De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gouden Tips Expertmeeting ‘Veranderende rol gemeenten’ Expertmeeting Kennisplatform Corpovenista maandag 3 maart Huis van Portaal, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gouden Tips Expertmeeting ‘Veranderende rol gemeenten’ Expertmeeting Kennisplatform Corpovenista maandag 3 maart Huis van Portaal, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Gouden Tips Expertmeeting ‘Veranderende rol gemeenten’ Expertmeeting Kennisplatform Corpovenista maandag 3 maart Huis van Portaal, Utrecht

2 Tips workshop Begeleiding & zorggarantie (Zweeds model in de Nederlandse context) 1.Zorg voor goede functiescheiding: vraagverheldering - keuze partij- zorgverlening 2.Gemeente: pak je rol als marktmeester 3.Besteed aan op kwaliteit, zet de prijs vast 4.Eis dat zorgpartij marge maakt (voor innovatie en continuïteit) 5.Geef een korte periode aan de zorgpartijen om zich te herpakken (snelle omwenteling doorvoeren) 6.Geef de intakemedewerker ook mandaat over wonen in het arrangement (waarbij corporaties deel van het arrangement zijn) 7.Vertrouw veel meer op klant dat hij zelf zijn keuzes kan maken. Geef hem de regie (in keuze zorgpartij).

3 Nog meer tips •Vermijd een te grote machtspositie bij aanbieders. Corporaties •Let goed op wat er in het speelveld van het sociaal domein gebeurt, acteer daarop! •Proactief wonen bij zorg arrangeren •Ga geen monopolies organiseren met ‘preferred suppliers’ •Doe iets aan eenzaamheid

4 Tips voor corporaties: workshop toegankelijk wonen met zorg (scheiden wonen en zorg) •Zorg voor betaalbare huisvesting •Ontzorg je complexen: huismeesterfunctie •Maak gebruik van bewonersinitiatieven voor oplossen van welzijnsvraagstukken •Maak afspraken over waar je kwetsbare groepen huisvest •Ga in gesprek.

5 Tips workshop Toegankelijk wonen met zorg •Biedt als corporatie een taak aan in het sociale domein. Met een verhaal. Wij zien veel mensen. Wij zitten overal. Wij kunnen veel én zijn actor (verhuurder). Maatschappelijk vastgoed kan wijkeconomie aanjagen. Stimuleer ondernemerschap in de buurt (en maak daarmee gemeenschappelijke ruimtes betaalbaar: ondernemer gevraagd, coffeecorner; stel ruimte open voor de wijk). Onze welzijnstaken. Vraagt snel te handelen. Vraag wel vanuit wederkerigheid dat gemeenten zich hard achter deadlines scharen en minder bureaucratie tonen als snel gehandeld moet worden. Zorg dat je bij de G32 aan tafel komt met dit verhaal. (Wie gaat dat betalen)?) Het is van groot belang om als corporatie bij de gemeente sterk te hameren op de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn (snel kunnen opvolgen van onze signalen bijvoorbeeld binnen een sociaal team). •Maak sociaal domein integraal onderdeel van prestatieafspraken. Contingent mét noodzakelijke begeleiding voorkomt huisuitzettingen. •Zorg dat je als woningcorporatie zichtbaar wordt in de 43 WMO tafels die door Ministerie van VWS regionaal georganiseerd gaan worden over langdurige zorg.

6 Nog meer tips Toegankelijk wonen met zorg •Bied betere nazorg als woningcorporatie en wijkteam. Bijvoorbeeld mensen die uit detentie komen of uit kliniek. Randvoorwaarde: geef een activiteit en bewaak dagritme. Dit vraagt 24x7 bemoeizorg voor een selectieve groep. Als wijkteam doe je dit voor de zorgmijders. •Gebruik Big Data beter om informatie over gezinnen te krijgen (Almere monitor). Zorg wel voor privacy. •Besteedt aandacht aan opvoeden in relatie tot overconsumptie van hulp. 50% van wat in de spreekkamer van de huisarts komt is niet medisch. •Vanuit wederkerigheidsprincipe: verzin slimme arrangementen. Bijv. de wijkstudent die korting krijgt op huurprijs en studiepunten scoort als hij/zij 10 uur per week iets voor de wijk/bewoners doet bijvoorbeeld. •Doe zelf actief een beroep op burenhulp en probeer niet alle hulp te institutionaliseren.

7 Tips voor corporaties: workshop Burgerkracht (decentralisatie & zelfredzaamheid) •Zorg voor betaalbare huisvesting en onderhandel hierover met andere partijen. •Ontzorg complexen en herstel de huismeester weer in ere. •Maak meer gebruik van bewonersinitiatieven in de buurt. •Maak afspraken met gemeenten en zorgaanbieders over de toewijzing van kwetsbare groepen. •Ga met elkaar in gesprek, zorg dat je aan tafel zit. •Neem de klant als uitgangspunt. Wat wil de klant? Wat is zijn actieradius om zelfstandig wonen vorm te geven?

8 Tips voor corporaties Workshop Burgerkracht •Zorg in geval van huisvesten van bijvoorbeeld echtparen dat als de zorgvrager overlijdt de overblijvende partner niet gedwongen wordt te verhuizen. •Toegankelijk wonen met zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, corporaties en zorgpartijen. •Corporaties betrekken in de samenwerking nu wel de gemeenten maar niet de zorgverzekeraars. Zorg dat ook zij bij dit thema betrokken worden. •Sommige gemeenten hebben de toegankelijkheid van de woningen in beeld, maar velen ook nog niet. •Belangrijk is ook de spreiding van de toegankelijke voorraad.

9 Tips voor corporaties: Workshop Burgerkracht •Onderken het belang van oud worden in je eigen buurt of wijk. Ouderen verkassen naar buurten waar de ondersteuning van mantelzorgers etc. ontbreekt is niet bevorderlijk voor het “welzijn” van de klant en levert op termijn geen kostenbesparing in de zorg en/of begeleiding op. •Onderzoek de mogelijke herbestemming van seniorencomplexen. Kun je met kleine aanpassingen deze complexen geschikt maken voor toegankelijk wonen met zorg op maat? •De oudere is niet verhuisgeneigd. Zorg voor maatwerk als de oudere wil, kan of moet verhuizen naar een geschikte woning. •Zorg dat je de toewijzing voor sommige doelgroepen goed organiseert. Kun je bijvoorbeeld groepswonen voor ouderen organiseren?

10 Tips voor corporaties: Workshop Burgerkracht •Zijn leegstaande kantoorpanden en bedrijfsruimtes een oplossing? Is dit financieel haalbaar? •Richt je vooral op de extra serviceverlening. Voor welke diensten zijn de ouderen straks zelf verantwoordelijk (eten, wassen, schoonmaken, tuinonderhoud etc. ) en wat kan de corporatie daarin betekenen? Wonen met service op maat. •Welke rol hebben of hadden de huismeesters in de seniorencomplexen en kijk of je deze dienstverlening kunt aanbieden in een nieuwe en andere vorm. •Sommige corporaties hebben complexen in beheer die ze aanbieden in de huur in combinatie met zogenaamde dienstverleningsovereenkomsten. Welke mogelijkheid biedt deze combinatie?


Download ppt "Gouden Tips Expertmeeting ‘Veranderende rol gemeenten’ Expertmeeting Kennisplatform Corpovenista maandag 3 maart Huis van Portaal, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google