De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fondsenwerving Renkum 18 september 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fondsenwerving Renkum 18 september 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Fondsenwerving Renkum 18 september 2012
SESAM Academie door florimond fick

2 Hoe kom je aan geld voor een goed idee?
Duofiets Lettele 6000 euro SESAM ACADEMIE

3 5 vragen aan uw organisatie
Presenteer aan ons: 1. Wie bent u en waar staat u voor? 2. Waarvoor zoekt u geld? Urgentie? 3. Hoeveel hebt u nodig? 4. Wat is uw eigen inbreng? 5. Ervaringen met fondswerving? SESAM ACADEMIE

4 5 x op zoek naar geld/steun
1. eigen inkomsten verwerven 2. samenwerking met bedrijven: sponsoring (niet altijd geld) 3. subsidie overheden 4. (vermogens) fondsen 5. “crowdfunding” SESAM ACADEMIE

5 cijfers over geven in nederland
4.7 miljard euro voor goede doelen (1.2 minder in 2008 door crisis ) bedrijven: 1.6 miljard huishoudens : 1.9 miljard goede doelenloterijen 461 miljoen erf-en nalatenschappen 232 miljoen fondsen 487 miljoen overheidssubsidies 1.2 miljard (2008) SESAM ACADEMIE

6 je zelf financieren eigen inkomsten
Verhoging lidmaatschap (verschil maken) Donateurs (en met belastingvoordeel) Abonnementen Verkoop toegangskaartjes/artikelen Loten verkopen (clubactie/vriendenloterij) Lezingen organiseren Horeca Verhuur SESAM ACADEMIE

7 Vervolg eigen inkomsten(1)
Workshops geven Leningen aangaan Bezuinigen Evenementen organiseren Kortingen bedingen Samenwerking/fusie Co-productie SESAM ACADEMIE

8 subsidie Europa Rijk (sport en bewegen in de buurt)
Provincie (Prins Bernard Cultuur Fonds) Gemeente Niet altijd geld: lening;garantie;materialen;accommodatie; status(vriend van);diensten;informatie SESAM ACADEMIE

9 vele gemeentelijke potjes
Voorbeeld : subsidies gemeente Deventer Subsidie wijkaanpak: snelle acties tot 1000 euro binnen 10 dagen Subsidie Culturele Activiteiten: subsidie voor evenementen 1000 tot euro Subsidie Sportstimulering/kleintje cultuur Subsidie Jeugd- en Jongerenwerk SESAM ACADEMIE

10 fondsen 13000 FONDSEN /30.000 goede doelen FONDSENBOEK /DISKETTE (727)
(betaalde) DATABANKEN (vindsubsidies/fondswervingonline) GULLE GEVERS (CRUIJFF/V.D.ENDEN) KIJK BIJ ANDERE ORGANISATIES VRIJWILLIGERSCENTRALE/GEMEENTE LOKALE BEDRIJVEN /FONDSEN SESAM ACADEMIE

11 SUBSIDIE - FONDSEN - politieke doelen - elk doel een fonds
- openbaar bestuur onzichtbaar bestuur - open besluitvorming - besloten - traag snel - controle verantwoording - eenmalig/structureel - eenmalig (3 jaar) instelling project rechten en plichten geen rechten belastinggeld kapitaal / donaties SESAM ACADEMIE

12 Uitsluitingscriteria fondsen(1)
Natuurlijke personen Overheidsinstellingen Geen afdekking tekorten door bezuiniging Instellingen met winstoogmerk SESAM ACADEMIE

13 Uitsluitingscriteria fondsen(2)
Projecten met precedentwerking Commerciële doelen Politieke doelen Godsdienstige doelen (eigen fondsen) SESAM ACADEMIE

14 Vervolg uitsluitingscriteria(3)
Verzoeken om individuele steun Bijdragen voor fondswerving Exploitatiekosten (salariskosten) Aankoop of (ver)bouw onroerend goed - wel inrichting SESAM ACADEMIE

