van de onderneming waarin de DGA het AB heeft. (art. 3.157 IB 2001) Drijft PH een onderneming? (Besluit 6-7-2006, nr DGB2006/857M, V.N 2006/40.15)

34 DGA + de doorbetaaldloonregeling (4) A PH + man. BV minderheidsbelang Werk-BV Doorbetaalloonregeling Beschikking ex 87 URLB vereist? • BNB 2006 /147 • Safety first • Of VAR? Financiën weigert: VAR uitsluitend voor derdenopdrachtgevers Uitsluitend verrichten werkzaamheden voor rekening en risico van de onderneming waarin de DGA het AB heeft. (art. 3.157 IB 2001) Drijft PH een onderneming? (Besluit 6-7-2006, nr DGB2006/857M, V.N 2006/40.15)

35 De DGA en de LB-inhoudingsvrijstelling (2008) Wanneer wél, wanneer niet?

36 DGA + de inhoudingsvrijstelling 01-01-2008: geen LB meer voor DGA ! •BV niet langer IHPL •DGA blijft werknemer •Vereisten •DGA is niet verplicht verzekerd voor wn-verzekeringen én •Geen andere werknemers op de payroll van de BV •Peildatum •Per aanvang boekjaar / oprichting BV •Tussentijdse wijzigingen in personeelsbestand niet van belang

37 DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? Wanneer wél, wanneer niet?

38 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (1) Ter beschikking stellen ? •Gebruik overdragen; géén verbruik •Geen incidenteel gebruik •Rechtens dan wel in feite, direct of indirect •Als ‘werkzaamheid’ in box 1 betrokken •Actief handelen belastingplichtige? •Rb Den Haag: neen 27-09-2006, nr.06/227, V-N 2007/42.17 •Parlementaire toelichting Veegwet: altijd TBS als belpl. bloot eigendom en BV vruchtgebruik (of ander genotsrecht) heeft

39 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (2) Ter beschikking stellen ? •Ook bij gesplitste verwerving? •Bloot eigenaar en vruchtgebruiker hebben ieder zelfstandige juridische positie •Hoe kan DGA iets ter beschikking stellen wat hij zelf niet / nooit heeft gehad?

40 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (3) Ter beschikking stellen ? •Ook bij gesplitste verwerving! •Boxarbitrage: BV schrijft vruchtgebruik af, en DGA kan waardeaangroei in box 3 laagbelast incasseren •Rendement = vollopen bloot eigendom •“Een aanvulling op de wettekst is naar onze mening overbodig voor het hiervoor genoemde geval van de gesplitste aankoop omdat er naar onze mening geen enkele twijfel over kan bestaan dat art. 3.91 1, dan wel 3.92, 1 van toepassing is “ (MvT 27 466, nr. 3, blz. 48)

41 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (4) Ter beschikking stellen ? •Ook bij gesplitste verwerving! •Redactie VN (VN 2007/42.17): in overeenstemming met doel en strekking v anwege evenwichtige heffing in relatie AB houder / BV •Vraagtekens of wettekst wel voldoende basis geeft voor conclusie Rb Den Haag •NB in casus was sprake van gesplitste verwerving door senior (1-8-1997), met overgang op juniores. Maar vruchtgebruik afhankelijk van leven moeder… Géén cassatie!

42 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (5) X BV VOF / huurpand X claimt TBS Rb Breda: neen (11-09-2006, nr. AWB 05/4039 V-N 2007/12.11) Bloot eigendom ≠ TBS, omdat vruchtgebruik niet bij BV zit A / B Huuropbrengst Bloot eigenaar pand Vruchtgebruik Geen familie

43 De DGA en vruchtgebruik / blooteigendom: TBS? (6) senior BV verhuur pand TBS ? Bij juniores: fictie 3.92 2a, onder 3 als sr. verbonden is Bij senior ook TBS ex 3.91Hij stelt junior in staat tot behalen ruow Verbondenheid? Altijd TBS vanwege ongebruikelijkheid? juniores Opbrengst Bloot eigenaar pand Vruchtgebruik Wél familie

