De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROJECT PALLIATIEVE ZORG

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROJECT PALLIATIEVE ZORG"— Transcript van de presentatie:

1 PROJECT PALLIATIEVE ZORG
RIZIV Juli 2004 Reactie namens de 3 Federaties Palliatieve Zorg in België 23 november 2004 Dr. Joke Bossers – FPZ Vlaanderen

2 Studie Project Palliatieve Zorg
Cijfers Analyses Suggesties Studiedag 23 november 2004 Dialoog Discussie -> Kwaliteit Uitbouw PZ centraal

3 Kader van de reactie van de Federaties Palliatieve Zorg
studie behandelt RIZIV-materie reactie gaat uit van totaalplaatje in België (met een link naar internationaal)

4 Internationaal gewaardeerd geografisch systeem!

5

6 MDS: minimal data set Vrijwilligerswerking Rouwzorg

7 Basisprincipes RIZIV-studie
Beschikbaar voor iedereen - toegankelijkheid Kwaliteit Duurzaamheid Vrije keuze PZ = Noodzaak > behoefte

8 Zie ook de poster Dr. Wim Avonds

9 Ontwikkelingen Lichte toename thuis(vervangend) sterven:
rol Netwerken en MBE’s (multidisciplinaire begeleidingsequipes) Vlaanderen 28% thuis (maar Nederland 64%!): prestatiegericht vergoedingssysteem duur voor de maatschappij! Zie poster Dr. Arsene Mullie Vergrijzing ! 74 % > 60 jaar

10 DE STANDAARD Oplossing? cure care! IC-behandeling stervende dame
Donderdag 14 oktober 2004 (blz. 22 Opinie & Analyse)

11 zijn in plaats van doen = specifieke deskundigheid niet vluchten in prestaties niet weglopen voor de dood human beings i.p.v. human doings

12 Kwaliteit van zorg 2002 - Wet op Euthanasie én Wet op Palliatieve Zorg
afstemming en juist evenwicht tussen twee wetten Federale Evaluatiecel P.Z. rapporteert prioriteiten

13 Palliatieve Zorg is geëvolueerd:
Geen ‘softe sector’ Volwaardig onderdeel gezondheidszorg en dus: Nood aan wetenschappelijke onderbouwing behoefteonderzoek kwaliteit van leven & tevredenheid kwaliteit van geboden zorg evaluatie van organisaties Investeren in onderzoek is diepte-investering

14 nationaal registreren vanaf begin jaren ’90
maar het systeem is aan actualisatie van heel België toe!

15 Conclusie Palliatieve zorg professionaliseert en daarom graag
bijbehorende normeringen erkenningen beroepsbekwaming én financiering

16 Voorbeeld MBE’s in Vlaanderen Specifieke opmerkingen: de MBE’s
langzame groei (ook in patiëntenaantallen) mede door de taboesfeer die de dood en sterven omringt

17 Vragen financiering voor het ‘méér’ aan patiënten
minimaal 3 vte verpleegkundigen per equipe (garandeert permanentie) (her)definieer kerntaken! rouwzorg (cf. Council of Europe) ondersteuning teams ROB/RVT bedside teaching eerstelijn vrijwilligerswerking (> 2000 in België) (cf. Council of Europe) expertise voor vorming

18 Palliatief forfait voor thuisverpleging
Bevordert integratie paliatieve zorg in maatschappij Kwaliteitsbewaking? (bvb door link naar de MBE’s – meer dan op papier) Samenwerking / Ondersteuning MBE’s

19 Overlijden in ROB/RVT 30% per jaar! Bijvoorbeeld in Vlaanderen:
Toenemend thuisvervangend sterven: 1993 – 1994: 6.4% 1995 – 1999: 8.1% : 9.3% Zie poster Dr. Wim Avonds Herziening financiering

20 Het palliatief statuut
De aanvraag is dringend aan herziening toe Drempel voor de huisartsen 60 % van de prognose overschat

21 Dagcentra voor Palliatieve Zorg
2 jaar experiment langzame groei (heeft tijd nodig zoals alle initiaieven palliatieve zorg)

22 Voorbeeld in Vlaanderen cijfers 6 dagcentra palliatieve zorg
langzame groei in bezoekdagen (eerste 9 maanden van 2004)

23 Dagcentra voor Palliatieve Zorg
2 jaar experiment met langzame groei (cf. eerder: heeft tijd nodig) Voorlopers in continentaal Europa (vgl. UK: 242 in 2001) Bevordert thuisblijven met beperkte middelen Psycho-sociale ondersteunend Geen aansluiting bij geriatrische populatie (aard ondersteuning, aard populatie, leeftijdsopbouw)

24 leeftijdsopbouw bezoekers palliatieve dagcentra
Voorbeeld in Vlaanderen leeftijdsopbouw bezoekers palliatieve dagcentra

25 Kinesitherapie Aanbeveling RIZIV-rapport is geen prioriteit voor de palliatieve sector Wél veel kiné in laatste levensjaar vóór de palliatieve fase (vooral in ZH)

26 Zr. Leontine bij de opening van een Pallatieve Zorg Eenheid in 1993

27 Palliatieve Support Teams Ziekenhuizen therapeutische hardnekkigheid
Een kernactiviteit = bestrijden van therapeutische hardnekkigheid Reële financiering

28 Netwerken of Samenwerkingsverbanden
internationaal gewaardeerd kwaliteitssysteem coördinatie van zorg bewaakt continuïteit van zorg: duurzaam, kwaliteitsvol, voor iedereen sensibilisatie bevolking duidelijk onderscheid met MBE’s Vraag aan de overheid: zorg voor aangepaste financiering

29 3 Federaties Palliatieve Zorg
Steun en spreekbuis voor het veld Gesprekspartner voor RIZIV en overheid Expertisecentrum Klaar voor de toekomst !

30 Conclusies en aanbevelingen (1)
Palliatieve Zorg in België heeft internationaal een goede naam dankzij de inzet van pioniers en overheid Er is nood aan een globale verhoging van het budget met 25% cf. ook via de aanbevelingen van de Federale Evaluatiecel P.Z. Er is blijvende aandacht nodig voor de tijdige overschakeling van cure naar care (o.a. PST)

31 Conclusies en aanbevelingen (2)
Ontwikkeling van een kwaliteitsvol nationaal registratiesysteem, bruikbaar in de verschillende settings Aanpassing van de normering van de MBE’s (o.a. minimaal 3 vte verpleegkundigen per equipe Handhaven én uitbouwen van het thuiszorgondersteunend systeem van dagcentra voor palliatieve zorg Herziening financiering thuisvervangend milieu (ROB/RVT) Vertegenwoordiging van werkveld binnen RIZIV


Download ppt "PROJECT PALLIATIEVE ZORG"

Verwante presentaties


Ads door Google