De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding ouders van druggebruikers en drugverslaafden Tomas Van Reybrouck Psycholoog-psychotherapeut CAT-Preventiehuis UZ Gent, 7 december 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding ouders van druggebruikers en drugverslaafden Tomas Van Reybrouck Psycholoog-psychotherapeut CAT-Preventiehuis UZ Gent, 7 december 2004."— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding ouders van druggebruikers en drugverslaafden Tomas Van Reybrouck Psycholoog-psychotherapeut CAT-Preventiehuis UZ Gent, 7 december 2004

2 Programma 1. Overzicht literatuur + eigen ervaringen 2. CAT-aanbod voor ouders 3. Begeleiden van ouders

3 C.A.T. www.catinfo.be l CAT-curatiehuis: A lcohol, drugs, medicatie, gokken l CAT-preventiehuis: - Ouders, partners, kinderen - Professionele omgeving l CAT-infopunt: Gebruikers en ouders

4 Krantenkoppen oktober 2004 l Vrijspraak na moord op verslaafde zoon l “Geen idee hoever hij me had kunnen drijven” l “Je hebt geen rechten alleen plichten”: de lijdensweg van ouders van een aan drugs verslaafd kind l “Mijn dochter gebruikt drugs, maar ik ga daar niet aan kapot”. Een moeder getuigt: er is leven buiten de verslaving van je kind l “Help mijn zoon is verslaafd”

5 1. Onderzoeksliteratuur Onderzoeksrapport Velleman et al.: (1993, Addiction) l Vaststelling van ernstige gezond- heidsproblemen bij familieleden van problematische druggebruikers l Verschil tussen partners en ouders: meer last van intimidatie vs. liegen en manipuleren l Aanwezigheid van grote onzekerheid en dilemma’s

6 Klachten ouders over kind l Middelenmisbruik – verslaving l Gedragsverandering l Verbaal / fysiek geweld l Liegen l Illegaal gedrag: stelen, dealen,… l School- / werkproblemen l Geen afspraken mogelijk l Onverschilligheid l Psychische / psychiatrische problematiek l Suiciderisico l …

7 Klachten ouders over zichzelf l Machteloosheid l Angst l Schuldgevoelens l Kwaadheid l Eenzaamheid l Slaapproblemen l Spanning en stress l Psychosomatische problemen l Depressiviteit l Relatieproblemen l Financiële problemen l Eigen middelenproblematiek l …

8 Dilemma’s ouders l Verslaafd of niet? l Drugprobleem of ander probleem? l Verbieden of toelaten? l Vertrouwen of wantrouwen? l Geld geven of niet? l Buiten zetten of thuis laten? l Naar politie of niet? l Vrijwillige of gedwongen hulp? l Zorg voor kind of zelfzorg?

9 Onderzoeksliteratuur (vervolg) l Weinig onderzoeksgegevens over effecten van unilaterale interventies gericht op de omgeving l Behandeling van druggebruiker verbetert als de familie betrokken wordt (cfr. ook partnerbegeleiding bij alcoholproblemen) l Resultaten na volgen oudergroep zijn positief zeker mbt ouderlijk functioneren maar dubbelzinnig mbt druggebruik kind

10 Verstoorde relatie ouder – kind Bezorgdheid ouder: Er is een probleem Inspanningen ouder: gericht op verandering Gevoel ouder: Machteloosheid Kwaadheid ouder Voor druggebruiker: Er is geen probleem Effect kind: sluit zich af Gevoel kind: Miskenning Kwaadheid kind

11 Doelstellingen ouderbegeleiding l Steun gericht op verandering van de druggebruiker l Verbeteren van de communicatie l Verminderen van de negatieve impact voor de ouder

12 2. CAT-aanbod voor ouders l Individuele ouderbegeleiding l Oudergroep type 1 (ism De Kiem): Met zorgen over drugs hoeft u niet alleen te zitten. l Oudergroep type 2 (ism drugHV) Hoe overleef ik de verslaving van mijn kind?

