De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

Verwante presentaties


Presentatie over: "De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren"— Transcript van de presentatie:

1 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
Congres 'Wellness, een vitale branche!'

2 Index De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties Congres 'Wellness, een vitale branche!' Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren NBTC-NIPO Research Auteur Kees van der Most Conclusies | © NBTC NIPO

3 De Nederlandse vakantiemarkt in 2020
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

4 Achtergrond Aanleiding
De Nederlandse vakantiemarkt is sterk ontwikkeld: Nederland behoort tot de meest reislustige landen van Europa Een aantal belangrijke kengetallen is de laatste jaren vrij stabiel Is de Nederlandse vakantiemarkt verzadigd? Aanpak Historische analyse Omgevingsanalyse Vraag- een aanbodanalyse Expert interviews De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

5 Groei vakantieparticipatie vlakt geleidelijk af
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

6 Vakantiefrequentie in 30 jaar tijd flink toegenomen
Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

7 Buitenlandse vakanties groeien harder dan binnenlandse
(x mln. vakanties) Ontwikkeling : Binnenland +55% Buitenland +136% Buiten Europa +460% (v.a. 1990) Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

8 Met name groei voor korte en middellange vakanties
(x mln. vakanties) Ontwikkeling : Kort +98% Middellang +138% Lang +50% Bron: CVO, *Trendbreuk in 2002 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

9 Het marktomgevingsmodel
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

10 Relatie economie & vakanties
Bron: CBS & NBTC-NIPO Research, CVO De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

11 Verwachte ontwikkeling Nederlandse economie
: Gevolgen van de crisis nog merkbaar Overheidstekorten wegwerken Werkloosheid loopt op tot 6,75% in 2015 Koopkracht onder druk Stijging ziektekosten Onvolledige indexatie pensioenen : Economie zal weer gaan aantrekken Conjunctuur / golfbeweging (economie komt weer op langetermijn groeipad) “Eerst snoeien, dan groeien” Ontwikkeling enkele kerngegevens 2006 2007 2008 2009 2010 BBP* 3,4 3,6 2,0 -4,0 1,5 1,25 Werkloosheid (in % eindjaar) 5,5 4,5 3,9 4,9 6,75 Koopkracht* 2,4 2,2 -0,1 1,6 -0,5 -0,25 * Mutaties per jaar in % Bron: CPB, 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

12 Ontwikkeling Nederlandse bevolking
2010 2020 +/- 0-12 jr. 2.519 (15%) 2.358 (14%) -6.4% 13-17 jr. 989 (6%) 977 -1.2% 18-24 jr. 1.419 (9%) 1.457 2.7% 25-34 jr. 1.987 (12%) 2.128 (13%) 7.1% 35-44 jr. 2.471 1.990 -19.5% 45-54 jr. 2.462 2.410 -2.1% 55-64 jr. 2.151 2.336 8.6% > 65 jr. 2.538 3.360 (20%) 32.4% Totaal 16.536 (100%) 17.014 2.9% Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

13 Effect vergrijzing op de vakantiemarkt
Door cohortverschuiving wijzigt samenstelling totale groep vakantiegangers: Relatief veel 65-plussers Toekomstige senioren zijn vitaler en gewend om regelmatig op vakantie te gaan  Positieve impact op participatie en frequentie 65-plussers hebben andere reiswensen, bv. qua voorzieningen (meer belangstelling voor aspecten als gezondheid, comfort en veiligheid) De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

14 Economy of happiness Van beleving naar verrijking
Het streven naar materieel geluk is vervangen door de zoektocht naar immateriële waarden (gezondheid, schoonheid, zingeving e.d.) Terug naar de oorsprong, niet globaal, maar lokaal Bewust worden van eigen roots Authentieke ervaringen Local cocooning Bewuster leven Werken om te leven ipv leven om te werken Eerlijk leven en duurzaam consumeren De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

15 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument?
Als u kijkt naar de komende 5 jaar, zou u dan de komende jaren vaker, even vaak, minder vaak of niet op vakantie willen? Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

16 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument?
Stelt u zich voor dat u de komende jaren meer geld te besteden heeft. Aan welke categorie zult u vooral meer geld uit gaan geven? Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

17 Vakanties in de toekomst: wat wil de consument?
Wilt u juist meer korte of meer lange vakanties gaan ondernemen? Bron: Toekomstonderzoek 2010 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

18 Vakantiekengetallen 2008 2009 2010 2015 2020 Bevolkingsomvang* (x mln.) 15,5 mln. 15,6 mln. Vakantieparticipatie 81,6% 81,3% 81,5% Vakantiefrequentie 2,84 2,88 Vakantievolume (x mln.) 35,9 mln. 36,4 mln. 36,1 mln. Waarvan kort (2-7 dagen) 18,8 mln. 19,7 mln. 19,4 mln. Waarvan lang (8+ dagen) 17,1 mln. 16,6 mln. 16,8 mln. 2015 2020 15,8 mln. 81,7% 2,87 37,0 mln. 20,0 mln. 17,0 mln. 2020 16,1 mln. 82,5% 3,0 40,0 mln. 22,5 mln. 17,5 mln. *Personen met de Nederlandse nationaliteit in particuliere huishoudens, Bron: CBS De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

