De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een aanbouw in vijf dagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een aanbouw in vijf dagen"— Transcript van de presentatie:

1 Een aanbouw in vijf dagen
Afstudeerbegeleidingscommissie Ir. E. R. Poortman (voorzitter) Ir. M. M. J. Vissers Dr. Ir. P. A. J. van Hoof

2 Inleiding Definitie Aanbouw: een bouwwerk, gebouwd tegen een bestaande constructie (woning) aan en vormt een toevoeging voor het desbetreffende gebouw. Relatief eenvoudige en goedkope manier om het leefoppervlakte te vergroten. Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie

3 Inleiding Situatie Traditionele bouwwijze: Bouwtijd gemiddeld 7 weken
In situ gestorte fundering, gelijmd kalkzandsteen binnenblad gemetseld buitenblad Houten dakconstructie Uitgevoerd met twee man en onderaannemers Bouwtijd gemiddeld 7 weken Correcties en aanpassingen Onregelmatige manbezetting (45% onbezet)

4 Inleiding

5 Inleiding  Overlast beperking Meer omzetmogelijkheden per periode
Doelstelling: Het ontwikkelen van een productieproces voor standaard aanbouwen, waarbij de uitvoeringstijd niet langer duurt dan vijf werkbare werkdagen

6 Aanpak Stap 1: Programma van eisen opstellen
Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie Stap 1: Programma van eisen opstellen Stap 2: Randvoorwaarden opstellen Stap 3: Basismodel opstellen Stap 4: Variantenonderzoek Stap 5: Optimale variant kiezen Stap 6: Volledige uitwerking optimale variant

7 Aanpak Programma van eisen Functie is woonruimte of keuken
Afmetingen zijn 3000x6000 mm, één verdieping hoog Gevel dient als metselwerk te ogen Kosten zijn niet hoger dan die van de huidige methode (€ ,-)

8 Aanpak Programma van eisen Overige vaste eigenschappen:

9 Aanpak Standaard aanbouw

10 Aanpak Randvoorwaarden Bezetting is maximaal 3 man
Geen stagiaires of leerlingen Werkbare werkdag bevat 8 uur Voldoen aan de arbo Geen heiwerk nodig bij aanvang zijn vergunningen verleend Voldoende opslag- en werkruimte Kosten zijn niet hoger dan bij huidige methode Bij aanvang is de bouwplaats bouwrijp Bij oplevering zijn alleen basisafwerkingen inbegrepen

11 Standaard aanbouw Basismodel € 16.212,-
Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie PvE en randvoorwaarden als basis voor een model als uitgangpunt Uitvoeringstijd Extrapolaties van resultaten voorgaand onderzoek Productienormen Bouwkosten -Begrotingen uit voorgaand onderzoek € ,-

12 Standaard aanbouw 16 dagen Eigen personeel Onderaannemer

13 Varianten Geldend voor alle varianten:
Systematisch aanbrengen van het portaal Oude methode niet deugdelijk (stelmethode en ondersabeling) Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie Nieuwe methode: Portaal monteren M.b.v. Minilift positioneren 3. Met stelbouten positie verzekeren 4. Ondersabelen met krimpvrije mortel

14 Varianten Bouwtijd weergeven in een strokenschema
Horizontale compressie Vertikale compressie

15 Varianten Comprimerende maatregelen, geordend met behulp van elementenmethode, weergeven in morfologisch schema. Combinaties zorgen voor varianten

16

17 Varianten Bouwtijdverkortende varianten
Variant 1: uitbreiding bezetting tot 3 man  Dezelfde bouwwijze,  Horizontale compressie Variant 2: bouwtechnische ontkoppeling  Vrijwel dezelfde bouwwijze  Horizontale compressie Variant 3: prefabricage in hout (met subvarianten)  Andere bouwwijze  Verticale en horizontale compressie Variant 4: prefabricage in beton (met subvarianten)  Andere bouwwijze  Verticale en horizontale compressie

18 Varianten Horizontale compressie door: Verkorten van doorlooptijden
Variant 1: 3 man Horizontale compressie door: Verkorten van doorlooptijden Organisatorisch ontkoppelen van activeiten Resultaten Uitvoeringstijd 11 dagen Bouwkosten ,- vs ,-

19 Varianten Horizontale compressie door:
Variant 2: ontkoppeling Horizontale compressie door: Bouwtechnische aanpassingen die onderlinge afhankelijkheid tussen activiteiten opheft (ontkoppeling) Intervaltijden worden korter Wind- en waterdichte situatie vervroegen Dakbedekking en metselwerk ontkoppelen Balklaag leggen en metselwerk ontkoppelen

20 Varianten € 58,- afschrijving Variant 2: ontkoppeling
Wind- en waterdichte situatie vervroegen € 58,- afschrijving

21 Uitwerking van de varianten
Variant 2: ontkoppeling Dakbedekking en metselwerk ontkoppelen € 280,- materiaal- en arbeidskosten

