De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FATCA & Pensioenfondsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "FATCA & Pensioenfondsen"— Transcript van de presentatie:

1 FATCA & Pensioenfondsen
FATCA & Pensioenfondsen Vereniging Van Pensioenjuristen 6 december 2011 Martin Vink Barbara Schröder

2 Welkom Agenda FATCA op hoofdlijnen Impact op de pensioensector
Wat kan de pensioensector nu al doen? Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

3 FATCA FATCA op hoofdlijnen Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

4 Achtergrond – wereldwijde toename van transparantie
Amerikaans regelgeving “Hire Act” Maart 2010: De Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) Doel: innen belasting van US persons over vermogen buiten de US 7 miljoen Amerikanen wonen buiten de US–slechts 10% compliant Inkomsten FATCA > $10 miljard EU regelgeving EU Spaartegoeden Richtlijn Bilaterale afspraken over aangeven zwart geld Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

5 Impact van FATCA op financiële instellingen
Werking FATCA voor Buitenlandse Financiële Instellingen (“FFIs”): Identificeren van Amerikaanse klanten Rapporteren aan de IRS van gegevens van Amerikaanse klanten Inhouden van 30% bronbelasting op betalingen aan niet-geïdentificeerde klanten (“recalcitrant account holders”) en niet-participerende financiële instellingen Eerste kritieke datum wetgeving: 1 juli 2013 De wet is aangenomen. De markten wachten op uitvoeringsregels Deze wetgeving raakt organisaties op meerdere vlakken Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

6 EEN FFI IS EEN NIET-AMERIKAANSE ENTITEIT DIE:
Wat zijn FFI’s? EEN FFI IS EEN NIET-AMERIKAANSE ENTITEIT DIE: VOORBEELDEN: Stortingen accepteert in de normale uitoefening van een bankbedrijf of vergelijkbare onderneming Commerciële banken Spaarbanken Coöperatieve bankinstellingen Financiële activa houdt voor rekening van anderen, als substantieel onderdeel van zijn onderneming Effectenhandelaren Clearing organisaties Trust bedrijven Custodial banken Custodian van werknemers-voorzieningsplannen Zich voornamelijk bezig houdt met het investeren, herinvesteren of handelen in aandelen, partnership belangen, grondstoffen, of enig belang in zulke activa (inclusief derivaten zoals forwards, futures of opties) Fondsen voor gemene rekening Funds of Funds Hedge Funds Private Equity Funds Venture Capital Funds Sovereign Wealth Funds Commodity Pools Managed Funds Collectieve Investerings-lichamen Levensverzekeraars OF OF Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

7 Fully versus deemed compliant
Fully compliant Identificatieverplichting Inhoudingsverplichting Rapportageverplichting Berekening van Passthru Payment Percentage Geen afstoten cliënt(groepen) Geen beperking aanname nieuwe cliënten Voortzetting buitenlandse activiteiten Deemed Compliant Geen inhoudingsverplichting Geen rapportageverplichting Wel identificatieverplichting Elke 3 jaar certificatieverplichting Voorwaarden: Géén buitenlandse operaties Géén buitenlandse cliënten Afstoten cliënt (groepen): US Persons, non-participating FFIs en NFFEs zonder active trade or business Werving klanten buitenland beperkt Geen buitenlandse klanten is alleen bij lokale bank (geen FFI die onderdeel is van PFFI) Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

8 FATCA Tijdslijnen – Belangrijkste data en mijlpalen
2011 2012 2013 2014 2015 Eind 2011: Concept regulations Zomer 2012: Definitieve regulations 31 december 2012: Identificatie >500k rekeninghouders ! Uiterlijk 30 juni 2013: FFI overeenkomst 1 juli 2013: Identificatie procedures en CCO certificatie 1 januari 2014: bronbelasting inhouden Lijkt ver weg, ervaring leert anders Belangrijkste mijlpaal 1 july FFI ovk en CCO certificatie/identificatie procedures/ ontduikverbod terugwerkende kracht 1 juli 2014: Diligent review private banking rekeninghouders met saldo >500k 1 juli 2014: Alle bestaande private banking klanten met saldo >500k USD zijn gereviewed (NVT verzekeraars) 1 januari 2015: Inhouding op passthru payments 30 juni 2015: Identificatie overige rekeninghouders Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

