De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding GI4OOV Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding GI4OOV Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR."— Transcript van de presentatie:

1 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding GI4OOV Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR Projectleider GI4OOV a.i. GIS-coördinator Brandweer Regio IJssel-Vecht

2 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS2 Agenda 1.De (regionale) brandweer 2.Aanleidingen (ACIR, Sherpa, RGI, overige) 3.Doel 4.Deelnemers 5.Aanpak

3 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS3 1. Brandweer locaal & regionaal Brandweer Regio’s -25 regio’s -Samenwerkende gemeenten -Eigen wettelijke taken -Ondersteuning gemeenten -Naar veiligheidsregio’s GIS -2 ‘GIS’-pakketten voor de alarmcentrales -‘Geen’ GIS-kennis -Geen landelijke bestanden -Geen landelijke coördinatie

4 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS4 Veiligheidsketen •Proactie het structureel voorkomen van gevaar •Preventie het voorkomen en beperken van gevaar •Preparatie het voorbereiden op gevaarsbestrijding •Repressie het bestrijden van gevaar •Nazorg het nazorgen en evalueren van gevaar

5 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS5 2a. Aanleiding via ACIR Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding (ACIR) maart 2005 ‘De Vrijblijvendheid Voorbij’ “Op naar een effectieve multidisciplinaire informatievoorziening bij grootschalig gezamenlijk optreden in onze gedecentraliseerde eenheidsstaat.” http://www.minbzk.nl/veiligheid/rampenbeheersing/persberichten/dringende_noodzaak

6 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS6 Knelpunten informatievoorziening

7 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS7 Aanbevelingen ACIR

8 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS8 Informatiecategorieën ‘in ieder geval’ beschikbaar en toegankelijk

9 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS9 Informatiebehoefte Brandweer Poire: Project Operationele Informatievoorziening Regionale brandweerorganisaties. (2004). www.nvbr.nl Aanzet voor InformatieModel Rampenbestrijding (IMRA) www.nvbr.nl Project Brand-in: De informatiebehoefte brandweer. Informatievragen en objecten (Nog geen datamodel. Gereed: voorjaar 2006) Beeldvorming: demo Vergunningen o.b.v. infomodel. Vraagorganisatie voor de Bandweer

10 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS10 2b. Aanleiding via Sherpa Onderdelen Sherpa 1.0 (Politie) 1)GIS (Intergraph) 2)GIS-data (Falk) 3)Plaatsbepaling (EAL) 4)Berichtenserver (communicatie) Implementatie wordt gestart (2006)

11 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS11 2b. Aanleiding via Sherpa (2) •Standpunt BZK over Sherpa (GI4DM 03-2005) “.. dit systeem gebruiken als basis voor GIS-ondersteuning van het gehele OOV-veld.” •PvEW voor GIS voor Brandweer (NVBR) Vastgesteld door Raad v Regionale Commandanten (06-2005) •BZK: Regenboog Sherpa (Gelderland Midden, in 2006) Sherpa 1.0 + selectie PvEW: centralist & RCC groeien naar: Sherpa als standaard platform

12 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS12 Sherpa data 1.Rasterkaarten in 10 lagen 2.Luchtfoto’s resolutie 50cm 3.CBS buurten, wijken, gemeenten 4.Centroïden kuispunten, hectometerpalen, huiscoördinaten, postcode, straten 5.(Niet) Administratieve grenzen 6.Routeringsinformatie

13 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS13 PvEW Geo-informatie 1.TOP25raster of TOP10vector/TOP10NL 2.GBKN 3.Kadastrale kaart 4.Luchtfoto’s resolutie 7,5 - 15 cm 5.De Nieuwe Kaart van Nederland 6.Digitaal Topografisch Bestand Droog & Nat 7.Basis Beheer Kaarten Spoor + adm.gegevens

14 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS14 PvEW – koppelingen 1.Basisregistraties 2.GBA Gemeentelijke Basis Administratie, selectie 3.HIS Hoogwater Informatie Systeem, RWS 4.IVS90 Informatie- & Volg- systeem Scheepvaart, RWS 5.KNMI 6.Kustwachtcentrum 7.LIOGS Landelijk Informatiepunt Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen 8.LMIP Landelijk Meld- en InformatiePunt, Min VROM 9.NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit, RIVM & BZK 10.Risicokaart incl. registratie gevaarlijke stoffen 11.RLV RijksLuchtVaarrdienst, Min VenW 12.RVL RailVerkeersleiding, ProRail 13.VCNL VerkeersCentrum Nederland

