De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vermelding onderdeel organisatie 1 Learning Centre TU ‘ruimte voor de toekomst’ Groepsraad, 14.01.2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vermelding onderdeel organisatie 1 Learning Centre TU ‘ruimte voor de toekomst’ Groepsraad, 14.01.2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vermelding onderdeel organisatie 1 Learning Centre TU ‘ruimte voor de toekomst’ Groepsraad, 14.01.2008

2 2 Learning Centre TU: • Aanleiding • Vertaalslag naar functionaliteit • Operationalisering/procesgang/planning • Impressies

3 3 Aanleiding (1): ambities & groei • IP: TU preferred university -> ook in faciliteiten -> gericht op onderwijs van de toekomst • Ruimtevraag onderwijs, door -> groei aantal studenten -> groei aantal opleidingen, minors, variatie werkvormen -> huidige onderwijszalen kwalitatief deels onvoldoende

4 4 Aanleiding (2): Onderwijsvorm en instroom Inhoud/vorm: Multidisciplinair •Communicatiever •Groei invloed technologische mogelijkheden Ter illustratie: ICTO-projecten (SOM/3 TU ICTO, etc: vraag naar concrete voorzieningen + ondersteuning) Meer heterogene instroom •Meer flexibiliteit Ba en Ma -> minder facultair gebonden •Internationaal •Joint Education

5 5 Aanleiding (3): Grote ruimtevraag IO, 3ME en IO

6 6 Aanleiding (4): BTUD  Prachtig gebouw  Maar: piekdrukte 11 weken/jaar – verder te weinig gebruikt  Biedt in principe heel veel mogelijkheden (nauwere koppeling met onderwijsfunctie kan onderbezetting oplossen)

7 7 Aanleiding (5): Investeren in een meer persoonlijke en sfeervolle universiteit Onderzoek Newcom, 2006 naar merkbeleving TUD

8 8 • Exacte gevolgen + cijfers lastig • TUD moet zich echter voorbereiden op het: • Faciliteren van veranderingen • Bieden van ruimte om te kunnen experimenteren • Inbouwen van flexibiliteit (in structuur en fysieke omgeving) Aanleiding: tot slot

9 9 Functionaliteit (1) •Uitstraling Een plek waar de TU Delft laat zien waar zij voor staat (‘challenge the future’, ‘made in Delft’, duurzaamheid) •Werkplekken studenten (Interfacultaire) werkplekken en projectruimtes voor studenten. Tevens ontmoetingsplek. Specifieke voorzieningen voor studenten met functiebeperking •Faciliteiten Uitstekende faciliteiten (i.e. ICT-middelen, video- conferencing) met support voor (experimenten met) nieuwe onderwijsvormen •Onderwijsruimtes 1e klas voorziening voor het onderwijs

10 10 Functionaliteit (2) •Voldoen aan ruimtevraag In de opzet wordt ook de concrete ruimtevraag (onderwijsruimtes,werkplekken) vanuit TBM/IO/3ME verdisconteerd •TU-breed Alle onderwijsruimtes in de TU-zalenpool •Verdichting campusbrede voorzieningen Meer levendigheid, mede gericht op internationale campus (avond, weekend)

11 11 Concrete invulling/verdere operationalisering • Budget totaal M€ 11,5 conform MVIP • Realisatie middels:  Nieuwbouw op bouwdeel 9 (hart van 3ME, IO en TBM): M€ 10,6; circa 4400 m 2 BVO  In combinatie met herinrichting BTUD (i.e. werkplekken/specifieke voorzieningen voor studenten): M€ 0,9 NB: Hiermee kan aan circa 80% ruimtevraag onderwijs (en indirect kantoor – TBM) worden voldaan

12 12 Vervolgstap: Programma van Eisen: • Plan van Aanpak inclusief inrichten projectorganisatie: Gereed op 1.2.2008 • Herinrichting BTUD en Bouwdeel 9: separate trajecten maar met nauwe onderlinge afstemming • Projectorganisatie: Stuurgroep, projectgroep en werkgroep • Inbreng docent als gebruiker • Inbreng student als gebruiker • Inbreng specifieke facultaire expertise • Contacten met bedrijfsleven (CISCO, IBM) • Betrokken directies: O&S, FMVG, ICT, BTUD

13 13 Opstellen PvE: = Complex = Uitdaging: match tussen ambitie TU én fysieke omgeving onderwijs én acute vraag = Moet garanties bieden voor optimale benutting

14 14 Planning Bouwdeel 9: • Afronding PvE: juni 2008 • Ontwerpfase 2e helft 2008 • Bouw: 2009… BTUD • ‘Snel en zichtbaar’: Q3 2008 • ‘Structureel en duurzaam’: 2008 –2010

15 15 Impressies

16 16 mix van functies Verdieping Functies Begane grond  Sociale functie: ontmoetingsruimte, café, lunchvoorziening  Showcase / tentoonstellingsruimte Verdiepingen  Teamplekken voor studenten  Experimenteerruimten voor docenten – met ondersteuning  Individuele ‘sociale/gezellige’’ studieplekken voor studenten  Projectruimten voor studenten  Onderwijszalen: variërend in omvang, voorzien van ICT- en communicatievoorzieningen

17 17

18 18 Studio Classroom concept

19 19

20 20 Inspirerend en aantrekkelijk

21 21 Rapport Alares/BTUD ‘Huiskamer ‘en studieplek’ ‘Centre of belonging’, brede aantrekkingskracht


Download ppt "Vermelding onderdeel organisatie 1 Learning Centre TU ‘ruimte voor de toekomst’ Groepsraad, 14.01.2008."

Verwante presentaties


Ads door Google