De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Starten als zelfstandige

Verwante presentaties


Presentatie over: "Starten als zelfstandige"— Transcript van de presentatie:

1

2 Starten als zelfstandige
Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Versie 1 februari 2011 Starten als zelfstandige

3 Van een WW-uitkering naar een eigen bedrijf
We gaan het hebben over: De onderzoeksperiode Het ondernemingsplan De twee mogelijkheden om te starten De herlevingstermijn Vrijwillige verzekering zelf- standige Nog meer informatie is te vinden op… Starten als zelfstandige

4 De onderzoeksperiode Onderzoeksperiode: richtlijn duur=6 weken
Geen sollicitatieplicht Wel acceptatieplicht Let op: hier mag geen acquisitie worden verricht! Ondernemerstest Betreft alleen onderzoeksmatige activiteiten ter voorbereiding van een mogelijke start als zelfstandig ondernemer. Starten als zelfstandige

5 Ondernemingsplan / bedrijfsplan
Voor u & uw financier. Wat er zoal in staat: Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? Wat gaat u aanbieden en waarom? Aan wie? Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? Wie is uw concurrent? Wat is uw plan van aanpak? Wat kost het? Wat moet het opleveren? Ook al hebt u geen financieringsbehoefte, dan nog is het sterk aanbevolen om een ondernemingsplan te schrijven. Een ondernemingsplan is belangrijk voor de beoordeling van de startperiode door de werkcoach. Starten als zelfstandige

6 Starten als zelfstandige en uw WW-uitkering
Begin niet voor het eerste contact met werkcoach! Twee mogelijkheden: Starten zonder startperiode Definitieve urenvermindering Starten met startperiode Inkomensverrekening Als de start ligt voor de 1e WW-dag dan kan er geen gebruik worden gemaakt van de startersregeling (startperiode) Starten als zelfstandige

7 Starten zonder startperiode -Urenvermindering-
Alle gebruikelijke voorwaarden voor uw uitkering blijven van kracht behalve bij volledige beëindiging van de WW-uitkering. Voorbeeld 1 urenvermindering: U gaat de 1e week 20 uur aan de slag, vermeldt dit op uw WW-wijzigingsformulier en uw uitkering wordt voor 20 uur beëindigd. In de 2e week werkt u slechts 10 uur. U krijgt echter toch maar 20 uur WW- uitkering, omdat de uitkering al eerder voor 20 uur is beëindigd. Met andere woorden: de urenkorting is definitief tenzij binnen de herlevingstermijn volledig wordt gestopt met de zelfstandige werkzaamheden. Deze manier zou zinvol kunnen zijn bij een hoog uurtarief voor relatief weinig gewerkte uren. Starten als zelfstandige

8 Starten zonder startperiode -Verlies van werknemerschap-
Starten als zelfstandige

9 Starten zonder startperiode -Zelfstandige uren die opgegeven moeten worden-
Welke uren gelden als zelfstandige gewerkte uren? Alle productieve uren, inclusief de niet declarabele uren, bijvoorbeeld ook: Het werven van opdrachten Het bijwerken van de eigen bedrijfsadministratie Het reizen tussen verschillende klanten of werkplekken Het verdiepen in vakkennis Let op: wanneer de onderneming op of na is gestart geldt dat de uren reistijd tussen de woning en een vaste werkplek niet als gewerkte uren worden beschouwd. Ze worden dan ook niet op de uitkering in mindering gebracht. UWV vergelijkt de urenopgave met de uren zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst. Starten als zelfstandige

10 Regeling ‘Starten met startperiode’
Startperiode maximaal 26 weken WW-uitkering op voorschotbasis: Geen sollicitatieplicht Geen acceptatieplicht passend werk Wel ingeschreven staan bij het WERKbedrijf Verzekerd voor Ziektewet en WIA Maximaal één startperiode per uitkeringsduur Voorwaarde om aan startperiode te mogen deelnemen: u bent nog niet gestart als zelfstandige! Starten als zelfstandige