15 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS15 2c. Aanleiding via RGI •Project Geoloketten –Met webservices ontsluiten van data aan de bron –Gebruik maken van webstandaarden –Open infrastructuur (U.S. GeoSpatial One-Stop, www.geodata.gov)www.geodata.gov –Demonstrator OOV-loket GESTOPT •Initiatief van NVBR met CIP (Politie NL) •Ruimte voor Geo-informatie, RGI Stimulering Geo-informatie projecten

16 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS16 2c. Aanleiding via RGI (2) 1e selectie: Preproposal (28-10-2005) Penvoerder: Ministerie van BZK 01-12-2005: GI4OOV staat op de shortlist! 2e selectie: Subsidie aanvraag (15-01-2006) RGI-procedure is gestopt: -GI4OOV gaat zonder RGI verder -BZK wel coördinatie over RGI-OOV-projecten -Planning: BZK + oa VROM, LNV, Defensie, Justitie

17 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS17 2d. Overige aanleidingen •IBV: Informatie Basis Voorziening (BZK) –Webservices (data direct uit de bron) –OOV-net (internet alternatief in eigen beheer) –V-info (beveiligd mobiel netwerk) •Basisregistraties –Geografisch, Adres, Perceel, Gebouw, enz. •DURP (Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen) •Omgevingsvergunning •….

18 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS18 3. Doel GI4OOV Geo-Informatie voor Openbare Orde en Veiligheid 1.Aansluiting op ‘Geoloketten’ –Informatie halen bij de bron –Ontsluiting via webservices –Vraaggericht voor OOV 2.Voor gebruik –Afspraken over kaartopmaak en kaarttekens Duidelijk, standaard, geïntegreerd

19 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS19 4a. Geo-informatie leveranciers 1.BridGis 2.DataLand 3.EnergieNed 4.Falkplan - Andes 5.Het Waterschapshuis 6.IOG – GEO 7.IPO 8.ISC 9.Kadaster 10.KNMI 11.LSV GBKN 12.Ministerie van LenV – DLG 13.Ministerie van VROM(BOT-mi) 14.Nirov (De Nieuwe Kaart van NL) 15.RIVM 16.RWS – AGI - Hoogwater Informatie Systeem, -IVS90 Informatie- & Volg- systeem Scheepvaart -Kustwachtcentrum -VCNL VerkeersCentrum NL 15.TNO - Dino 16.TNO - MEP 17.VELIN 18.VEWIN 19.VNG 20.AZN, CIP, NVBR: landelijk, regionaal en gemeentelijk

20 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS20 4b. Cartografie leveranciers 1.ITC 2.Min van Defensie 3.Landkaartje 4.Falkplan - Andes 5.Het Waterschapshuis 6.IOG – GEO 7.IPO (Risicokaart) 8.Kadaster 9.Ministerie van LenV – DLG 10.Ministerie van VROM (BOT-mi) 11.Nirov (De Nieuwe Kaart van NL) 12.RWS – AGI 13.OOV 14.….

21 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS21 4c. Kennis leveranciers •Atlis •Ministerie van LenV - DLG •ESRI •Geodan •Grontmij •ICTU •Intergraph •IOG – GEO •IPO •ISC •ITC •Landkaartje BV •Ministerie van BZK •Ministerie van Defensie •Ministerie van VROM •NCGI •Nieuwland •RIVM •RWS – AGI •TNO - Bouw en ondergrond •Twijnstra Gudde •ZENC

22 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS22 5. Aanpak project A)GI-leverancier start eigen project. GI4OOV ondersteuning met: •Doelgroep (vraaggerichte aanpak, klankborden) •Leveranciers kennis •Inrichting OOV-loket •Afstemming met andere (doel)projecten B)OOV: Brandweer, Politie, Ambulance •Inventarisatie eigen beheerde bestanden •Ontwikkelingen OOV-standaarden GI •Verzamelen en aanbieden bestanden C)Standaard opmaak & kaarttekens

23 Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding De basis van GIS23 Bedankt voor uw aandacht - Vragen? Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR T: 06 – 20 01 15 12 E: J.Smit@nvbr.nlJ.Smit@nvbr.nl W: www.nvbr.nlwww.nvbr.nl


Download ppt "Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding GI4OOV Geo-informatie voor Openbare Orde en veiligheid Jaap Smit Projectleider GIS, NVBR."

Verwante presentaties


Ads door Google