De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Vergadering SST 19 oktober 2004 SamenSTerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Vergadering SST 19 oktober 2004 SamenSTerk."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Vergadering SST 19 oktober 2004 SamenSTerk

2 Verloop van de dag Statutair gedeelte 10u – 11u Informatief gedeelte 11.15u – 12.30u Lunch Workshops 13.30u – 16u Arbeidsduur Doorstromingsbeleid

3 Statutair gedeelte Voorleggen statutenwijziging en stemming van de nieuwe statuten Verkiezing Raad van Bestuur SST

4 Statutenwijziging Aanpassing statuten aan de nieuwe vzw-wetgeving Inhoudelijke wijzigingen

5 Artikel 3. De doelstelling van de vereniging 1° belangenbehartiging van de sociale tewerkstellingsinitiatieven (sociale werkplaatsen, arbeidszorg,…) 2° promotie en bekendmaking van de sociale tewerkstellingsinitiatieven (sociale werkplaatsen, arbeidszorg,…) 3° ondersteuning van de sociale tewerkstellingsinitiatieven (sociale werkplaatsen, arbeidszorg,…) 4° samenwerking tussen de verschillende vormen van sociale tewerkstelling bevorderen 5° samenwerking bevorderen tussen sociale tewerkstellinginitiatieven en andere organisaties en sectoren. 6° opnemen van het formeel en gestructureerd werkgeverschap voor de sociale tewerkstellingsinitiatieven 7° bijdragen tot het creëren van gepaste tewerkstelling.

6 Artikel 7 Het lidgeld wordt op maximum 5000 EUR vastgelegd. Artikel 8 Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet per aangetekende brief aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. Een lid dat één maand na een aangetekend schrijven zijn ledenbijdrage niet betaalt, wordt geacht ontslag te nemen. De uitsluiting van een lid gebeurt op voorstel van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. De raad van bestuur formuleert een voorstel met meerderheid van twee derde van de aanwezige bestuursleden. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

7 Artikel 13 Het mandaat van een bestuurder is geldig voor een termijn van drie jaar. Artikel 16 Een lid kan evenwel slechts twee andere leden vertegenwoordigen.

8 Kandidaat bestuurders SST We streven naar… Een provinciale verdeling van de mandaten met minimum één vertegenwoordiger per provincie Minimum twee vertegenwoordigers voor de werkvorm arbeidszorg

9 Alfons Weltens – ANA – provincie Antwerpen Anneke Keulemans – Kringwinkel Antwerpen – provincie Antwerpen Bert Quintelier – Ateljee – provincie Oost Vlaanderen Danny Martens – Atelier Alternatief – provincie Limburg Dominique Lapiere – de Groene Kans – provincie West Vlaanderen

10 Guido Macours – WEB – provincie Antwerpen Jos Santermans – De Wroeter – provincie Limburg Jeanne Den Hond – Groenwerk – provincie Limburg Lieven Vanderstock – SPIT – provincie Vlaams Brabant Lucas Marain – Spoor Twee – provincie Oost Vlaanderen Luc Heylen – Leefbaar Wonen – provincie Vlaams Brabant

11 Luc Maertens – Kringloopcentrum Midden West Vlaanderen – provincie West Vlaanderen Maarten Kras – Atelier Groot Eiland – Brussels Hoofdstedelijk Gewest Marleen D’ haene – Igo W – provincie Vlaams Brabant Sonja Vandaele – Sowepo – provincie West Vlaanderen

12 Walter Hoste – De Posthoorn – provincie Limburg

13 Stand van zaken ACTUELE DOSSIERS

14 Werkgroep PC 327 Inhoud geven aan het werkgeverschap VIA akkoorden 2005 - … Functieclassificatie DGWN OPEN werkgroep: 26 oktober 04 om 14 uur

15 In de ban van SINE-SM… SWP blijven in de SM SINE’s en GESCO’s genereren geen SM meer Impliceert dat je de volledige doelgroepvermindering kan toepassen Behoud van 100 SM via verhoogde SINE bijdragen, gestort in het Fonds voor Bestaanszekerheid

16 Secretariaat blijft bij Lydia Naulaerts, Goossensvest, Tienen Betaling SM wijzigt niet (voorschotten, saldering) Aantal SINE’s op lijst behouden 245.59 € wordt gestort aan het FVBZ

