De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en renovatie Ir. J. Desmyter & Ir. Arch.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en renovatie Ir. J. Desmyter & Ir. Arch."— Transcript van de presentatie:

1 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en renovatie Ir. J. Desmyter & Ir. Arch. S. Danschutter TIS Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en innovatie in de woningbouw

2 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Toon: « Ik voel me niet gehandicapt, wel een mens met beperkingen. Maar als ik dan weer voor een gebouw sta waar ik niet binnen kan, voel ik me wel gehandicapt en gefrustreerd. Maar eigenlijk ben ik niet gehandicapt, het gebouw is gehandicapt. De jongen met de kinderwagen kan hier ook niet in, en de voetballer die een knieblessure heeft en met krukken loopt, ook niet. En Oma, die artrose heeft en met een stok loopt, kan ook die calvarieberg niet op. » (Onder Ons, mei 2002) Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

3 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Intro •Het wettelijk kader? •Normgeving •Richtlijnen & aanbevelingen •Enkele interessante voorbeelden •Besluit Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

4 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Meer dan rolstoelgebruikers… –Persoon met mobiliteitsbeperkingen (± 50 mio) –Persoon met visuele handicap (± 1 mio blinden; 11,5 mio slechtzienden) –Gehoorgestoorden (± 1,1 mio doven; ong. 80 mio gehoorgestoorden) –Persoon met cognitieve beperkingen (25 mio met leerstoornissen; 30 mio met intellectuele beperkingen) –Steeds meer ouderen – gelukkig maar. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

5 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Bezoekbaar bouwen: –De woning is bereikbaar voor de persoon met beperkingen. –Minstens de woonkamer moet bereikbaar zijn. –Een toilet dat door de persoon met beperkingen zelfstandig kan gebruikt worden. •Aangepast bouwen: –Is gericht op de bijzondere noden van een welbepaald persoon. In dit geval worden de specifieke hulpmiddelen onmiddellijk in de woning geïntegreerd. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

6 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Aanpasbaar bouwen: –Een aanpasbare woning kan gemakkelijk (zonder al te veel kosten) aangepast worden aan de (nieuwe) noden van de gebruikers. •Stoeltjeslift op eenvoudige wijze te installeren op een trap •Voorziening voor evt. uitbreiding van ontoegankelijk toilet •Ruimte voorzien voor de evt. plaatsing van een lift. –Een aanpasbare woning is een woning voor het leven. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

7 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Universal Design (UD Education Project – okt. 2004) –… gaat verder dan het louter voorzien van specifieke oplossingen voor specifieke doelgroepen. –Hoe kan een product, of communicatie via klank, woord of beeld, een gebouw of een publieke ruimte, zo esthetisch en functioneel mogelijk zijn voor de grootst mogelijke groep van potentiële gebruikers? –Ontwerpen die op dit uitgangspunt gebaseerd zijn, zijn aantrekkelijk, toegankelijk en bruikbaar voor een grote diversiteit van mensen, ook voor personen met tijdelijke of permanente fysieke en/of mentale beperkingen, voor mensen met kleine kinderen, en voor om het even welke ouder wordende persoon met wijzigende capaciteiten. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

8 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Intro •Toegankelijk Bouwen vs. Universal Design –Toegankelijk Bouwen heeft te maken met het toepassen van voorschriften, regels en minimum normen die letterlijke toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met specifieke beperkingen garanderen. –Universal Design is de kunst om dusdanig te ontwerpen dat het ruimst mogelijke aantal en de grootst mogelijke verscheidenheid van mensen optimaal geholpen worden, en dit doorheen alle fasen van de levenscyclus. •Op zoek naar de gulden middenweg … Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

