De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hans Baaijens, directeur dr. Thomas Plochg, senior beleidsmedewerker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hans Baaijens, directeur dr. Thomas Plochg, senior beleidsmedewerker"— Transcript van de presentatie:

1 Samen sterk voor gezondheid: de strategische inzet van de NPHF Federatie voor Gezondheid in 2013
Hans Baaijens, directeur dr. Thomas Plochg, senior beleidsmedewerker NPHF Nederlandse Public Health Federatie NCVGZ Workshop, donderdag 4 april 2013

2 Hans Baaijens directeur NPHF NCVGZ Workshop, donderdag 4 april 2013
Inleiding workshop Hans Baaijens directeur NPHF NCVGZ Workshop, donderdag 4 april 2013

3 De strategische visie en het werkplan 2012-2013 van de NPHF
Dr. Thomas Plochg senior beleidsmedewerker NPHF NCVGZ Workshop, donderdag 4 april 2013

4 Inhoud Achtergrond vernieuwingsslag NPHF
Missie, visie, en strategie NPHF; Werkplan NPHF ; Uitrol.

5 Vernieuwingsslag NPHF [1]
NPHF in 2000 ontstaan; Business-to-Business; Vanaf 2008 economische, ecologische, sociale en politieke crises; Impact op publieke gezondheid, gezondheidszorg en de maatschappij; Nota bene: Faillissement NIGZ; NVPG Nederlandse Vereniging Preventie & Gezondheidsbevordering;

6 Vernieuwingsslag NPHF [1]
Vernieuwingsslag dringend noodzakelijk; Nieuwe missie, visie, strategie door Federatieraad vastgesteld in oktober 2012; Naamsverandering: NPHF – Federatie voor Gezondheid; Missie verwoord in het motto: “Samen sterk voor gezondheid” (d.w.z. verbinden!)

7 Visie [1] De public health als mindset moet integraal verankerd worden in het Nederlandse gezondheidszorgstelsel om het toekomstbestendig te maken. Motivatie De focus ligt nu te veel op ziektezorg (cure en care), terwijl er veel gezondheidswinst te behalen valt door naar de voorkant van gezondheidsproblemen te bewegen, zeker met het oog op de toename van chronische ziekten en multiproblematiek (inclusief multimorbiditeit) op meerdere leefgebieden. Bovendien levert het een meer optimale inzet van arbeidskrachten en (financiële) middelen in de gezondheidszorg op. Dus vandaar van nazorg naar voorzorg.

8 Visie [2] Let wel: Public health als mindset: doel en bestaansrecht van het zorgstelsel is gezondheid ‘produceren’ en ‘verdelen’; In het DNA van alle professionals, managers, financiers en bestuurders in de gezondheidszorg; Lukt alleen als men verantwoordelijkheid neemt voor de gezondheid van een persoon en de populatie in zijn geheel en dus niet meer binnen eigen domein blijft/opereert; Daarvoor is de kwaliteit van relaties, het verbinden, interacteren cruciaal, niet in de laatste plaats met de patiënt/burger/bevolking.

9 Visie [3] De nieuwe NPHF visie staat niet op zichzelf!
Resultaat van de ontwikkeling van de NPHF over de afgelopen jaren; Vooral vindt het in toenemende mate haar weerklank in praktijk, beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappij brede ontwikkelingen.

10 NPHF-lezing 2012

11 Strategie [1] Visie hebben we vertaald in een strategie op drie hoofdlijnen: Bundelen en verbinden van partijen; Public health als mindset verankeren in beroepsgroepen, instituten en de maatschappij; Integraal beleid, d.w.z. maatschappij breed.

12 Strategie [2] Dit vraagt om:
Inzet plegen om de al in de sector aanwezige kennis en ervaring te borgen en verzilveren; In interactie met de andere zorgsectoren en maatschappij breed, dus bijv. ook het bedrijfsleven; Public health leiderschap van ons allen!

13 Werkplan 2013 (1) Hoe? Windows-of-opportunity (landelijke) beleidsontwikkelingen → Nationaal Programma Preventie (NPP) Prioriteren eigen strategische beleidsagenda (push) Concreet handen en voeten geven → politiek, bestuurlijk operationaliseren; Samen met de NPHF leden, relevante stakeholders, VWS, e.a.

14 Werkplan 2013 (2) Preventie duurzaam verankeren in het landelijke kwaliteitsbeleid en toezicht (accountability); “Beleidsrijke” capaciteitsramingen en arbeidsmarktanalyses, met een specifieke focus op de functie-inhoud en kerncompetenties voor de PH sector

15 Werkplan 2013 (3) Economie en gezondheid, inclusief betaalbaarheid zorgstelsel

16 Werkplan 2013 (4) Onderzoeksprogrammering die de transitie van nazorg naar voorzorg ondersteunt; Gerichte technologie ontwikkeling, in bijzonder informatisering (o.a. eHealth, apps, telemedecine, health games, e.d.); Toekomstbestendige opleidingen; Politiek-bestuurlijke organisatie (o.a. PPS, privatisering).

17 Werkplan 2013 (5) Europa (richting EU, WHO, Observatory, EUPHA, EPHA)
In het licht van NPHF visie: Werkbare definitie van gezondheid; Verantwoordelijkheidsverdeling; Gezondheid als maatschappelijke waarde; Europa (richting EU, WHO, Observatory, EUPHA, EPHA) Lidmaatschappen MVO Nederland, VNO-NCW, en kwaliteitszetel binnen de SER;

18 Uitrol Kort traject mogelijk? (bijv. quick response, artikel, open brieven e.d.) Projectgroepen (met tijdelijke status): Concrete taakopdracht in de vorm van opdrachtbrief; Eén of meer inhoudelijke trekkers (niet noodzakelijk werkzaam bij een NPHF-lid); De rapportage in de vorm van een NPHF beleidsdocument, ev. publicaties van blogs/artikelen in de landelijk media en/of wetenschappelijke artikelen.

19 Reactie panel Nicolette Warmenhoven; Laurent de Vries;
Ien van de Goor; Dianda Veldman. Reflecties op: wat ontbreekt?, politiek strategisch/tactisch slim?, aanvullingen?, prioriteiten?

20 Discussie Stelling 1: De strategische visie van de NPHF zet de juiste “stip op de horizon”.

21 Discussie Stelling 2: De publieke gezondheidszorg moet nu leiderschap tonen om het totale zorgstelsel toekomstbestendiger te maken.

22 Discussie Stelling 3: De publieke gezondheidszorg helpt mee het werkplan van de NPHF uit te rollen.


Download ppt "Hans Baaijens, directeur dr. Thomas Plochg, senior beleidsmedewerker"

Verwante presentaties


Ads door Google