De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

2 Wie ben ik?

3 Vragen??? Vul gerust een vragenbriefje in. Op het einde van de uiteenzetting worden ze beantwoord!

4 Programma van de avond. •Overgang op 1 september en brugactiviteiten •Open en zorgzame school •Eigentijdse katholieke basisschool •Oog voor hoofd, hart en handen •Leesonderwijs •Uitstappen •Praktische informatie •Rondleiding in de lagere school Samen op stap naar het eerste leerjaar.

5 Overgang naar het eerste leerjaar op 1 september. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

6

7

8 Een filmpje! Samen op stap naar het eerste leerjaar.

9 Open en zorgzame school •Open: ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de groei van elk kind: oudercontacten, openklasdag, oudercomité, nieuwsbrief, infoavonden, grootouderfeest, website, schoolfeesten, ondersteuning bij activiteiten en uitstappen, … •Zorgzaam: kinderen aanvaarden zoals ze zijn, voorwaarden scheppen zodat elk kind met zijn talenten en zijn tekorten aan bod komt, differentiëren, … Samen op stap naar het eerste leerjaar.

10 Een zorgzame school … •Eerstelijnszorg gebeurt steeds door de klasleerkracht. •Tweedelijnszorg gebeurt door de zorgleerkracht. •Zorgteam op school. •Leerlingvolgsysteem. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

11 •De zorgcoördinator van de onderbouw is juf Isabelle. •Ondersteuning van leerkrachten en directie. •Ondersteunt leerlingen en leerlingengroepjes rond o.a. motoriek, lezen, schrijven, rekenen, … •Aanspreekpunt ouders rond zorg. •Onderhoudt contacten met externen (logo, reva, GON, …). Samen op stap naar het eerste leerjaar.

12 Samenwerking met … •Drie keer per jaar MDO (leerlingbespreking). •Medisch schooltoezicht. •Oudercontact. •Contactpersoon VCLB Eeklo: mevr. Winke Meulebroeck psychologe Samen op stap naar het eerste leerjaar.

13 Externe of buitenschoolse zorg •Logopedie. •Kinesitherapie. •Revalidatiecentrum. •Buitengewoon onderwijs. •GON Samen zijn we sterker… Samen op stap naar het eerste leerjaar.

14 Eigentijdse katholieke basisschool •Christelijke waarden staan centraal. •Sociale vaardigheden via axenroos. •Kerkelijk jaar. •Eerste communie: een bewuste keuze van de ouders. Samen op stap naar het eerste leerjaar

15 Oog voor hoofd, hart en handen •Niet alleen de klassieke intelligenties zijn belangrijk. •Aandacht voor sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en leren leren. •Aandacht voor muzische opvoeding, techniek, bewegingsopvoeding, natuurexploratie, … Samen op stap naar het eerste leerjaar.

16 Muzonamiddagen

17 Leren is leuk … hoekenwerk Samen op stap naar het eerste leerjaar. bewegingsmomenten één uur zwemmen en één uur gymmen per week mediaopvoeding geïntegreerd in de lessen

18 Leesmethode: mol en beer Samen op stap naar het eerste leerjaar.

19 Niveaulezen •twee maal per week tweede helft schooljaar (dinsdag- en vrijdagmorgen) •onder begeleiding van de leerkrachten, zorgcoördinator, lees(groot)ouders, oud- leerkrachten en andere vrijwilligers •per leesniveau(s) op basis van AVI-leestoets(en) •gezocht: leesmama’s, leespapa’s, leesoma’s, leesopa’s, …!!!

20 Tutorlezen •leerlingen van het 3de en 6de leerjaar •kinderen leren van kinderen •een leerling van een hogere klas helpt een leerling van een lagere klas •meer actieve leestijd wat de leesprestatie verbetert •tutorlezen biedt dus zowel leerkansen voor de tutee (lezertje van het 3de leerjaar) als voor de tutor (begeleidende leerling van het 6de leerjaar)

21 Uitstappen Samen op stap naar het eerste leerjaar.

22 Gent Samen op stap naar het eerste leerjaar.

23 De zee Samen op stap naar het eerste leerjaar.

24 Praktische info •Eind augustus is er een kennismakingsmoment. •In september is er een infoavond in de klas. •Er zijn volgend schooljaar drie klassen. •De juffen van de derde kleuterklas verdelen de klassen samen met juf Hilde (pedagogisch directeur kleuterschool) •Er wordt voor gezorgd dat de kinderen evenwichtig worden verdeeld over de drie klassen (competenties, meisjes-jongens, sociaal functioneren, …). Samen op stap naar het eerste leerjaar.

