De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FATCA & Pensioenfondsen Martin Vink Barbara Schröder www.pwc.nl Vereniging Van Pensioenjuristen 6 december 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FATCA & Pensioenfondsen Martin Vink Barbara Schröder www.pwc.nl Vereniging Van Pensioenjuristen 6 december 2011."— Transcript van de presentatie:

1 FATCA & Pensioenfondsen Martin Vink Barbara Schröder www.pwc.nl Vereniging Van Pensioenjuristen 6 december 2011

2 PwC Welkom Agenda 1.FATCA op hoofdlijnen 2.Impact op de pensioensector 3.Wat kan de pensioensector nu al doen? Slide 2 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

3 PwC FATCA FATCA op hoofdlijnen Slide 3 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

4 PwC Amerikaans regelgeving  “Hire Act”  Maart 2010: De Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)  Doel: innen belasting van US persons over vermogen buiten de US  7 miljoen Amerikanen wonen buiten de US–slechts 10% compliant  Inkomsten FATCA > $10 miljard Achtergrond – wereldwijde toename van transparantie Slide 4 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht EU regelgeving  EU Spaartegoeden Richtlijn  Bilaterale afspraken over aangeven zwart geld

5 PwC Impact van FATCA op financiële instellingen  Eerste kritieke datum wetgeving: 1 juli 2013  De wet is aangenomen. De markten wachten op uitvoeringsregels  Deze wetgeving raakt organisaties op meerdere vlakken Slide 5 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht Werking FATCA voor Buitenlandse Financiële Instellingen (“FFIs”):  Identificeren van Amerikaanse klanten  Rapporteren aan de IRS van gegevens van Amerikaanse klanten  Inhouden van 30% bronbelasting op betalingen aan niet-geïdentificeerde klanten (“recalcitrant account holders”) en niet-participerende financiële instellingen

6 PwC EEN FFI IS EEN NIET- AMERIKAANSE ENTITEIT DIE: VOORBEELDEN:  Stortingen accepteert in de normale uitoefening van een bankbedrijf of vergelijkbare onderneming  Commerciële banken  Spaarbanken  Coöperatieve bankinstellingen  Financiële activa houdt voor rekening van anderen, als substantieel onderdeel van zijn onderneming  Effectenhandelaren  Clearing organisaties  Trust bedrijven  Custodial banken  Custodian van werknemers- voorzieningsplannen  Zich voornamelijk bezig houdt met het investeren, herinvesteren of handelen in aandelen, partnership belangen, grondstoffen, of enig belang in zulke activa (inclusief derivaten zoals forwards, futures of opties)  Fondsen voor gemene rekening  Funds of Funds  Hedge Funds  Private Equity Funds  Venture Capital Funds  Sovereign Wealth Funds  Commodity Pools  Managed Funds  Collectieve Investerings- lichamen  Levensverzekeraars OF Wat zijn FFI’s? Slide 6 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

7 PwC Fully versus deemed compliant Fully compliant • Identificatieverplichting • Inhoudingsverplichting • Rapportageverplichting • Berekening van Passthru Payment Percentage • Geen afstoten cliënt(groepen) • Geen beperking aanname nieuwe cliënten • Voortzetting buitenlandse activiteiten Deemed Compliant • Geen inhoudingsverplichting • Geen rapportageverplichting • Wel identificatieverplichting • Elke 3 jaar certificatieverplichting Voorwaarden: • Géén buitenlandse operaties • Géén buitenlandse cliënten • Afstoten cliënt (groepen): US Persons, non-participating FFIs en NFFEs zonder active trade or business • Werving klanten buitenland beperkt Slide 7 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

8 PwC FATCA Tijdslijnen – Belangrijkste data en mijlpalen Eind 2011: Concept regulations Uiterlijk 30 juni 2013: FFI overeenkomst 1 juli 2014: Alle bestaande private banking klanten met saldo >500k USD zijn gereviewed (NVT verzekeraars) 201120122013 2014 2015 Zomer 2012: Definitieve regulations 1 januari 2014: bronbelasting inhouden 30 juni 2015: Identificatie overige rekeninghouders 1 juli 2013: Identificatie procedures en CCO certificatie 31 december 2012: Identificatie >500k rekeninghouders ! 1 juli 2014: Diligent review private banking rekeninghouders met saldo >500k 1 januari 2015: Inhouding op passthru payments Vereniging voor Pensioenrecht december 2011 Slide 8

