De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Protocol standaard echo cardiogram. Voorbereiding:  Afhandelen van administratieve handelingen  Patiëntgegevens ingeven in echoapparaat  Patiënt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Protocol standaard echo cardiogram. Voorbereiding:  Afhandelen van administratieve handelingen  Patiëntgegevens ingeven in echoapparaat  Patiënt."— Transcript van de presentatie:

1 Protocol standaard echo cardiogram

2 Voorbereiding:  Afhandelen van administratieve handelingen  Patiëntgegevens ingeven in echoapparaat  Patiënt op de rug op het bed plaats laten nemen  Patiënt uitleg geven over het onderzoek  Patiënt aansluiten aan ECG monitor

3 Onderzoek: Volgorde scanvlakken: Sub-costaalPara-sternaalapicaal

4 Via sub-costaal vlak wordt gekeken naar : •collaps van vena cava •verwijding van levervenen en vena Cava inf. •syst. retrograde flow in levervenen door T.R. •pericardvocht om rechter atrium en ventrikel •met colour doppler naar ASD of VSD kijken •bij AR retrograde flow met PW in aorta abd. meten. •Art. Pulmonalis flow meten.

5 parasternaal wordt gekeken naar: PLAX - beweging van wanden (posterior en septum) - beweging van wanden (posterior en septum) - mitraal en aortaklep beweging (prolaps,stenose, SAM) - mitraal en aortaklep beweging (prolaps,stenose, SAM) - loodrechte metingen van aorta en linker atrium - loodrechte metingen van aorta en linker atrium - loodrechte metingen van linker ventrikel diameters en wanden (diast + syst.) - loodrechte metingen van linker ventrikel diameters en wanden (diast + syst.) (alleen M-mode meten als loodrechte meting mogelijk is, anders 2D) (alleen M-mode meten als loodrechte meting mogelijk is, anders 2D) - met colour doppler mitraal en aortaklep bekijken op excentrische regurgitatie - met colour doppler mitraal en aortaklep bekijken op excentrische regurgitatie - meten van aorta ascendens bij dilatatie. - meten van aorta ascendens bij dilatatie. - meten van LVOT diameter bij aortaklep vitae en HOCM - meten van LVOT diameter bij aortaklep vitae en HOCM - wandbewegingen op M-Mode bekijken. - wandbewegingen op M-Mode bekijken.

6 PSAX PSAX aortanivo aortanivo - flow meting van de art. pulmonalis. - flow meting van de art. pulmonalis. - graderen van de pulmonalis regurgitatie - plaatsbepalen aorta regurgitatie - graderen van de pulmonalis regurgitatie - plaatsbepalen aorta regurgitatie - bekijken klepslippen aortaklep - met colour doppler naar ASD of VSD zoeken - bekijken tricuspidaal regurgitatie - stand van atriumseptum - bekijken klepslippen aortaklep - met colour doppler naar ASD of VSD zoeken - bekijken tricuspidaal regurgitatie - stand van atriumseptum - ASD of PFO - ASD of PFO

7 mitraalnivo - plaatsbepalen mitraal regurgitatie - plaatsbepalen mitraal regurgitatie - tracing MV oppervlakte - tracing MV oppervlakte - zoeken naar VSD - zoeken naar VSDventrikelnivo - circulair wandbewegingen beoordelen - circulair wandbewegingen beoordelen - diastolische afvlakking - diastolische afvlakking - pericardvocht - pericardvocht

8 via apicale as wordt gekeken naar: AP.SAX - wandbewegingen per gebied van het LV ( laterale wand, septum,apex) - wandbewegingen per gebied van het LV ( laterale wand, septum,apex) - bepalen van LVEF - bepalen van LVEF - RVEF bepalen op indicatie (RV infarct of RV- dilatatie) - RVEF bepalen op indicatie (RV infarct of RV- dilatatie) - flowpatroon door mitraalklep met P.W. doppler meten op 1 cm boven klep (E/A Ratio bepalen ) - flowpatroon door mitraalklep met P.W. doppler meten op 1 cm boven klep (E/A Ratio bepalen )

9 - Mitraal Regurgitatie met C.W. meten (holosystolisch ? ) - Mitraal Regurgitatie met C.W. meten (holosystolisch ? ) - Aorta flow meten met C.W. (op 0 graden door de klep) - Aorta flow meten met C.W. (op 0 graden door de klep) - LVOT flow meten met P.W. - LVOT flow meten met P.W. - op indicatie meten van vena pulmonalis flow met P.W. - op indicatie meten van vena pulmonalis flow met P.W. - bekijken ASD - bekijken ASD - graderen tricuspidaal regurgitatie - graderen tricuspidaal regurgitatie - meten van maximale snelheid van de tricuspidaalregurgitatie - meten van maximale snelheid van de tricuspidaalregurgitatie

