De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De weg van je leven Bonnefooi-project voor veertigdagentijd en Pasen

Verwante presentaties


Presentatie over: "De weg van je leven Bonnefooi-project voor veertigdagentijd en Pasen"— Transcript van de presentatie:

1 De weg van je leven Bonnefooi-project voor veertigdagentijd en Pasen
2013 Redactie: Ria den Braber Manon Bommer Anneke van Wijngaarden

2 Projectbeschrijving Bonnefooi gaat in de Veertigdagentijd uit van de verhalen uit het boek Samuël. Elke zondag staan we stil op de levensweg bij een gedeelte uit het leven van David. Maar tegelijkertijd wordt het ook onze eigen levensweg. De dagen van de week tussen de twee zondagen in gaan de kinderen thuis op weg van de ene dag naar de andere aan de hand van de figuren die de zondag centraal hebben gestaan. Voor elke dag is er een gedachte, een gebed of iets om te doen. Deze levensweg voor thuis loopt door tot Pinksteren Voor een mensenleven wordt vaak het beeld van een weg gebruikt. Dit beeld van de ‘levensweg’ vinden we o.a. terug in het ons bekende ganzenbord. De zeven symbolen: doolhof, brug, gevangenis, put en de zon die je al spelend tegenkomt, worden op die manier markeringsmomenten om ervaringen terug te halen en te verwerken. Dit worden ook, enigszins aangepast, de symbolen op de levensweg die David en de andere spelers in het spel met ons gaan. Wij willen in de kerk zo’n levensweg laten zien met stapstenen. Elke zondag zal er een gebeurtenis centraal staan aan de hand van een symbool op die levensweg.

3 Project uitwerking Op verschillende manieren kan vormgegeven worden aan dit project. Afhankelijk van de mogelijkheden in je kerk. Op zondag 1 krijgt de doolhof een prominente plaats. (A3 in kleur), maar je kunt ook zelf een doolhof ‘bouwen’. De doolhof kan opgehangen worden, maar ook rechtop gezet worden op een tafel. Dan moet je de afbeelding versterken en zorgen dat het blijft staan. Aan de hand van dit symbool is er een gesprek met de kinderen (zie bij In de kerk). Zo ook de andere zondagen. In de kinderdienst wordt het verhaal van Samuel en David verteld en de kinderen komen terug met in dit geval een vergrote Samuël en/of de Samuël, als persoon die bij terugkomst iets vertelt van zijn belevenissen. Er worden zes stapstenen neergelegd die de dagen symboliseren naar de volgende week. Deze stapstenen kunnen tegels zijn, flagstones, of stenen uitgeknipt uit papier of grote kiezels. Wie dat allemaal te ingewikkeld vindt kan ook zes vakjes als bij een ganzenbord neerleggen of ophangen. Wie voldoende ruimte heeft kan dit elke zondag verder uitbreiden op de grond of aan de muur. De kleinere versie van Samuel en de zijnen kunnen de kinderen mee naar huis nemen.

4 Voor de kinderen thuis…
Voor de kinderen thuis is er een placemat met de levensweg erop afgedrukt. Voor alle dagen van de 40dagentijd kunnen de kinderen thuis, met de personen die ze op zondag in de kerk tegen kwamen, op weg naar Pasen. Eventueel gecombineerd met een viertafel, de instructies hiervoor staan op de project cd. Vanaf Pasen kunnen ze dezelfde weg van binnen naar buiten lopen tot aan Pinksteren. (de achterkant van de placemat). Op de meeste dagen is er een spreuk, een gedichtje een rebus, een lied, een gebed…. Zo kunnen de kinderen thuis verder van Pasen tot en met Pinksteren tellen. Dit kan mooi samengaan met het, inmiddels traditioneel aangeboden, telbord en telvel wat je in de Bonnefooi kunt vinden.

5 Projectlied Het projectlied bestaat uit zeven coupletten. Voor elke zondag een ander couplet, dat gezongen wordt als de kinderen naar de kinderdienst gaan. In de coupletten zijn zoveel mogelijk de symbolen van de zondag verwerkt (doolhof, brug, put, paleis, gevangenis, ezel en zon). De tekst verklapt zo min mogelijk wat er in de kinderdienst nog verteld gaat worden. De kinderen kunnen bij het refrein daadwerkelijk hun hand op de schouder van een kind voor hen leggen en in een rij naar de kinderdienst gaan. Dit is de weg…. Tekst: Anneke van Wijngaarden – geïnspireerd door Bette Westera Eerste couplet Dit is de weg van wikken en wegen. Als in een doolhof zoek ik mijn weg. Zal ik naar links of zal ik naar rechts gaan? Wie weet loop ik straks dood Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om! + + += drie keer klappen in de handen of drie keer stampen Bij iedere zondag staat het betreffende couplet

6 Projectlied- melodie

7 17/2 1e zondag veertigdagentijd
Op de eerste zondag staat het doolhof centraal. Samuël moet een nieuwe koning kiezen, maar wie? Het is geen logische keuze, maar Samuel kiest de man naar zijn hart. Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het eerste couplet van het projectlied gezongen worden: 1 Dit is de weg van wikken en wegen. Als in een doolhof zoek ik mijn weg. Zal ik naar links of zal ik naar rechts gaan? Wie weet loop ik straks dood Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om!

