De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

Verwante presentaties


Presentatie over: "De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'"— Transcript van de presentatie:

1 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'

2 Index De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!' NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most | © NBTC NIPO 1.De Nederlandse vakantiemarkt in 2020De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 2.Bestaande en potentiële markt voor special interest vakantiesBestaande en potentiële markt voor special interest vakanties 3.Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeurenWellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren 4.ConclusiesConclusies

3 De Nederlandse vakantiemarkt in 2020 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

4 Achtergrond Aanleiding De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: •Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa •Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Aanpak •Historische analyse •Omgevingsanalyse •Vraag- een aanbodanalyse •Expert interviews De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

5 Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

6 Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

7 Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse (x mln. vakanties) Ontwikkeling 1980-2010: Binnenland +55% Buitenland +136% Buiten Europa +460% (v.a. 1990) De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

8 Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 Met name groei voor korte en middellange vakanties (x mln. vakanties) Ontwikkeling 1980-2010: Kort +98% Middellang +138% Lang +50% De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

9 Het marktomgevingsmodel De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

10 Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO Relatie economie & vakanties De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

11 Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie 2011-2015: Gevolgen van de crisis nog merkbaar •Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk •Stijging ziektekosten •Onvolledige indexatie pensioenen 2016-2020: Economie zal weer gaan aantrekken •Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) •“Eerst snoeien, dan groeien” Ontwikkeling enkele kerngegevens 200620072008200920102011- 2015 BBP*3,43,62,0-4,01,51,25 Werkloosheid (in % eindjaar)5,54,53,94,95,56,75 Koopkracht*2,42,2-0,11,6-0,5-0,25 * Mutaties per jaar in %Bron: CPB, 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

12 Ontwikkeling Nederlandse bevolking 20102020+/- 0-12 jr.2.519(15%)2.358(14%)-6.4% 13-17 jr.989(6%)977(6%)-1.2% 18-24 jr.1.419(9%)1.457(9%)2.7% 25-34 jr.1.987(12%)2.128(13%)7.1% 35-44 jr.2.471(15%)1.990(12%)-19.5% 45-54 jr.2.462(15%)2.410(14%)-2.1% 55-64 jr.2.151(13%)2.336(14%)8.6% > 65 jr.2.538(15%)3.360(20%)32.4% Totaal16.536(100%)17.014(100%)2.9% Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

13 Effect vergrijzing op de vakantiemarkt Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: •Relatief veel 65-plussers •Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan  Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid) De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

14 Economy of happiness Van beleving naar verrijking Het streven naar materieel geluk is vervangen door de zoektocht naar immateriële waarden (gezondheid, schoonheid, zingeving e.d.) Terug naar de oorsprong, niet globaal, maar lokaal Bewust worden van eigen roots Authentieke ervaringen Local cocooning Bewuster leven Werken om te leven ipv leven om te werken Eerlijk leven en duurzaam consumeren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

15 Bron: Toekomstonderzoek 2010 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

16 Bron: Toekomstonderzoek 2010 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

17 Bron: Toekomstonderzoek 2010 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument? Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

18 Vakantiekengetallen 20082009201020152020 Bevolkingsomvang* (x mln.) 15,5 mln.15,6 mln. Vakantieparticipatie 81,6%81,3%81,5% Vakantiefrequentie 2,842,882,84 Vakantievolume (x mln.) 35,9 mln.36,4 mln.36,1 mln. - Waarvan kort (2-7 dagen) 18,8 mln.19,7 mln.19,4 mln. - Waarvan lang (8+ dagen) 17,1 mln.16,6 mln.16,8 mln. *Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS 20152020 15,8 mln. 81,7% 2,87 37,0 mln. 20,0 mln. 17,0 mln. 2020 16,1 mln. 82,5% 3,0 40,0 mln. 22,5 mln. 17,5 mln. De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

19 Groeiprognose alle vakantietypes 2020 0% p.j. +0,5 p.j. +2% p.j. +2% p.j. +4% p.j. +2% p.j. -0,5 P.j. -1% p.j. +4% p.j. +2% p.j. +1% p.j. 0% p.j. -1% p.j. -1,5 p.j. Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research Aantal vakanties x 1.000 -2015 en 2016-2020 (in aantallen en procenten)Groeiprognose per type vakantie 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

20 Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

21 Onderzoek naar Special interest vakanties Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder Groeiende populariteit van special interest-vakanties Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches) Eind 2009 een grootschalige screening onder 45.000 Nederlanders Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

22 Marktpotentie special interest vakanties Bestaande marktPotentiële marktVitaliteit Cultuurvakantie1.950.0002.270.0000,39 Wandelvakantie1.520.0002.070.0000,44 Fietsvakantie1.090.0001.750.0000,50 Avontuurlijke vak.1.080.0001.250.0000,40 Natuurvakantie860.0001.290.0000,54 Wellnessvakantie430.000890.0000,68 Cruisevakantie350.000750.0000,75 Zeilvakantie270.000370.0000,50 Duikvakantie260.000430.0000,57 Vrijwilligerswerk240.000350.0000,57 Culinaire vakantie190.000470.0000,75 Visvakantie150.000210.0000,50 Godsdienstige vak.140.000190.0000,56 Golfvakantie110.000180.0000,52 Taalreis110.000240.0000,76 Spirituele vakantie80.000220.0000,77 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

23 Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

24 De vier kwadranten van Wellness Bron: NBTC De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

25 Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

26 Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 Groot aandeel 18-34 jarigen Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

27 Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 Lichte oververtegenwoordiging B-boven Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

28 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Verwen- en ontspanbehandelingen populair Welke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen? En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit? Relatief veel mannen Relatief veel vrouwen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

29 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Man gaat met de partner, vrouw ook met vriend(en)/ vriendin(nen) Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

30 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Wellnessvakantie bij voorkeur in Nederland Waar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

31 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Gelderland, Limburg populaire wellnessprovincies In het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

32 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Wellness past vooral bij culinaire activiteiten Met welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren? Vaker mannen, wat oudere leeftijdsklassen Vaker 25-44 jarigen, jonge stellen, ouder van gezinnen met jonge kinderen Vaker hoogste sociale klassen, alleenstaande > 35 jaar, met een voorkeur voor buitenland De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

33 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

34 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming Wanneer u een wellnessvakantie wilt gaan ondernemen en op zoek gaat naar informatie hiervoor, van welke informatiebronnen zou u dan gebruik maken? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

35 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV Voornamelijk direct bij accommodatie boeken Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken? De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

36 Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: www.purewellnessplus.nl Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroep Voor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen? De prijs hiervoor ligt veelal tussen 200 en 300 euro, een voorbeeld: Wandel- en relaxarrangement Veluwse bron:  2 overnachtingen in De Jonge Stee  2 keer ontbijt & 3- gangendiner  1 dag toegang Veluwse Bron, lunch, twee behandelingen € 228 p.p. De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

37 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Conclusies

38 1.Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren 2.Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel 3.Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van 25-34 jaar, behorend tot B-bovenklasse 4.(Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm 5.Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland) 6.Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire activiteiten en funshoppen 7.Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie 8.Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste informatiebronnen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies

39 Bedankt


Download ppt "De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Congres 'Wellness, een vitale branche!'"

Verwante presentaties


Ads door Google