De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

het zorgconcept in het (G)SO

Verwante presentaties


Presentatie over: "het zorgconcept in het (G)SO"— Transcript van de presentatie:

1 het zorgconcept in het (G)SO
ZOEKBOEK VISIE OP ZORG op zoek naar een goede invulling van het zorgconcept in het (G)SO

2 Zoeken naar praktijkvisies op zorg …
Oplossen van hier-en-nu problemen (remediëren – individuele leerling) Ook sanctioneren Buikgevoel en aangeboren talent Doorgeven van informatie die via vertrouwensrelatie verworven werd De cel als plaats van overleg

3 Zoeken naar sporen … (1) Psychologisch spoor
Remediërend: individuele jongere Doelstelling: volgens de regels van de kunst!

4 Zoeken naar goede sporen …
Vraagverheldering – situatieanalyse Intake-en gesprekstechnieken Doelgerichte begeleidingsinterventies Belang van de leerling centraal Belang van vertrouwensrelatie Kritisch omgaan met infoverspreiding Relatief onafhankelijke positie Doel: niet enkel schoolfunctioneel maken Taakafbakening t.a.v. leerkrachten

5 Zoeken naar praktijkvisies op zorg …
Wij passen sticor(r)di toe Het moet haalbaar zijn Wij zijn geen specialisten Wij ervaren geen kansenongelijkheid Het moet van twee kanten komen Is dat nog onze taak? (belang van taakopvatting!)

6 Zoeken naar sporen … (2) Pedagogisch-didactisch spoor
Psychologisch spoor Remediërend: individuele jongere Pedagogisch-didactisch spoor Adaptief onderwijs: de klas Doelstelling: linken aan leerzorgkader

7 Zoeken naar goede sporen …
Kennis beginsituatie Goede infovergaring Anticiperen Differentiëren (compenseren/remediëren) Samenwerken

8 Zoeken naar praktijkvisies op zorg …
Maatschappelijke verwachtingen Samenwerking met … Formele vormen van inspraak Schoolloopbaanbegeleiding: wij zijn geen specialisten

9 Zoeken naar sporen … (3) Sociaal agogisch spoor
Psychologisch spoor Remediërend: individuele jongere Pedagogisch-didactisch spoor Adaptief onderwijs: de klas Sociaal agogisch spoor Preventief vanuit positieve welzijnsdefinitie

10 Zoeken naar goede sporen …
Leefklimaat op school Onderzoek, bevraging Relatie leerkracht - leerling Projecten op school In samenhang met … In dialoog – keuze + verantwoordelijkheid Schoolloopbaanbegeleiding Positieve benadering – verhaal van de ll. Procesmatig

11 VISIE OP Een eerste synthese … school-directie coördinatie ZORG-VRAAG
leerling-begeleider ZORG-VRAAG leerkracht

12 Zoeken naar zorg … DIR LK SILB PSY PED SAG

13 sociologische vaststelling onderwijskundige vertaling
NIVEAU 1 = BASISZORG preventie + remediëring differentiatie NIVEAU 2 compenseren en dispenseren (NIVEAU 3) evalueren, bijsturen werken in team BELEID weten-schap gelijke onderwijskansen omgaan met verschillen inclusief onderwijs VISIE OP samenleving ZORG

14 Leerzorgkader: enkele reflecties
Nog veel “basiswerk” te leveren op niveau van basiszorg in GSO! preventie effectieve instructie, veilig klasklimaat, systematische opvolging, … remediëring aangepaste + individuele leerhulp differentiatie variatie in doelen, inhouden, werkvormen, tempo en instructie (!), evaluatie (?) Wat met andere vormen van ‘zorg’?

15 VISIE OP BELEID school-directie weten-schap CLB PBD / koepel
coördinatie samenleving hulpverlening IJZ leerling-begeleider ZORG-VRAAG leerkracht

16 ZOEKBOEK ZORG DE A-KANT beschrijving stand van zaken reflectievragen
overzicht van … praktijken en praktijkvisies:“het leven zoals het is” begrippen en aspecten van zorg instanties, hun visie, doelstelling en werkwijze reflectievragen Huidige praktijk Mogelijkheden

17 Zoeken naar consensus?? “zorg: veel vlaggen met welke ladingen?
elk vanuit z’n context geen eenduidig begrippenkader over ruime invulling van zorg brede definities, weinig uitgewerkt naar de onderwijspraktijk VVKSO: ‘Zorg omvat alle initiatieven die het welbevinden van alle schoolbetrokkenen verhogen en maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle leerlingen.’

