De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SESAM ACADEMIE Duofiets Lettele 6000 euro Presenteer aan ons: 1. Wie bent u en waar staat u voor? 2. Waarvoor zoekt u geld? Urgentie? 3. Hoeveel hebt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SESAM ACADEMIE Duofiets Lettele 6000 euro Presenteer aan ons: 1. Wie bent u en waar staat u voor? 2. Waarvoor zoekt u geld? Urgentie? 3. Hoeveel hebt."— Transcript van de presentatie:

1

2 SESAM ACADEMIE Duofiets Lettele 6000 euro

3 Presenteer aan ons: 1. Wie bent u en waar staat u voor? 2. Waarvoor zoekt u geld? Urgentie? 3. Hoeveel hebt u nodig? 4. Wat is uw eigen inbreng? 5. Ervaringen met fondswerving? SESAM ACADEMIE

4 1. eigen inkomsten verwerven 2. samenwerking met bedrijven: sponsoring (niet altijd geld) 3. subsidie overheden 4. (vermogens) fondsen 5. “crowdfunding” SESAM ACADEMIE

5 •4.7 miljard euro voor goede doelen (1.2 minder in 2008 door crisis ) •bedrijven: 1.6 miljard •huishoudens : 1.9 miljard •goede doelenloterijen 461 miljoen •erf-en nalatenschappen 232 miljoen •fondsen 487 miljoen •overheidssubsidies 1.2 miljard (2008) SESAM ACADEMIE

6 •Verhoging lidmaatschap (verschil maken) •Donateurs (en met belastingvoordeel) •Abonnementen •Verkoop toegangskaartjes/artikelen •Loten verkopen (clubactie/vriendenloterij) •Lezingen organiseren •Horeca •Verhuur SESAM ACADEMIE

7 •Workshops geven •Leningen aangaan •Bezuinigen •Evenementen organiseren •Kortingen bedingen •Samenwerking/fusie •Co-productie •www.clubkasspekken.nlwww.clubkasspekken.nl SESAM ACADEMIE

8 •Europa •Rijk (sport en bewegen in de buurt) •Provincie (Prins Bernard Cultuur Fonds) •Gemeente Niet altijd geld: lening;garantie;materialen;accommodatie; status(vriend van);diensten;informatie SESAM ACADEMIE

9 •Voorbeeld : subsidies gemeente Deventer •Subsidie wijkaanpak: snelle acties tot 1000 euro binnen 10 dagen •Subsidie Culturele Activiteiten: subsidie voor evenementen 1000 tot 4.500 euro •Subsidie Sportstimulering/kleintje cultuur •Subsidie Jeugd- en Jongerenwerk •www.renkum.nlwww.renkum.nl SESAM ACADEMIE

10 •13000 FONDSEN /30.000 goede doelen • FONDSENBOEK /DISKETTE (727) •(betaalde) DATABANKEN (vindsubsidies/fondswervingonline) •GULLE GEVERS (CRUIJFF/V.D.ENDEN) •KIJK BIJ ANDERE ORGANISATIES •VRIJWILLIGERSCENTRALE/GEMEENTE •LOKALE BEDRIJVEN /FONDSEN SESAM ACADEMIE

11 - politieke doelen - elk doel een fonds - openbaar bestuur - onzichtbaar bestuur - open besluitvorming - besloten - traag - snel - controle - verantwoording - eenmalig/structureel - eenmalig (3 jaar) -instelling - project -rechten en plichten - geen rechten -belastinggeld - kapitaal / donaties SESAM ACADEMIE

12 •Natuurlijke personen •Overheidsinstellingen •Geen afdekking tekorten door bezuiniging •Instellingen met winstoogmerk SESAM ACADEMIE

13 •Projecten met precedentwerking •Commerciële doelen •Politieke doelen •Godsdienstige doelen (eigen fondsen) SESAM ACADEMIE

14 •Verzoeken om individuele steun •Bijdragen voor fondswerving •Exploitatiekosten (salariskosten) •Aankoop of (ver)bouw onroerend goed - wel inrichting SESAM ACADEMIE

15 •Projecten van structureel karakter (tenzij derden die overnemen) •Projecten die al gestart zijn/geen instelling •Projecten zonder vrijwilligersinzet •Projecten moeten financieel haalbaar zijn (dekking/co-financiering) SESAM ACADEMIE

16 •Kosten voor management (maximaal 25%) •Hoogte eigen vermogen/duidelijk eigen bijdrage •Geen eenmansondernemingen (draagvlak) •Geen projecten met eigen belang voor de leden SESAM ACADEMIE

