De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 februari 2010 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst 06-1039953406-11532396

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 februari 2010 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst 06-1039953406-11532396"— Transcript van de presentatie:

1 2 februari 2010 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst 06-1039953406-11532396 nanette.vanduijnhoven@deltares.nlrichard.van.hoorn@rws.nl

2 Rijkswaterstaat 22 februari 2010 Introductie •Herkomst •Proces •E-PRTR versus KRW •Gevolgen •Oplossingen ter discussie

3 Rijkswaterstaat 32 februari 2010 Herkomst bedrijfsemissies in EmissieRegistratie

4 Rijkswaterstaat 42 februari 2010 Herkomst bedrijfsemissies in EmissieRegistratie •Tot 2009: enquête, aangevuld en gecontroleerd op consistentie met MJV –Administratieve last beheerders; –Niet altijd compleet beeld; –Via historie mogelijkheid check RIZA en doorkopiëren hiaten. •Vanaf 2009: uitsluitend gebruik e-MJV –Zowel MJV, MJA als E-PRTR plichtige inrichtingen rapporteren jaarlijks; –E-PRTR: IPPC plichtige bedrijven, RWZI’s groter dan 100.000 pe. •Vanaf 2010: Integraal E-PRTR verslag –eMJV@Internet; –Bedrijven vullen in voor 15 april, BG keurt goed voor juli; –Coördinatie bij VROM, assistentie door FO-I en RIVM.

5 Rijkswaterstaat 52 februari 2010 Proces van e-MJV naar EmissieRegistratie •Besluit MilieuJaarVerslaglegging en E-PRTR •Wettelijke verplichtingen •Inrichting rapporteert, Waterwet Bevoegd Gezag valideert •Na validatie worden E-PRTR cijfers gepresenteerd in ER •Doelgroep totalen bedrijfstakken berust op totalen E-PRTR en MJV bedrijven •Bijschatting lozing op riool door CBS op basis van statistieken (productiecapaciteit of werknemersaantal in totale bedrijfstak)

6 Rijkswaterstaat 62 februari 2010 E-PRTR informatie openbaar

7 Rijkswaterstaat 72 februari 2010 •Controle op lozing en transport stoffen bij industrie en RWZI •Openbaar •Lucht, oppervlaktewater en riool •Rapportageplicht inrichting •Toepassing drempelwaarden •Per inrichting •90 stoffen (73 voor water) •Monitoren en maatregelen voor gezond ecologisch watersysteem •Afgeschermd van burgers •Oppervlaktewater en grondwater •Rapportageplicht waterbeheerders •Significante belastingen (art.5 SGBP) •Per waterlichaam •P(G)S 33+8 en ORS ~170 E-PRTR versus KRW

8 Rijkswaterstaat 82 februari 2010 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (1) •Meer dan 90% van bedrijven in e-MJV is E-PRTR-plichtig •Landelijk: 10% van de bedrijven emitteert meer dan 80% van vracht •Stoffen voldoende afgedekt •Wettelijke verplichting zorgt voor stabiele jaarlijkse basis Stofnaam 2008 aantal bedrijven in e-MJV waarvan ePRTR plichtig lozend boven drempel % emissies afgedekt Fosfor2442284488 Stikstof4374013367 Cadmium7268690 Koper2162012274 Kwik6865870 Lood1191111088 Nikkel1691553087 Zink2442253879

9 Rijkswaterstaat 92 februari 2010 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (2) •Significante belasting op regionaal watersysteem minder in beeld •Informatie over aantal KRW stoffen, ook prioritaire stoffen, verloren •Bijschatting voor bedrijfstakken in afvalwaterketen lastig, soms onmogelijk* Koper- regio 2008 lozend op oppervlaktewater lozend op riool samenzuiverend totaal aantal aantal bedrijven201113134 na toepassing drempel0819 aantal beheerders920332 na toepassing drempel0415 Koper- RWS 2008 lozend op oppervlaktewater lozend op rioolsamenzuiverend totaal aantal aantal bedrijven741782 na toepassing drempel110314 aantal beheerders71412 na toepassing drempel70310