9 Juridisch kader IRS Notice 2010 - 46 IRS Notice 2010 - 60 IRS Notice
HIRE ACT (18 March 2010) TITLE V – OFFSET PROVISIONS SUBTITLE A – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT IRS Notice IRS Notice IRS Notice IRS Notice The process for withholding and reporting by foreign intermediaries with respect to their payment and receipt of substitute dividend payments on underlying U.S. Securities P Preexisting Individual Accounts Passthru Payments Deemed-Compliant Status Reporting on US Accounts Requirements for Qualified Intermediaries Expanded Addiliated Groups of FFIs Effective Date of FFI Agreement Definition FFI / NFFI Classes of Persons posing a low risk of tax evasion (retirement plans) Collection of information of persons Reporting on US Accounts Phased implementation Timeline for published guidance ALREADY ISSUED FATCA heeft geen grondslag in NL recht, maar op een US wet en een civiele ovk met IRS Tussen uitgifte door, verzoek om Comments letters banken & verzekeraars PROPOSED REGULATIONS FINAL REGULATIONS EXPECTED 31 December 2011 Summer 2012 Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

10 Niet meedoen een optie? Wat gebeurt er indien een FFI niet FATCA compliant is? Op ontvangen interest, dividend, bruto verkoopopbrengsten etc. van Amerikaanse bron: 30% bronbelasting door USFI ingehouden! Participerende FFI’s dienen (maximaal) 30% bronbelasting op alle betalingen naar niet participerende FFI in te houden (zgn. Passthru payment) Passthru: Verdere uitleg wordt later in de presentatie gegeven adhv voorbeelden. Je isoleert jezelf als FFI, geen klant wil 30% inhouding, vraag is of en wanneer je belasting terugkrijgt Jarenlange ervaring leert dat Amerikaanse inhoudingsregels bijzonder strikt dienen te worden nageleefd, indien ze niet worden nageleefd of indien niet kan worden aangetoond dat ze zijn nageleefd wordt de inhoudingsplichtige belastingplichtig en loopt tegen forse boetes op. We weten dat zowel ABN als ING in het verleden vele tientallen miljoenen hieraan hebben verloren. Het is dus duidelijk dat FATCA uiteindelijk wel met de nodige aandacht moet worden geïmplementeerd. Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

11 Wat gebeurt er omtrent FATCA in de markt?
Veel zaken zijn duidelijk. Impact studies worden uitgevoerd Verder is het wachten op nadere regulations Privacy wetgeving in Europa belangrijkste issue: aansluiten bij initiatieven NVB BANK FATCA wetgeving sluit niet aan op fondsenmarkt. Sterke lobby vanuit of EFAMA/DUFAS (PwC adviseert EFAMA) Belangrijkste issues: ‘regularly traded on an established securities market’ FATCA compliance verschuiven naar laatste FFI in de keten deemed compliance status voor institutionele fondsen ASSET MANAGEMENT FATCA is US wetgeving die inmiddels is aangenomen. De impact voor banken is inmiddels redeljik duidelijk, maar met name voor verzekeraars is het nog onduidelijk hoe de IRS hier mee wil omgaan. De insurance industrie hoopt op soepele maatregelen, maar gezien de houding van de IRS denken wij dat er wellicht heel wat verzekeringsprodukten in scope zullen vallen. Nadere regelgeving wordt verwacht eind dit jaar. Hierop wachten is op zich geen verkeerde strategie. Banken testen momenteel hun huidige systemen en processen om te kijken op welke terreinen in de komende jaren actie zal moeten worden ondernomen om tijdig gereed te zijn. De inzet van capaciteit verschilt uiteraard afhankelijk van de bedrijfstak en de grootte van de organisatie. Banken zetten tientallen mensen in en geven vele miljoenen uit om projecten uit te rollen, met name als ze in meerdere landen aanwezig zijn. Asset managers, pensioenfondsen en bancassurance combinaties zetten lichter in als gevolg van een wat beperkter productaanbod. Partijen huren op dit moment zowel technisch-juridische expertise in, maar vragen ook overal hulp bij de initiële projectaanpak. Nogmaals, een aantal verzekeraars wacht nog op nadere wetgeving. Kleinere organisaties voeren de projecten zelf uit, waarbij de adviseur op afstand mee kijkt. Grotere organisaties huren adviseurs ook in voor gedeeltelijke bemanning van projecten. Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

