De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar.
Samen op stap naar het eerste leerjaar.

2 Wie ben ik?

3 Vul gerust een vragenbriefje in.
Op het einde van de uiteenzetting worden ze beantwoord!

4 Programma van de avond. Overgang op 1 september en brugactiviteiten
Open en zorgzame school Eigentijdse katholieke basisschool Oog voor hoofd, hart en handen Leesonderwijs Uitstappen Praktische informatie Rondleiding in de lagere school Samen op stap naar het eerste leerjaar.

5 Overgang naar het eerste leerjaar op 1 september.
Samen op stap naar het eerste leerjaar.

6

7

8 Een filmpje! Samen op stap naar het eerste leerjaar.

9 Open en zorgzame school
Open: ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de groei van elk kind: oudercontacten, openklasdag, oudercomité, nieuwsbrief, infoavonden, grootouderfeest, website, schoolfeesten, ondersteuning bij activiteiten en uitstappen, … Zorgzaam: kinderen aanvaarden zoals ze zijn, voorwaarden scheppen zodat elk kind met zijn talenten en zijn tekorten aan bod komt, differentiëren, … Samen op stap naar het eerste leerjaar.

10 Een zorgzame school … Eerstelijnszorg gebeurt steeds door de klasleerkracht. Tweedelijnszorg gebeurt door de zorgleerkracht. Zorgteam op school. Leerlingvolgsysteem. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

11 De zorgcoördinator van de onderbouw is juf Isabelle.
Ondersteuning van leerkrachten en directie. Ondersteunt leerlingen en leerlingengroepjes rond o.a. motoriek, lezen, schrijven, rekenen, … Aanspreekpunt ouders rond zorg. Onderhoudt contacten met externen (logo, reva, GON, …). Samen op stap naar het eerste leerjaar.

12 Samenwerking met … Drie keer per jaar MDO (leerlingbespreking).
Medisch schooltoezicht. Oudercontact. Contactpersoon VCLB Eeklo: mevr. Winke Meulebroeck psychologe Samen op stap naar het eerste leerjaar.

13 Externe of buitenschoolse zorg
Logopedie. Kinesitherapie. Revalidatiecentrum. Buitengewoon onderwijs. GON Samen zijn we sterker… Samen op stap naar het eerste leerjaar.

14 Eigentijdse katholieke basisschool
Christelijke waarden staan centraal. Sociale vaardigheden via axenroos. Kerkelijk jaar. Eerste communie: een bewuste keuze van de ouders. Samen op stap naar het eerste leerjaar

15 Oog voor hoofd, hart en handen
Niet alleen de klassieke intelligenties zijn belangrijk. Aandacht voor sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling en leren leren. Aandacht voor muzische opvoeding, techniek, bewegingsopvoeding, natuurexploratie, … Samen op stap naar het eerste leerjaar.

16 Muzonamiddagen Samen op stap naar het eerste leerjaar.

17 Leren is leuk … bewegingsmomenten hoekenwerk
mediaopvoeding geïntegreerd in de lessen één uur zwemmen en één uur gymmen per week Samen op stap naar het eerste leerjaar.

18 Leesmethode: mol en beer
Samen op stap naar het eerste leerjaar.

19 Niveaulezen twee maal per week tweede helft schooljaar (dinsdag- en vrijdagmorgen) onder begeleiding van de leerkrachten, zorgcoördinator, lees(groot)ouders, oud-leerkrachten en andere vrijwilligers per leesniveau(s) op basis van AVI-leestoets(en) gezocht: leesmama’s, leespapa’s, leesoma’s, leesopa’s, …!!!

20 Tutorlezen leerlingen van het 3de en 6de leerjaar
kinderen leren van kinderen een leerling van een hogere klas helpt een leerling van een lagere klas meer actieve leestijd wat de leesprestatie verbetert tutorlezen biedt dus zowel leerkansen voor de tutee (lezertje van het 3de leerjaar) als voor de tutor (begeleidende leerling van het 6de leerjaar)

21 Uitstappen Samen op stap naar het eerste leerjaar.

22 Gent Samen op stap naar het eerste leerjaar.

23 De zee Samen op stap naar het eerste leerjaar.

24 Praktische info Eind augustus is er een kennismakingsmoment.
In september is er een infoavond in de klas. Er zijn volgend schooljaar drie klassen. De juffen van de derde kleuterklas verdelen de klassen samen met juf Hilde (pedagogisch directeur kleuterschool) Er wordt voor gezorgd dat de kinderen evenwichtig worden verdeeld over de drie klassen (competenties, meisjes-jongens, sociaal functioneren, …). Samen op stap naar het eerste leerjaar.

