De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

Verwante presentaties


Presentatie over: "136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?"— Transcript van de presentatie:

1 136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?
Aaldrik Tiktak 136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

2 EU-bodemstrategie: een actueel onderwerp:
Bodembeleid is volop in beweging Nederland: Beleidsbrief Bodem (2003) van bodembescherming naar duurzaam bodembeheer beleid wordt nu geïmplementeerd (uitvoeringsprogramma) Op Europees niveau ontbreekt momenteel allesomvattend bodembeleid de EU-bodemstrategie moet dit gat vullen de Europese Commissie zal haar voorstel op 24 mei presenteren ook veel (nieuwe) EU-lidstaten ontberen bodemwetgeving. Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

3 Is een EU-bodemstrategie nodig?
“Er is al regelgeving voor water, lucht, landbouw en stoffen” bodem kan hierop ‘meeliften’ … “Bodemproblemen kunnen nationaal worden opgelost” bodem ‘stroomt’ niet, dus geen effecten over de grens ... subsidiariteitsbeginsel Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

4 Maar bodem(beleid) heeft veel raakvlakken
Soil Ground Water Biodiversity Open Water Air Biomass Production (e.g. food chain) Human Health W.E.H. Blum, 2004 Culture Maar bodem(beleid) heeft veel raakvlakken Integratie van bodem in ander beleid noodzakelijk voorkomen van afwenteling in bestaand beleid rekening houden met bodem Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

5 Rol Milieu- en Natuurplanbureau
Zodra commissievoorstel uit is maken we een beoordeling normaal evalueren we het NL beleid, bijvoorbeeld de jaarlijkse MilieuBalans omdat EU-wetgeving steeds belangrijker wordt doen we dit ook voor nieuwe commissievoorstellen Nederland tegen een richtlijn op grond van subsidiariteitsbeginsel centrale vraag: “wat kan er met de huidige wetgeving wel en niet worden bereikt” Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

6 Towards a Thematic Soil Strategy (2002): de EU benoemt acht bedreigingen
afname van organische stof verdichting verharding verontreiniging (diffuus en lokaal) aardverschuivingen afname van (bodem)biodiversiteit erosie (wind en water) verzilting Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

7 Over bodemverontreiniging is in Nederland veel (meer dan in andere EU-landen) bekend
Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

8 Over nieuwe bedreigingen, bijvoorbeeld afname organische stof, weten we veel minder
Voorraden kennen we wel, maar systematische monitoring om trends te bepalen ontbreekt Wat is bijvoorbeeld het effect van het mestbeleid op de voorraad organische stof? Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

9 Lage gehalten organische stof: vooral een probleem in Zuid Europa
In Nederland zijn de gehalten hoog door intensief gebruik meststoffen (in het algemeen geen landbouwkundige problemen) Zuid-Europa < 2%: toenemende gevoeligheid voor erosie en verwoestijning Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

10 Is er in Nederland wel een afname van organische stof?
Veengebieden in hoog Nederland verzanden: toename gevoeligheid voor winderosie bodemvruchtbaarheid? Geen systematische monitoring Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

11 Afname organische stof speelt wel in veenweidegebieden
Niet te weinig organische stof, maar wel: diepe ontwatering waardoor maaivelddaling; door mineralisatie van veen extra druk op halen waterkwaliteitsdoelen; emissies van broeikasgassen (4% van Nederlandse hoeveelheid die onder Kyoto gerapporteerd moet worden) Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

12 Veenweidegebieden risicogebieden in concept KRB?
“Within seven years, in the risk areas identified, Member states shall adopt, at appropriate level, targets on risk reduction and a programme of measures to reach these targets ….. …in organic matter decline areas, account shall be taken to the measures listed in Annex IIB: ‘rise water table to restore cultivated or afforested peat soils’…. …such programmes may build on obligations and plans already set up in other community lesgislation…” Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

13 In dat geval kan hier een opgave liggen…
Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

14 Daarom zitten we hier in Zegveld
Veel problemen rond duurzaam bodembeheer Mogelijk risicogebied voor een KRB Enige praktijkcentrum wereldwijd op veengrond Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

15 Introductie in de veenweideproblematiek
Het ochtendprogramma Presentatie van het Europese en Nederlandse beleid Niek de Wit (EU-Commissie): “De hoofdlijnen van het Europese bodembeleid” Hugo von Meijenfeldt (VROM): “Europese bodemstrategie ja, Europese Kaderrichtlijn nee” Paul Römkens (Alterra): “Wat betekent de bodemstrategie voor de Nederlandse landbouw” Frits Kragt (MNP): “Waterbeleid kruipt het land op” Christy van Beek (Alterra): “Bijdrage van de landbouw en de bodem aan de oppervlaktewaterkwaliteit in het veenweidebied” Jan van den Akker (Alterra): “Verdwijnend veen” Bodembedreigingen in Nederland Nadruk op interactie bodem- en waterkwaliteit Introductie in de veenweideproblematiek Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

16 Het middagprogramma Karel van Houwelingen: ‘Boeren op veen’
Matheijs Pleijter: ‘Zoeken naar het oorspronkelijke veen’ Jan van den Akker: ‘Maatregelen om bodemdaling te voorkomen’ Caroline van der Salm: ‘Maatregelen om ophoping van fosfaat en verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen’ Aaldrik Tiktak, MNP. Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?

17 136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?
Aaldrik Tiktak 136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?


Download ppt "136e Themadag NBV Wat betekent de EU-Bodemstrategie voor Nederland?"

Verwante presentaties


Ads door Google