De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protocol standaard echo cardiogram

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protocol standaard echo cardiogram"— Transcript van de presentatie:

1 Protocol standaard echo cardiogram

2 Voorbereiding: ·   Afhandelen van administratieve handelingen ·  Patiëntgegevens ingeven in echoapparaat ·   Patiënt op de rug op het bed plaats laten nemen ·   Patiënt uitleg geven over het onderzoek ·   Patiënt aansluiten aan ECG monitor

3 Onderzoek: Volgorde scanvlakken: Sub-costaal Para-sternaal apicaal

4 Via sub-costaal vlak wordt gekeken naar :
collaps van vena cava verwijding van levervenen en vena Cava inf. syst. retrograde flow in levervenen door T.R. pericardvocht om rechter atrium en ventrikel met colour doppler naar ASD of VSD kijken bij AR retrograde flow met PW in aorta abd. meten. Art. Pulmonalis flow meten.

5 parasternaal wordt gekeken naar:
PLAX - beweging van wanden (posterior en septum) - mitraal en aortaklep beweging (prolaps ,stenose , SAM) - loodrechte metingen van aorta en linker atrium - loodrechte metingen van linker ventrikel diameters en wanden (diast + syst.) (alleen M-mode meten als loodrechte meting mogelijk is, anders 2D) - met colour doppler mitraal en aortaklep bekijken op excentrische regurgitatie - meten van aorta ascendens bij dilatatie . - meten van LVOT diameter bij aortaklep vitae en HOCM - wandbewegingen op M-Mode bekijken.

6 PSAX aortanivo - flow meting van de art. pulmonalis. - graderen van de pulmonalis regurgitatie plaatsbepalen aorta regurgitatie - bekijken klepslippen aortaklep - met colour doppler naar ASD of VSD zoeken - bekijken tricuspidaal regurgitatie - stand van atriumseptum - ASD of PFO

7 mitraalnivo - plaatsbepalen mitraal regurgitatie - tracing MV oppervlakte - zoeken naar VSD ventrikelnivo - circulair wandbewegingen beoordelen - diastolische afvlakking - pericardvocht

8 via apicale as wordt gekeken naar:
AP.SAX - wandbewegingen per gebied van het LV ( laterale wand, septum ,apex) - bepalen van LVEF - RVEF bepalen op indicatie (RV infarct of RV-dilatatie) - flowpatroon door mitraalklep met P.W. doppler meten op 1 cm boven klep (E/A Ratio bepalen )

9 - Mitraal Regurgitatie met C.W. meten (holosystolisch ? )
- Aorta flow meten met C.W. (op 0 graden door de klep) - LVOT flow meten met P.W. - op indicatie meten van vena pulmonalis flow met P.W. - bekijken ASD - graderen tricuspidaal regurgitatie - meten van maximale snelheid van de tricuspidaalregurgitatie

10 - kijken naar trombi in hartholten
- kijken naar sclerose van kleppen of klepringen - pericard effusie - klepbewegingen (MVP ,SAM ) - met colour doppler letten op klepregurgitatie of stenoses - klep vegetaties

11 AP.LAX beoordelen wandbewegingen (anterior en inferior en posterior) met colourflow mitraal regurgitatie graderen bekijken pericard of pleuravocht - trombus in apex

12 Berekeningen standaard echocardiogram
* AVA berekenen ( bij aortaklepvitae ) * RVSP berekenen (bij Vmax van TR > 2,8 m/s )  * E/A Ratio bepalen * AR pressure-halftime berekenen * Maximale aortaklep gradient berekenen * mean gradient over mitraalklep ( bij MS ) * MVA berekening met PHT ( bij MS ) * Maximale pulmonalisklep gradient berekenen (bij pulm.flow >1,5 ms) * Ejectiefractie berekenen in procenten

13 Specifieke aandachtspunten

14 Verhoogde de flow door de aortaklep:
Verhoogde de flow door de aortaklep: - meten van maximale gradient over de aortaklep -met CW doppler op 0 graden door de aortaklep en max. snelheid meten. berekenen AVA -Met CW doppler op 0 graden door de aortaklep en deze flow tracen (V2) -Met PW doppler met sample volume in de LVOT en deze flow tracen (V1) -LVOT diameter meten in de PLAX  

15 Is er dilatatie aorta ring of ascendens ?
-meet in PLAX de aortaring en meet loodrecht de aorta ascendens is er sclerose van de aortakleppen of ring ? -zijn de aorta klepslippen echogeen en verminderd beweeglijk? Is er een congenitale afwijking van aortaklep? -Bekijk het aantal klepslippen in de PSAX. -Zit de sluitingslijn in de midden ?