44 De DGA en borgstelling: TBS? Wanneer wél, wanneer niet?

45 De DGA en borgstelling: TBS ? (1) DGA Holding Werk-BV borgstelling BANK krediet

46 De DGA en borgstelling: TBS ? (2) DGA Holding Werk-BV uitwinnen BANK krediet betalen! regres- vordering

47 De DGA en borgstelling: TBS ? (3) Garantstelling in soorten en maten •Garant staan valt NIET onder TBS •Vermogensbestanddelen waarop zekerheids- recht vallen niet onder TBS (Besluit 30/11/2001, nr. CPP2001/3035M) •Vergoeding aangemerkt als TBS-voordeel (art. 3. 92-2 c) •Binnen ‘besmette groep’: broers, meerderjarige kinderen? •Winstregime van toepassing: correctie naar zakelijke hoogte? •Wetsgeschiedenis: geen uitsluitsel •Meertens/Steinbusch WFR 2003/1809 : ‘vergoeding’ impliceert betaald of overeengekomen. Is dat niet gebeurd, dan géén correctie mogelijk!

48 De DGA en borgstelling: TBS ? (4) Borgtochtvergoeding voor DGA? •Criterium: reëel risico om aangesproken te worden •Solvabiliteit BV / eigen vermogen DGA + partner Als crediteur Als aandeelhouder Als werknemer BVDGA aftrek TBS-resultaat géén aftrek AB- Box 2 géén aftrek

49 De DGA en borgstelling: TBS ? (5) Borgtochtvergoeding voor DGA? •Bij uitwinning: regresvordering op BV •TBS: activeren voor WEV •Activeren voor betaling aan bank / nominaal bedrag •‘ Goedkeuring voor zoveel nodig’ door Financiën (VN 2003/10.11) •Goedkeuring, mits zakelijk bepaalde vergoeding in box 1 •Afwaarderen >> verlies in box 1 Bij DGA altijd vergoeding rekenen?

50 De DGA en borgstelling: TBS ? (6) DGA Holding Werk-BV zekerheid BANK krediet Partner Vastgoed Art. 3.91.1.c.IB? derden

51 De DGA en andere TBS-perikelen Wanneer wél, wanneer niet?

52 DGA en andere TBS-perikelen (1) TB-steller en TB-gestelde 1. Algehele huwelijksgoederengemeenschap 2. Beperkte huwelijksgoederen gemeenschap 3. Eenvoudige gemeenschap 4. Huwelijksvoorwaarden Bij 1 en 2: bestuursregeling van belang •1.97, 1 BW: echtgenoot van wiens zijde goed in gem. schap is gevallen •1.97, 2 BW: dienstbaar aan onderneming: ondernemende echtgenoot

53 DGA en andere TBS-perikelen (2) Aangaan huwelijk in gem. van gdrn A heeft AB + TBS pand B verkrijgt door huwelijk onverdeelde helft •AB: doorschuifregeling ex art. 4, 17, lid 1 IB •TBS: afrekenen bij A over 50% meerwaarde Betalingsregeling: art 25, lid 14 IW

54 DGA en andere TBS-perikelen (3) woonhuis praktijk IB-praktijk • Gem. van gdn: volledig OV • NB BNB 2003/288: bestuursbevoegdheid • Bij huwelijkse vw + eigendom ondernemer: OV • Bij huwelijkse vw + eigendom partner: TBS, mits …..

55 DGA en andere TBS-perikelen (4) woonhuis praktijk BV-praktijk • Bij gem. van gdrn/ eenvoudige gemeenschap: TBS, ieder 50%, mits ……….. Invloed BNB 2003/288? Huwelijk schept geen ondernemerschap! • Bij huw.vw + eigendom ondernemer of echtgenoot: TBS bij ondernemer of echtgenoot, mits ………

56 DGA en andere TBS-perikelen (5) Praktijk IB-praktijk • Keuzevermogen bij gem. van gdrn / eigendom ondernemer • Geen TBS bij huw.vw.+ eigendom partner (onzelfstandige ruimte) BV-praktijk • Geen TBS bij ondernemer en/of partner (onzelfstandige ruimte)

57 DGA + andere TBS-perikelen (6) BV in oprichting •TBS vermogenbestanddelen >> 3. 92 IB? •Financiën: ja! (Besluit 29-04-2004, CPP 2003/2360M pt.5) •Ondernemer is al AB-houder ; recht op levering + economisch belang nog uit te geven aandelen •Tenzij BV nooit tot stand komt •Loondienst in voorperiode? •Neen: werkgever bestaat nog niet •Geen pensioenopbouw •Beloning = RUOW, qua bedragen koppelen aan fictief- loonregeling

