De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie voor EUR 11-4-2003 •Agenda –VU en SAP –SAP demo (1) alg, cred, deb VA –Visie VU –SAP demo (2) projecten 3e gs en bouw –EUR doelstellingen –Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie voor EUR 11-4-2003 •Agenda –VU en SAP –SAP demo (1) alg, cred, deb VA –Visie VU –SAP demo (2) projecten 3e gs en bouw –EUR doelstellingen –Programma."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie voor EUR •Agenda –VU en SAP –SAP demo (1) alg, cred, deb VA –Visie VU –SAP demo (2) projecten 3e gs en bouw –EUR doelstellingen –Programma van Eisen

2 Presentatie voor EUR •VU en SAP – FAS –1997SAP / FICO – MM/SD –2001HR – pilot B2B, e-commerce

3 Presentatie voor EUR •SECU –UvAFICO HRCRMCaMtutor –VUFICOHRB2Btutor –ULFICOHRCaM –UUFICOHRtutor –UMFICO HR –UvTHR –EURHR

4 Groot boek DebiteurenCrediteuren Vaste Activa Profit Centers Kostenplaatsen Interne orders VerkoopVerkoop InkoopInkoop SAP R/3

5 REKENINGSCHEMA •Concern •Bedrijven –Uniform –Variabel •Consolidatie •Beheer –nieuwe grbkrek via mail aanvragen

6 REKENING (vervolg 1) •Rubriek –0 Vaste Activa –1 Liquide Middelen –2 Tussenrekeningen –3 Voorraad grondstoffen –4 Kosten –5 Interne kostenverdeling binnen CO (secundair) –6 Resultaatafrekening –7 Voorraad Gereed Produkt –8 Opbrengsten –9 Resultaten

7 REKENING •Rubriek 4 –40/41Personele lasten –42Huisvesting –43Apparatuur en inventaris –44/46Overige goederen en diensten –47 RentelastenVoorraad grondstoffen –48Inkomensoverdrachten

8 REKENING •Rubriek 8 –80Middelenverdeling CvB –82Tweede geldstroom –83Derde geldstroom –87 Overige opbrengsten –88Renteopbrengsten

9 REKENING •Stamgegevens –Omschrijving –Balans- / resultatenrekening –Valuta –Meeboekrekening (debiteuren, crediteuren en vaste activa) –Belastingcategorie –Open postenbeheer

10 CREDITEUREN SAP R/3

11 Stamgegevens crediteur •VU-gegevens –Centraal (Buitenland) –Decentraal (Binnenland) –Decentraal (Declaranten) •Bedijfsgegevens –Meeboekrekening –Vervaldatum

12 FACTUREN (debet) •Registreren / boeken van facturen •Declaraties •Handbetalingen / Agendabetalingen •Voorschotten

13 FACTUREN (debet) •Handbetalingen –Betalen –Boeken •Agendabetalingen –Referentie documenten

14 OPVRAGEN FACTUUR GEGEVENS •Online opvragen met selectie mogelijkheid –Open posten –Vereffende posten

15 SALDI PER CREDITEUR •Saldi per periode •Specificatie van de saldi

16 DEBITEUREN SAP R/3

17 NAW-GEGEVENS •Stamgegevens invoeren –VU-gegevens –Bedrijfsgegevens –Verkoopgegevens •Stamgegevens wijzigen –VU-gegevens –Bedrijfsgegevens –Verkoopgegevens

18 DEBET-NOTA •Sales Distribution (SD) –Facturen worden in dit systeem aangelegd en geprint –De boekingen worden automatisch gegenereerd •Debiteuren systeem –Facturen worden buiten SAP gemaakt –De boekingen gaan handmatig

19 ONTVANGSTEN •Boeken van de ontvangsten met vereffening

20 AANMANEN •Selecteren van de aan te manen posten •Wijzigen van de aan te manen posten •Afdrukken van de aanmaningen/aanmaanlijst

21 VASTE ACTIVA IN SAP R/3

22 ActivaPassiva Vaste activa Vlottende activa Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Balansmodel, activa

23 Waarom gebruik vaste activa module 4Inzicht in actuele (boek) waarde van apparatuur e.d. 4Inventarisatie, waar is het apparaat in gebruik 4Geautomatiseerd afschrijven en plannen 4Directe boeking op kostenobject Gereedschap om de nood- zakelijke administratie te vereenvoudigen en te beheersen.

24 Structuur activa module SAP Balans Grootb.rek.Grootb.rek.Grootb.rek.Grootb.rek. Activa klasse Activa klasse Activa

25 Rekeningschema VU Balans W&V-rek Audiovisuele apparatuur > kf Calc afschrijving AV apparatuur > kf Aanv BE afschrijving AVapparatuur > kf Audiovisuele apparatuur < kf Calc afschr AV apparatuur < kf Aanv BE afschrijving AVapparatuur < kf Calc afschrijvingskosten AV app > kf Aanv BE afschr-kosten AV app > kf Calc afschrijvingskosten AV app < kf Aanv BE afschr-kosten AV app < kf Ov aanschafkosten AV apparatuur

26 Afschrijven Object in CO Balans in FI W&V-rek.in FIVA-module Wijzigingen bij BEC afschr. Cumulatieve afschrijving Afschrijvings- kosten Activa- waarden

27 Visie VU •SAP-tenzij •SAP-UltimoRE, PLM, PS •Cash Management •Campus Management •Customer Relationship Management •Workflow Management •scannen documenten en electronische verw. •Bussiness Information Warehouse SAP-tenzij


Download ppt "Presentatie voor EUR 11-4-2003 •Agenda –VU en SAP –SAP demo (1) alg, cred, deb VA –Visie VU –SAP demo (2) projecten 3e gs en bouw –EUR doelstellingen –Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google