9 PwC • The process for withholding and reporting by foreign intermediaries with respect to their payment and receipt of substitute dividend payments on underlying U.S. Securities • Definition FFI / NFFI • Classes of Persons posing a low risk of tax evasion (retirement plans) • Collection of information of persons • Reporting on US Accounts • Phased implementation • Timeline for published guidance Juridisch kader HIRE ACT (18 March 2010) TITLE V – OFFSET PROVISIONS SUBTITLE A – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT HIRE ACT (18 March 2010) TITLE V – OFFSET PROVISIONS SUBTITLE A – FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT IRS Notice 2010 - 46 IRS Notice 2010 - 46 IRS Notice 2010 - 60 IRS Notice 2010 - 60 IRS Notice 2011-53 IRS Notice 2011-53 • P • Preexisting Individual Accounts • Passthru Payments • Deemed-Compliant Status • Reporting on US Accounts • Requirements for Qualified Intermediaries • Expanded Addiliated Groups of FFIs • Effective Date of FFI Agreement IRS Notice 2011-34 IRS Notice 2011-34 ALREADY ISSUED EXPECTED 31 December 2011 PROPOSED REGULATIONS Summer 2012 FINAL REGULATIONS Slide 9 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

10 PwC Niet meedoen een optie? Wat gebeurt er indien een FFI niet FATCA compliant is? a)Op ontvangen interest, dividend, bruto verkoopopbrengsten etc. van Amerikaanse bron: 30% bronbelasting door USFI ingehouden! b)Participerende FFI’s dienen (maximaal) 30% bronbelasting op alle betalingen naar niet participerende FFI in te houden (zgn. Passthru payment) Slide 10 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

11 PwC Wat gebeurt er omtrent FATCA in de markt? • Veel zaken zijn duidelijk. Impact studies worden uitgevoerd • Verder is het wachten op nadere regulations • Privacy wetgeving in Europa belangrijkste issue: aansluiten bij initiatieven NVB BANK ASSET MANAGEMENT • FATCA wetgeving sluit niet aan op fondsenmarkt. Sterke lobby vanuit of EFAMA/DUFAS (PwC adviseert EFAMA) • Belangrijkste issues: • ‘regularly traded on an established securities market’ • FATCA compliance verschuiven naar laatste FFI in de keten • deemed compliance status voor institutionele fondsen Slide 11 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

12 PwC Wat gebeurt er omtrent FATCA in de markt? BANK ASSET MANAGEMENT VERZEKERAARS • Onduidelijkheid troef. Enige zekerheid uit Notice 2010/60 • Onzekerheid ten aanzien van Nederlandse levensproducten • Lobby vanuit VVV & CEA: • Eerbiedigende werking voor bestaande polissen • Collectieve / individuele pensioenregelingen • USD 50,000 threshold • EU data privacy rules • Uitstel • Unit linked polissen • Meeste partijen nemen afwachtende houding aan. Eerste high level projecten zijn gestart Slide 12 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

13 PwC 1. Identificeren van Amerikaanse rekeningen A.Maak een onderverdeling van individuele rekeninghouders in:  Amerikaanse rekeninghouders  Niet Amerikaanse rekeninghouders  Niet-geïdentificeerde rekeninghouders B.Maak een onderverdeling van organisatie rekeninghouders in:  Amerikaanse financiële instellingen  Amerikaanse rekeninghouders  FFIs a)Participerende FFIs b)Niet participerende FFIs  Niet Financiële Buitenlandse Entiteiten (“NFFEs”) a)Niet-geïdentificeerde rekeninghouders b)Niet Amerikaanse rekeninghouders c)Niet gecertificeerde NFFEs Slide 13 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

14 PwC 2. Rapporteren van Amerikaanse rekeningen  Details over de rekeninghouder  Brutobedrag aan ontvangen dividenden  Brutobedrag aan ontvangen rente  Brutobedrag aan andere inkomsten betaald of gecrediteerd op de rekening Slide 14 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

15 PwC 3. Inhouden : passthru payments  FFIs zullen 30% bronbelasting in moeten houden op betalingen aan niet- geïdentificeerde klanten (“recalcitrant account holders”) en aan niet-participerende financiële instellingen  Belasting moet worden ingehouden over Passthru Payment Inhoudbare Betaling Niet-inhoudbare Betaling Passthru Payment Percentage De som van de Amerikaanse activa van de FFI gehouden op elk van de laatste vier kwartaal peildata De som van de totale activa van de FFI gehouden op elk van de laatste vier kwartaal peildata • Passthru Payment Percentage : Slide 15 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

16 PwC Voorbeeld - Passthru payment door een bank op een deposito Bank Recalcitrant FFI Nederlandse rente € 500 000 Balans bank (alleen activa) VS activa: $ 4 mio Duitse activa: € 4 mio Franse activa: € 2 mio Totale activa: € 10 mio Berekening Wisselkoers $ / € = 1 Passthru payment (VS activa) percentage: $ 4 mio / $ 10 mio = 40% Passthru withholding: € 500 ooo * 40% * 30% = € 60 000 slide 16 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

