De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurbeleid voor Barbaren Kunst, Populisme, Neoliberalisme, Neonationalisme en Democratie Research Centre Arts in Society - Groningen University.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurbeleid voor Barbaren Kunst, Populisme, Neoliberalisme, Neonationalisme en Democratie Research Centre Arts in Society - Groningen University."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurbeleid voor Barbaren Kunst, Populisme, Neoliberalisme, Neonationalisme en Democratie Research Centre Arts in Society - Groningen University

2 Techniek, cultuur en politiek  Baricco:  Techniek: internet  Cultuur: barbarisme  Politiek: democratie – cultuurbeleid?  Benjamin:  Techniek: massamedia  Cultuur: massacultuur  Politiek: facisme Research Centre Arts in Society - Groningen University

3 Wat is democratie?  Meerderheid a.d. macht  Minderheden legislatief beschermd  Plaats van de macht is leeg (Claude Lefort)  Meerderheid emancipeert minderheden  Democratie = postfundamenteel (Oliver Marchart) Research Centre Arts in Society - Groningen University

4 Fundamentalismen  Populisme: plaats van de macht is vol  Neonationalisme: nationale cultuur  Neoliberalisme: doxa van het cijfer (accumulatie en winstmaximalisatie), natuurtoestand van de markt, sociaaleconomisch darwinisme  Neonationalisme en neoliberalisme: fundament van de politiek ligt buiten de politiek  Politiek = ‘afstemming’  Postpolitiek  Bondgenootschap tss. neo’s: hyperneoliberaal nationalisme (bv. EU) Research Centre Arts in Society - Groningen University

5 Techniek  Massamedia (vanaf 1930): passieve massa  Frankfurter Schule  Massamedia (vanaf jaren ‘70): interpassieve massa: doelgroepenonderzoek  grootste gemene deler  Gewone man  Middelmaat  Anti-elitair, geen kunstminnaar mr. volksgezant (Man bijt hond), geen groots politiek ideaal  Kleinburgerlijk, politiek correct barbarisme v.d. middelmaat Research Centre Arts in Society - Groningen University

6 Internet?  Baricco: erg ambivalent  Ketsende barbaren  Democratie = liberaal representatieve democratie geeft vorm aan de middelmaat  Maar ook kunstenaars (Beethoven) zijn barbaars  Internet: massamedium of multimedium?  Geeft vorm aan vele soorten barbaren Research Centre Arts in Society - Groningen University

7 Barbarisme van de moderne kunst  Kunst sedert moderne tijd = ‘onmaat’ binnen maat van een cultuur (Paolo Virno)  ‘Alles wat is, kan ook altijd anders zijn’ (Niklas Luhmann)  Creatieve destructie (Joseph Schumpeter), beeldenstormers = barbarisme  Telkens opnieuw argumenteren vanuit een singuliere positie => collectief draagvlak  Agonistisch  Minderheidsdemocratie Research Centre Arts in Society - Groningen University

8 De kunst van de democratie  Moderne kunst leeft maar bij gratie van de democratie  Moderne kunst als model voor een andere democratie dan de liberale representatieve (meerderheids)democratie  Autonome democratie (David Held)  Maakt minderheid tot kern van zijn politiek   Neonationalisme: onmaat bedreigt maat van nationale cultuur   Neoliberalisme: onmaat niet vatbaar voor maat van het getal (geld, publiekcijfers, verkiezingspolls) Research Centre Arts in Society - Groningen University

9 Barbaren en barbaren  Politiek correct barbarisme van de middelmaat gecultiveerd door massamedia en aangemoedigd door liberaal representatieve democratie  Intelligente beeldenstormers van de onmaat vinden een draagvlak op internet en gaan/staan voor een minderheidsdemocratie  Cultuurbeleid?  Geen verstokte canon (neonationalisme)  Geen maat (neoliberalisme, creatieve industrie)  Navigatietools voor barbaren  In naam van de democratie Research Centre Arts in Society - Groningen University


Download ppt "Cultuurbeleid voor Barbaren Kunst, Populisme, Neoliberalisme, Neonationalisme en Democratie Research Centre Arts in Society - Groningen University."

Verwante presentaties


Ads door Google