De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 juli 2009 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Richard van Hoorn Waterdienst 06-11532396.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 juli 2009 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Richard van Hoorn Waterdienst 06-11532396."— Transcript van de presentatie:

1 2 juli 2009 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Richard van Hoorn Waterdienst richard.van.hoorn@rws.nl 06-11532396

2 Rijkswaterstaat 22 juli 2009 Inhoud •Herkomst •Proces •E-PRTR versus KRW •Gevolgen •Oplossingen ter discussie

3 Rijkswaterstaat 32 juli 2009 Herkomst bedrijfsemissies in ER •‘Vroeger’ via CIW Enquete onder waterbeheerders en aangevuld en gecontroleerd op consistentie met MJV via samenwerking met PBL –Administratieve last voor beheerders; –Niet altijd compleet beeld; –Via historie mogelijkheid check door RIZA en doorkopieren. •Ronde ER2009 uitsluitend gebruik eMJV –Zowel eMJV als E-PRTR plichtige bedrijven rapporteren; –Jaarlijkse excercitie middels stand-alone applicatie; –Vanaf 1-1-2010 eMJV@Internet: integraal E-PRTR verslaglegging; –Coördinatie VROM.

4 Rijkswaterstaat 42 juli 2009 Proces van eMJV tot ER •Besluit Milieujaarverslaglegging, wettelijke verplichting •Bedrijven rapporteren, WM / WVO Bevoegd Gezag valideert •Na validatie worden cijfers overgenomen door PBL •Aanvulling met vrijwillige rapportages en milieuconvenanten door FO-I en PBL •Bijschatting lozingen op riool door CBS op basis van statistieken (werknemersaantallen in bepaalde bedrijfstakken e.d.)

5 Rijkswaterstaat 52 juli 2009 E-PRTR versus KRW (1): E-PRTR •Openbaar register per lidstaat, EG verordening: In beeld brengen emissies en transport vervuilende stoffen en afval voor burgers •Rapportageplicht bedrijven (met name IPPC plichtige bedrijven) •Toepassing drempelwaarden bij rapportage •BV Nederland rapporteert aan EU •In totaal 90 stoffen naar lucht, water en bodem. Water, 73 stuks •Meer lezen? http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9900 http://www.rivm.nl/rvs/stoffen/EPRTR/

6 Rijkswaterstaat 62 juli 2009 E-PRTR versus KRW (2): KRW •Goede chemische en ecologische toestand (oppervlaktewater + grondwater) •Rapportageplicht waterbeheerders •In beeld brengen significante belastingen (art.5 SGBP) •Nederland opgedeeld in waterlichamen •Normen in Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (eerder geheten AMvB Doelstellingen) –Prioritair (gevaarlijke) stoffen – GCT, 33+8 stuks –Overige relevante stoffen – GET, ~ 170 stuks

7 Rijkswaterstaat 72 juli 2009 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (1) •Meer dan 90% van bedrijven in eMJV (dataset 2008) is E-PRTR plichtig •5 tot 10% van die bedrijven emitteert 90% van de vracht ! •Stoffen voldoende afgedekt •Wettelijke verplichting zorgt voor stabiele basis 2007 alle bedrijvenePRTR> drempel% emissies koper2172052378 zink2462323981 cadmium105102789 kwik9189978 lood1591531185 nikkel1911823792 2007 alle bedrijvenePRTR> drempel % emissies fosfor4283965089 stikstof5374983169

8 Rijkswaterstaat 82 juli 2009 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (2) •Informatie over belasting op regionaal watersysteem gaat verloren; •Significante belasting in waterlichamen minder in beeld; •Informatie over aantal KRW stoffen, deels prioritaire stoffen, gaat verloren; •Bijschatting voor bedrijfstakken lastiger, soms onmogelijk geworden; Inhoud eMJV voor Regionaal watersysteem lozend op oppervlaktewater lozend op riool samen- zuiverend totaal Aantal bedrijven 962595360 Na toepassing drempel 515121 Aantal beheerders 2237564 Na toepassing drempel 310114

9 Rijkswaterstaat 92 juli 2009 bij te schatten SBI'saantal bedrijvenMogelijkheden voor 20062007reguliere bijschatting SBI 152SBI 15.2: Visverwerking40onmogelijk SBI 159 overigSBI 15.9: Vervaardiging van dranken90onmogelijk SBI 191SBI 19.1: Looien en bewerken van leer30onmogelijk SBI 354 SBI 35.4: Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens10onmogelijk SBI 153SBI 15.3: Groente en fruitverwerking172zeer moeilijk SBI 154SBI 15.4: Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten72zeer moeilijk SBI 1584 SBI 15.84: Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en suikerwerk111zeer moeilijk SBI 28 overig SBI 28, excl. 28.51:Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen)196zeer moeilijk SBI 29, 31, 32 SBI 29, 31, en 32: Vervaardiging van diverse machines en (elektrische, elektronische) apparaten en onderdelen277zeer moeilijk SBI 158 overigSBI 15.8: Vervaardiging van overige voedingsmiddelen139twijfelachtig SBI 151SBI 15.1: Slachterijen en vleesverwerking3810twijfelachtig SBI 173SBI 17.3: Textielveredeling72twijfelachtig SBI 212SBI 21.2: Vervaardiging van papier- en kartonwaren95twijfelachtig SBI 245 SBI 24.5: Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica42twijfelachtig SBI 2462SBI 24.62: Vervaardiging van lijm- en plakmiddelen21twijfelachtig SBI 34SBI 34: Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers73twijfelachtig SBI 2442 SBI 24.42: Vervaardiging van farmaceutische producten (excl. Grondstoffen)125niet bijgeschat in 2006 SBI 1596SBI 15.96: Bierbrouwerijen72niet bijgeschat in 2006 SBI 17 overigSBI 17: Vervaardigen van textiel2320mogelijk SBI 155SBI 15.5: Vervaardiging van zuivelproducten5540mogelijk SBI 2412SBI 24.12: Vervaardiging van kleur- en verfstoffen33mogelijk SBI 2413 SBI 24.13: Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën711mogelijk SBI 2416SBI 24.16: Vervaardiging van kunststof in primaire vorm2523mogelijk SBI 242SBI 24.2: Vervaardiging van landbouwchemicaliën32mogelijk SBI 243SBI 24.3: Vervaardiging van verf, lak, vernis, inkt en mastiek75mogelijk SBI 2466SBI 24.66: Vervaardiging van overige chemische producten n.e.g.106mogelijk SBI 251SBI 25.1: Vervaardiging van producten van rubber26mogelijk SBI 252SBI 25.2: Vervaardiging van producten van kunststof523mogelijk SBI 261SBI 26.1: Vervaardiging van glas en glaswerk77mogelijk SBI 274SBI 27.4: Vervaardiging van non-ferrometalen713mogelijk SBI 2851SBI 28.51: Oppervlaktebehandeling metaalbewerking3612mogelijk SBI 275SBI 27.5: Gieten van ijzer en staal66mogelijk SBI 9002SBI 90022: Afvalbehandeling4142mogelijk

10 Rijkswaterstaat 102 juli 2009 Oplossingen ter discussie •Drempels voor stoffen naar water in Nederland verhogen EN wettelijk implementeren; •Vrijwillige (of via convenant geregelde) opgave vrachten onder drempel; •Berekening met emissiefactoren per bedrijfstak op basis van historie en statistische kentallen; •Terugval naar enquetering door ER onder waterbeheerders;


Download ppt "2 juli 2009 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Richard van Hoorn Waterdienst 06-11532396."

Verwante presentaties


Ads door Google