58 DGA + andere TBS-perikelen (7) Begin en einde TBS 1. Aanvang pas bij de facto terbeschikkingstellen, Winkelunit alsnog verplicht in holding-BV; geen aftrek financieringslasten (RB Haarlem 29 november 2007 AWB07/2904) 2.Tandarts koopt pand > 100% praktijk Lukt niet alsnog woon-werkpand; wél aftrek kosten voorgaand jaar (Hof Den Bosch, 12-12-2007, nr. 06/00107 + Cassatie) 3. Deels TBS-pand, duur verbouwd, later vol TBS Overdracht BV: TBS per deel laten ingaan; geen TBS-aftrek onrendabele top! ( RB Arnhem, 22 oktober 2007 AWB06/5332)

59 DGA + andere TBS-perikelen (8) Ongebruikelijke TBS 1.Sr. verkoopt aan BV verhuurd pand aan kinderen Blijven koopsom schuldig; hypothecaire zekerheid Sr. draagt vordering + hypothecaire zekerheid voor nominale waarde over aan BV >> BV huurt door haar zelf gefinancierd pand >> RB Haarlem, 11-12-2007, nr. 06/3733 géén ongebruikelijke TBS 2.Sr staat borg voor jr en wordt aangesproken Geen vergoeding bedongen / verkregen Stelt: ongebruikelijke TBS >> verlies in box 1? >> RB Breda: géén ongebruikelijke TBS

60 De DGA en zijn VBI Wanneer wél, wanneer niet?

61 De DGA en zijn VBI (1) Artikel 6A wet vpb 1969 Van de belasting wordt op verzoek vrijgesteld een beleggingsinstelling als bedoeld in art. 1.1 van de Wet op het financieel toezicht, •welker doel en feitelijke werkzaamheid bestaat uit de belegging van gelden of andere goederen •en die uitsluitend belegt in financiële instrumenten, •met toepassing van het beginsel van risicospreiding, •waarbij de aandelen of bewijzen van deelgerechtigdheid (rechten van deelneming) op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa van de instelling direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. 4

62 De DGA en zijn VBI (2) Voorwaarden voor VBI Acht voorwaarden 1.Vereiste rechtsvorm 2.BI in de zin van Wet financieel toezicht 3.Beleggen als statutaire doelstelling 4.Beleggen als feitelijke werkzaamheid 5.Uitsluitend beleggen in toegelaten financiële instrumenten 6.Ten minste twee deelnemers hebben 7.Beginsel van risicospreiding toepassen 8.Voldoen aan open-end eis

63 De DGA en zijn VBI (3) Vereiste rechtsvorm •NV •Fonds voor gemene rekening •Lichaam, opgericht of aangegaan naar het recht van Nederlandse Antillen, Aruba, een EU-lidstaat of verdragsstaat waarin bepaling is opgenomen die discriminatie naar nationaliteit verbiedt voor lichamen die overigens in dezelfde situatie verkeren als naar Nederlands recht opgerichte of aangegane lichamen, die naar aard en inrichting vergelijkbaar is met het hiervoor genoemde naar NL-recht opgerichte of aangegane lichaam.

64 De DGA en zijn VBI (4) Vereiste rechtsvorm Ratio rechtsvorm •VBI: beleggen voor een breed publiek •Omzetting BV >> NV •Notariële akte van omzetting •Aandelenkapitaal NV tenminste € 45.000 •Accountantsverklaring inzake eigen vermogen BV •Geen gevolgen voor VPB, IB en Div. Bel. •BI volgens Wft •Vergunning AFM vereist, tenzij: •Aanbod aan minder dan 100 personen (niet-professonele beleggers) dan wel belangen vanaf € 50.000

65 De DGA en zijn VBI (5) Beleggen, statutair en feitelijk Beleggen van gelden of andere goederen •Statutair enig toegelaten doel •Uitsluitend: dus geen nevendoelstellingen zoals het deelnemen in vennootschappen, het beheren en uitvoeren van pensioen- en stamrechtverplichtingen •Feitelijk beleggen •Streven naar waardestijgingen en rendement •Afstand houden van ‘ondernemen •Beleggen versus speculeren / gokken