10 Rijkswaterstaat 102 februari 2010 bij te schatten bedrijfstakken per SBI door CBSaantal bedrijvenMogelijkheden voor 20062007reguliere bijschatting SBI 152SBI 15.2: Visverwerking40onmogelijk SBI 159 overigSBI 15.9: Vervaardiging van dranken90onmogelijk SBI 191SBI 19.1: Looien en bewerken van leer30onmogelijk SBI 354 SBI 35.4: Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens10onmogelijk SBI 153SBI 15.3: Groente en fruitverwerking172zeer moeilijk SBI 154SBI 15.4: Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten72zeer moeilijk SBI 1584 SBI 15.84: Verwerking van cacaobonen en vervaardiging van chocolade en suikerwerk111zeer moeilijk SBI 28 overig SBI 28, excl. 28.51:Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en transportmiddelen)196zeer moeilijk SBI 29, 31, 32 SBI 29, 31, en 32: Vervaardiging van diverse machines en (elektrische, elektronische) apparaten en onderdelen277zeer moeilijk SBI 158 overigSBI 15.8: Vervaardiging van overige voedingsmiddelen139twijfelachtig SBI 151SBI 15.1: Slachterijen en vleesverwerking3810twijfelachtig SBI 173SBI 17.3: Textielveredeling72twijfelachtig SBI 212SBI 21.2: Vervaardiging van papier- en kartonwaren95twijfelachtig SBI 245 SBI 24.5: Vervaardiging van zeep-, was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetica42twijfelachtig SBI 2462SBI 24.62: Vervaardiging van lijm- en plakmiddelen21twijfelachtig SBI 34SBI 34: Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers73twijfelachtig

11 Rijkswaterstaat 112 februari 2010 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (3) Koper E-PRTR drempel is 50 kg/jr Regionale watersysteem •Directe lozingen (over 9 beheerders) : in eMJV 20 bedrijven lozen 141 kg > Na toepassing drempel 0 kg in ER, verlies 100% •Lozingen op riool (over 20 beheerders) : in eMJV 111 bedrijven lozen 1115 kg > Na toepassing drempel 690 kg in ER, verlies 38% Hoofdwatersysteem (beeld over 8 regionale directies Rijkswaterstaat) •Directe lozingen: in eMJV 63 bedrijven lozen 2044 kg > Na toepassing drempel 1117 in ER, verlies 45%

12 Rijkswaterstaat 122 februari 2010 Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (4) •Niet tijdig indienen of niet valideren leidt tot verlies gegevens •Ten opzichte van rapportage over 2007 over 2008 al meer gevalideerd  Directe lozingenaantal bedrijven tijdig ingediend door bedrijfgoedgekeurd BGniet goedgekeurd BG Rijkswaterstaat27984%90%10% Waterschappen37168%81%19% Indirecte lozingenaantal bedrijven tijdig ingediend door bedrijfgoedgekeurd BGniet goedgekeurd BG Gemeenten25168%78%22% Waterschappen53675%84%16% Rijkswaterstaat14189%81%19% Milieudienst8976%79%21% Provincies34688%83%17% stofnaam 2008 totaal vracht (in kg) niet beoordeelde vrachten (in kg) % niet beoordeeld Fosfor (ton)1.649272% Stikstof8.0062573% Koper5.516311% Lood5.0102515% Zink24.0951391% Naftaleen151,39%

13 Rijkswaterstaat 132 februari 2010 Oplossingen 1)Niets doenRegionale beheerder heeft voldoende informatie vanuit VV & HH 2)CheckControle op tijdigheid en validatie verbeteren geeft winst 3) RekenenBerekening emissiefactoren bedrijfstak via historie en statistiek 4) BevragenEnquêtering door EmissieRegistratie bij waterbeheerders 5) Afspraken Vrijwillig (of convenant geregeld) opgave vrachten onder drempel en/of publicatie van MJV vrachten in e-MJV op ER 6) AMvB Drempels E-PRTR stoffen verlagen EN wettelijk implementeren 7) …

14 Rijkswaterstaat 142 februari 2010 Discussie •Kansen en risico’s •Hoe haalbaar is een gewenste oplossing? •Beleving problematiek of is er helemaal geen probleem? •Herkomst puntbronnen bij stofbalansen: ER of MJV of VV & HH? •Check nuttig? Moet EmissieRegistratie validatie ondersteunen? •Situatie in regio deelnemers workshop?

15 Rijkswaterstaat 152 februari 2010 Spelregels PPZO Plussenwat is er goed / wat zijn de voordelen ? Potentieswat kan nog meer / nieuwe innovatieve mogelijkheden? Zorgenwat zijn de beperkingen, hoe kan je die doorbreken ? Oplossingenwat zijn oplossingen voor de zorgen ? Stel je oordeel nog even uit Respecteer mening van anderen Denk door op idee van een ander, niet maar … maar én Interventie mogelijk


Download ppt "2 februari 2010 Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst 06-1039953406-11532396"

Verwante presentaties


Ads door Google