17 PwC FATCA Impact op de pensioensector Slide 17 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

18 PwC Pensioenfondsen en FFIs A.FFIs / Pensioenfondsen (mogelijk geen FFIs): •Collectieve pensioenregelingen o Aanvullende pensioenregelingen ? • Schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen B.Impact op beleggingen: •Zie passthru slidesZie passthru slides C.Deemed compliant FFIs: • Beleggingsfondsen met alleen participerende FFIs • Treasury centres D.FFIs/Verzekeraars: •Collectieve en aanvullende pensioenregelingen via verzekeraars? •Stamrechten en koopsommen Pensioenfonds (A) Pensioenfonds (A) Verzekeraar (D) Verzekeraar (D) Beleggingsfonds (C) Beleggingsfonds (C) Beleggingen (B) Beleggingen (B) Slide 18 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

19 PwC Beleggingsfondsen •Discussie rond beleggingsfondsen bestaat vooral uit de identificatie vraag: hoe weet ik wie mijn account holders zijn? •Tegemoetkomingen (deemed compliant fondsen) indien: -Alle eigenaren van direct gehouden participaties in een fonds zijn PFFI’s of deemed-compliant FFIs die participaties houden namens andere investeerders; -Het fonds verbiedt deelname door een persoon die geen PFFI is, een deemed compliant FFI of een vrijgestelde FFI; en -Het fonds verklaart dat een passthru payment percentage wordt berekend en gepubliceerd. Slide 19 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

20 PwC FATCA Wat kan de pensioensector nu al doen? Slide 20 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

21 PwC • Non compliance is voor veel pensioenfondsen geen optie; • Amerikaanse inhoudingsregels dienen bijzonder strikt te worden nageleefd (op straffe van forse boetes) • Maar…onduidelijkheid en onzekerheid • Wachten op nadere regelgeving • Implementatie kost tijd • De inzet van capaciteit (advies/project ondersteuning) verschilt afhankelijk van de bedrijfstak en de grootte van de organisatie Overwegingen Slide 21 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

22 PwC Pre-assessment & Mobilise Impact Analyse Producten • Maak een analyse welke producten mogelijk kunnen worden gekwalificeerd als spaar/beleggingsproduct (werk met kritische veronderstellingen) en wat hun aandeel is in de totale balans van het pensioenfonds • Resultaat: inzicht welk deel van het bedrijf mogelijk wordt geraakt IT • Onderzoek of er in de komende twee jaar nieuwe systemen voor klanten- en productgegevens worden ingevoerd, aansluiten bij huidige FATCA- vereisten • Onderzoek of systemen electronic searches mogelijk maken • Resultaat: inzicht in IT effort van FATCA Compliance • Identificeer bestaande en toekomstige compliance projecten die aansluiten met FATCA • Stel vast of de huidige distributie kanalen (e.g. tussenpersonen / direct) voldoen aan de eisen van FATCA • Identificeer mogelijke juridische obstakels (b.v. privacy) • Resultaat: kwalitatief inzicht in de aanpassingen die vereist zijn op CDD gebied Klanten • Identificeer klanten met een Amerikaanse nationaliteit • Maak een schatting van het aantal klanten met Amerikaanse indicia • Resultaat: inzicht in de compliance effort Groep verzekeringsentiteiten (output stap 1) Selecteer collectieve contracten/ klant geen invloed op beleggingen Begin onderzoek naar producten die lijken op bankproducten Klant invloed Voorlopig geen actie noodzakelijk nee ja Elektronisch afhandelen ja Strategische beslissingen nee Electr. afhandelen Pensioenfondsen Slide 22 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

23 PwC PwC FATCA Methodology Executed prioritized roadmap by business unit; implement new processes and procedures for new accounts; remediation of existing accounts; systemic monitoring & governance model Revised Systems & Procedures Remediated Accounts Roadmap & Implementation Plan Mobil- ization Future State & Roadmap Development Implementation Current State Analysis Defined target state regulatory and business requirements; future state operating models and technical architectures; ‘gap’ analysis between current state and target state; prioritized roadmap and implementation plan by business unit; business case and funding request. Clear understanding of which legal entities are USFIs, FFIs, and NFFEs; lines of business within each legal entity; inventory of systems by line of business where ‘withholding’ payments to accounts are made; indicia of compliance data available. New Account Opening Group Wide Analysis (by Business Unit) Legal Entity Analysis Systemic Monitoring Business Case & Funding Request Impact Assessment Target Operating Model Target Application Architecture Revised Operating Model Phase I: Gap analysis Phase II Customer Account Analysis Product Analysis Deep Dive (s) Analysis Project Management and Communication activities PwC has designed a structured and controlled approach to assessing enterprise-wide FATCA readiness and compliance. Slide 23 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht

24 PwC FATCA – what is going on in the market Dank u! Slide 24 december 2011 Vereniging voor Pensioenrecht PwC


Download ppt "FATCA & Pensioenfondsen Martin Vink Barbara Schröder www.pwc.nl Vereniging Van Pensioenjuristen 6 december 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google