25 Huidig schoolteam Lagere school 1ste leerjaar
1A meester Ghis B juf Katrien C juf Lucrèce

26 Huidig schoolteam 2de leerjaar
2A juf Kristien B juf Bernadette C meester Hendrik

27 Huidig schoolteam 3de leerjaar
3C juf Annemie 3B juf Melissa 3A juf Trui

28 Huidig schoolteam 4de leerjaar
4A juf Dorine en meester Marc C juf Julie en 4B meester Ludwig

29 Huidig schoolteam 5de leerjaar 5B juf Sofie C (juf Ester en) juf Anne

30 Huidig schoolteam 6de leerjaar 6C juf Stephanie en 6B juf Emmy

31 Huidig schoolteam Zorgleerkrachten
juf Isabelle meester Pieter zorgcoördinator onderbouw zorgcoördinator bovenbouw

32 Huidig schoolteam Bewegingsopvoeding meester Gerrit juf Mieke
2de, 3de, 4de en 6de leerjaar 1ste en 5de leerjaar

33 Huidig schoolteam ICT meester Danny ICT-coördinator

34 Gymmen en zwemmen. 1 uur gymmen per week in eigen sportzaal
1 uur zwemmen per week in Den Boer 3 kleuren badmuts (groen, geel en rood) juf Mieke

35

36 Speelplaats en refter. Samen op stap naar het eerste leerjaar.
Speeltijden om uur en uur telkens 15 minuten. Er zijn twee een spellenwinkels. Er is een leescaravan. Speelplaatsen per graad. (1ste graad = 1ste en 2de lj.) Grasveld bij droog weer om te spelen. Maaltijden in 2 shiften. In de refter onderbouw en bovenbouw apart. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

37 Grootouderfeest Grootouderfeest om de twee jaar.
Afwisselend kleuterschool – lagere school. Volgend schooljaar is het de beurt aan de kleuterschool. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

38 Uren VM van 08.40 tot 11.50 uur. Woensdag tot 11.25 uur.
NM van tot uur. Vrijdag tot uur. De schoolpoort gaat telkens 15 min. vroeger open (08.25 uur en uur). Vanaf het belsignaal is er toezicht op de speelplaats. Laat uw kinderen niet vroeger naar school komen, anders zijn ze niet verzekerd. Ochtendopvang op school: vanaf 8.05 uur. Stiptheid is ook een waarde die we willen meegeven aan de kinderen: rustig kunnen toekomen, zorgt voor een goede start van de dag. Indien ziek: bel of mail. Je kind is nu leerplichtig! Samen op stap naar het eerste leerjaar.

39 Huiswerk Op maandag, dinsdag en donderdag.
Dagelijks oefenen is belangrijk bij het aanvankelijk lezen. Spreek de leerkracht aan als je kind langer dan 30 minuten per dag bezig is met huiswerk. Naschoolse studie op school vanaf het derde leerjaar. Samen op stap naar het eerste leerjaar.

40 Rapporten en oudercontacten.
Om de 6 weken ‘klein rapport’. Om de 12 weken ‘perioderapport’. Na elk perioderapport is er een oudercontact. 2 maal per jaar is er een kindcontact. Leer- en leefhoudingenrapport Samengevat: - 6 kleine rapporten - 3 perioderapporten - jaarrapport op het einde van het schooljaar - 3 oudercontacten

41 Informatie basisonderwijs
Samen op stap naar het eerste leerjaar.

42

43

44 Zijn er nog vragen? Samen op stap naar het eerste leerjaar.

45 Rondleiding in de lagere school.
Samen op stap naar het eerste leerjaar.


Download ppt "Welkom op de infoavond overstap naar het eerste leerjaar."

Verwante presentaties


Ads door Google