25 Huidig schoolteam Lagere school 1 ste leerjaar 1A meester Ghis 1B juf Katrien 1C juf Lucrèce

26 Huidig schoolteam 2 de leerjaar 2A juf Kristien 2B juf Bernadette 2C meester Hendrik

27 Huidig schoolteam 3 de leerjaar 3C juf Annemie 3B juf Melissa 3A juf Trui

28 Huidig schoolteam 4 de leerjaar 4A juf Dorine en meester Marc 4C juf Julie en 4B meester Ludwig

29 Huidig schoolteam 5 de leerjaar 5B juf Sofie 5C (juf Ester en) juf Anne

30 Huidig schoolteam 6 de leerjaar 6C juf Stephanie en 6B juf Emmy

31 Huidig schoolteam Zorgleerkrachten juf Isabelle meester Pieter zorgcoördinator onderbouw zorgcoördinator bovenbouw

32 Huidig schoolteam Bewegingsopvoeding meester Gerrit juf Mieke 2 de, 3 de, 4 de en 6 de leerjaar 1 ste en 5 de leerjaar

33 Huidig schoolteam ICT meester Danny ICT-coördinator

34 Gymmen en zwemmen. •1 uur gymmen per week in eigen sportzaal •1 uur zwemmen per week in Den Boer •3 kleuren badmuts (groen, geel en rood) •juf Mieke

35

36 Speelplaats en refter. •Speeltijden om 10.20 uur en 14.55 uur telkens 15 minuten. •Er zijn twee een spellenwinkels. •Er is een leescaravan. •Speelplaatsen per graad. (1 ste graad = 1 ste en 2 de lj.) •Grasveld bij droog weer om te spelen. •Maaltijden in 2 shiften. •In de refter onderbouw en bovenbouw apart. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

37 Grootouderfeest •Grootouderfeest om de twee jaar. •Afwisselend kleuterschool – lagere school. •Volgend schooljaar is het de beurt aan de kleuterschool. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

38 Uren •VM van 08.40 tot 11.50 uur. Woensdag tot 11.25 uur. •NM van 13.15 tot 16.00 uur. Vrijdag tot 15.00 uur. •De schoolpoort gaat telkens 15 min. vroeger open (08.25 uur en 13.00 uur). Vanaf het belsignaal is er toezicht op de speelplaats. Laat uw kinderen niet vroeger naar school komen, anders zijn ze niet verzekerd. •Ochtendopvang op school: vanaf 8.05 uur. •Stiptheid is ook een waarde die we willen meegeven aan de kinderen: rustig kunnen toekomen, zorgt voor een goede start van de dag. •Indien ziek: bel of mail. Je kind is nu leerplichtig! Samen op stap naar het eerste leerjaar.

39 Huiswerk •Op maandag, dinsdag en donderdag. •Dagelijks oefenen is belangrijk bij het aanvankelijk lezen. •Spreek de leerkracht aan als je kind langer dan 30 minuten per dag bezig is met huiswerk. •Naschoolse studie op school vanaf het derde leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

40 Rapporten en oudercontacten. •Om de 6 weken ‘klein rapport’. •Om de 12 weken ‘perioderapport’. •Na elk perioderapport is er een oudercontact. •2 maal per jaar is er een kindcontact. •Leer- en leefhoudingenrapport •Samengevat: - 6 kleine rapporten - 3 perioderapporten - jaarrapport op het einde van het schooljaar - 3 oudercontacten

41 Informatie basisonderwijs •http://www.basisschoolzomergem.be/http://www.basisschoolzomergem.be/ •http://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/oudershttp://www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/ouders Samen op stap naar het eerste leerjaar.

42 www.basisschoolzomergem.be www.ond.vlaanderen.be/basisonderwijs/ouders

43 http://www.oudercomitezomergem.be/

44 Zijn er nog vragen? Samen op stap naar het eerste leerjaar.

45 Rondleiding in de lagere school. Samen op stap naar het eerste leerjaar.


Download ppt "Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google