De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kleine stapjes naar de STELLING

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kleine stapjes naar de STELLING"— Transcript van de presentatie:

1 Kleine stapjes naar de STELLING ONDERWIJS = ONDERWIJS waar je het ook aanbiedt Liever ”ONDERWIJS in een internationale context” dan ”ONDERWIJS én Internationalisering” WORKSHOP Fase 1 Wat doe ik m.b.t. onderwijs in een internationale context en waarom? Fase 2 Wat is mijn ambitie, mijn Horizon? Fase 3 Welke stappen ga ik zetten? Wie of wat kan mij daarbij helpen?

2 Kleine stapjes naar de

3 Kleine stapjes naar de aien in de uiste grondsoort, ls voedingsbodem ulp van anderen groei & bloei metho

4 Kleine stapjes naar de Waarom een internationale context? Wereld om ons heen opereert steeds meer in een internationale context; vrij verkeer van mensen en goederen Onze leerlingen hebben recht op onderwijs dat hen op die internationale context voorbereidt om hun kansen te vergroten een baan te krijgen waar dan ook De internationale context kan fysiek, virtueel of beide zijn; ICT en sociale media spelen een belangrijke rol FASE 1

5 Kleine stapjes naar de Voorbeelden van FYSIEKE internationale onderwijs activiteiten Voorbeeld FOCUS Stedenbezoek Cultuur, taal, respect Uitwisseling Inzicht, begrip, respect, sensitiviteit Stage Beroep, persoonlijke ontwikkeling zelfstandigheid, begrip, andere werk en omgangscultuur Studie in buitenland Kwalificerend en/of added value Studie en stage

6 Kleine stapjes naar de Voorbeelden van VIRTUELE internationale onderwijs activiteiten Voorbeeld Focus Onderwerp Oriëntatie projecten Elkaar leren kennen Wie ben jij? Vraag projecten Onderzoek Hoe zit t met….? Samen ontdekken Geschiedenis Wat gebeurde er….? Vakgerichte projecten Detailhandel Winkels, verkoop Marketing Afzetgebieden Mini - onderneming Handel Ontwikkelen online modules websites kennis en gebruik ICT

7 Kleine stapjes naar de Voorbeelden van VIRTUELE én FYSIEKE onderwijs activiteiten Samen ontwikkelen van (tastbaar) product - Virtuele samenwerking tussen klassen (Mail, Skype, Facebook e.d.) Fysiek presenteren van resultaten tijdens studiebezoek aan partner Vervolg virtuele project Fysiek presenteren van eindresultaten tijdens tegenbezoek Fysiek Stage in het buitenland Deel van studie in het buitenland

8 Kleine stapjes naar de FASE 1 Samenvatting Onderwijs = Onderwijs waar je het ook aanbiedt! Focus op aantrekkelijkheid, functionaliteit én kwaliteit Een internationale context is belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen Een internationale context biedt mogelijkheden om fysiek en virtueel actief te zijn Als docent kun je aantonen dat je leerlingen kennis en vaardigheden opdoen en leren open te staan voor andere meningen, houdingen,oplossingen e.d. (K-S-C-)

9 FASE 2 Kleine stapjes naar de FASE 2 Wat wil je bereiken? Wat is jouw ambitie? Manager Ik wil graag dat mijn docenten zich professionaliseren en internationalisering biedt daarvoor een prima context Docent 1 Ik wil graag modules ontwikkelen met EU partners en deze jaarlijks aanbieden aan hun en mijn eigen deelnemers Docent 2 Ik wil graag mijn niveau 4 deelnemers elk jaar een onderzoek laten doen i.s.m. EU partners op het gebied van detailhandel gevolgd door een buitenlandse stage Ik (internationaal coördinator) Ik wil hen helpen hun Horizon te realiseren

10 FASE 2 Kleine stapjes naar de De ambitie van het Horizon College: elk team in elke sector doet uiteindelijk mee; Inbedding in beleid, organisatie en uitvoering: Beleidsplan CvB/MT Organisatie Hoofd Onderwijs en Communicatie (Aspect) Medewerker Dienst Onderwijs als ondersteuning voor Coördinator internationalisering Secretaresse internationalisering Financieel medewerkers in Dienst Financiën Uitvoering Alle sector teams leveren vertegenwoordiger en actieplannen in kader van 3 hoofdlijnen: 1. Stage voor leerlingen, docenten, management, 2. Virtuele samenwerking / projecten 3. Ontvangst stagiaires en gasten

11 FASE 2 Kleine stapjes naar de Werkwijze II Opzetten van vaste, duurzame relaties met NL en EU partners; gezamenlijk aanvragen van projecten; creëren van bloedgroep - netwerken III Werken aan een effectief en kwalitatief goed buitenlandse stage programma (Certificaathouder LdV Mobility) IV (Delen van) een geheel onderwijsprogramma in een internationale context (EQF-ECVET) Kwalificerende onderdelen in het buitenland V Steeds meer intervisie en samenwerking tussen sectoren van het Horizon College VI Steeds vaker samenwerken met (lokale) regio (Duitsland)

12 FASE 2 Organisatie model Horizon College Internationaal coördinator Ondersteuning SECTOR 1 (van 5) Team a Teamplan Team b Teamplan Team c Team International Teamplan Sectorplan Teamplan Team d Teamplan Team e Manager Sector MT 1 Stage in het buitenland 2 Virtuele Samenwerking EU 3 Ontvangst stagiaires ea PDCA cyclus - Kick-off - Monitoring - Evaluatie Evaluatie naar CvB Feedback

13 FASE 3 Kleine stapjes naar de FASE 3 Bruggen bouwen, opzij en naar boven Naar collega’s, management en NL-EU partners

14 FASE 3 Kleine stapjes naar de FASE 3 Hoe ga je werken aan inbedding? Verantwoording Toon aan dat je je onderwijsdoelen aan teams en haalt op een aantrekkelijke, management functionele en realistische wijze Beheersbaar en Stapje voor stapje opbouwen betaalbaar houden Welke financiële bronnen zijn er? Promotie van succes Toon aan iedereen welke positieve resultaten je hebt gehaald en hoeveel plezier jij en je leerlingen hieraan beleven; (zwaan kleef aan!) Netwerk opbouw Begin klein en bouw verder uit. Succesvolle projecten zijn makkelijker uit te breiden en over te dragen naar collega’s (vakintegratie) en nieuwe partners

15 FASE 3 Kleine stapjes naar de (Vervolg) FASE 3 Hoe ga je werken aan inbedding? Overleg management Hoe kan ik deze activiteiten duurzaam opzetten? Kunnen we hierop BELEID zetten? Hoe kunnen we hier UITVOERING aan geven? Intervisie Hoe doen anderen het? Instanties Nationaal Agentschap (NA): Cinop, Europees Platform, NUFFIC EU platforms (MBO) EFVET, EUproVET ECVET platforms Kenniscentra, NA NL platforms CLIL (TTO) (Europees platform)

16 Kleine stapjes naar de Beste collega (–s) uit het O VO X MBO O HBO GRATIS Ik kan je helpen bij : (bijv.: het bedenken van projecten waar vakintegratie plaats vindt;) (bijv.: het ontwikkelen van een organisatie model) Mijn naam: Mijn adres

17 Kleine stapjes naar de YOU

18 FASE 3 Kleine stapjes naar de Merry Christmas and an inspirational 2013


Download ppt "Kleine stapjes naar de STELLING"

Verwante presentaties


Ads door Google