17 •VOORGEDRUKTE FORMULIEREN •(VSB-SKAN)) WWW.AANVRAAG.NL •VOORAANVRAAG DOEN •TOELICHTENDE BRIEF 6 WW’S (wie;waarover;waar;waarom;wanneer;werkwij ze) •SMART (specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch en tijdgebonden) •VERKOOP GEEN ONZIN SESAM ACADEMIE

18 •RELATIE OPBOUWEN moeilijk •PERSOONLIJK CONTACT moeilijk •CONTACTPERSOON belangrijk •TIJDSFACTOR (3 – 4 maanden) •NIET OVERVRAGEN •EIGEN BIJDRAGE EN VAN ANDEREN •BEDELBRIEVEN niet doen •GELD TERUGSTORTEN doen SESAM ACADEMIE

19 •LANDELIJK BUREAU /LOCALE AFDELING voorrang aan locaal •AANVRAAG DOOR DESKUNDIGEN •VERANTWOORDING /ACCOUNTANT •BEPERKT AANTAL FONDSEN AANSCHRIJVEN •SAMENWERKING FONDSEN SESAM ACADEMIE

20 •Samenwerken met bedrijven •Donaties (eenzijdig) •Sponsoring (wederkerig) •Twee prestaties: geld of goederen en communicatie en promoting •Sponsoring is reclame en wederzijds voordeel •Associatie (ook risico’s) SESAM ACADEMIE

21 De korhoen en The Famous Grouse SESAM ACADEMIE 5 nieuwe korhoenders uit Zweden naar de Holterberg, substantieel deel van 90.000 euro komt van het schotse wiskymerk

22 •Crowdfunding is in opkomst: het ouderwetse rondje met de pet, nu op internet. •Crowd staat voor ‘menigte’ die bereikt wordt via internet •Gebruik van film en sociale media •In America al langer succes (www.kickstarter.com)www.kickstarter.com •In Nederland www.voordekunst.nlwww.voordekunst.nl •Eerste helft 2011 al 750.000 opgehaald •In America al langer succes (www.kickstarter.com)www.kickstarter.com •Nederlands voorbeeld: www.voordekunst.nl SESAM ACADEMIEt

23 •Voordekunst: 118 projecten en 7600 donateurs, al samen 1 miljoen in juni j.l. •President Obama deed het ook (100 miljoen) •Varianten: geld lenen tegen hogere rente of kortingen of toegangskaartjes •Vuistregel: 50% uit je eigen netwerk •www.geldvoorelkaar.nlwww.geldvoorelkaar.nl SESAM ACADEMIE

24 •Geldschieter iets terug geven: delen in de winst of iets in natura •Supporters goed op de hoogte houden •In Twente geven biologische varkensboeren het vlees exclusief aan de investeerders(40.000) SESAM ACADEMIE

25 •Handboek sponsoring en fondsenwerving (Hans van der Westen 2010) •“Fondsenwerving” een handleiding voor lokale organisaties,stichtingen en verenigingen www.publimix.euwww.publimix.eu •Van dromen naar scoren : uitverkocht (nieuwe uitgave eind 2012) •Wat is fondswerven ? / € 9.97 www.if-academy.nl SESAM ACADEMIE

26 •www.aanvraag.nlwww.aanvraag.nl •www.clubkasspekken.nlwww.clubkasspekken.nl •www.goededoelenwereld.nlwww.goededoelenwereld.nl •www.movisie.nlwww.movisie.nl •www.voordekunst.nlwww.voordekunst.nl •www.beursvloer.comwww.beursvloer.com •www.geefgratis.nlwww.geefgratis.nl SESAM ACADEMIE

27 •Wijkaanpak resultaat € 500 •Univė Voor elkaar fonds € 1500 •Rabobank € 1000/Fonds ouderen € 1000 •Gem. Deventer plattelandsbeleid € 1000 •RCOAK ouderenfonds € 1200 afgezegd •VSB fonds//Oranjefonds afgewezen •Bijdragen dorpsbewoners (plaats.belang) •Bedrijven (holvo/autobedrijf) SESAM ACADEMIE

28 EINDE SESAM ACADEMIE


Download ppt "SESAM ACADEMIE Duofiets Lettele 6000 euro Presenteer aan ons: 1. Wie bent u en waar staat u voor? 2. Waarvoor zoekt u geld? Urgentie? 3. Hoeveel hebt."

Verwante presentaties


Ads door Google