16 Is er een LVH ? -Wanddikte meten in PLAX Is de stenose op klepnivo ? (en niet sub of supra valvulair) -Is er turbulente flow in de LVOT -Is de LVOT smal door b.v ASH - Is er een membraan in de outflowtract te zien? Is er onderschatting van de AS -Is er een afgenomen LVEF -Zijn er stuwingverschijnselen?

17 Is de hoge flow relatief (door forse AR)
-LV diameter vergroot? -Wijde aorta ascendens -Hyperkinetisch LV -Retrograde flow in aorta descendens -PHT <300 ms van AR

18 Lekkage van de aortaklep:
PLAX wandbewegingen bekijken met M-Mode - Berekenen van de halfwaardetijd van AR flow. -Met CW doppler de AR flow in beeld brengen en de hellingshoek bepalen. -PHT <300 ms betekent een ernstige AR PHT >300 ms betekent niet per definitie dat AR niet ernstig is. (PHT is m.n. afhankelijk van diastolische RR)

19 -In PLAX zo hoog mogelijk de aorta meten.
- Is aorta ascendens gedilateerd ? -In PLAX zo hoog mogelijk de aorta meten. - Hoe snel is backflow in aorta desc. of aorta abd. -In het supra-sternale vlak met PW doppler in de overgang van de boog naar de ascendens terugflow meten . -Als snelheid < 0,12 m/s is dan milde AR -Als snelheid > 0,16 ms dan haemodynamische belangrijke AR

20 -Is er een hoge LVEDP ? -Is de E/A Ratio 2 of meer    -Is in de vena pulm. flow de diastolisch top hoger de systolische -Keert de E/A Ratio om na het valsalva manoever. - Is er een lage diastolische RR -Is er een hoge polsdruk -Bij een forse AR kan er geen hoge diastolische tensie opgebouwd worden. 

21 Hoge flow door de mitraalklep:
 - Wat is de Mean gradient over de mitraalklep       -Met CW doppler door de mitraalklep meten .Deze flow tracen. - MVA berekenen d.m.v. PHT         -Met CW doppler mitraalflow in beeld brengen. Hellingshoek van de E-top meten.  - Indien mogelijk tracing van MVA         -In PSAX op mitraal nivo de klep opening tracen.        

22 -Bekijken klepbewegingen
        -Is er ‘dooming’van de klep ?        -Op M-Mode klepexcusies bekijken -Zijn er calcificatie’s op mitraal annulus of klep ?         -Goede plaatsing pappilairspieren ? -Wat is de Grootte van het LA        -Is er dilatatie van LA (meet lengte en breedte) -Is er een hoge druk in LA ? - Prolabeert het IAS naar RA ? - Is de E/A Ratio 2 of meer

23 -Hoe snel is de backflow in de vena pulmonalis?       
-Is de A-top sneller als 0.4 m/s Is de PASP verhoogd ? -Meet met CW doppler de tricuspidalis regurgitatie. Bereken aan de hand van de maximale snelheid hiervan de RVSP. (4 x max V in kwadraat + LA druk) - Zijn er stuwingsverschijnselen ?         -Zijn er wijde levervenen of v. cava ?         -Collabeert de VCI meer dan 40 %.      

24 -Is er een verminderd slagvolume ?
-Aan de hand van de Aorta VTI bekijken of slagvolume verminderd is (normaalwaarde AO VTI > 20 cm). - Is de diastole verlengd

25 Lekkage van de mitraalklep:
-Is er toenemende dilatatie van LA ?  -Is het LV gedilateerd ?         -Komt dit door een volume overbelasting         -Is de mitraal annulus gedilateerd ?  -Is er een verminderd slagvolume ? -decompensatietekenen ?  -Graderen van MR a.h.v. verhouding oppervlakte MR-jet /LA oppervlak   

26    -Is er een afname van systolische top in vena pulmonalisflow ?
        -Met PW doppler in 4 kamerscan de rechter bovenste longvene in beeld brengen en het sample volume ongeveer 1 cm in de longvene plaatsen.    - Is er verhoogde PASP ?

27 Lekkage van tricuspidaalklep:
  -Is er een verhoogde RVSP ?        -Wat is de maximale snelheid van de TR  -Is er dilatatie RA ?   -Is er een dilatatie van het RV         -Volume overbelasting         -Is er een paradox ventrikelseptumbeweging ?

28 -Is er een dilatatie VC inf. en levervenen ?
-Is er holosystolisch een backflow in de levervenen ? -Is er een slechte collaps van de VCI ? -Is er een systolische linksbeweging van het atrium septum


Download ppt "Protocol standaard echo cardiogram"

Verwante presentaties


Ads door Google