De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een aanbouw in vijf dagen Afstudeerbegeleidingscommissie Ir. E. R. Poortman (voorzitter) Ir. M. M. J. Vissers Dr. Ir. P. A. J. van Hoof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een aanbouw in vijf dagen Afstudeerbegeleidingscommissie Ir. E. R. Poortman (voorzitter) Ir. M. M. J. Vissers Dr. Ir. P. A. J. van Hoof."— Transcript van de presentatie:

1 Een aanbouw in vijf dagen Afstudeerbegeleidingscommissie Ir. E. R. Poortman (voorzitter) Ir. M. M. J. Vissers Dr. Ir. P. A. J. van Hoof

2 Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Definitie Aanbouw: een bouwwerk, gebouwd tegen een bestaande constructie (woning) aan en vormt een toevoeging voor het desbetreffende gebouw. Relatief eenvoudige en goedkope manier om het leefoppervlakte te vergroten.

3 Inleiding Situatie Traditionele bouwwijze: In situ gestorte fundering, gelijmd kalkzandsteen binnenblad gemetseld buitenblad Houten dakconstructie Uitgevoerd met twee man en onderaannemers Bouwtijd gemiddeld 7 weken Correcties en aanpassingen Onregelmatige manbezetting (45% onbezet)

4 Inleiding

5  Overlast beperking  Meer omzetmogelijkheden per periode Doelstelling: Het ontwikkelen van een productieproces voor standaard aanbouwen, waarbij de uitvoeringstijd niet langer duurt dan vijf werkbare werkdagen

6 Aanpak Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Stap 1: Programma van eisen opstellen Stap 2: Randvoorwaarden opstellen Stap 3: Basismodel opstellen Stap 4: Variantenonderzoek Stap 5: Optimale variant kiezen Stap 6: Volledige uitwerking optimale variant

7 Aanpak Programma van eisen • Functie is woonruimte of keuken • Afmetingen zijn 3000x6000 mm, één verdieping hoog • Gevel dient als metselwerk te ogen • Kosten zijn niet hoger dan die van de huidige methode (€ 16.212,-)

8 Aanpak Programma van eisen Overige vaste eigenschappen:

9 Aanpak Standaard aanbouw

10 Aanpak Randvoorwaarden Bezetting is maximaal 3 man Geen stagiaires of leerlingen Werkbare werkdag bevat 8 uur Voldoen aan de arbo Geen heiwerk nodig bij aanvang zijn vergunningen verleend Voldoende opslag- en werkruimte Kosten zijn niet hoger dan bij huidige methode Bij aanvang is de bouwplaats bouwrijp Bij oplevering zijn alleen basisafwerkingen inbegrepen

11 Standaard aanbouw Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Basismodel PvE en randvoorwaarden als basis voor een model als uitgangpunt Uitvoeringstijd -Extrapolaties van resultaten voorgaand onderzoek -Productienormen Bouwkosten -Begrotingen uit voorgaand onderzoek € 16.212,-

12 Standaard aanbouw 16 dagen Eigen personeel Onderaannemer

13 Varianten Geldend voor alle varianten: Systematisch aanbrengen van het portaal Oude methode niet deugdelijk (stelmethode en ondersabeling) Nieuwe methode: 1.Portaal monteren 2.M.b.v. Minilift positioneren 3. Met stelbouten positie verzekeren 4. Ondersabelen met krimpvrije mortel Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie

14 Varianten Bouwtijd weergeven in een strokenschema Horizontale compressie Vertikale compressie

15 Varianten Comprimerende maatregelen, geordend met behulp van elementenmethode, weergeven in morfologisch schema. Combinaties zorgen voor varianten

16

17 Varianten Variant 1: uitbreiding bezetting tot 3 man  Dezelfde bouwwijze,  Horizontale compressie Variant 2: bouwtechnische ontkoppeling  Vrijwel dezelfde bouwwijze  Horizontale compressie Variant 3: prefabricage in hout (met subvarianten)  Andere bouwwijze  Verticale en horizontale compressie Variant 4: prefabricage in beton (met subvarianten)  Andere bouwwijze  Verticale en horizontale compressie Bouwtijdverkortende varianten

18 Varianten Variant 1: 3 man Horizontale compressie door:  Verkorten van doorlooptijden  Organisatorisch ontkoppelen van activeiten Resultaten Uitvoeringstijd 11 dagen Bouwkosten 16.601,- vs. 16.212,-

19 Varianten Variant 2: ontkoppeling Horizontale compressie door: Bouwtechnische aanpassingen die onderlinge afhankelijkheid tussen activiteiten opheft (ontkoppeling)  Intervaltijden worden korter Wind- en waterdichte situatie vervroegen Dakbedekking en metselwerk ontkoppelen Balklaag leggen en metselwerk ontkoppelen