22 Uitwerking van de varianten
Variant 2: ontkoppeling balklaag leggen en metselwerk ontkoppelen € 157,- materiaal- en arbeidskosten

23 Varianten Alle subvarianten samenwerkend: Uitvoeringstijd: 10 dagen
Variant 2: ontkoppeling Alle subvarianten samenwerkend: Uitvoeringstijd: 10 dagen Kosten € 17863,- vs ,- Ontkoppeling van activiteiten meerdere activiteiten los van elkaar uitgevoerd. Alleen mogelijk met een maximale manbezetting (3 man)

24 Varianten Prefab binnenblad Prefab daksysteem Unidek
Variant 3: Prefab HSB Prefab binnenblad Prefab daksysteem Unidek Aanpasbare hoogte om aan te sluiten Hsb optoppen  Gemetseld buitenblad prefab buitenblad

25 Varianten Variant 3: Prefab HSB Optoppen vs. op maat maken

26 Varianten vs. Gemetseld Prefab Variant 3: Prefab HSB
materiaalkosten € 112 m2 geen manuur extra kraankosten € 336,- Totaal kosten buitenbladen € 3787,- materiaalkosten € 57 m2 1 dag extra Totaal kosten buitenbladen € 2717,-

27 Varianten Resultaten Uitvoeringstijd: - gemetseld:7 dagen
- prefab: 6 dagen Kosten: gemetseld: € ,- - prefab: € ,-

28 Varianten Prefab sandwichpaneel Aanpasbare hoogte om aan te sluiten
Variant 4: Prefab beton Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie Prefab sandwichpaneel Aanpasbare hoogte om aan te sluiten  Gemetseld optoppen  Buitenblad op maat

29 Varianten Resultaten Uitvoeringstijd: 6 dagen Bouwkosten: € 17.458,-
Variant 4: Prefab beton Resultaten Uitvoeringstijd: 6 dagen Bouwkosten: € ,-

30 Varianten Deelconclusie
3 man ontkoppeling prefab hsb prefab buitenblad gemetseld prefab beton 11 dagen 10 dagen 6 dagen 7 dagen € 165,08 € 487,60 € 717,00 € -454,00 € 1166,00 Deelconclusie Geen van de varianten voldoet aan de doelstelling Prefab houtskeletbouw met gemetseld buitenblad Biedt meeste perspectief door het financiële voordeel.

31 Optimale variant Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie Bouwtijd prefab houtskeletbouw met gemetseld buitenblad Is 7 dagen  dat moet korter! Proces onafhankelijk maken en effect op bouwtijd aanschouwen 2. Voldoende bouwtijdverkortende maatregelen treffen 3. Uitwerking

32 Optimale variant Proces onafhankelijk maken Arbeid Materiaal Materieel
geen onderaannemers Materiaal zoveel mogelijk uit eigen voorraad/werkplaats Materieel al het materieel in eigen beheer Geen effect op de uitvoeringstijd

33 Bouwtijdverkortende maatregelen
Horizontale en verticale compressie Mogelijkheden weergegeven in morfologisch schema

34 Optimale variant 3 deelvarianten komen voort uit het schema
Algemene mogelijkheden tot het verkorten van de uitvoeringstijd naar 5 dagen - Uitgravingen met behulp van minigraver Prefabricage van portaal en lichtstraat Spuitstuc binnenwandafwerking Variaties -Wandelementen op staanders in in situ gestorte fundering Prefab funderingsbalken (vloer in situ gestort met kubel of pomp)

35 Optimale variant Wandelementen op staanders Voordeel
tijdswinst door het ontkoppelen van het plaatsen van wandelementen en het storten van de fundering Nadeel - constructief twijfelachtig - moeilijk waarborgen van positie

36 Optimale variant Prefab funderingsbalken Voordeel
tijdswinst door het ontwijken van het storten van de fundering en droogtijd eenvoudige positionering Nadeel Ontwerp van dit de balken is gericht op een fundering die onderheid is

37 Optimale variant Trapsgewijze vergelijking om keuze te maken
Conclusie: variatie met prefab fundering als bouwtijdverkortende oplossing

38 Uitwerking planning Maatregelen
Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie Maatregelen Metselwerk als bufferactiviteit in manbezetting Mogelijk door constructieve en bouwtechnische onafhankelijkheid Bouwvolgorde hangt af van stortwijze Bij storten met een pomp kan het dak eerder gelegd worden

39 Uitwerking planning Dak leggen Vloer storten

40 Uitwerking planning

41 Bouwtechniek Hoge bouwsnelheid als leidraad in montage Detaillering
Montageplan Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk-voorbereiding Conclusie en evaluatie