15 Vervolg uitsluitingscriteria(4)
Projecten van structureel karakter (tenzij derden die overnemen) Projecten die al gestart zijn/geen instelling Projecten zonder vrijwilligersinzet Projecten moeten financieel haalbaar zijn (dekking/co-financiering) SESAM ACADEMIE

16 Vervolg uitsluitingscriteria(5)
Kosten voor management (maximaal 25%) Hoogte eigen vermogen/duidelijk eigen bijdrage Geen eenmansondernemingen (draagvlak) Geen projecten met eigen belang voor de leden SESAM ACADEMIE

17 VORM AANVRAAG VOORGEDRUKTE FORMULIEREN (VSB-SKAN)) WWW.AANVRAAG .NL
VOORAANVRAAG DOEN TOELICHTENDE BRIEF 6 WW’S (wie;waarover;waar;waarom;wanneer;werkwijze) SMART (specifiek/meetbaar/acceptabel/realistisch en tijdgebonden) VERKOOP GEEN ONZIN SESAM ACADEMIE

18 TIPS RELATIE OPBOUWEN moeilijk PERSOONLIJK CONTACT moeilijk
CONTACTPERSOON belangrijk TIJDSFACTOR (3 – 4 maanden) NIET OVERVRAGEN EIGEN BIJDRAGE EN VAN ANDEREN BEDELBRIEVEN niet doen GELD TERUGSTORTEN doen SESAM ACADEMIE

19 TIPS LANDELIJK BUREAU /LOCALE AFDELING voorrang aan locaal
AANVRAAG DOOR DESKUNDIGEN VERANTWOORDING /ACCOUNTANT BEPERKT AANTAL FONDSEN AANSCHRIJVEN SAMENWERKING FONDSEN SESAM ACADEMIE

20 sponsoring Samenwerken met bedrijven Donaties (eenzijdig)
Sponsoring (wederkerig) Twee prestaties: geld of goederen en communicatie en promoting Sponsoring is reclame en wederzijds voordeel Associatie (ook risico’s) SESAM ACADEMIE

21 De korhoen en The Famous Grouse
5 nieuwe korhoenders uit Zweden naar de Holterberg, substantieel deel van euro komt van het schotse wiskymerk SESAM ACADEMIE

22 crowdfunding Crowdfunding is in opkomst: het ouderwetse rondje met de pet, nu op internet. Crowd staat voor ‘menigte’ die bereikt wordt via internet Gebruik van film en sociale media In America al langer succes ( In Nederland Eerste helft 2011 al opgehaald Nederlands voorbeeld: SESAM ACADEMIEt

23 Vervolg crowdfunding(1)
Voordekunst: 118 projecten en 7600 donateurs, al samen 1 miljoen in juni j.l. President Obama deed het ook (100 miljoen) Varianten: geld lenen tegen hogere rente of kortingen of toegangskaartjes Vuistregel: 50% uit je eigen netwerk SESAM ACADEMIE

24 Vervolg crowdfunding(2)
Geldschieter iets terug geven: delen in de winst of iets in natura Supporters goed op de hoogte houden In Twente geven biologische varkensboeren het vlees exclusief aan de investeerders(40.000) SESAM ACADEMIE

25 boekwerkjes Handboek sponsoring en fondsenwerving (Hans van der Westen 2010) “Fondsenwerving” een handleiding voor lokale organisaties,stichtingen en verenigingen Van dromen naar scoren : uitverkocht (nieuwe uitgave eind 2012) Wat is fondswerven ? / € 9.97 SESAM ACADEMIE

26 links www.aanvraag.nl www.clubkasspekken.nl www.goededoelenwereld.nl
SESAM ACADEMIE

27 duo-fiets Lettele 6000 euro
Wijkaanpak resultaat € 500 Univė Voor elkaar fonds € 1500 Rabobank € 1000/Fonds ouderen € 1000 Gem. Deventer plattelandsbeleid € 1000 RCOAK ouderenfonds € 1200 afgezegd VSB fonds//Oranjefonds afgewezen Bijdragen dorpsbewoners (plaats.belang) Bedrijven (holvo/autobedrijf) SESAM ACADEMIE

28 EINDE SESAM ACADEMIE


Download ppt "Fondsenwerving Renkum 18 september 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google