12 Wat gebeurt er omtrent FATCA in de markt?
BANK Onduidelijkheid troef. Enige zekerheid uit Notice 2010/60 Onzekerheid ten aanzien van Nederlandse levensproducten Lobby vanuit VVV & CEA: Eerbiedigende werking voor bestaande polissen Collectieve / individuele pensioenregelingen USD 50,000 threshold EU data privacy rules Uitstel Unit linked polissen Meeste partijen nemen afwachtende houding aan. Eerste high level projecten zijn gestart ASSET MANAGEMENT VERZEKERAARS FATCA is US wetgeving die inmiddels is aangenomen. De impact voor banken is inmiddels redeljik duidelijk, maar met name voor verzekeraars is het nog onduidelijk hoe de IRS hier mee wil omgaan. De insurance industrie hoopt op soepele maatregelen, maar gezien de houding van de IRS denken wij dat er wellicht heel wat verzekeringsprodukten in scope zullen vallen. Nadere regelgeving wordt verwacht eind dit jaar. Hierop wachten is op zich geen verkeerde strategie. Banken testen momenteel hun huidige systemen en processen om te kijken op welke terreinen in de komende jaren actie zal moeten worden ondernomen om tijdig gereed te zijn. De inzet van capaciteit verschilt uiteraard afhankelijk van de bedrijfstak en de grootte van de organisatie. Banken zetten tientallen mensen in en geven vele miljoenen uit om projecten uit te rollen, met name als ze in meerdere landen aanwezig zijn. Asset managers, pensioenfondsen en bancassurance combinaties zetten lichter in als gevolg van een wat beperkter productaanbod. Partijen huren op dit moment zowel technisch-juridische expertise in, maar vragen ook overal hulp bij de initiële projectaanpak. Nogmaals, een aantal verzekeraars wacht nog op nadere wetgeving. Kleinere organisaties voeren de projecten zelf uit, waarbij de adviseur op afstand mee kijkt. Grotere organisaties huren adviseurs ook in voor gedeeltelijke bemanning van projecten. Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

13 1. Identificeren van Amerikaanse rekeningen
Maak een onderverdeling van individuele rekeninghouders in: Amerikaanse rekeninghouders Niet Amerikaanse rekeninghouders Niet-geïdentificeerde rekeninghouders Maak een onderverdeling van organisatie rekeninghouders in: Amerikaanse financiële instellingen FFIs Participerende FFIs Niet participerende FFIs Niet Financiële Buitenlandse Entiteiten (“NFFEs”) Niet gecertificeerde NFFEs Us Account = elke financial account aangehouden door een: 1. specified US person (i.e. already identified as US person for other tax reasons or “hit” on 6 US-Indicia (=“us account”) 2. US owned foreign entities (substantial US owner-10%) Financial Account Elke “depository account” die bij een financiële instelling wordt aangehouden (bijvoorbeeld rekening courant, spaarrekeningen, deposito’s) < $50,000: geen depository account Private banking account en accounts > $500,000 : diligent review Elke “custodial account” die bij een financiële instelling wordt aangehouden, en Elk aandeel in het eigen of vreemd vermogen in zulke financiële instelling (met uitzondering van publiek verhandelbare instrumenten die regelmatig verhandeld worden) Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

14 2. Rapporteren van Amerikaanse rekeningen
Details over de rekeninghouder Brutobedrag aan ontvangen dividenden Brutobedrag aan ontvangen rente Brutobedrag aan andere inkomsten betaald of gecrediteerd op de rekening Details over de rekeninghouder (bijv. rekeningnummer, adresgegevens, TIN het zgn Amerikaanse Sofi-nummer) Treasury en de IRS zijn voornemens wettelijke voorschriften uit te vaardigen die zullen eisen dat deelnemende FFIs de volgende informatie rapporteren over Amerikaanse rekeningen: Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

15 3. Inhouden : passthru payments
FFIs zullen 30% bronbelasting in moeten houden op betalingen aan niet- geïdentificeerde klanten (“recalcitrant account holders”) en aan niet-participerende financiële instellingen Belasting moet worden ingehouden over Passthru Payment Inhoudbare Betaling Niet-inhoudbare Betaling Passthru Payment Percentage De som van de Amerikaanse activa van de FFI gehouden op elk van de laatste vier kwartaal peildata De som van de totale activa van de FFI gehouden op elk van de laatste vier kwartaal peildata Passthru Payment Percentage: Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