13 Oudergroep type 1 l Doelgroep: ouders van adolescente, drugmisbruikende jongeren (gem. leeftijd = 18 jaar) l Drugmisbruik: cannabis, XTC, speed,… l Beginnend contact met gerecht en/of (drug)hulpverlening l Gesloten en open groep l Aandacht voor uitwisseling in aanpak

14 Oudergroep type 2 l Doelgroep: ouders van verslaafde kinderen l Verslaving aan alcohol, heroïne, medicatie,… l Gevorderd contact met gerecht en drughulpverlening l Gesloten groep l Extra aandacht voor juridische informatie en zelfzorg

15 3. Begeleiden van ouders? Relationele vs. inhoudelijke deskundigheid Effect = Kwaliteit x Aanvaarding

16 Relationele deskundigheid l Luisteren naar last l Aandacht voor reeds geleverde inspanningen l Dilemma’s au sérieux nemen l Aandacht voor positieve aspecten l Ontschuldigen

17 Dilemma’s l Verslaafd of niet? l Drugprobleem of ruimer probleem? l Verbieden of toelaten? l Vertrouwen of wantrouwen? l Geld geven of niet? l Buiten zetten of thuis laten? l Naar politie of niet? l Vrijwillige of gedwongen hulp? l Zorg voor kind of zelfzorg?

18 Ze zeggen: Laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen: Laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen: Niet erheen. Je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen: Deur op slot. Je hebt ook een eigen leven. (Paul Van Vliet: Het touwtje uit de brievenbus)

19 Inhoudelijke deskundigheid 1. Produktinformatie l Folders per produkt l Ouderbrochure Provincie Oost-Vlaanderen l Druglijn 078/15.10.20. l www.druglijn.be / www.drugsinfo.nl www.druglijn.bewww.drugsinfo.nl l www.vad.be www.vad.be l CAT-Infopunt 2. Urinetesting (folder) 3. Doorverwijzing 4. Communicatietips

20 Communicatietips l Luisteren l Praat over wat je waarneemt l Grenzen aangeven l Ik-boodschappen l Aandacht voor positieve l Timing en dosering l Isoleer jezelf niet

21 Gedragsverandering

22 Aanpak per fase 1. Voorbeschouwing: l Last beluisteren l Geen centrale focus op drugs l Spreek over concreet gedrag l Ook positieve zaken 2. Beschouwing: l Luister naar voor- en nadelen l Vraag naar succesvolle periodes van minderen of stoppen l Laat ruimte voor onzekerheid en angst l Geloof zelf in verandering

23 Aanpak per fase (vervolg) 3. Beslissing l Doel en methode bespreken l Informatie geven (o.a. doorverwijzing) l Geef aandacht aan verlies l Wat zijn alternatieven? 4. Actieve verandering l Ondersteun de verandering l Zie de inspanningen 5. Consolidatie: l Steun het volhouden l Terugvalpreventie

24 Uitlokken van verandering Bezorgdheid ouder: Er is een probleem Inspanningen ouder: gericht op contact Gevoel ouder: Terug invloed Voor druggebruiker: Er is geen probleem Effect kind: openheid Gevoel kind: Erkenning Wederzijds contact Bezorgdheid ouder  Bezorgdheid kind 

25 Welke inspanningen hebben een contactbevorderend effect? l Interesse tonen voor hun leefwereld l Oog hebben voor wat wel nog goed loopt l Je kind niet belachelijk maken l Je eigen mening / gevoel vertolken l Op het juiste moment waardering uiten l Aangeven dat je op de hoogte bent l Bereidheid tonen om over problemen te praten l Contract met afspraken maken l Niet doorgaan op conflict bij crisis l Verantwoordelijkheid laten l Non-verbale communicatie (kaartje) l Helpen bij hun probleem l Duidelijke grenzen stellen

26 Samengevat: l Ouders van drugmisbruikende en drugverslaafde kinderen lijden erg onder deze situatie en hebben zelf ook nood aan steun l Er is de mogelijkheid van individuele en groepsondersteuning voor ouders l Het au sérieux nemen van ouders vraagt aandacht voor relatie en inhoud

27 Literatuur l Helga De Ridder: Jongeren, ouders en drugs. l Geert Dom: Drug-skenner. l Frieda Matthys: Leven met een verslaafde. l J.K. Den Bakker: Verslaafd aan de verslaafde. l INFO: Tijdschrift voor Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD) Contactadres: t.vanreybrouck@cggeclips.be


Download ppt "Begeleiding ouders van druggebruikers en drugverslaafden Tomas Van Reybrouck Psycholoog-psychotherapeut CAT-Preventiehuis UZ Gent, 7 december 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google