19 Groeiprognose alle vakantietypes 2020
Groeiprognose per type vakantie 2010 - 2015 en 2016 - 2020 (in aantallen en procenten) Aantal vakanties x 1.000 0% +0,5 p.j. p.j. - 1% +4% p.j. - 1,5 p.j. +2% p.j. +4% p.j. p.j. +2% p.j. +1% p.j. +2% +2% 0% p.j. p.j. - 0,5 - 1% p.j. P.j. p.j. Bron: Toekomstonderzoek NBTC-NIPO Research De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > De Nederlandse vakantiemarkt in 2020

20 Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

21 Onderzoek naar Special interest vakanties
Vakantiegedrag Nederlander wordt gevarieerder Groeiende populariteit van special interest-vakanties Over verschillende type special interestvakanties niet veel bekend (niches) Eind 2009 een grootschalige screening onder Nederlanders Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties Afbakening/definitie special interest vakantie: minimaal de helft van de vakantie moest besteed worden aan special interest activiteit De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

22 Marktpotentie special interest vakanties
Bestaande markt Potentiële markt Vitaliteit Cultuurvakantie 0,39 Wandelvakantie 0,44 Fietsvakantie 0,50 Avontuurlijke vak. 0,40 Natuurvakantie 0,54 Wellnessvakantie 0,68 Cruisevakantie 0,75 Zeilvakantie Duikvakantie 0,57 Vrijwilligerswerk Culinaire vakantie Visvakantie Godsdienstige vak. 0,56 Golfvakantie 0,52 Taalreis 0,76 Spirituele vakantie 80.000 0,77 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Bestaande en potentiële markt voor special interest vakanties

23 Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren
De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

24 De vier kwadranten van Wellness
Bron: NBTC De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

25 Meer vrouwen ondernemen wellnessvakanties
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar geslacht Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

26 Groot aandeel 18-34 jarigen
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar leeftijd Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

27 Lichte oververtegenwoordiging B-boven
Bestaande en potentiële markt voor wellnessvakanties naar sociale klasse Bron: Screening Special interest vakanties, NBTC-NIPO Research 2009 De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

28 Verwen- en ontspanbehandelingen populair
Welke van de volgende activiteiten zou u tijdens deze wellnessvakantie willen ondernemen? En welke van deze activiteiten is voor u de belangrijkste activiteit? Relatief veel mannen Relatief veel vrouwen Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

29 Man gaat met de partner, vrouw ook met vriend(en)/ vriendin(nen)
Met wie zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur ondernemen? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

30 Wellnessvakantie bij voorkeur in Nederland
Waar zou u deze wellnessvakantie bij voorkeur doorbrengen? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

31 Gelderland, Limburg populaire wellnessprovincies
In het geval van voorkeur voor Nederland: welke provincie heeft dan de voorkeur? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

32 Wellness past vooral bij culinaire activiteiten
Met welk type activiteiten zou u deze wellnessactiviteiten combineren? Vaker jarigen, jonge stellen, ouder van gezinnen met jonge kinderen Vaker hoogste sociale klassen, alleenstaande > 35 jaar, met een voorkeur voor buitenland Vaker mannen, wat oudere leeftijdsklassen Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

33 Ideale lengte wellnessvakantie = (lang) weekend
Wat is volgens u de ideale lengte voor een wellnessvakantie? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

34 Informatiezoekgedrag afhankelijk van bestemming
Wanneer u een wellnessvakantie wilt gaan ondernemen en op zoek gaat naar informatie hiervoor, van welke informatiebronnen zou u dan gebruik maken? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

35 Voornamelijk direct bij accommodatie boeken
Waar zou u deze wellnessvakantie vervolgens boeken? Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

36 Lage prijsperceptie bij potentiële doelgroep
Voor potentiële wellnessvakantiegangers met een voorkeur voor Nederland: Wat bent u bereid te betalen voor een wellnessweekend bestaande uit 2 overnachtingen in een hotel, 2 avonden uit eten, bezoek aan sauna/ wellnesscentrum incl. behandelingen? De prijs hiervoor ligt veelal tussen 200 en 300 euro, een voorbeeld: € 228 p.p. Wandel- en relaxarrangement Veluwse bron: 2 overnachtingen in De Jonge Stee 2 keer ontbijt & 3-gangendiner 1 dag toegang Veluwse Bron, lunch, twee behandelingen Bron: Onderzoek wellnessvakanties november 2010, NBTC-NIPO Research i.s.m. NHTV, arrangement: De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

37 Conclusies De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren

38 Conclusies Nederlandse vakantiemarkt stabiliseert komende jaren
Voor wellness-vakanties bestaat daarentegen veel groeipotentieel Potentiële wellnessvakantieganger is veelal vrouw, leeftijd van jaar, behorend tot B-bovenklasse (Lang) weekend is meest populaire verblijfsvorm Eigen land is met meest populair (met name Limburg en Gelderland) Wellness-activiteiten worden het liefst gecombineerd met culinaire activiteiten en funshoppen Verblijf regelt men bij voorkeur direct bij accommodatie Zoekmachines en websites van accommodaties zijn belangrijkste informatiebronnen De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren > Conclusies

39 Bedankt


Download ppt "De markt voor wellnessvakanties: profiel, wensen en voorkeuren"

Verwante presentaties


Ads door Google