11 Regeling ‘Starten met startperiode’ -Voorbeeld startperiode-
Starten als zelfstandige

12 Regeling ‘Starten met startperiode’ -De toekenning aanvraag startperiode-
Toekenning door uw werkcoach Op basis van: Realistische haalbaarheid Uw motivatie Geschiktheid als zelfstandige (ondernemerstest) Doorzettingsvermogen …. Dit blijkt onder andere uit het ondernemingsplan. Contactmomenten gedurende gehele traject door de werkcoach Er vindt een evaluatie plaats voor het einde van de startperiode Starten als zelfstandige

13 ‘Regeling ‘Starten met startperiode’ -De inkomstenverrekening-
Uitkering = voorschot Verrekening fiscale winst over verrekeningsperiode (52 weken) 52 weken vanaf aanvang werkzaamheden Helft wordt voor 70% verrekend Ook fiscale winst na startperiode Bij de verrekening wordt er gekeken naar de fiscale winst plus de ondernemersaftrek. Definitieve verrekening na circa 2 gesloten boekjaren Dit kan er toe leiden dat er geld terugbetaald moet worden. De uitkering is een voorschot. Op eigen verzoek is vermindering van voorschot mogelijk Starten als zelfstandige

14 Regeling ‘Starten met startperiode’ -Na de startperiode: en dan?-
Volledig als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt beëindigd Volledig stoppen als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering loopt door Sollicitatieverplichting Gedeeltelijk verder als zelfstandig ondernemer: WW-uitkering wordt gedeeltelijk beëindigd Urenaftrek (Let op! alle uren dus ook de niet declarabele uren) Daarnaast moet de urenregistratie goed op orde zijn. Starten als zelfstandige

15 Herlevingstermijn Herlevingstermijn begint na (geheel of gedeeltelijk) stopzetten WW-uitkering Gekoppeld aan oorspronkelijk toegekende WW-duur: Minimaal 18 maanden Maximaal 38 maanden Resterende uitkering herleeft Starten als zelfstandige

16 Herlevingstermijn Starten als zelfstandige

17 Vrijwillige verzekering zelfstandige
Als zelfstandige val je niet onder de werknemersverzekeringen (WW, WIA); uitzondering geldt voor de startersperiode van 26 weken. Om het risico te dekken moet de zelfstandige zelf verzekeringen af te sluiten. Ziekte Arbeidsongeschiktheid Waar? UWV Vrijwillige verzekering dient binnen 13 weken na het eindigen van de verplichte verzekering te worden aangevraagd. Verzekeringsmaatschappij Het is raadzaam om direct bij de start van de onderneming een (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (ook tijdens de startperiode). Starten als zelfstandige

18 Nog meer informatie is te vinden op…
kvk.nl uwv.nl/eigenbedrijf werk.nl belastingdienst.nl rijksoverheid.nl freelance.nl mkb.nl antwoordvoorbedrijven.nl en ondernemerschap.nl Overige instanties: CBS, FENEDEX, EIM, fnvzzp.nl, diverse branche organisaties (google). Starten als zelfstandige

19 Vreemd vermogen Particuliere lening aan startende ondernemers biedt fiscale voordelen. Voor info: belastingdienst.nl Microkredieten. Voor info: qredits.nl en microfinanciering.com BBZ financiering via de gemeente. Voor info: szw.nl of de gemeente. Durfkapitalisten. Voor info: Diverse Banksites bijvoorbeeld: Rabobank (kengetallen) ABNAMRO (financiering door ex-ondernemers) ING Starten als zelfstandige

20 Belastingdienst Elke donderdag van 09.00-15.00 uur op afspraak
Infogesprek met belastingadviseur voor 45 min Meer info: Joy Kisoenpersad Sandra Bousema Starten als zelfstandige

21 Starten als zelfstandige


Download ppt "Starten als zelfstandige"

Verwante presentaties


Ads door Google