De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORG ZORG op zoek naar een goede invulling van het zorgconcept in het (G)SO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORG ZORG op zoek naar een goede invulling van het zorgconcept in het (G)SO."— Transcript van de presentatie:

1 ZORG ZORG op zoek naar een goede invulling van het zorgconcept in het (G)SO

2 Zoeken naar praktijkvisies op zorg … •Oplossen van hier-en-nu problemen (remediëren – individuele leerling) •Ook sanctioneren •Buikgevoel en aangeboren talent •Doorgeven van informatie die via vertrouwensrelatie verworven werd •De cel als plaats van overleg

3 Zoeken naar sporen … (1) 1.Psychologisch spoor –Remediërend: individuele jongere Doelstelling: volgens de regels van de kunst!

4 Zoeken naar goede sporen … •Vraagverheldering – situatieanalyse •Intake-en gesprekstechnieken •Doelgerichte begeleidingsinterventies •Belang van de leerling centraal •Belang van vertrouwensrelatie •Kritisch omgaan met infoverspreiding •Relatief onafhankelijke positie •Doel: niet enkel schoolfunctioneel maken • Taakafbakening t.a.v. leerkrachten

5 Zoeken naar praktijkvisies op zorg … •Wij passen sticor(r)di toe •Het moet haalbaar zijn •Wij zijn geen specialisten •Wij ervaren geen kansenongelijkheid •Het moet van twee kanten komen •Is dat nog onze taak? (belang van taakopvatting!)

6 Zoeken naar sporen … (2) 1.Psychologisch spoor –Remediërend: individuele jongere 2.Pedagogisch-didactisch spoor –Adaptief onderwijs: de klas Doelstelling: linken aan leerzorgkader

7 Zoeken naar goede sporen … •Kennis beginsituatie •Goede infovergaring •Anticiperen •Differentiëren •(compenseren/remediëren) •Samenwerken

8 Zoeken naar praktijkvisies op zorg … •Maatschappelijke verwachtingen •Samenwerking met … •Formele vormen van inspraak •Schoolloopbaanbegeleiding: wij zijn geen specialisten

9 Zoeken naar sporen … (3) 1.Psychologisch spoor –Remediërend: individuele jongere 2.Pedagogisch-didactisch spoor –Adaptief onderwijs: de klas 3.Sociaal agogisch spoor –Preventief vanuit positieve welzijnsdefinitie

10 Zoeken naar goede sporen … •Leefklimaat op school •Onderzoek, bevraging •Relatie leerkracht - leerling •Projecten op school •In samenhang met … •In dialoog – keuze + verantwoordelijkheid •Schoolloopbaanbegeleiding •Positieve benadering – verhaal van de ll. •Procesmatig

11 ZORG- VRAAG leerkracht school- directie leerling- begeleider coördinatie Een eerste synthese …

12 Zoeken naar zorg … DIRLKSILB PSY PED SAG

13 BELEID ZORG weten- schap gelijke onderwijskansen omgaan met verschillen inclusief onderwijs sociologische vaststelling onderwijskundige vertaling NIVEAU 1 NIVEAU 1 = BASISZORG  preventie + remediëring  differentiatie NIVEAU 2  compenseren en dispenseren NIVEAU 3 (NIVEAU 3)  evalueren, bijsturen  werken in team samenleving

14 Leerzorgkader: enkele reflecties 1.Nog veel “basiswerk” te leveren op niveau van basiszorg in GSO! –preventie effectieve instructie, veilig klasklimaat, systematische opvolging, … –remediëringaangepaste + individuele leerhulp –differentiatievariatie in doelen, inhouden, werkvormen, tempo en instructie (!), evaluatie (?) 2.Wat met andere vormen van ‘zorg’?

15 BELEID ZORG- VRAAG leerkracht hulpverlening IJZ samenleving CLB PBD / koepel weten- schap school- directie leerling- begeleider coördinatie

16 •beschrijving stand van zaken –overzicht van … •praktijken en praktijkvisies:“het leven zoals het is” •begrippen en aspecten van zorg •instanties, hun visie, doelstelling en werkwijze •reflectievragen •Huidige praktijk •Mogelijkheden DE A-KANT

17 Zoeken naar consensus?? •“zorg: veel vlaggen met welke ladingen? –elk vanuit z’n context –geen eenduidig begrippenkader over ruime invulling van zorg –brede definities, weinig uitgewerkt naar de onderwijspraktijk VVKSO: ‘Zorg omvat alle initiatieven die het welbevinden van alle schoolbetrokkenen verhogen en maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle leerlingen.’