8 Het hart op de juiste plaats
Lezing: 1 Sam.16 David wordt gekozen te midden van zijn broers

9 24/2 2e zondag veertigdagentijd
David en Saul staan in dit verhaal tegenover elkaar. Hun positie lijkt onoverbrugbaar. Daarom zijn de figuren bij een brug geplaatst, wie van de twee zal er overheen gaan? Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het tweede couplet van het projectlied gezongen worden. 2 Dit is de weg van zoeken en vinden. Als er een kloof is, sla ik een brug. Soms lukt het niet om bij je te komen. Toch blijf ik hopen op … Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder, kijk in het rond en om en om! totdat ik hoor: - Ik kom!

10 Dichtbij en ver… Lezing: 1 Sam.24 David spaart het leven van Saul

11 3/3 3e zondag veertigdagentijd
Op deze derde zondag zien we een paleis, het centrum van de macht. Batseba komt als figuur naar voren. Ook David die inmiddels koning is. Heeft hun relatie toekomst? Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het derde couplet van het projectlied gezongen worden: 3. Dit is de weg van vallen en opstaan. Wie aan de top staat, valt soms heel diep. Ook in paleizen kan er iets mis gaan, maar steeds zegt God: Sta op! Hand op je schouder, hand op je schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om!

12 Je ziet er iets in… Lezing: 2Sam.12:16-25 David ziet iets in Batseba

13 10/3 4e zondag veertigdagentijd
Op deze vierde zondag zien we de put. David zit figuurlijk in de put. Hij maakt zich zorgen om zijn zoon. Een wijze vrouw helpt hem om weer op te krabbelen. Een wijze vrouw staat nu centraal als figuur . Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het vierde couplet van het projectlied gezongen worden: 4. Dit is de weg van kiezen of delen. Ik ben de weg kwijt, weet me geen raad! Sta op een tweesprong, durf niet te kiezen. Wie haalt mij uit de put? Hand op je schouder, hand op je schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om!

14 Zorgen Lezing: 2Sam.14:1-24 Absalom is het zorgenkindje van David. En een wijze vrouw…

15 17/3 5e zondag veertigdagentijd
De gevangenis wordt zichtbaar. Absalom zit vast in zijn eigenwaan. Hij wil uitbreken en koning worden. Absalom is nu de centrale figuur waar het om draait Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het vijfde couplet van het projectlied gezongen worden: 5. Dit is de weg van willens en wetens. Wie in de weg loopt, zet ik opzij. Ik wil de baas zijn. Houd me niet tegen. Ik voel me sterk en vrij! Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om!

16 Gemene streken Lezing: 2Sam.15:1-12 Absalom grijpt de macht

17 24/3 6e zondag veertigdagentijd
Op deze zesde zondag staat de ezel centraal, de ezel die ook een grote rol speelt op Palmpasen. Bij het moment dat de kinderen naar de kinderdienst gaan kan het zesde couplet van het projectlied gezongen worden: 6. Dit is de weg van intocht en uittocht: Jeruzalem! Einde van de reis. Daar, op een ezel, komt onze koning. Gaat hij naar zijn paleis? Hand op mijn schouder, hand op mijn schouder, kijk in het rond en om en om! totdat je hoort: - Keer om!

18 Wat gebeurt hier? Lezing: 2Sam.15:13-31
David vlucht uit Jeruzalem voor Absalom.Velen volgen David. Voor de jongste groep is Palmpasen uitgewerkt.

19 31/3 Eerste Paasdag Op Pasen staat Opstaan met als symbool de zon centraal. De zon die opgaat over onze levensweg. De figuur die naar voren komt is Maria Magdalena, samen met de andere personen die we tegenkwamen onderweg. Als de kinderen na de tweede lezing naar de kinderdienst gaan kan hier het zevende couplet van het projectlied gezongen worden: 7. Dit is de weg van liefde en leven. God maakt een weg door dood en verdriet. Nu is het Pasen! Overal zonlicht! Jezus is opgestaan! Arm om je schouder, arm om je schouder, kijk in het rond en om en om! Arm om je schouder, arm om je schouder, totdat je hoort: - Ik kom!

20 Ga de weg van je leven Lezingen: 2Sam.22:1-20 & Johannes 20:1-18
David zingt een lied

21 Verkrijgbaar bij het project
Bonnefooi projectboek € 15,- Boek met de full colour figuren A3 inclusief cd rom 17,50 Placemats per stuk € 1,50 Vanaf 10 expl 1,35 Vanaf 20 expl 1,20 Vanaf 50 expl 1,- Alles verkrijgbaar via Extra voor 10 tot 12 jarigen of de tieners is de rubriek Kunst in de kerk. Voor elke zondag een passend kunstwerk met gespreks suggesties.


Download ppt "De weg van je leven Bonnefooi-project voor veertigdagentijd en Pasen"

Verwante presentaties


Ads door Google