De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 9."— Transcript van de presentatie:

1 Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 9

2 Negende college:  Steekproeven  Cliometrie  Overzicht

3 Overzicht  Meetniveaus, grafieken  Centrale tendentie en spreiding  Frequentieverdelingen  Indexcijfers  Tijdreeksen (trends, fluctuaties)  Correlatie en regressie  Steekproeven  Cliometrie en historische toepassingen

4 INLEVEROPDRACHTEN 1. Tabel: IJzergieterijen en stoomfabrieken 2. Grafiek: metrisch/logaritmisch: invoer van Engeland in de periode 1820-1897 3. Grafiek: metrisch/logaritmisch Rogge en Gerst te Antwerpen 1436-1450 3. Grafiek: metrisch/logaritmisch Rogge en Gerst te Antwerpen 1436-1450 4. Indexcijfer: Amsterdamse stapelmarkt 1660- 1674: wijn, ijzer, zout 5. Trend (voortschrijdend gemiddelde): Leidse lakenindustrie, 1651-1670 5. Trend (voortschrijdend gemiddelde): Leidse lakenindustrie, 1651-1670 6. Correlatie: Bevolkingsgroei en industrialisatie in 8 Europese landen rond 1900

5 Steekproeven  Betrouwbaarheid= steekproef vergelijken met andere (mogelijke) steekproeven?  Nauwkeurigheid= uitspraken n.a.v. steekproef conform de werkelijke populatiekenmerken?

6 Steekproeven  Betrouwbaarheid (confidence)  Nauwkeurigheid (accuracy) ‘Vage uitspraken zijn eerder waar!’ ‘Hoe preciezer je prognose, hoe groter de kans dat je naast het waarde voor de gehele populatie zit!’

7 Voorbeelden * 95% betrouwbaar, 5% foutmarge? Steekproef van (maximaal) 1536 trekken, als je gemiddelde en standaardafwijking niet kent. (http://www.let.leidenuniv.nl/history/res/stat/ html/les8.html#betro) * Kindertallen * Zwangerschappen * Verkiezingenhttp://www.let.leidenuniv.nl/history/res/stat/ html/les8.html#betro

8 OEFENVRAAG: Hoe hangen betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en steekproefgrootte met elkaar samen?  Een grotere nauwkeurigheid levert bij gelijkblijvende steekproefgrootte ook een hogere betrouwbaarheid op.  Een gelijke nauwkeurigheid leidt bij een kleinere steekproefomvang tot een hogere betrouwbaarheid.  Een grotere steekproef levert een hogere nauwkeurigheid op, maar niet noodzakelijk een hogere betrouwbaarheid.  Bij een grotere steekproef kun je zowel een hogere nauwkeurigheid als een lagere betrouwbaarheid krijgen.

9 Antwoord   A en B zijn fout   C en D zijn juist, het gaat om de eisen die je stelt.

10 Steekproeven in de geschiedenis  Heel belangrijk: zorg dat je trekking zo representatief mogelijk is! De steefproefmethode moet verantwoord worden!  In de praktijk vervangt de historicus de criteria ‘nauwkeurigheid’ en ‘betrouwbaarheid’ door een genuanceerd en beargumenteerd betoog op grond van meer en minder represenatieve gegevens (vooral waar het om kwalitatieve data gaat).

11 Steekproeven in de geschiedenis  HINT Zorg dat je uitgever op de flap kan zetten: “Deze studie schetst een uitmuntend beeld van het leven in ….” • Dan is het minder belangrijk of dat een nauwkeurig of betrouwbaar beeld in statistische zin is. • Bij een anekdotisch betoog kunnen sommige kenmerken (variabelen) representatieve patronen weergeven (bijvoorbeeld gedrag, omgangsvormen, macht) en andere juist individuele, niet te generaliseren aspecten (bijvoorbeeld inkomen, loopbaan, ziekte). De scheidslijn is hiertussen moeilijk te trekken.

12 Excel  Random numbers met RAND en RANDBETWEEN  Naast de functies kun je ook gebruiken de wizards onder het menu Tools / Data Analysis:  Regression  Sampling

13 Cliometrie  Toepassingen van statistiek variëren van eenvoudige beschrijvende statistiek (doet bijna iedereen) tot moeilijke econometrische modellen (‘New Economic History’)  Instituties en cultuur: het model alleen schiet tekort

14 De revolutie die in haar eigen staart beet (J.W. Drukker)  path dependency  institutions  transaction costs  embeddedness

15 Het onontkenbare nut van statistiek:  Aangeven welke theorieën NIET waar zijn  Ontdekken welke verbanden in elk geval NIET bestaan  Het ordenen en in kaart brengen van grote hoeveelheden gegevens

16 Extra oefenpracticum  Vrijdag 28 november 13.00 uur in zaal 1175-126a

17 Responsiecollege   Vragen stellen   Antwoorden opdrachten bespreken (tentamenstof!)   Woensdag 14 januari 2004, 13.00-15.00 uur   ZAAL 1175-148   TEVENS DEADLINE OPDRACHTEN INLEVEREN (  MAG OOK EERDER!)

18 Tentamen  21 januari 2004 13.00-15.00 uur  ZAAL 1174-004  [Geen calculator nodig]

19 Tentamenstof  Boek  Collegeaantekeningen (PPT op website!)  Basistechnieken Excel  NB: Website theorie alleen waar van toepassing  Gebruik excelinstructies zoals aangegeven  Er staan oefententamens op de website

20 Voor doctoraalstudenten geldt:  Hoofdstuk 7 (steekproeven) vervalt  Eén tentamenvraag minder óf:  1,1 ects in de vrije keuzeruimte Drs: 2,9 ects BA: 4 ects


Download ppt "Statistiek voor Historici Hulpvak GB2HVST / G2HV09A Dr. L.J. Touwen College 9."

Verwante presentaties


Ads door Google