De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kyototour ‘Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kyototour ‘Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo."— Transcript van de presentatie:

1 Kyototour ‘Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo

2 Sprekers - Dirk Waelput (stad Eeklo) - 1989-2006: milieuambtenaar - 2006- : stedenbouwkundig ambtenaar - Relinde Baeten (Ecopower cvba) - bestuurder - communicatieverantwoordelijke

3 Windmolenproject Doelstelling: Ontwikkelen van een duurzaam milieu- en energiebeleid, aandacht voor hernieuwbare energie Onderzoek mogelijkheden plaatsen windturbines: -Voldoende wind? -Geschikte plaats? -Gedragen door bevolking? (informatie/communicatie/participatie)

4 Voldoende wind?

5 Geschikte plaats? Ruimtelijke context: - Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen RSV: Meetjesland – Krekengebied = buitengebied Eeklo = kleinstedelijk gebied Nieuwe bakens in het landschap - Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan PRS: Krekengebied / bosgordel Maldegem – Stekene Bandstructuur Eeklo Maldegem - Eeklo: Open ruimte bewaren Afstand tot woongebied > 250 m Aansluiten bij stedelijk gebied, in de buurt van infrastructuur en lijnvormige elementen Aansluitingsmogelijkheden op het net

6 Het Leen-Lembeekse bossen Bandstructuur Eeklo-Maldegem Behouden ruimtelijke-landschappelijke relatie Economisch knooppunt Structuurondersteunend Kleinstedelijk gebied Buitengebied Krachtlijnen RSV-PRS-GNOP Nieuwe bakens

7 Geschikte plaats? Algemene ruimtelijke doelstelling: - stedelijk gebied Eeklo duidelijk visualiseren binnen het open ruimte gebied Meetjesland - open ruimte vrijwaren van nieuwe infrastructuren Ruimtelijke doelstelling windmolenproject: - Ruimtelijke ondersteuning bandstructuur tussen Eeklo en Maldegem - Ondersteuning industrieel karakter industrieterrein - Solitaire turbine als nieuw balken in het landschap / neogotische kerk versus nieuwe technologie

8 Ruimtelijke context Eeklo 1 2 3

9 Gedragen door de bevolking? - Participatie: Vergroten draagvlak Nadenken over REG Ethisch investeren Stimulans voor andere initiatieven - Informatie/communicatie: Bezoek windturbines Folder Pers Gemeenteraad Milieuraad

10 Projectpartner? -Offertevraag voor recht van opstal: Projectontwikkelaar betaalt de stad een vergoeding voor het gebruik van de grond -Jury – externe adviseurs: opstellen criteria + beoordeling -8 gunningscriteria o.a. -Technische kwaliteit (geluid!) -Participatie bedrijven/bevolking -Recht van opstal – voordelen stad -Energieopbrengst  Ecopower cvba gekozen (voorwaarde : info + participatie)

11 Windmolenproject Aandachtspunten: - Mogelijke inplantingsplaats? Ruimtelijke draagkracht? Geluidshinder? Slagschaduw? Vogels? Routes luchtvaart? - Gunningscriteria: keuze en beoordeling van diverse criteria: technische vereisten, opbrensten voor de gemeente, betrokkenheid van de inwoners,…

12 Geluidshinder ? 35dB(A) 40dB(A) 45dB(A)

13 Schaduwhinder ? 10u/j 25u/j 50u/j

14 Vogeltrekroutes ?

15 Windmolenproject in cijfers • Twee windturbines op industrieterrein 1,8 MW Enercon-turbine (E-66/70) Ashoogte 85 m Rotordiameter 70 m Jaarlijkse productie: ten minste 3.400.000 kWh • Gondel: 10 m lang, 5 m breed • Nieuw type op dat moment • Sector in ontwikkeling

16 Windmolenproject in cijfers • Derde windturbine bij sportterrein 600 kW Enercon-turbine (E-44) Ashoogte 65 m Rotordiameter 44 m Jaarlijkse productie: ten minste 900.000 kWh • Gondel: 7 m lang, 4 m breed • Wereldwijd al 1629

17 Windmolenproject • Investering: ruim 4 miljoen euro. • Turbines: 1.760.000 euro x 2 570.000 euro • Eeklo: recht van opstal • Financiering: - aandeelhouders Ecopower cvba (inwoners Eeklo) - lening duurzame bank - ondersteuning ecologiecriterium

18 Participatie: investeren • Samen investeren in hernieuwbare energie • Coöperatieve vennootschap: 1 aandeel 250 euro iedereen stem in Algemene Vergadering aandelen staan 6 jaar vast • 6% dividend (vrij van roerende voorheffing) stabiel bedrijf 15.000 aandeelhouders – 10.000 klanten • “De wind die over ons land waait, is een rijkdom die ten goede komt aan alle inwoners van dit land”