42 Bouwtechniek Funderingaansluiting

43 Bouwtechniek Wand - dakaansluiting

44 Bouwtechniek Dakaansluiting lichtstraat

45 Bouwtechniek Dakaansluiting

46 Bouwtechniek Aansluiting bestaand-nieuw

47 Bouwtechniek Hoekaansluiting

48 Bouwtechniek Montageplan fundering en stelregels 1 5 2 4 3

49 Werkvoorbereiding Arbeid Materieel
Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie Uitgaande van een maximum aanname van 1 aanbouw tegelijk, kan de planning van arbeid en materieel eenvoudig per week gebeuren Arbeid Ploeg: 3 multifunctionele personeelsleden Werkplaats: 2 (multifunctionele) personeelsleden Roulering van het personeel om de druk wat te verlagen Aanname: repetitie-effect gaat niet verloren Materieel Al het materieel in eigen beheer 10 ton/m kraan biedt voldoende capaciteit en vereist geen hijsbewijs

50 Werkvoorbereiding Materiaal
Bouwmaterialen uit eigen voorraad of werkplaats geleverd. Wandelementen uit eigen werkplaats. Levert tevens de mogelijkheid keuzevrijheid aan te bieden op Vanuit de producent geleverd: - Funderingsbalken - Portaal en lateien - Metselstenen - Kozijn en lichtstraat - Beton - Dakplaten Kozijnen en lichtstraat worden na levering in eigen opslag genomen voor verdere verwerking/prefabricage

51 Werkvoorbereiding Bestellen, afroepen en leveren zijn geclusterd om werkvoorbereiding te vereenvoudigen en kans op fouten te minimaliseren.

52 Werkvoorbereiding Begroting
Bouwkosten definitieve oplossing: € ,- Indien met een pomp gestort wordt: € ,- Beide zijn goedkoper dan het huidige proces (€ ,-)

53 Conclusie Doelstelling is behaald Uitvoeringstijd 5 dagen
Bouwkosten lager € ,- Inleiding Aanpak Standaard aanbouw Varianten Optimale variant Uitwerking planning Uitwerking bouwtechniek Werk- voorbereiding Conclusie en evaluatie 1. Materiaal prefabricage - funderingsbalken binnenspouwbladen (houtskeletbouw)  - portaal (t.b.v. constructief opvangen van bestaande constructiedelen)     - dakelementen     - lichtstraat 2. Arbeid Ploeggrootte: drie man, multifunctioneel. 3. Materieel Al het materieel is in eigen beheer. 4. Organisatie Eigen (hout)werkplaats ten behoeve van het prefabriceren van houtskeletbouw wandelementen en het voormonteren van lichtstraten. 5. Investeringen in geld en tijd

54 Bedankt voor uw aandacht!
Einde Bedankt voor uw aandacht! Vragen ???

55 Showcaseportfolio 2

56 Showcaseportfolio 2 Doel
Inleiding Kern Afsluiting Doel Competenties ontwikkelen tijdens en naast de studie Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken.  

57 Showcaseportfolio 2 Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Hoe? Colleges Bouwen in het buitenland Bouwen, huisvesten en informatiesystemen in de derde wereld Bouwtechniek in de tropen Reizen Maleisië Inleiding Kern Afsluiting

58 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot internationale bouwactiviteiten en bouwculturen vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Bereikt? Kennis m.b.t. andere (buitenlandse) technieken en materialen Inzicht in het begrip bouwcultuur en het locale aspect er van Bouwcultuur is geen absoluut begrip. Het is beter met een open houding buitenlandse (bouw)culturen te benaderen dan ze te willen kennen.

59 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken Hoe? feedback vragen aan medestudenten na projectwerk en collega’s Pogingen tot zelfbeoordeling Feedback van medestudent: Positief:  -goede inzet -goede bouwkundige kennis -efficiënte tijdsbesteding -flexibele tijdsindeling -is altijd in voor een geintje Negatief: -niet altijd even kritisch -vergeet soms te overleggen met groepsgenoten -soms een te agressieve houding tegenover groepsgenoten bij meningsverschillen/ aanpassingen aan het ontwerp

60 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Mijn positie binnen een actief team minder dominant maken zonder de organiserende functie kwijt te raken Bereikt? een groter bewust zijn van mijn dominante houding en probeer meer ruimte aan discussiepartners te geven Nog niet naar wens ontwikkeld

61 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal (detailniveau) vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Hoe? Colleges - Materieelgebruik - Maatbeheersing - Bouwplanning Afstudeerproject

62 Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Kennis en inzicht met betrekking tot uitvoeringstechniek op kleine schaal (detailniveau) vergroten met de intentie dit toepasbaar te maken. Bereikt? - kennis en kunde verworven met betrekking tot details ontwerpen en weergeven - inzicht verworven in het belang van een degelijke bouwtechnische uitwerking en de brede werking er van.

63 Wederom bedankt voor uw aandacht
Showcaseportfolio 2 Inleiding Kern Afsluiting Samenvattend Competentie 1 en 3 zijn naar wens ontwikkeld. Er is kennis op gedaan en, nog belangrijker, er zijn inzichten verworven Competentie 2 is niet geheel naar wens ontwikkeld en dient na de studie niet uit het oog verloren te worden Einde Wederom bedankt voor uw aandacht ???


Download ppt "Een aanbouw in vijf dagen"

Verwante presentaties


Ads door Google