9 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Het wettelijk kader? •Een beetje historiek: –United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities (1993) •Aan lidstaten wordt gevraagd wettelijke voorschriften uit te werken die de toegankelijkheid op allerlei terreinen in de maatschappij waarborgen. –Americans with Disability Act (1990) •« non-discrimination on the Basis of Disability by Public Accomodations and in Commercial Facilities » •ADA Standards for Accessible Design –UK Disability Discrimination Act (1995) •Rechten op vlak van tewerkstelling en toegankelijkheid Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

10 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Het wettelijk kader? •En Europa? –Europese resolutie betreffende gelijke kansen voor mensen met een handicap (1996) •O.m. aandacht voor het wegwerken van architecturale barrières. –Europese richtlijn 2000/78/EG « Establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation » •Het concept ‘redelijke aanpassingen’ wordt ingevoerd. –Resolutie ResAP (2001) 1 •Principes van Universal Design dienen opgenomen te worden in alle curricula en domeinen van het bouwen voor een menselijke omgeving –Commission Communication (2000) 284 final « Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities ». •Een meer gecoördineerde aanpak zowel op Europees als nationaal vlak. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

11 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Het wettelijk kader? •En in België? –Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie (B.S., 17 maart 2003) •« Het ontbreken van redelijke aanpassingen voor de persoon met een handicap vormt een discriminatie in de zin van deze wet. Als een redelijke aanpassing wordt beschouwd de aanpassing die geen onevenredige belasting betekent, of waarvan de belasting in voldoende mate gecompenseerd wordt door bestaande maatregelen. » –Federale wet van 17 juli 1975 betreffende de toegang van gehandicapten tot gebouwen toegankelijk voor het publiek. •Deze normen werden vastgelegd in het KB van 9 mei 1977. –De wet is weinig bekend bij architecten en bouwheren –Nauwelijks of geen controle op de uitvoering –De opgelegde normen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van integrale toegankelijkheid –Het toepassingsgebied is beperkt; enkel aandacht voor rolstoelgebruiker. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

12 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Het wettelijk kader? •In Vlaanderen? –Overname van de Federale wet van 17 juli 1975 –Vlaams Besluit (mei 2004): ‘publiek gebouw’ = ‘integraal toegankelijk’ •“Met dit besluit zal een bouwaanvraag voor een 'publiek gebouw' voortaan moeten aangeven welke ingrepen men zal doen om het gebouw 'integraal toegankelijk' te maken. Met andere woorden: de bouwaanvraag zal alle maatregelen moeten vermelden die ervoor zorgen dat alle gebruikers de publiek toegankelijke ruimtes van het gebouw, zelfstandig en gelijkwaardig kunnen bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Samengevat, de “toegankelijkheid voor iedereen” moet al bij de bouwaanvraag de nodige aandacht krijgen.” –Algemene bouwverordening van 29/04/1997 inzake wegen voor voetgangersverkeer •Rolstoelgebruikers maken deel uit van het verkeer. •In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? –Titel IV van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening •In het Waals Gewest? –Art. 414 en 415 van het CWATUP. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

13 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Het wettelijk kader? •2010: A Europe Accessible for All (Nov. 2003) –«… despite these longstanding commitments to achieving accessibility concrete improvements were not made at all levels concerned. Regulations and standards, where they exist at all, are not implemented and enforced properly everywhere. In some Member States, little has changed for the past 20 years, as acknowledged by Governments in the context of the European Year of People with Disabilities.» Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

14 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Normgeving •In België geen eigen normgeving •ISO? –ISO TC 59 SC 16: Accessibility and usability of the built environment. –Geregistreerde Belgische technisch rapport NBN ISO/TR9527:1994 - Ontwerprichtlijnen. •CEN? –NBN EN 81-70: Toegankelijkheid van liften voor personen inclusief personen met een handicap •De eerste « accessibility for all » standard •Minimum eisen op het vlak van een veilige en onafhankelijke toegang tot en gebruik van liften, ook voor personen met beperkingen. –CEN/CENELEC Guide 6: •Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities –Zal wellicht in de nabije toekomst verder meegenomen worden. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