10 - kijken naar trombi in hartholten - kijken naar trombi in hartholten - kijken naar sclerose van kleppen of klepringen - kijken naar sclerose van kleppen of klepringen - pericard effusie - pericard effusie - klepbewegingen (MVP,SAM ) - klepbewegingen (MVP,SAM ) - met colour doppler letten op klepregurgitatie of stenoses - met colour doppler letten op klepregurgitatie of stenoses - klep vegetaties - klep vegetaties

11 AP.LAX beoordelen wandbewegingen (anterior en inferior en posterior) met colourflow mitraal regurgitatie graderen bekijken pericard of pleuravocht - trombus in apex

12 Berekeningen standaard echocardiogram * AVA berekenen ( bij aortaklepvitae ) * AVA berekenen ( bij aortaklepvitae ) * RVSP berekenen (bij V max van TR > 2,8 m/s ) * RVSP berekenen (bij V max van TR > 2,8 m/s ) * E/A Ratio bepalen * E/A Ratio bepalen * AR pressure-halftime berekenen * AR pressure-halftime berekenen * Maximale aortaklep gradient berekenen * Maximale aortaklep gradient berekenen * mean gradient over mitraalklep ( bij MS ) * mean gradient over mitraalklep ( bij MS ) * MVA berekening met PHT ( bij MS ) * MVA berekening met PHT ( bij MS ) * Maximale pulmonalisklep gradient berekenen * Maximale pulmonalisklep gradient berekenen (bij pulm.flow >1,5 ms) (bij pulm.flow >1,5 ms) * Ejectiefractie berekenen in procenten * Ejectiefractie berekenen in procenten

13 Specifieke aandachtspunten

14 - meten van maximale gradient over de aortaklep -met CW doppler op 0 graden door de aortaklep en max. snelheid meten. -met CW doppler op 0 graden door de aortaklep en max. snelheid meten. berekenen AVA -Met CW doppler op 0 graden door de aortaklep en deze flow tracen (V2) -Met PW doppler met sample volume in de LVOT en deze flow tracen (V1) -LVOT diameter meten in de PLAX -LVOT diameter meten in de PLAX Verhoogde de flow door de aortaklep:

15 Is er dilatatie aorta ring of ascendens ? -meet in PLAX de aortaring en meet loodrecht de aorta ascendens is er sclerose van de aortakleppen of ring ? -zijn de aorta klepslippen echogeen en verminderd beweeglijk? Is er een congenitale afwijking van aortaklep? -Bekijk het aantal klepslippen in de PSAX. -Zit de sluitingslijn in de midden ?

16 Is er een LVH ? -Wanddikte meten in PLAX Is de stenose op klepnivo ? (en niet sub of supra valvulair) -Is er turbulente flow in de LVOT -Is de LVOT smal door b.v ASH - Is er een membraan in de outflowtract te zien? Is er onderschatting van de AS -Is er een afgenomen LVEF -Zijn er stuwingverschijnselen?

17 Is de hoge flow relatief (door forse AR) -LV diameter vergroot? -LV diameter vergroot? -Wijde aorta ascendens -Hyperkinetisch LV -Retrograde flow in aorta descendens -PHT <300 ms van AR

18 Lekkage van de aortaklep: PLAX wandbewegingen bekijken met M-Mode - Berekenen van de halfwaardetijd van AR flow. -Met CW doppler de AR flow in beeld brengen en de hellingshoek bepalen. -PHT <300 ms betekent een ernstige AR PHT >300 ms betekent niet per definitie dat AR niet ernstig is. PHT >300 ms betekent niet per definitie dat AR niet ernstig is. (PHT is m.n. afhankelijk van diastolische RR) (PHT is m.n. afhankelijk van diastolische RR)

19 - Is aorta ascendens gedilateerd ? - Is aorta ascendens gedilateerd ? -In PLAX zo hoog mogelijk de aorta meten. - Hoe snel is backflow in aorta desc. of aorta abd. - Hoe snel is backflow in aorta desc. of aorta abd. -In het supra-sternale vlak met PW doppler in de overgang van de boog naar de ascendens terugflow meten. -In het supra-sternale vlak met PW doppler in de overgang van de boog naar de ascendens terugflow meten. -Als snelheid < 0,12 m/s is dan milde AR -Als snelheid > 0,16 ms dan haemodynamische belangrijke AR -Als snelheid > 0,16 ms dan haemodynamische belangrijke AR

20 -Is er een hoge LVEDP ? -Is er een hoge LVEDP ? -Is de E/A Ratio 2 of meer -Is de E/A Ratio 2 of meer -Is in de vena pulm. flow de diastolisch top hoger de systolische -Is in de vena pulm. flow de diastolisch top hoger de systolische -Keert de E/A Ratio om na het valsalva manoever. - Is er een lage diastolische RR - Is er een lage diastolische RR -Is er een hoge polsdruk -Bij een forse AR kan er geen hoge diastolische tensie opgebouwd worden. -Bij een forse AR kan er geen hoge diastolische tensie opgebouwd worden.