16 Voorbeeld - Passthru payment door een bank op een deposito
Recalcitrant FFI Berekening Wisselkoers $ / € = 1 Passthru payment (VS activa) percentage: $ 4 mio / $ 10 mio = 40% Passthru withholding: € 500 ooo * 40% * 30% = € Nederlandse rente € Bank Balans bank (alleen activa) VS activa: $ 4 mio Duitse activa: € 4 mio Franse activa: € 2 mio Totale activa: € 10 mio Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

17 Impact op de pensioensector
FATCA Impact op de pensioensector Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

18 Pensioenfondsen en FFIs
FFIs / Pensioenfondsen (mogelijk geen FFIs): Collectieve pensioenregelingen Aanvullende pensioenregelingen ? Schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen Impact op beleggingen: Zie passthru slides Deemed compliant FFIs: Beleggingsfondsen met alleen participerende FFIs Treasury centres FFIs/Verzekeraars: Collectieve en aanvullende pensioenregelingen via verzekeraars? Stamrechten en koopsommen Pensioenfonds (A) Verzekeraar (D) Beleggingen (B) Beleggingsfonds (C) Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

19 Beleggingsfondsen Discussie rond beleggingsfondsen bestaat vooral uit de identificatie vraag: hoe weet ik wie mijn account holders zijn? Tegemoetkomingen (deemed compliant fondsen) indien: Alle eigenaren van direct gehouden participaties in een fonds zijn PFFI’s of deemed-compliant FFIs die participaties houden namens andere investeerders; Het fonds verbiedt deelname door een persoon die geen PFFI is, een deemed compliant FFI of een vrijgestelde FFI; en Het fonds verklaart dat een passthru payment percentage wordt berekend en gepubliceerd. Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

20 Wat kan de pensioensector nu al doen?
FATCA Wat kan de pensioensector nu al doen? Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

21 Overwegingen Non compliance is voor veel pensioenfondsen geen optie;
Amerikaanse inhoudingsregels dienen bijzonder strikt te worden nageleefd (op straffe van forse boetes) Maar…onduidelijkheid en onzekerheid Wachten op nadere regelgeving Implementatie kost tijd De inzet van capaciteit (advies/project ondersteuning) verschilt afhankelijk van de bedrijfstak en de grootte van de organisatie FATCA is complex en heeft vergaande impact op de organisatie (compliance, IT, Legal, Tax, operations!) Pensioenfonds “sec” wacht regelgeving af, verwacht wordt dat pensioenfondsen in NL context worden vrijgesteld. Zo niet dan zie opmerkingen volgende slides. FATCA is US wetgeving die inmiddels is aangenomen. De impact voor banken is inmiddels redeljik duidelijk, maar met name voor verzekeraars is het nog onduidelijk hoe de IRS hier mee wil omgaan. De insurance industrie hoopt op soepele maatregelen, maar gezien de houding van de IRS denken wij dat er wellicht heel wat verzekeringsprodukten in scope zullen vallen. Nadere regelgeving wordt verwacht eind dit jaar. Hierop wachten is op zich geen verkeerde strategie. Jarenlange ervaring leert dat Amerikaanse inhoudingsregels bijzonder strikt dienen te worden nageleefd, indien ze niet worden nageleefd of indien niet kan worden aangetoond dat ze zijn nageleefd wordt de inhoudingsplichtige belastingplichtig en loopt tegen forse boetes op. We weten dat zowel ABN als ING in het verleden vele tientallen miljoenen hieraan hebben verloren. Het is dus duidelijk dat FATCA uiteindelijk wel met de nodige aandacht moet worden geimplementeerd,. Banken testen momenteel hun huidige systemen en processen om te kijken op welke terreinen in de komende jaren actie zal moeten worden ondernomen om tijdig gereed te zijn. De inzet van capaciteit verschilt uiteraard afhankelijk van de bedrijfstak en de grootte van de organisatie. Banken zetten tientallen mensen in en geven vele miljoenen uit om projecten uit te rollen, met name als ze in meerdere landen aanwezig zijn. Asset managers, pensioenfondsen en bancassurance combinaties zetten lichter in als gevolg van een wat beperkter productaanbod. Partijen huren op dit moment zowel technisch-juridische expertise in, maar vragen ook overal hulp bij de initiële projectaanpak. Nogmaals, een aantal verzekeraars wacht nog op nadere wetgeving. Kleinere organisaties voeren de projecten zelf uit, waarbij de adviseur op afstand mee kijkt. Grotere organisaties huren adviseurs ook in voor gedeeltelijke bemanning van projecten. Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