15 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Normgeving •Regelgeving en normgeving zouden complementair met elkaar moeten zijn. –De regelgeving richt zich op « integrale toegankelijkheid » –De normen omvatten de criteria. •Voorbeeld: –Het Nederlands Bouwbesluit –UK Building Regulations + Approved Document M Access to and use of buildings •Er is nog werk voor de boeg … Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

16 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Te veel om op te noemen: –Ontwerpgids Levenslang Wonen (1999) •Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Platform wonen van ouderen •Bevat richtlijnen voor het ontwerpen van woningen – de kernwoning •Vooral gericht op nieuwbouw – weinig specifiek voor renovatie –Praktijkgids aanpasbaar bouwen, aangepast wonen (1994) •Bevat binnen het kader van aanpasbaar wonen wel een aantal tips voor renovatie •Blijkbaar wat verouderd –NVHPH Technische Voorschriften (1997) •Gericht op sociale woningen te Brussel –Richtlijnen voor de aanpassing van gebouwen voor visueel gehandicapten, Blindenzorg Licht en Liefde (???) –Integrale Toegankelijkheid, Provincie Antwerpen (2003) •De ‘Neufert’: –Veel gebruikte ontwerpgids, bevat afmetingen en richtlijnen Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

17 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Ligging: –Niet te wijzigen, dus vooraf aandacht voor: •Nabijheid van voorzieningen •Nabijheid van verzorging •Nabijheid van (openbaar) vervoer •Nabijheid van andere bewoners •Weginfrastructuur •… Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

18 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Planconcept: –Woon- en slaapgedeelte op één niveau bevordert makkelijke circulatie: •Aanpasbare woning  garage wordt bvb. slaapkamer •Voldoende brede trap  plaatsen van traplift •Open planconcept  drager – inbouw concept Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

19 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Toegang: –Een toegankelijk woning begint bij de buitenomgeving. •Verbinding perceelsgrens  Toegangsdeur •Voldoende grote parkeerplaats + verhard oppervlak •Plaatsing van bel en brievenbus •Hellende vlakken  Aantal treden •Trappen met beperkte optrede en voldoende aantrede •Dorpels vermijden – rolstoelgebruikers & slechtzienden Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

20 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Horizontale circulatie: –Voldoende brede gangen –Voldoende ruimte voorzien ter hoogte van deuren –Voldoende ruime sas –Voldoende ruimte bij een bocht van 90° of 180° –Radiatoren, brandhaspels, kapstokken… mogen de vrije doorgang niet belemmeren •In het bijzonder ter hoogte van deuren!! Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

21 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Verticale circulatie: –Dimensionering van toegankelijke trappenDimensionering van toegankelijke trappen –Bij voorkeur rechte steektrap – plaatsing van evt. stoeltjeslift –Ruimte voor evt. plaatsing van lift –Uitvoering lift met de nodige voorzieningen Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

22 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Woonkamer: –Open verbinding tussen zithoek, eethoek en keuken •Bevordert de algemene bruikbaarheid en aanpasbaarheid –Obstakels vermijden –Niveauverschillen vermijden –Voldoende ruim dimensioneren –Ramen, stopcontacten en schakelaars op de goede hoogte Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

23 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Keuken: –Voldoende ruimte om vlot een draaicirkel te kunnen maken –L of U- vormige keuken verdient de voorkeur –Voldoende stevige handvaten en scharnieren voorzien –Ergonomische uitvoering van de toestellen in functie van hun gebruik –Scherpe hoeken en kanten vermijden Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

24 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Slaapkamer: –Voldoende ruimte om een enkel of dubbel vrij bed te plaatsen •Het bed langs 3 zijden bereikbaar maken •Draaicirkel voor evt. rolstoelpatiënt •Slaapkamer en badkamer met toilet op dezelfde verdieping •Goede verlichting route slaapkamer – toilet •Ramen, stopcontacten en schakelaars geplaatst op goede hoogte •Mogelijkheid om slaapgelegenheid in te richten op niveau van de leefruimte Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