18 ZOEKBOEK ZORG BEGRIPPENKADER LEERZORG PSYCHOSOCIALE ZORG
leerzorg = inspelen op leerhindernis opvangen van psychosociale problemen = mantelzorg meewerken aan het schoolklimaat = leefzorg inspelen op het functioneren van de klas = klaszorg LEERZORG: LEERZORGTEAM / VAKGROEPEN / KLASSENRAAD PSYCHOSOCIALE ZORG: CEL LEERLINGBEGELEIDING LEEFZORG: TEAM VAN OPVOEDERS / PROJECTGROEPEN

19 ZOEKBOEK ZORG DESKUNDIGHEIDSMODEL LEERZORG PSYCHOSOCIALE ZORG
Zorgen dat er kan geleerd worden Zorgen dat er kan geleerd worden vb. klasorde, infrastructuur vb. serene sfeer, gemoedsrust Zorgen dat er goed geleerd wordt Helpen zoeken naar oplossingen vb. goed onderwijs vb. pestprobleem, slechte cijfers Zorgen dat er door zoveel mogelijk Deskundig begeleiden t.v.v. het leerlingen goed geleerd wordt persoonlijk welbevinden van een ll. vb. leerhindernissen wegnemen vb. faalangst, relatieprobleem

20 ZOEKBOEK ZORG LEERKRACHT
Is expert in LEERZORG: anticiperen – differentiëren – (co/di) Ondersteuning vanuit LEERZORGTEAM Afgebakende taak in PSYCHOSOCIALE ZORG ZORG = GOED ONDERWIJS + GOEDE OPVOEDING voor ALLE LEERLINGEN

21 ZOEKBOEK ZORG LEERLINGBEGELEIDER
Is expert in PSYCHOSOCIALE ZORG: begeleiden Ondersteuning vanuit CEL LEERLINGBEGELEIDING Afgebakende taak in LEERZORG ZORG = GOED ONDERWIJS + GOEDE BEGELEIDING voor ALLE LEERLINGEN

22 ZOEKBOEK ZORG DE B-KANT “modelantwoorden”
Psychologisch spoor (psychosociale zorg): cognitieve gedragsbegeleiding Pedagogisch-didactisch spoor (leerzorg): instructiedifferentiatie (sociaal agogisch spoor)

23 ZOEKBOEK ZORG Cognitieve gedragsBEGELEIDING
inzichten (holistische theorie) verandering willen vastzitten in gewoontes reacties doen geen goed uitzicht (begeleidingsdoelen) anders denken terug controle krijgen registraties: goed/moeilijk/niet interventie stimuluscontrole gedragscontrole = training - opvolging - coaching - evaluatie aanmelding ‘studeert te weinig’ intake vroeger en nu stoorzenders twijfels gewoontes wensen reacties omgeving

24 ZOEKBOEK ZORG INSTRUCTIEdifferentiatie leerstof fysica voortaak
‘eigenschappen van golven’ terugkaatsing, absorptie, breking, buiging, interferentie toepassingen van deze eigenschappen voortaak begrippen terugkaatsing, absorptie en breking opzoeken aan de hand van 3 websites klasinstructie lesdoel – herhaling ‘golffront’ uitleg + krachtige visualisatie denk- en toepassingsvragen klasoef.: lln. doen vaststellingen groepstaak (bijdrage van golven in toepassingen bespreken) verlengde instructie (4 lln.) lk. bevraagt de begrippen lln. zoeken samen antwoord lk. herneemt visualisatie lk. legt in kleine stappen uit

25 ZOEKBOEK ZORG 25 THEMA’S bepaling van ‘zorg in het SO’ belangrijke deontologische principes inhoud van ‘zorg’ belangrijke aandachtspunten ‘leerzorg’ belangrijke hulpmiddelen ‘psychosociale zorg’ uitbouwen van samenwerking de preventieve functie van zorg inbreng van het CLB overzicht inbreng van de DPB organisatie van zorg inbreng van hulpverlening en welzijn verzamelen van informatie inbreng van de wetenschap interpreteren van informatie gedragsproblemen informatie omzetten in aanpak motivatieproblemen evalueren van de aanpak weerstand overzicht + voorbeeld crisissituaties belangrijke voorwaarden zelfzorg belangrijke taken en vaardigheden


Download ppt "het zorgconcept in het (G)SO"

Verwante presentaties


Ads door Google