22 Pre-assessment & Mobilise
Impact Analyse Pensioenfondsen Producten Maak een analyse welke producten mogelijk kunnen worden gekwalificeerd als spaar/beleggingsproduct (werk met kritische veronderstellingen) en wat hun aandeel is in de totale balans van het pensioenfonds Resultaat: inzicht welk deel van het bedrijf mogelijk wordt geraakt Groep verzekeringsentiteiten (output stap 1) Selecteer collectieve contracten/ klant geen invloed op beleggingen Klanten Identificeer klanten met een Amerikaanse nationaliteit Maak een schatting van het aantal klanten met Amerikaanse indicia Resultaat: inzicht in de compliance effort Klant invloed Voorlopig geen actie noodzakelijk Pre-assessment & Mobilise nee IT Onderzoek of er in de komende twee jaar nieuwe systemen voor klanten- en productgegevens worden ingevoerd, aansluiten bij huidige FATCA-vereisten Onderzoek of systemen electronic searches mogelijk maken Resultaat: inzicht in IT effort van FATCA ja Begin onderzoek naar producten die lijken op bankproducten Elektronisch afhandelen Electr. afhandelen ja Compliance Identificeer bestaande en toekomstige compliance projecten die aansluiten met FATCA Stel vast of de huidige distributie kanalen (e.g. tussenpersonen / direct) voldoen aan de eisen van FATCA Identificeer mogelijke juridische obstakels (b.v. privacy) Resultaat: kwalitatief inzicht in de aanpassingen die vereist zijn op CDD gebied nee Strategische beslissingen Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

23 PwC FATCA Methodology Phase I: Gap analysis Phase II
PwC has designed a structured and controlled approach to assessing enterprise-wide FATCA readiness and compliance. Phase I: Gap analysis Phase II Current State Analysis Future State & Roadmap Development Implementation Clear understanding of which legal entities are USFIs, FFIs, and NFFEs; lines of business within each legal entity; inventory of systems by line of business where ‘withholding’ payments to accounts are made; indicia of compliance data available. Defined target state regulatory and business requirements; future state operating models and technical architectures; ‘gap’ analysis between current state and target state; prioritized roadmap and implementation plan by business unit; business case and funding request. Executed prioritized roadmap by business unit; implement new processes and procedures for new accounts; remediation of existing accounts; systemic monitoring & governance model Mobil-ization Legal Entity Analysis Group Wide Analysis (by Business Unit) Impact Assessment Roadmap & Implementation Plan Remediated Accounts New Account Opening Target Operating Model Customer Account Analysis Target Application Architecture Revised Systems & Procedures Kennis van FATCA is voorwaarde voor succesvolle implementatie Om een efficiënte FATCA-implementatie binnen Delta Lloyd te realiseren, is het vergroten van de specifieke kennis van deze regelgeving en haar impact bij management - van Delta Lloyd’s afdelingen die geraakt worden door deze regelgeving - gewenst. Goed begrip van FATCA stelt Delta Lloyd in staat de verschillende mogelijkheden en keuzes die binnen het voldoen aan FATCA bestaan goed te doorgronden en te begrijpen. Voorstel van PwC Om de medewerkers die met FATCA te maken krijgen een uniform begrip van FATCA-inhoud en -impact bij te brengen stellen wij voor een interactieve workshop te verzorgen voor het management van de afdelingen binnen Delta Lloyd die geraakt zullen worden door FATCA. In overleg met Delta Lloyd wordt bepaald welke medewerkers deze workshop zouden moeten volgen; op welke termijn deze workshop georganiseerd wordt; hoe lang deze workshop duurt; etc. etc. Hoe kunnen wij kennis efficiënt naar jullie overbrengen ? xxxxxxxx Product Analysis Revised Operating Model Business Case & Funding Request Deep Dive (s) Analysis Systemic Monitoring Project Management and Communication activities Vereniging voor Pensioenrecht december 2011

24 FATCA – what is going on in the market
Dank u! FATCA – what is going on in the market Vereniging voor Pensioenrecht december 2011 PwC


Download ppt "FATCA & Pensioenfondsen"

Verwante presentaties


Ads door Google