25 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Badkamer: –Een WC in de badkamer laat meer bewegingsruimte toe –Wastafels moeten onderrijdbaar zijn –Een bad met stel- of zitvlak aan het hoofd- of voeteinde –Douche zonder opkant en met licht afhellende bodem –Badkamerdeur naar buiten opendraaien –Wand en plafond voldoende stevig om later evt. steunen te plaatsen! Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

26 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Toilet: –Toilet op woon- en slaapniveau bevordert makkelijke circulatie: •Toiletten toegankelijk voor rolstoelgebruikers zijn ruim en worden in eerste instantie veelal niet voorzien in privé-woningbouw •Het is verstandig voorzieningen te treffen om het toilet uitbreidbaar te maken •Wand en plafond voldoende stevig om later evt. steunen te plaatsen Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

27 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Deuren: –Alle deuren hebben een voldoende brede vrije doorgang •Rekening houdend met de dikte van het deurblad! •Rekening houden met handgrepen bij deuren die slechts over 90° opendraaien –Schuifdeuren vormen een goed alternatief –Electrische bediening of automatisatie kan voordelig zijn. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

28 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Leuningen: –Leuningen bieden steun. –Leuningen verhinderen het vallen bij niveauverschillen –Leuningen kunnen geleiden Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

29 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Richtlijnen & aanbevelingen •Ramen: –Voldoende daglicht is belangrijk voor slechtzienden –Rekening houden waar nodig met uitzicht voor bedlegerigen en zieken –De handgreep voor de bediening van de ramen voldoende laag plaatsen •bereikbaar voor rolstoelgebruikers –Glasoppervlak niet tot tegen de vloer. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

30 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Enkele interessante voorbeelden • Renovatie sociale huisvesting ‘Sint- Maartensdal’ – Leuven: –Bijdragen tot toegankelijkheid: •De toegang werd verplaatst naar het gelijkvloers •Er zijn geen dorpels of treden geplaatst tussen de inkom en de lift •Gebruik van automatische schuifdeuren •Intercom geplaatst op goede hoogte •Verkeersarme omgeving •Nabijheid van het station Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

31 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Enkele interessante voorbeelden • Nieuwbouw Kennedypark - Kortrijk: –Bijdragen tot toegankelijkheid: •De toegang op gelijkvloers •Er zijn geen dorpels of treden geplaatst tussen de inkom en de lift •Verkeersarme omgeving –Tekortkomingen: •De dubbele toegangsdeur is niet automatisch en kan moeilijk zelfstandig geopend worden door rolstoelgebruikers Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

32 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Enkele interessante voorbeelden Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

33 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Enkele interessante voorbeelden Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

34 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Besluit •Integrale toegankelijkheid –… voor iedereen. •De wetgeving in Vlaanderen –… kan beter. •De normgeving in België – … moet nog ontwikkeld worden. •Richtlijnen & aanbevelingen – … zijn er wel, maar ze zijn verre van uniform. •Toegankelijkheid, aanpasbaarheid, aangepast –… veel mogelijkheden voor innovatie •Deze presentatie – … hopelijk een aanzet tot een groter bewustzijn en een betere toegankelijkheid. Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS

35 WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE TIS Toegankelijkheid, aanpasbaarheid & innovatie •Een samenwerkingsverband van WTCB-NAV- INHAM •Een project thematische innovatiestimulering (TIS) •… gesteund door IWT Intro – Wettelijk kader – Normen – Richtlijnen – Voorbeelden – Besluit - TIS


Download ppt "WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJFHTTP://WWW.WTCB.BE Toegankelijkheid, aanpasbaarheid en renovatie Ir. J. Desmyter & Ir. Arch."

Verwante presentaties


Ads door Google