De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda VU en SAP SAP demo (1) alg, cred, deb VA Visie VU

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda VU en SAP SAP demo (1) alg, cred, deb VA Visie VU"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor EUR 11-4-2003
Agenda VU en SAP SAP demo (1) alg, cred, deb VA Visie VU SAP demo (2) projecten 3e gs en bouw EUR doelstellingen Programma van Eisen

2 Presentatie voor EUR 11-4-2003
VU en SAP FAS 1997 SAP / FICO MM/SD 2001 HR pilot B2B, e-commerce

3 Presentatie voor EUR 11-4-2003
SECU UvA FICO HR CRM CaM tutor VU FICO HR B2B tutor UL FICO HR CaM UU FICO HR tutor UM FICO HR UvT HR EUR HR

4 SAP R/3 Interne orders Profit Centers Verkoop Inkoop Groot boek
Vaste Activa Groot boek Debiteuren Crediteuren Kostenplaatsen Interne orders Profit Centers

5 REKENINGSCHEMA Concern Bedrijven Consolidatie Beheer Uniform Variabel
nieuwe grbkrek via mail aanvragen - Uniform en per bedrijf eigen detaillering - Beheer = FEZ (ABF en CBB)

6 REKENING (vervolg 1) Rubriek 0 Vaste Activa 1 Liquide Middelen
2 Tussenrekeningen 3 Voorraad grondstoffen 4 Kosten 5 Interne kostenverdeling binnen CO (secundair) 6 Resultaatafrekening 7 Voorraad Gereed Produkt 8 Opbrengsten 9 Resultaten Rubriek 4, 5, 6 en 8 : Controlling 8

7 REKENING Rubriek 4 40/41 Personele lasten 42 Huisvesting
43 Apparatuur en inventaris 44/46 Overige goederen en diensten RentelastenVoorraad grondstoffen 48 Inkomensoverdrachten 8

8 REKENING Rubriek 8 80 Middelenverdeling CvB 82 Tweede geldstroom
83 Derde geldstroom Overige opbrengsten 88 Renteopbrengsten 8

9 REKENING Stamgegevens Omschrijving Balans- / resultatenrekening Valuta
Meeboekrekening (debiteuren, crediteuren en vaste activa) Belastingcategorie Open postenbeheer 9

10 CREDITEUREN SAP R/3 1

11 Stamgegevens crediteur
VU-gegevens Centraal (Buitenland) Decentraal (Binnenland) Decentraal (Declaranten) Bedijfsgegevens Meeboekrekening Vervaldatum 6

12 FACTUREN (debet) Registreren / boeken van facturen Declaraties
Handbetalingen / Agendabetalingen Voorschotten Boeksleutel 31 crediteurennummer 40 debitering 8

13 FACTUREN (debet) Handbetalingen Agendabetalingen Betalen Boeken
Referentie documenten 11

14 OPVRAGEN FACTUUR GEGEVENS
Online opvragen met selectie mogelijkheid Open posten Vereffende posten 13

15 SALDI PER CREDITEUR Saldi per periode Specificatie van de saldi 14

16 DEBITEUREN SAP R/3 1

17 NAW-GEGEVENS Stamgegevens invoeren Stamgegevens wijzigen VU-gegevens
Bedrijfsgegevens Verkoopgegevens Stamgegevens wijzigen Er kunnen zich 3 mogelijkheden voordoen: - de debiteur is aanwezig en de factuur kan worden ingevoerd. - de debiteur is wel op VU-niveau aanwezig maar niet voor het bedrijf. In dit geval moeten de bedrijfsgegevens worden ingevuld. - de debiteur is nog niet ingevoerd. Het bedrijf voert dan de VU- en bedrijfsgegevens in. - ivm de factureringsmodule in SD is men verplicht verkoopgegevens in te voeren Grootboekrekening Debiteuren 12000 2-fase aanmaningen De algemene VU-gegevens kunnen door alle bedrijven worden gewijzigd. Bedrijfsgegevens zijn alleen wijzigbaar door de bedrijven zelf. 6

18 DEBET-NOTA Sales Distribution (SD) Debiteuren systeem
Facturen worden in dit systeem aangelegd en geprint De boekingen worden automatisch gegenereerd Debiteuren systeem Facturen worden buiten SAP gemaakt De boekingen gaan handmatig SD verzorgt een automatisch factuurnummering. Facturen buiten SD hebben een handmatige nummering De opbrengstboeking vindt altijd plaats op een interne order 9

19 ONTVANGSTEN Boeken van de ontvangsten met vereffening
- Ontvangsten via de subadministratie Debiteuren - Ontvangsten via Treasury 13

20 AANMANEN Selecteren van de aan te manen posten
Wijzigen van de aan te manen posten Afdrukken van de aanmaningen/aanmaanlijst Verzorgen selectie (kan worden teruggedraaid ) Inplannen uitvoeren van het aanmanen Afdruk afdrukken verzorgen 14

21 VASTE ACTIVA IN SAP R/3 1

22 Balansmodel, activa Activa Passiva Vaste activa Vlottende activa
Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vlottende activa 3

23 Waarom gebruik vaste activa module
Inzicht in actuele (boek) waarde van apparatuur e.d. Inventarisatie, waar is het apparaat in gebruik Geautomatiseerd afschrijven en plannen Directe boeking op kostenobject Gereedschap om de nood-zakelijke administratie te vereenvoudigen en te beheersen. 5

24 Structuur activa module SAP
Balans Grootb.rek. Grootb.rek. Grootb.rek. Grootb.rek. Activa klasse Opmerkingen: Zie bijlage “Vaste activa klassen” voor een overzicht van de bedrijfs-economische levensduur en de gekoppelde grootboekrekeningen aan de verschillende activa klassen. Activa 9

25 Rekeningschema VU Balans W&V-rek.
02300 Audiovisuele apparatuur > kf 25 02310 Calc afschrijving AV apparatuur > kf 25 02320 Aanv BE afschrijving AVapparatuur > kf 25 02330 Audiovisuele apparatuur < kf 25 02340 Calc afschr AV apparatuur < kf 25 02350 Aanv BE afschrijving AVapparatuur < kf 25 Balans 43310 Calc afschrijvingskosten AV app > kf 25 43320 Aanv BE afschr-kosten AV app > kf 25 43330 Calc afschrijvingskosten AV app < kf 25 43340 Aanv BE afschr-kosten AV app < kf 25 43350 Ov aanschafkosten AV apparatuur Opmerkingen: Zie bijlage “Rekeningschema” . W&V-rek. 7

26 Afschrijven VA- module Wijzigingen Balans in FI bij BEC afschr.
Cumulatieve afschrijving W&V-rek.in FI Object in CO Afschrijvings- kosten VA- module Activa- waarden 17

27 Visie VU SAP-tenzij SAP-Ultimo RE, PLM, PS Cash Management
Campus Management Customer Relationship Management Workflow Management scannen documenten en electronische verw. Bussiness Information Warehouse SAP-tenzij 17


Download ppt "Agenda VU en SAP SAP demo (1) alg, cred, deb VA Visie VU"

Verwante presentaties


Ads door Google