17 Patronale bijdrage RSZ Vanaf 1 januari 2004 GESCO’s: 0.56%-6.56% Vanaf 1 juli 2004 SINE’s: 9 % (zonder de sectorale bijdragen 0.5% op jaarbasis)

18 Werkgroep Arbeidszorg Visietekst en strategische nota AZ Grote lijnen: Recht op arbeid voor iedereen omwille van de latente functies van arbeid In combinatie met een vervangingsinkomen Toeleiding via Werkwinkel

19 Arbeid op maat en individuele begeleiding Voorwaarden: Statuut arbeidszorg Verzekering Regelgeving voor de vergoeding AZ medewerkers Financiële leefbaarheid van de AZ initiatieven

20 Uitbouw van een ledenbeweging Vanuit de praktijk Grotere slagkracht Gezamenlijke visie SST - VLAB Aanwerving op federatieniveau van een personeelslid voor arbeidszorg

21 Beleidsnota Sociale Economie Arbeidszorg als eerste stap in het werkcontinuüm Op korte termijn werk maken van het statuut arbeidszorg

22 Vlaams Groenoverleg SW Kwaliteitscharter Deskundige begeleiding Aandacht voor milieu Prioriteit aan veiligheid Oog voor kwaliteit Samenwerking en overleg Werken aan een modelcontract ‘sociale prioriteit’ ism VVSG ism Aminal, afd. Bos en Groen …

23 Overleg Bioboeren Zoektocht naar afzetmarkten Concreet resultaat Colruyt wil producten SW afnemen Gezamenlijke etikettering SW

24 BOSS software op maat van SW-AZ

25 BOSSA Informatisering van administratieve documenten gelinkt aan subsidies Vanaf de opmaak van een arbeidsovereenkomst tot de individuele fiche, tot C78, tot TPR 082, tot A63

26 BOSST Via aanwezigheidsregistratie automatische koppeling aan en invulling van prestatiestaten VDAB

27 Beheersinstrument voor de subsidiestromen (gesco, sine, az, sm) Kunnen anticiperen op afrekeningen vanuit de overheid (te verwachten vorderingen, schulden) Liquiditaire en begrotings(bij)sturing

28 BOSSA – BOSST: Programma is klaar Vrij stabiel Bij vragen of problemen: Helpdeskfunctie Vorming: wekelijks, op woensdag tem november 04, alternerend bossa - bosst 29 SWP werken op dit moment met BOSSA-BOSST

29 HeRMAN Beheersinstrument persoonlijk ontwikkelingsplan 60 organisaties hebben de 2 eerste modules HeRMAN gevolgd November 04 beschikbaar voor de organisaties Vormingsmodules ‘werken met het programma’ Procesondersteuning vanuit SST en ter plaatse in de organisaties

30 Prijzen Licentie (gebruik van de software en documentatie): éénmalig, per juridische entiteit Onderhoud (wijziging in regelgeving, evoluties in programmeertaal, oplossen van bugs): jaarlijks, per computer

31 ProductLicentieonderhoud BOSS-suite1000 €165 € per computer BOSSA500 € BOSST400 €135 € per computer HeRMAN200 €105 € per computer

32 Vorming en opleidingen SWP Opleidingsaanbod SW najaar 2004 Vormingen gevolgd door personeel van SWP worden terugbetaald Vraag voor opleidingsbudget 2005

33 Strategische werkgroep Aanbevelingsnota SERV ‘gepaste arbeid’: RT en structureel overlegplatform Beleidsnota SE: beleidsnota SST ‘gepaste arbeid’ is grotendeels overgenomen Geen middelen voor 2005 Gesprek over de contingentering Rugzakmodel Experiment supported employment (ESF)

34 Dienstencheques DC zijn niet combineerbaar met statuut Artikel 60 Mensen die strijken met dienstencheqeus vallen onder bevoegdheid PC 327 (hoofdzaak volgt bijzaak)

35 SMAKELIJK ! Namiddagsessies Aanvang: 13.30u Einde: 16u

36 Workshop I ARBEIDSDUURzaal 017 Dhr. Blomme, Sociaal Inspecteur Workshop II DOORSTROMINGSBELEID zaal 329 Mevr. Snick, Coördinator FLORA


Download ppt "Algemene Vergadering SST 19 oktober 2004 SamenSTerk."

Verwante presentaties


Ads door Google