20 Varianten Variant 2: ontkoppeling Wind- en waterdichte situatie vervroegen € 58,- afschrijving

21 Uitwerking van de varianten Variant 2: ontkoppeling Dakbedekking en metselwerk ontkoppelen € 280,- materiaal- en arbeidskosten

22 Uitwerking van de varianten Variant 2: ontkoppeling balklaag leggen en metselwerk ontkoppelen € 157,- materiaal- en arbeidskosten

23 Varianten Variant 2: ontkoppeling Alle subvarianten samenwerkend: Uitvoeringstijd: 10 dagen Kosten € 17863,- vs. 16.212,- Ontkoppeling van activiteiten  meerdere activiteiten los van elkaar uitgevoerd. Alleen mogelijk met een maximale manbezetting (3 man)

24 Varianten Variant 3: Prefab HSB Prefab binnenblad Prefab daksysteem Unidek Aanpasbare hoogte om aan te sluiten  Hsb optoppen  Gemetseld buitenblad  prefab buitenblad

25 Variant 3: Prefab HSB Optoppen vs. op maat maken Varianten

26 Variant 3: Prefab HSB Prefab materiaalkosten € 112 m2 geen manuur extra kraankosten € 336,- Totaal kosten buitenbladen € 3787,- materiaalkosten € 57 m2 1 dag extra Totaal kosten buitenbladen € 2717,- vs. Gemetseld Varianten

27 Resultaten Uitvoeringstijd: - gemetseld:7 dagen - prefab: 6 dagen Kosten: - gemetseld: € 15.757,- - prefab: € 17.405,-

28 Variant 4: Prefab beton Prefab sandwichpaneel Aanpasbare hoogte om aan te sluiten  Gemetseld optoppen  Buitenblad op maat Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Varianten

29 Variant 4: Prefab beton Resultaten Uitvoeringstijd: 6 dagen Bouwkosten: € 17.458,-

30 Varianten 3 man ontkoppeling prefab hsb prefab buitenblad gemetseld prefab beton 11 dagen 10 dagen 6 dagen 7 dagen 6 dagen € 165,08 € 487,60 € 717,00 € -454,00 € 1166,00 Deelconclusie Geen van de varianten voldoet aan de doelstelling Prefab houtskeletbouw met gemetseld buitenblad Biedt meeste perspectief door het financiële voordeel.

31 Optimale variant Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Bouwtijd prefab houtskeletbouw met gemetseld buitenblad Is 7 dagen  dat moet korter! 1.Proces onafhankelijk maken en effect op bouwtijd aanschouwen 2. Voldoende bouwtijdverkortende maatregelen treffen 3. Uitwerking

32 Proces onafhankelijk maken Arbeid  geen onderaannemers Materiaal  zoveel mogelijk uit eigen voorraad/werkplaats Materieel  al het materieel in eigen beheer Optimale variant Geen effect op de uitvoeringstijd

33 Bouwtijdverkortende maatregelen Horizontale en verticale compressie Mogelijkheden weergegeven in morfologisch schema

34 Optimale variant 3 deelvarianten komen voort uit het schema Algemene mogelijkheden tot het verkorten van de uitvoeringstijd naar 5 dagen - Uitgravingen met behulp van minigraver - Prefabricage van portaal en lichtstraat - Spuitstuc binnenwandafwerking Variaties -Wandelementen op staanders in in situ gestorte fundering -Prefab funderingsbalken (vloer in situ gestort met kubel of pomp)

35 Optimale variant Wandelementen op staanders Voordeel -tijdswinst door het ontkoppelen van het plaatsen van wandelementen en het storten van de fundering Nadeel - constructief twijfelachtig - moeilijk waarborgen van positie

36 Optimale variant Prefab funderingsbalken Voordeel - tijdswinst door het ontwijken van het storten van de fundering en droogtijd - eenvoudige positionering Nadeel -Ontwerp van dit de balken is gericht op een fundering die onderheid is

37 Optimale variant Trapsgewijze vergelijking om keuze te maken Conclusie: variatie met prefab fundering als bouwtijdverkortende oplossing

38 Uitwerking planning Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Maatregelen Metselwerk als bufferactiviteit in manbezetting Mogelijk door constructieve en bouwtechnische onafhankelijkheid Bouwvolgorde hangt af van stortwijze Bij storten met een pomp kan het dak eerder gelegd worden

39 Uitwerking planning Vloer storten Dak leggen

40 Uitwerking planning

41 Bouwtechniek Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Hoge bouwsnelheid als leidraad in montage  Detaillering  Montageplan