19 Participatie: investeren • Investeren in draagvlak • Elektriciteitsleverancier: 'nieuw' element • Prijsstructuur ondersteunt besparing • Communicatie met aandeelhouders en klanten • Communicatie met omwonenden projecten • Grotere gevoeligheid voor besparing • Aandeelhouders begeleiden bij REG • Aandeelhouders begeleiden bij PV-panelen • “De wind die over ons land waait, is een rijkdom die ten goede komt aan alle inwoners van dit land”

20 Participatie en communicatie

21 Vragen ?

22 Energiek, eigenzinnig, echt.

23 Windmolenproject : motor voor nieuwe initiatieven! - 2004: samenaankoop PV-panelen inwoners Eeklo - 2007: Warmtekrachtkoppeling op pure plantaardige olie - 2007: PV-luifel Sociaal Huis - 2008: Kringwinkel Meetjesland - 2009: Windenergieproject N41 samenwerking Maldegem, Eeklo, Izegem 2004 – PV aankoop 2007 – WKK 2008 – PV luifel

24 WarmteKrachtKoppeling WKK - Brandstof motor: pure plantaardige olie (koolzaadolie) - Productie elektriciteit (200 kW): groene stroom naar distributienet - Productie warmte (220 kW): kantoren + magazijnen stadsgebouwen verwarmen

25 WarmteKrachtKoppeling WKK - WKK-installatie: noodgenerator voor het gebouw - Verhuur grond stad aan Ecopower - Aankoop van geproduceerde warmte door de stad - Toekomstige ontwikkeling: Plaatsen van warmtebuffer: - Kringwinkel Meetjesland kan ook aansluiten - Warmte wordt opgeslagen – WKK kan ook buiten de kantooruren in werking worden gesteld - Aandachtpunt: Goede afstelling en monitoring van installatie is noodzakelijk !

26 WarmteKrachtKoppeling WKK • Experimenteel project: tijd en energie • Leerproces • Partnerschap met de stad • Overdraagbaar naar andere locaties

27 WKK in energiescenario • Kleine, decentrale elektriciteitsproductie naast en deels in plaats van grote centrales • Scenario: heel huishoudelijk België hernieuwbaar • Modulair (dus snel, rendabel, laatste stand techniek) • Dicht bij verbruiker • Intelligent elektriciteitsnet - plaats - tijdstip - hoeveelheid

28 Van de huidige netwerken...

29 ... naar 'slimme' netwerken

30 – Energiebesparing in elk geval belangrijk – Tegen 2020: - 2000 MW wind - 800 MW PV - 120 MW waterkracht - 280 MW biogas - 1100 MW WKK en buffer – 5 MW/gemeente (4000u) Energiescenario toekomst

31 Simulatie

32

33 WKK op plantenolie? • Lokaal geteeld • Diversificatie boeren • Korte keten (pers) • Perskoeken = veevoeder • ALS biomassa gebruikt wordt: hoogwaardige toepassing & maximaal rendement: WKK • Kan rol spelen in toekomstscenario

34 Projecten hernieuwbare energie Aanbevelingen naar gemeenten: - Aandacht voor Rationeel Energie Gebruik! “ Het groenste kWh is een uitgespaard kWh ” - Mogelijkheden hernieuwbare energie analyseren! Zonne-energie Windenergie Waterkrachtcentrale Biomassa-installaties … - Betrokkenheid inwoners: ook gemeenten hebben een verantwoordelijkheid

35 Projecten hernieuwbare energie Link met Samenwerkingsovereenkomst: Onderscheidingsniveau: Op onderscheidingsniveau worden punten toegekend van zodra minimaal 20% van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik bestaat uit groene elektriciteit. ( art.4 – titel 6.3) Opmerking: Het is niet omdat een gemeente windmolens plaatst of andere energieprojecten realiseert dat ze daarom automatisch van die groene stroom geniet voor de elektriciteitsvoorziening in de stad.

36 Projecten hernieuwbare energie Link met Samenwerkingsovereenkomst: Projectniveau: •De gemeente kan het initiatief en de coördinatie op zich nemen voor de realisatie van participatieprojecten voor grotere hernieuwbare energie-installaties zoals de installatie van windmolens, biomassa-installaties (art. 1.3° - titel 6.4.1.) • De gemeente realiseert een hernieuwbare energie installatie. (art. 1.3° - titel 6.4.1) Mogelijke installaties zijn: – fotovoltaïsche zonnepanelen; – zonneboiler; – warmtepomp (niet voor koeling); –...

37 Vragen ?

38 Meer info? Ecopower: Relinde Baeten info@ecopower.beinfo@ecopower.be – www.ecopower.be – tel 03 287 37 79 Stad Eeklo: Dirk Waelput – stedenbouwkundig ambtenaar – dirk.waelput@stad.eeklo.bedirk.waelput@stad.eeklo.be - tel 09 218 28 42 Nele Vanassche – milieuambtenaar – nele.vanassche@stad.eeklo.benele.vanassche@stad.eeklo.be - tel 09 218 28 36


Download ppt "Kyototour ‘Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Projecten Eeklo."

Verwante presentaties


Ads door Google