18 LEERZORG leerzorg = inspelen op leerhindernis PSYCHOSOCIALE ZORG LEERZORG LEERZORG: LEERZORGTEAM / VAKGROEPEN / KLASSENRAAD PSYCHOSOCIALE ZORG PSYCHOSOCIALE ZORG: CEL LEERLINGBEGELEIDING LEEFZORG LEEFZORG: TEAM VAN OPVOEDERS / PROJECTGROEPEN inspelen op het functioneren van de klas = klaszorg opvangen van psychosociale problemen = mantelzorg meewerken aan het schoolklimaat = leefzorg BEGRIPPENKADER

19 DESKUNDIGHEIDSMODEL LEERZORGPSYCHOSOCIALE ZORGZorgen dat er kan geleerd worden vb. klasorde, infrastructuurvb. serene sfeer, gemoedsrust Zorgen dat er goed geleerd wordtHelpen zoeken naar oplossingen vb. goed onderwijsvb. pestprobleem, slechte cijfers Zorgen dat er door zoveel mogelijkDeskundig begeleiden t.v.v. het leerlingen goed geleerd wordt persoonlijk welbevinden van een ll. vb. leerhindernissen wegnemenvb. faalangst, relatieprobleem

20 ZORG = GOED ONDERWIJS + GOEDE OPVOEDING voor ALLE LEERLINGEN LEERKRACHT Is expert in LEERZORG: anticiperen – differentiëren – (co/di) Ondersteuning vanuit LEERZORGTEAM Afgebakende taak in PSYCHOSOCIALE ZORG

21 ZORG = GOED ONDERWIJS + GOEDE BEGELEIDING voor ALLE LEERLINGEN LEERLINGBEGELEIDER Is expert in PSYCHOSOCIALE ZORG: begeleiden Ondersteuning vanuit CEL LEERLINGBEGELEIDING Afgebakende taak in LEERZORG

22 •“modelantwoorden” –Psychologisch spoor ( psychosociale zorg) : cognitieve gedragsbegeleiding –Pedagogisch-didactisch spoor (leerzorg) : instructiedifferentiatie –(sociaal agogisch spoor) DE B-KANT

23 Cognitieve gedragsBEGELEIDING aanmelding ‘studeert te weinig’intake •vroeger en nu •stoorzenders •twijfels •gewoontes •wensen •reacties omgeving inzichten inzichten (holistische theorie) verandering willen vastzitten in gewoontes reacties doen geen goed uitzicht uitzicht (begeleidingsdoelen) •anders denken •terug controle krijgen •registraties: goed/moeilijk/nietinterventie stimuluscontrole gedragscontrole = training - opvolging - coaching - evaluatie

24 INSTRUCTIEdifferentiatie leerstof fysica ‘eigenschappen van golven’ •terugkaatsing, absorptie, breking, buiging, interferentie •toepassingen van deze eigenschappen voortaak begrippen terugkaatsing, absorptie en breking opzoeken aan de hand van 3 websites klasinstructie •lesdoel – herhaling ‘golffront’ •uitleg + krachtige visualisatie •denk- en toepassingsvragen •klasoef.: lln. doen vaststellingen •groepstaak (bijdrage van golven in toepassingen bespreken) verlengde instructie (4 lln.) • lk. bevraagt de begrippen • lln. zoeken samen antwoord • lk. herneemt visualisatie • lk. legt in kleine stappen uit

25 1.bepaling van ‘zorg in het SO’13. belangrijke deontologische principes 2.inhoud van ‘zorg’14. belangrijke aandachtspunten 3.‘leerzorg’15. belangrijke hulpmiddelen 4.‘psychosociale zorg’16. uitbouwen van samenwerking 5.de preventieve functie van zorg17. inbreng van het CLB overzicht18. inbreng van de DPB 6.organisatie van zorg19. inbreng van hulpverlening en welzijn 7.verzamelen van informatie20. inbreng van de wetenschap 8.interpreteren van informatie21. gedragsproblemen 9.informatie omzetten in aanpak22. motivatieproblemen 10.evalueren van de aanpak 23. weerstand overzicht + voorbeeld24. crisissituaties 11.belangrijke voorwaarden25. zelfzorg 12.belangrijke taken en vaardigheden 25 THEMA’S


Download ppt "ZORG ZORG op zoek naar een goede invulling van het zorgconcept in het (G)SO."

Verwante presentaties


Ads door Google