21 Hoge flow door de mitraalklep: - Wat is de Mean gradient over de mitraalklep - Wat is de Mean gradient over de mitraalklep -Met CW doppler door de mitraalklep meten.Deze flow tracen. -Met CW doppler door de mitraalklep meten.Deze flow tracen. - MVA berekenen d.m.v. PHT -Met CW doppler mitraalflow in beeld brengen. Hellingshoek van de E-top meten. -Met CW doppler mitraalflow in beeld brengen. Hellingshoek van de E-top meten. - Indien mogelijk tracing van MVA - Indien mogelijk tracing van MVA -In PSAX op mitraal nivo de klep opening tracen. -In PSAX op mitraal nivo de klep opening tracen.

22 -Bekijken klepbewegingen -Is er ‘dooming’van de klep ? -Is er ‘dooming’van de klep ? -Op M-Mode klepexcusies bekijken -Op M-Mode klepexcusies bekijken -Zijn er calcificatie’s op mitraal annulus of klep ? -Zijn er calcificatie’s op mitraal annulus of klep ? -Goede plaatsing pappilairspieren ? -Goede plaatsing pappilairspieren ? -Wat is de Grootte van het LA -Is er dilatatie van LA (meet lengte en breedte) -Is er dilatatie van LA (meet lengte en breedte) -Is er een hoge druk in LA ? -Is er een hoge druk in LA ? - Prolabeert het IAS naar RA ? - Prolabeert het IAS naar RA ? - Is de E/A Ratio 2 of meer - Is de E/A Ratio 2 of meer

23 -Hoe snel is de backflow in de vena pulmonalis? -Hoe snel is de backflow in de vena pulmonalis? -Is de A-top sneller als 0.4 m/s Is de PASP verhoogd ? -Meet met CW doppler de tricuspidalis regurgitatie. Bereken aan de hand van de maximale snelheid hiervan de RVSP. (4 x max V in kwadraat + LA druk) - Zijn er stuwingsverschijnselen ? -Zijn er wijde levervenen of v. cava ? -Zijn er wijde levervenen of v. cava ? -Collabeert de VCI meer dan 40 %. -Collabeert de VCI meer dan 40 %.

24 - Is er een verminderd slagvolume ? -Aan de hand van de Aorta VTI bekijken of slagvolume verminderd is. (normaalwaarde AO VTI > 20 cm). - Is de diastole verlengd

25 Lekkage van de mitraalklep: -Is er toenemende dilatatie van LA ? -Is het LV gedilateerd ? -Is het LV gedilateerd ? -Komt dit door een volume overbelasting -Is de mitraal annulus gedilateerd ? -Komt dit door een volume overbelasting -Is de mitraal annulus gedilateerd ? -Is er een verminderd slagvolume ? -Is er een verminderd slagvolume ?  decompensatietekenen ? -Graderen van MR a.h.v. verhouding oppervlakte MR-jet /LA oppervlak -Graderen van MR a.h.v. verhouding oppervlakte MR-jet /LA oppervlak

26 -Is er een afname van systolische top in vena pulmonalisflow ? -Is er een afname van systolische top in vena pulmonalisflow ? -Met PW doppler in 4 kamerscan de rechter bovenste longvene in beeld brengen en het sample volume ongeveer 1 cm in de longvene plaatsen. -Met PW doppler in 4 kamerscan de rechter bovenste longvene in beeld brengen en het sample volume ongeveer 1 cm in de longvene plaatsen. - Is er verhoogde PASP ? - Is er verhoogde PASP ?

27 Lekkage van tricuspidaalklep: Lekkage van tricuspidaalklep:  -Is er een verhoogde RVSP ?  -Wat is de maximale snelheid van de TR -Is er dilatatie RA ? -Is er dilatatie RA ? -Is er een dilatatie van het RV -Is er een dilatatie van het RV -Volume overbelasting -Volume overbelasting -Is er een paradox ventrikelseptumbeweging ? -Is er een paradox ventrikelseptumbeweging ?

28 -Is er een dilatatie VC inf. en levervenen ? -Is er een dilatatie VC inf. en levervenen ? -Is er holosystolisch een backflow in de levervenen ? -Is er holosystolisch een backflow in de levervenen ? -Is er een slechte collaps van de VCI ? -Is er een slechte collaps van de VCI ? -Is er een systolische linksbeweging van het atrium septum -Is er een systolische linksbeweging van het atrium septum


Download ppt "Protocol standaard echo cardiogram. Voorbereiding:  Afhandelen van administratieve handelingen  Patiëntgegevens ingeven in echoapparaat  Patiënt."

Verwante presentaties


Ads door Google