66 De DGA en zijn VBI (6) Toegelaten financiële instrumenten Wft: toegelaten financiële instrumenten •Effecten, aandelen en obligaties. NB bronheffingen! •Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen •Instrumenten van de geldmarkt •Recht op overdracht op termijn •Een rentetermijncontract •Een renteswap,valutaswap,aandelenswap •Opties ter verwerving / vervreemding van een instrument •Derivatencontracten overdracht kredietrisico’s •Opties, futures, swaps, termijncontracten mbt klimaatvariabelen, emissievergunningen, inflatiepercentages •Financiële contracten ter verrekening van verschillen

67 De DGA en zijn VBI (7) Toegelaten financiële instrumenten • Geen actieve deelnemingen • Geen leningen u/g, rekening- courant etc. met DGA of derden • Geen (direct) NL onroerend goed, wel bijv. via beursgenoteerde FBI • Geen pensioen -en stamrechtverplichtingen • Toezegging: wél liquide middelen t.b.v. beleggingsactiviteiten Splitsing BV?

68 De DGA en zijn VBI (8) Collectiviteit Betreft hoedanigheid aandeelhouders VBI •Formeel op te vatten •Twee aandeelhouders is voldoende voor VBI •Verdeling niet van belang: 99 + 1 •“Het lijkt dan alsof die 1% alleen maar is toegevoegd om te voldoen aan de collectiviteitseis. In zijn algemeenheid kan ik echter niet op voorhand stellen dat het in zo’n situatie is uitgesloten dat aan het collectiviteits- vereiste is voldaan. Op z’n zachts gezegd is het echter ook niet zeker”. •1% preferent aandeel / Vruchtgebruik – bloot eigendom? •Bij certificering economisch meerdere aandeelhouders

69 De DGA en zijn VBI (9) Risicospreiding Beleggen in verschillende producten •Voorkomen dat VBI ondernemingsactiviteiten heeft •Beleggingsactiviteiten richten tot breed publiek •Maar wel minder dan 100 professionele beleggers

70 De DGA en zijn VBI (10) Kenmerken  Op verzoek  Bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld  Eerste ingangsdatum: 1-1-2008  Subjectief vrijgesteld van VPB  Geen VPB-aangifte  Geen uitdelingsverplichting; geen inhouding div.bel;  Geen verdragsbescherming  Geen recht op verrekening van binnenlandse en buitenlandse bronbelasting;  Geen deelnemingsvrijstelling voor belang in VBI

71 De DGA en zijn VBI (11) Fiscale positie belegger VBI Box 1 belegger >>Jaarlijks WEV; belastingheffing waardeaangroei (max. 52%) Box II belegger (DGA) >>Forfaitair rendementsheffing 4% tegen 25% over WEV; verhoging AB-Verkrijgingsprijs >>Dividenduitkeringen verminderen forfaitair dividend Box III belegger >>Vermogensrendementsheffing 1,2% Lichamen in de VPB; jaarlijks WEV, géén DNV: belastingheffing waardeaangroei

72 De DGA en zijn VBI (12) Fiscale positie belegger VBI Wettelijke herwaarderingsverplichting ex art. 3:29a Wet IB 2001  V erplicht jaarlijks waarderen belang in VBI op WEV  Ook op belang in vergelijkbare buitenlandse rechtsvormen  Vergelijkbaar indien: -(1) Rechtsvorm is niet onderworpen aan enige winstbelasting -(2) Geen verplichting jaarlijkse winstuitkering en -(3) Uitsluitend beleggen in financiële instrumenten

73 De DGA en zijn VBI (13) Overgang naar status VBI  Eindafrekening vpb over eventueel aanwezige stille reserves  Art. 15d VPB: Verplichte waardering bezittingen en schulden op WEV  Over winsten ontstaan voor periode status VBI, claim vpb + claim dividendbelasting  Ingangs- en eindtijdstip  1-1-2008, tenzij wijziging boekjaar  Op verzoek beëindigen: per begin boekjaar, indien vóórdien  Niet meer voldoen aan voorwaarden: werkt terug tot 1-1

74 De DGA en zijn VBI (14) Overgang naar status VBI Opschonen balans •Overdracht ‘foute’ activa / passiva vergt belastingheffing •VPB, IB, OVB •Splitsing BV •Zuivere splitsing of afsplitsing •Kan zonder belastingheffing worden gerealiseerd •Mag niet in overwegende mate zijn gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing

75


Download ppt "De DGA: op zoek naar de grens FB-studiekring Utrecht Mr. J. Zwagemaker 11 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google