42 Bouwtechniek Funderingaansluiting

43 Wand - dakaansluiting Bouwtechniek

44 Dakaansluiting lichtstraat

45 Bouwtechniek Dakaansluiting

46 Bouwtechniek Aansluiting bestaand-nieuw

47 Bouwtechniek Hoekaansluiting

48 Bouwtechniek Montageplan fundering en stelregels 1 2 2 3 4 5 5

49 Werkvoorbereiding Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Arbeid Ploeg: 3 multifunctionele personeelsleden Werkplaats: 2 (multifunctionele) personeelsleden Roulering van het personeel om de druk wat te verlagen Aanname: repetitie-effect gaat niet verloren Materieel Al het materieel in eigen beheer 10 ton/m kraan biedt voldoende capaciteit en vereist geen hijsbewijs Uitgaande van een maximum aanname van 1 aanbouw tegelijk, kan de planning van arbeid en materieel eenvoudig per week gebeuren

50 Werkvoorbereiding Materiaal Bouwmaterialen uit eigen voorraad of werkplaats geleverd. Wandelementen uit eigen werkplaats. Levert tevens de mogelijkheid keuzevrijheid aan te bieden op Vanuit de producent geleverd: - Funderingsbalken - Portaal en lateien - Metselstenen - Kozijn en lichtstraat - Beton - Dakplaten Kozijnen en lichtstraat worden na levering in eigen opslag genomen voor verdere verwerking/prefabricage

51 Werkvoorbereiding Bestellen, afroepen en leveren zijn geclusterd om werkvoorbereiding te vereenvoudigen en kans op fouten te minimaliseren.

52 Werkvoorbereiding Begroting Bouwkosten definitieve oplossing: € 15.668,- Indien met een pomp gestort wordt: € 16.191,- Beide zijn goedkoper dan het huidige proces (€ 16.212,-)

53 Conclusie Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Doelstelling is behaald • Uitvoeringstijd 5 dagen • Bouwkosten lager € 16.212,- 1. Materiaal prefabricage - funderingsbalken - binnenspouwbladen (houtskeletbouw) - portaal (t.b.v. constructief opvangen van bestaande constructiedelen) - dakelementen - lichtstraat 2. Arbeid Ploeggrootte: drie man, multifunctioneel. 3. Materieel Al het materieel is in eigen beheer. 4. Organisatie Eigen (hout)werkplaats ten behoeve van het prefabriceren van houtskeletbouw wandelementen en het voormonteren van lichtstraten. 5. Investeringen in geld en tijd

54 Bedankt voor uw aandacht! Vragen Einde ???

55 Showcaseportfolio 2

56 Inleiding Kern Afsluiting Doel Competenties ontwikkelen tijdens en naast de studie 1.Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. 2.Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken 3.Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken.

57 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Hoe? Colleges -Bouwen in het buitenland -Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld -Bouwtechniek in de tropen Reizen -Maleisië

58 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Bereikt? -Kennis m.b.t. andere (buitenlandse) technieken en materialen -Inzicht in het begrip bouwcultuur en het locale aspect er van Bouwcultuur is geen absoluut begrip. Het is beter met een open houding buitenlandse (bouw)culturen te benaderen dan ze te willen kennen.

59 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken Hoe? -feedback vragen aan medestudenten na projectwerk en collega’s -Pogingen tot zelfbeoordeling Positief: -goede inzet -goede bouwkundige kennis -efficiënte tijdsbesteding -flexibele tijdsindeling -is altijd in voor een geintje Negatief: -niet altijd even kritisch -vergeet soms te overleggen met groepsgenoten -soms een te agressieve houding tegenover groepsgenoten bij meningsverschillen/ aanpassingen aan het ontwerp Feedback van medestudent :

60 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken Bereikt? -een groter bewust zijn van mijn dominante houding en probeer meer ruimte aan discussiepartners te geven -Nog niet naar wens ontwikkeld

61 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal (detailniveau) vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Hoe? Colleges - Materieelgebruik - Maatbeheersing - Bouwplanning Afstudeerproject

62 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal (detailniveau) vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Bereikt? - kennis en kunde verworven met betrekking tot details ontwerpen en weergeven - inzicht verworven in het belang van een degelijke bouwtechnische uitwerking en de brede werking er van.

63 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Samenvattend - Competentie 1 en 3 zijn naar wens ontwikkeld. Er is kennis op gedaan en, nog belangrijker, er zijn inzichten verworven - Competentie 2 is niet geheel naar wens ontwikkeld en dient na de studie niet uit het oog verloren te worden Einde Wederom bedankt voor uw aandacht ???


Download ppt "Een aanbouw in vijf dagen Afstudeerbegeleidingscommissie Ir. E. R. Poortman (voorzitter) Ir. M. M. J. Vissers Dr. Ir. P. A. J. van Hoof."

Verwante presentaties


Ads door Google